እዋናዊ ዛዕባ-ዓለም ግቡኣ ትፍጽም’ላ፡ ንሕና ኸ?

0
382

ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ንኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓለም’ዉን ሓደጋ’ዩ ኮይኑ ዘሎ፡፡ ብዝተረበጸ ዘይሰኸነ ተልመዴን ፖለቲካ ይምራሕ ብምህላዉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝበጽሐን ዝበጽሕ ዘሎን ሕሰመ መከራ፡፡ ሞትን ስደትን መግለጺ ኣይተረኽቦን፡፡ እዚ ዘራጊ ፖለቲካ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ሓሊፉ ንጎረባብትን ማሕበረሰብ ዓለምን ክጸልዎ ብምጅማሩ ዓለም ዓገብ ክትብልን ብተደጋጋሚ ምሕጽንታኣ ክተቕርብን’ኳ እንተፈተነት ብኢሳይያስን ጉጅልኡን ጸማም እዝኒ ተዋሂብዎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጎብለል ኴንካ ንክትርኣይ ብዝሓደሮ ሕማም ካብ እከይ ተግባራቱ ክእደብ ኣይክኣለን፡፡

ነዚ ህላባ ኣካይዳ ኢሳይያስ ዓለም ክትጻወሮ ኣይፈቐደትን፡፡ ንቀይዲ ፈታሕ ዕንደርኡ ዘህድእ እገዳታት ክተንብር ተገዲዳ፡፡

ኣብ 2009 ብቁጽሪ 2029 ዝፍለጥ እገዳ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ተነቢሩ’ሎ፡፡ ናይዚ እገዳ ምኽንያት ኢሳይያስን ጉጅልኡ ኣብ ሶማል ንዝነበረ ዘይምርግጋእ ተበሊጹ ንግብረሽበራዊ ኣልሸባብ ብኣጽዋር፡ ስንቂ፡ ገንዘብን ስልጠናን ድጋፍ ይህብ ከምዝነበረ ብምርግጋጹ ካብዚ እከይ ተግባራቱ ክእደብ ብተደጋጋሚ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎ ክሰምዕ ብዘይምኽኣሉ ዝተነበረሉ እገዳ ምዃኑ ይፍለጥ፡፡

ኣብ 2011 ብቁጽሪ 1907 ዝፍለጥ ተወሳኺ እገዳ ተነቢሩሉ፡፡ ነዚ ተወሳኺ እገዳ ምኽንያት ዝኾነ ንሕግታት ዓለም ክግዛእ ስለዘይክኣለን ድጋፍ ንግብረሽበራውያን ሓይልታት ጠጠው ከምዘየበለ ስለዝተረጋገጸን ምስዚ ብተወሳኺ ኣብ ልእላዊት ሃገረ ጅቡቲ ነገር ናይ ምጽሕታርን ምትኹታኽን ስለዝቐጸሎ ዝተነበረሉ ተወሳኺ እገዳ’ዩ፡፡

እዚ ክልተ እገዳታት ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተነበረሉ ኮይኑ ብመንግስቲ ኣሜሪካ’ዉን ዝተፈላለዩ እገዳታት ተነቢሩሉ’ዩ፡፡ ኣብዚ ዓመት’ዚ ጥራሕ ሰለስተ እገዳታት ብመንግስቲ ኣሜሪካ ተነቢሩሉ ኣሎ፡፡

  1. ማሕበረሰብ ዓለም ካብ ሰሜን ኮርያ ኣጽዋር ከይግዛእ ንዘመሓላለፈቶ ውሳነ ብምጥሓስ ጉጅለ ኢሳይያስ ወተሃደራዊ ሬድዮ ርክባት ካብ ሰሜን ኮርያ ብምግዝኡ ንገዛእ ርእሱ ኣጽዋር ከይገዝእ እገዳ ተነቢሩሉ እናሃለወ ካብ እገዳ ዝተነበረላ ሃገር ሰሜን ኮርያ ወተሃደራዊ ሬድዮ ርክባት ከምዝገዝኣ ኢድ ብኢድ ስለዝተታሕዘ
  2. ኣብ ሃገረ ኣሜሪካ ብስደት ንዝነብሩ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም ንኽኣትዉ ኢሳይያስ ፍቓደኛ ብዘይምዃኑ መንግስቲ ኣሜሪካ ንመሪሕነት ኢሳይያስን ብርክት ንዝበሉ ኤርትራውያንን ዝሓወሰ እገዳ ቪዛ ኣምቢሩሉ
  3. ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂሰባት ንምቅላስ ዓለም ኣብ እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ኢሳይያስ ንክትሓባበር ብተደጋጋሚ ተሓቢሩሉ ነዚ ንምቕባል ብምሕንጋዱን ኣብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂሰባት ኢድ ከምዘለዎ ስለዝተፈለጠ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ እትገብሮ ትምህርታዊ ጽንዶ ባህላዊ ርክባት ክድስክል ጌራ’ላ፡፡

እምብኣር ማሕበረሰብ ዓለም ንእከይ ተግባራት ኢሳይያስን ጉጅልኡን ብምርዳእ እገዳታት ብምንባርን ኢሳይያስ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ንኽግለል ስጉምታት ኣብ እናወሰደ’ዩ ዝርከብ፡፡ ዝያዳ ሕሰምን ኣደራዕን ብኢሳይያስ ዝበጽሐና ዘሎ ንሕና ኤርትራውያን ምዃና ልዕሌና ዝርድኦ የለን፡፡ ዓዲ እናሃለወትና ሃገር ዝሓርበተትና ከም ደቂ ዛግራ ፋሕ ጭንግራሕ ኢልና ፎቖድኡ ተበታቲንና ፍትሒ ትርሕቐና’ምበር ብማዕዶ ኣይክንረኽባን፡፡ ዓለም ግቡኣ ትፍጽም’ላ ንሕና ’ኸ ኤርትራውያን ክንምልሶ ዝግባእ ሕቶ’ዩ፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here