እዋናዊ ዛዕባ- ዓይኒ ኣንቁሕ ኤርትራዊ

0
152
ኤርትራ እትብሃል ሃገር ብደም ደቃ ጋህዲ ዝኾነት እዚ ታሪኽ’ዚ እናሃሰሰ ዝጠፍኣሉ መሊኣ ካብ ምድሪ ገጽ እትጠፍኣሉ ተንኮል እናተፋሕሰ ጉዕዞ ኣባ ጎብየ ካብ እትጉዓዝ ድሮ 27 ዓመታት ሓሊፉ ጉዕዞ ናብ መበል 28 ዓመታት ይኽየድ’ሎ፡፡ ምእንቲ ምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላሳ ዓመታት ኣብ መስገደልን መሪርን ኵናት ኣሕሊፉ ስለምንታይ ከ ልዕሊ 60 ሽሕ ደቁ ንመስዋእቲ ሞባእ ከፊሉ? እንታይ ንምርካብ’ዩ ብዓሰርተታት ኣሸሓት ዝሰንከለ?

ጀጋኑ መራሕትን ውድብን መንግስትን ኣብ ጉድጓድ ንምብላይ ምእንቲ ናጽነት ሃገር ዝሰንከሉ ተጋደልቲ ኣብ ሓንቲ ጸሓይ ብጃምላ ንምርሻን? ኤርትራዊ ሓረስታይ ንከይሓርስ ነጋዳይ ንኸይነግድ ምሁር ንኸይመራመር ተምሃራይ ብፍልጠት ከይህነጽ መንእሰይ ኣብ ድፋዓት ንክሰፍር፡ ዕብየትን ብልጽግናን ንክሕረም ድዩ ሰውራ ሰላሳ ዓመት ዝተኻየደ? ብርሃን ሃዲሙ ኣብ ደልሃመት ንምንባር ድዩ ህዝቢ ኤርትራ ዝተቓለሶ? እዚ ሕቶታት እዚን ካልኦትን ሕሰምን መከራን መልሲ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉ ክምልሶ ዘለዎ’ዩ፡፡ ጠንቂ ናይ’ዚ ኣደራዕን ባርነትን ከለልዮን መፍትሕታት ከናድየሉን ዘለዎ ሕጂ’ዉን ህዝቢ ኤርትራ’ዩ፡፡

ኤርትራዊ ዓይኒ ኣንቁሕ! ምስ ብረትካ እትቕጥቀጥ ምስ ጸጋታትካ እትጠሚ ኣብ ሃገርካ ጓና እትኸውን  ዘሎኻ በዓል ዋና ሃገር ንስኻ ኤርትራዊ ኢኻ፡፡ እቲ ስልጣን ናትካ’ዩ እታ ሃገር’ዉን ናይ ብሕትኻ’ምበር ናይ ቁንጣሮ ዓመጽቲ ውልቀመለኽቲ ኣይኮነትን፡፡ ብድዓት ተገልቢጦም ከዳዕ ኢሎም የጸልሙኻ ኣለዉ ሽምካ ብጠቐር እናደወኑ ኣብታ ብዓመጽ ዝሓዝዋ ናትካ መንበረ ስልጣን ኮይኖም ንዕዳጋ ኣውሪዶም ብኣኻ ብህዝቢ ቁማር እናተጻወቱ ርእስኻ ስለዘድነንካሎም ልቦም ብትዕቢትን ብድዐን ሓቢጡ፡፡ ድሕሪ’ዚ ዕድል ነዞም ጉሒላታት ምሃብ ለኻኺሞምኻ ካብ ምጥፋእ ንድሕሪት ከምዘይብሉ ንሕሉፍ ባህርያቶም ገምጊምካ ጸግዖም ክተትሕዞም ይግባእ፡፡ ምስ ገስረጥ ኣተሓሳስብኦም ኣዕሚቕካ እንተዘይቀበርካዮም ኤርትራዊ ብደምካ ዘምጻእካያ ሃገር ትኹን ኤርትራዊ ዝብሃል ንጻት’ዉን ትኹን ክትዝንጋዕ ኣይብልካን፡፡

ኤርትራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ’ምበር ናይ ውልቀመለኽቲ ሃገር ኣይኮነትን፡፡ ትማሊ ንዓለም ዘስደመመ ታሪኽ ሰሪሑ ናጽነቱ ዘግሃዱ ህዝቢ ኣብ ባርነት ተቖሪኑ ንምንባር ኣይኮነን፡፡ ድሕሪ ናጽነት ልዕሊ 200 ሽሕ ኤርትራዊ ብኵናትን ስደትን፡ ብማእሰርትን መርሸንትን ጸኒቱ’ዩ፡፡ ኣብ ሰውራ 30 ዓመት ግን ክንድ’ዚ ዝኣክል መስዋእቲ ኣይተኸፍለን፡፡

ስደት መለለይ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ድሕሪ ናጽነት ብዝወርዶ ግፍዕን ኣደራዕን’ዩ፡፡ ባህሉ፡ ክብርታቱን ልምድታቱ ዝሃሰሰ ኣብ እዋን መሪሕነት ኢሳይያስ’ዩ፡፡ ወተሃደር’ምበር ሓረስታይ ፡ ነጋዳይ፡ ተምሃራይ ምሁር፡ መራሒ ሃይማኖት ዘይርኣየላ ሃገር ዝኾነት ኣብ ዘመነ ንግስነት ውልቀመላኺ ኢሳይያስ’ዩ፡፡ ናይዚ ኩሉ ድምር ውጽኢት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብርሰት ኣስዒቡ፡፡ ሃገር ብመገዲ ጥፍኣት እናሃለለት ናብ ፍሽለት ገጻ ተምርሕ ኣላ፡፡ በዚ እንተቐጺላ መወዳእታ ዕጫ ህዝቢ ኤርትራ ጥፍኣት’ዩ፡፡ ካብዚ ጥፍኣት ፡ ውድቀትን ፍሽለን ንምድሓን ኤርትራዊ ዓይኒ ኣንቁሕ፡፡ ይኣክል ምልኪ! የብቅዕ ባርነት ! ናይ ሎሚ እዋናዊ ዛዕባ መልእኽትና’ዩ፡፡

ሰላምን ራህዋን ንህዝቢ ኤርትራ

ውድቀት ንውልቀ ምልካዊ ጉጅለ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here