እዋናዊ ዛዕባ- ዝነደደ ኩምሪ ብነጸላ ኣይክደንን፡፡

0
135

ኤርትራ መዐንደሪት ግብረሽበራውያን ሓይልታት ከይትኸውንን ናብ ዘይተደልየ ዓወደ ኵናት ከይትቕየርን ብኣጋ ክሕሰበሉ ዘለዎ ጉዳይ’ዩ፡፡ ኣብ ኤርትራ እንሪኦ ዘለና ምልክታት ነዚ ስግኣት’ዚ ዘጋድድ ኮይኑ ንረኽቦ፡፡

ኢሳይያስ ናይ ኩለን ጎረባብትና ተቓወምቲ ውድባት ዕቑባን ጽላልን ኮይኑ ብወተሃደራዊ ስልጠና ብንዋት፡ ዕጥቅን ስንቅን ሓይሎም ንኽትርንዕ ብምግባር ንግብረሽበራዊ ተግባራት ከምዘዋፍሮም ይትረፍ’ዶ ኤርትራውያን ማሕበረሰብ ዓለም ዝፈልጦ ቅሉዕ ሓቂ’ዩ፡፡ ናይ ሱዳን፡ ጅቡቲ፡ ኢትዮጵያ ተቓወምቲ ጉጅለታት ኣብ ኤርትራ ከምዘለውን ፍሉይ ምሕብሓብን ደገፍን ከምዝግበረሎም ዝፍለጥ’ዩ፡፡ እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ሓዊ ምስዋር ከምዝኾነ ክነስተብህሎ ይግባእ፡፡

ብፍላይ ተቓወምቲ ጉጅለታት ኢትዮጵያ ብባይቶ ኢትዮጵያ ኣሸበርቲ ዝተብሃሉ ጸረ ህዝቢ ሓይልታት  ከምዝኾኑን ልዕሊ ኩሉ ከም ኤርትራውያን ክንግንዘቦ ዘለና ጉዳይ ከኣ እዞም ሓይልታት እዚኣቶም ንናጽነትን ልኡላውነትን ኤርትራ ዘይቅበሉ ዶብ ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ፡ ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ዝብል ጽኑዕን ዘይቅየርን መትከል ዘለዎም ጸረ ህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮኑስ ጸረ ህዝቢ ኤርትራ ከምዝኾኑ’ዮም ዝፍለጡ፡፡

ስለምንታይ ድኣ ነዞም ጸረ ህዝቢ ሓይልታት ኢሳይያስ ዝድግፍን ዝሕብሕብን ዝብል ሕቶ ብተደጋጋሚ ዝልዓል ሕቶ’ዩ፡፡ ኢሳይያስ ብባህሪኡ ጸረ ህዝቢ ብምዃኑ ንጸረ ህዝቢ ሓይልታት ምድጋፉ ኣይገርምን፡፡ እቲ ካልእ ተንኮልን ሽርሕን በዞም ኣሸበርቲ ሓይልታት ኣሊኻ ሰላም ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምዝራግን ብፍላይ ከኣ ሰላም ኢትዮጵያ ብምህዋኽን ህዝቢ ኤርትራ ቀልቡ ብኵናትን ወረ ኵናትን ተሰሊቡ ጉዳይ ምርጫ፡ ቅዋም፡ ፍትሒ፡ ልዕልነት ሕግን ጉዳይ ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ንኸይልዓል ሓጹር ሓጺርካ “ኤርትራ ኣብ ኵናት’ያ ዘላ’’ ብዝብል ምስምስ መንበረ ስልጣን ንምሕላው ዝተኣልመ ተንኮል ከምዝኾነ ኤርትራውያን ክነቕሓሉ ይግባእ፡፡

ብተደጋጋሚ ሕቶ ፍትሒ፡ ቅዋም ህዝባዊ ምርጫ ክልዓል ከሎ “ኣይ ኵናት ኣይ ሰላም ስለዘለና እዚ ከይተፈትሐ ዝግበር ነገር የለን’’ ዝብል መልሲ’ዩ ዝውሃብ፡፡ ኢሳይያስ ባዕሉ ኣብ ዝፈጠሮ ህውከትን ዕግርግርን ተኸዊሉ ንህዝቢ ኤርትራ ረጊጹ ንምግዛእ ካብ ዘለዎ ሕዱር ሕማምን ህረፍን ስልጣንን ከምዝኾነ ንምርዳእ ዘጸግም ኣይኮነን፡፡

ኣብ ኤርትራ ዝፍጠር ህወከት ዕግርግር ምስ ጎረባብቲ ምትፍናንን ናብ ጎንጺ ምእታውን ኢሳይያስ ብዛሳወሮ ሓዊ’ዩ፡፡ ነዚ ጭብጥታትን መርትዖታትን ዘድልዮ ኣይኮነን፡፡ ብተግባር እንሪኦ ሓቂ ስለዝኾነ፡፡ ኢሳይያስ ነገር እናጻሕተረ ሓዊ ብምስዋር ምስ ኩለን ጎረባብትና ኵናት ወሊዑ ንማእለያ ዘይብሉ ህልቂትን ስንክልናን ኣሳጢሑና’ዩ፡፡ ንቁጠባዊ ውድቀትን ማሕበራዊ ቅልውላውን ኣቃሊዑና’ዩ፡፡ ዕምሪ ስልጣን ኢሳይያስ ክቕጽል እንተኾይኑ ናይ ኣጥፊእካ ምጥፋእ ፖሊሲ ከሰጉም ኣለዎ፡፡ እዚ ከኣ ንኤርትራን ህዝባን ናብ ሓደጋ ዘውድቕ’ዩ፡፡

ኢሳይያስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ብቅሉዕ ኵናት ዝኣወጀ ውልቀመላኺ’ዩ፡፡ ሓዊ ኣሳዊሩ ከጥፍኣና ዝተበገሰ ዕሉል ገበነኛ ዝወልዖ ሓዊ ንምጥፋእ ህይወት ዝበልዕን ሃገር ዘዕኑን ስለዝኾነ እቲ ሓዊ ክጠፍእ ምእንቲ ከኣ ነቲ ዘሳወረ ምጥፋእ’ዩ እቲ ዝቐለለ ሜላ፡፡ ዝነደደ ኩምሪ ብነጸላ ኣይክደንን፡፡ እንታይ ድኣ ብሓመድ ምስ ዝቕበር’ዩ ዝጠፍእ’ሞ ሰላም ኤርትራ ውሑስ ንክኸውን ኢሳይያስ ምስ ጉጅልኡ ክቕበር ኣለዎ፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here