እዋናዊ ዛዕባ – ይቕሬታ ንዘይፈልጥ ይቕረ ክበሃል ኣይግብኦን!

0
389

ይቕሬታ ንዘይፈልጥ ይቕረ ክብሃል ኣይግባእን

ኤርትራውያን ኣብ ድቕድቕ ባርነታዊ ጸልማት ኣቲና ክንጻወሮ ዘይንኽእል ባርባራዊ መግዛእቲ ካብ ዝወርደና 26 ዓመታት ኣሕሊፍና ኣሎና፡፡ ብኢሳይያስ ዝምራሕ ጉጅለ ጥፍኣት ኣብ ታሪኹ ብዝፈጸሞ ገበን ንጻት’ዉን ትኹን ተጣዒሱ ይቕሬታ ሓቲቱ ኣይፈልጥን፡፡ ግርምቢጥ ህዝቢ ከም ጌገኛ፡ በደለኛ ጌሩ ዘቕርብ ንሕሰያ ዘይብሉ ጨካን ጉጅለ’ዩ ህግደፍ፡፡

ጉጅለ ህግደፍ ብሓደ ውልቀመላኺ ኢሳይያስ ጥራሕ ዝግዛእ ሓድሽ ሓሳባት ዘየምጽእ ኢሳይያስ ብዝበሎ ዝምቡዕ ኣማራጺ ጥራሕ ዝምራሕ ኣብ ህግደፍ ሓሳብ ምቕራብ ምንቃፍ፡ ዓገብ ምባል ከም ነውሪ ተጌሩ ዝውሰድ ንኢሳይያስ ዓገብ ምባል ንኣምላኽ ከምምክሓድ ተመሲሉ ዝቐርብ ኣብ ሓደ ውልቀሰብ ምልክነት ንኸንሳዕርር ዕድል ብምሃብ ኤርትራ ኣብ ኢድ ሓደ ውልቀሰብ ክወድቕን መጻኢ ዕድል ህዝቢ ኤርትራ ብኢሳይያስ ጥራሕ ንክውሰን ባይታ ተፈጢሩ፡፡

ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መዋእሉ ርእይዎ ዘይፈልጥ ሕሰመ መከራ፡ ኣደራዕ፡ ቁጠባዊ ውድቀት፡ ማሕበራዊ ቅልውላው፡ ንዘይርጉእ ፖለቲካን ስዒቡ ሞትን ህልቂትን ሕላገት ኤርትራ ንክኸውን ጌርዎ፡፡ ካብ ሎሚ ጽባሕ ክመሓየሽ ይኸውን፡፡ ትዕግስቲ ራህዋ ከምጽእ ይኽእል’ዩ ዝብል ኣርሒቕካ ምሕሳብ ህዝቢ ኤርትራ ንንዕቀት ሞትን ስቅያትን ኣሳጢሕዎ፡፡

ኣብዚ ምዕቡል ዘመን ኤርትራዊ ውሽጣዊ ናውቱ እናተጠበሐ ንዕዳጋ ወሪዱ፡ ኣብ ኣጻምእ በረኻታት ግዳይ ሞት ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ቀለብ ዓሳ ይኸውን’ሎ፡፡ እዚ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ከይሃስስ ሕጂ ድማ ኤርትራዊ ከም ጥሪት  ንባርነት ብህይወቱ ብመቑሕ ተኣሲሩ ንጨረታ ክቐርብ ብዓይንና ንርእይ ኣሎና፡፡

ኤርትራውያን እቲ ዝሽየጥ ዘሎ ሓውና እታ ትሽየጥ ዘላ ሓብትና ምዃና ክነስተብህል ይግባእ፡፡ ኣብዚ መከራ’ዚ የሕዋትና ዝወድቁ ዘለዉ ባርነታዊ መግዛእቲ ኢሳይያስ ክጻወሩ ስለዘይክኣሉ ንዝሓሸ ህይወት ናፊቖም ሃገር ራሕሪሖም ምስ መጹ ዘጋጥሞም ዘሎ ኣደራዕ’ዩ፡፡

ወለድና ክምስሉ ከለዉ ’’ንስኻ እንተዘይትደፍኣኒ መን መጽደፈኒ’’ ይብሉ ኢሳይያስ ሃገር ራሕሪሕና ንኽንወጽእ እንተዘይደፋፍኣና እዚ ሕጂ ኣብ ሰሃራ፡ ሲናይ ሊብያ፡ ማእከላይ ባሕሪ ዝወርደና ዘሎ ግፍዕን ህልቂትን ኣይመጋጠመናን፡፡ እዚ ጉጅለ’ዚ ይቕረ ዘይብሃሎ ገበን’ዩ ኣብ ልዕሌና ዝፍጽም ዘሎ ይቕሬታ ንዘይፈልጥ ይቕረ ክብሃል ኣይግባእን፡፡ ነዚ ኣደራዕ’ዚ ምጽዋር ንክንጸንት ማዕጾ ዘርሑ’ምበር መፍትሒ ዘምጽእ ኣይኮነን፡፡ ስለዝኾነ ኤርትራውያን እቲ መፍትሒ ኣብ ኢድና’ዩ ዘሎ፡፡ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ምጉሓፍ ጥራሕ’ዩ ካብ ባርነት ንኽንናገፍ ዘኽእና ካብዚ ወጻኢ ካልእ ኣማራጺ የብልናን፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here