እዋናዊ ዛዕባ – ገሃስን ዘራግን ዝኾነ ጃንዳ ስርዓት መሊኡ ንኽጠፍእ ዓጢቕካ ምቅላስ የድሊ!

0
767

 

ህግደፍ ሰሙን ተግባራቱን ኣብ ክልተ ጫፋት ዘሎ ሓደገኛ እኽብካብ ጉጅለ እዩ፡፡ ህግደፍ ዝብል ስም ብፍላይ እተን ናይ መወዳእታ ክልተ ኣሕጽሮተ ቃላት ዴሞክራሲን ፍትሕን ዝብል ትርጉም ክህባ ከለዋ ንተግባራቱ ዘይፈልጥ ከዳህልል ይኽእል ይኸውን፡፡ ዝያዳ ኩሉ ፍጡር ዝኸፍአ ጉጅለ ምዃኑ ግና ካብ ኢዱ ዘምለጡ መስክሮምን ኣረድኦምን እዮም፡፡

ኢሳይያስን ሰዓብቱን ንጉዳይ ሰብኣውነት ብግልባጡ እዮም ዝሰርሕሉ፡፡ ብነጻ ናይ ምንቅስቓስ መሰል ብናይ ምሕያርን ምኽልካልን ይትርጉምዎ፡፡ ናይ ምምሃር መሰል ንምድንቋር ይሰርሕሉ ኣብ ሕጊ መሰረት ክገብር ዝግብኦ መስርሕ ዳንነት ብውልቃዊ ትእዛዝ ይፈርዱ…. ወዘተ ኣንጻር ሰብኣዊ ኣካይዳታት ክፍጽሙ ንዕዘብ፡፡

ብዘይካ ንሳቶምን፡ ተማእዝዙ ዝነብርን እንተዘይኮይኑ ካልእ ክህሉ ድሌት ዘይብሎም እንዳ ኢሳይያስ ኤርትራዊ ዘርእን እንዳታትን ኣጽንቶም ብኦኦም ተተኺሉን ተኾስኪሱን ዝዓቢ ወለዶ ዝሃንጽሉ ኣጋጣሚ ናብ ምፍጣር ክሳብ ዝመስል መንነትና ክሓክም ኣብ ሃታሃታ ይርከቡ ኣለዉ፡፡ እንተዝኽእሉ ኔሮም ድማ፡ ከምቲ ናይ ርዋንዳ ዘጋጠመ ሰብኣዊ ጭፍጨፋ ክፍጽሙ’ዉን ዓይኖም ኣይምሓሰዩን ዝከኣሎም ግን ኣይኮነንን፡፡

ህግደፋዊ ተግባር ብመዳይ ገበናዊ ፍጻሜ “እዚ ይሓይሽ ዝበሃል የብሉን፡፡ ካብ ፈለሙኡ’ውን ደሓን ተባሂሉ ክሓልፍ ኣይምተገበኦን፡፡ ካብ ሎሚ ጽባሕ ክሓይሽ’ዩ እናበልና ግና እነሆ ናብ ከባብናን ዞባናን በጽሑስ ሰላም፡ ቃል’ምበር ኣብ ባይታ  ከይንርእያን ከይነስተማቕርን ተፈርድና ንርከብ፡፡ ህዝብታት እዚ ዞባ እዚ መዓስ ኮን ምሉእ ሰላም ረኺብና ንርኢ ክብል ከሎ ኢሳይያስን ጉጅልኡን ከኣ ፍጹም ዘይሕሰብ ምዃኑ ክነግሩናን ክሕንሕኑን 25 ዓመት ሓሊፉ ኣሎ፡፡

ኣብ ሃገሮም ሰላም ስኢኖም ካብ መረበቶም ተፈናቒሎም ኣብ ጎረባብቶምን ካልኦት ሃገራትን ዕቑባ ሓቲቶም ህይወቶም ኣብ ምምራሕ ዝርከቡ፡ ህዝቢ ዞባና ቁጽሪ የብሎምን፡፡ ብሕድሕዳዊ ግጭት ቅሳነት ዝሰኣኑ ሶማልያውን ዓሌታዊ ግጭት ደቡብ ሱዳንን ብሰንኪ ውልቀምልክን ግፍዓዊ ተግባሩን ቤቶም ራሕሪሖም ኣብ ኢትዮጵያ ክነብሩ ተቐስቦም፡፡ ሰላም እዘን ሃገራት ብቀንዱ ኣብ ውሽጡን ዘሎ ዘይምዕሩይን ሚዛኑ ዘይሓለወን ይኹን’ደኣምበር ካብ ኢድ ኢሳይያስ ናጻ’የን ተባሂለን ግና ዝሕሰብ ኣይኮነን፡፡ እቲ ምንታይስ እንተተባህለ ምሕማስ ናይዘን ሃገራት ንህልውና ኢሳይያስን ሰዓብቱን ከም ሓደ መረጋገጺ ስለዝጥቀምሉ፡፡

ኩነታት ሰላም፡ ንመላእ ምኽባር ሰብኣዊ መሰል ኣገዳስን ወሳንን እዩ፡፡ ሰላም ኣብ ዝርሓቃ ሃገር ዝቕመጥ ህዝቢ ሰብኣውነቱ ተዓቕቡን ውሑስ ኮይኑን ክነብር ኣይሕሰብን፡፡ መራሕቲ ናይዘን ሃገራት ብዝፈጥርዎ ዕግርግር ድማ’ዩ ዜጋታት ንስቓይን ሞትን ዝሳጥሑ ዘለዉ፡፡ ብፍላይ ከኣ ነጸላ መንደቕ ዝኾኑ ኣሕዋት ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ግዳይ ናይዚ ጸረ-ሰላም ስርዓት ካብዝኾኑ ነውሕ ዓመታት ጌሮም ኣለዉ፡፡ ሓው ህዝቢ ኢትዮጵያ ንምርዓድን ንምሽቑራርን ወግሐ ጸብሐ ዝንቀሳቐስ ጨካን ኢሳይያስ ጎብለል ከባቢና ተባሂሉ ኣኽሊል ንክደፍእ ተረፍ መረፍ ባዕዳውያን ገዛእቲ ነበር ኣኻኽቡ ኣስንቑ ከሃጥር ሰፍሕ ግዜ’ዩ ህብሉ፡፡ እንተኾነ ግን ኣብ ናይ ሕልሚ ቀትሪ ከምዘሎ ክስወጦ ኣለዎ፡፡ እዞም ጥንታውያን ከም ሓደ ህዝቢ ኮይኖም መልክዕ ኣነባብረኦም እናከናወኑ ዝመጹ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም እምኒ ዓረ ሓድነቶም ዝተረረ እዩ፡፡ እዚ ንገዘፍቲ ጸላኢ ኣለሽ ዘበለ ኣምር ምትሕግጋዝን ምድግጋፍን ድማ ኣንጻር ውሕስ ሰላም ዝተሰአ ስርዓት ጸራሪጎም ብምግሓፍ ነባሪ ሰላም ከስፍኑ ኣለዎም፡፡ እቲ ሰብኣዊ መሰሎም ተኸብሩ ዝነብር ከኣ ኢሳይያስን ሰዓብቱን ተቆራሪጾም ምስ ዝጠፍኡ ጥራሕ ምዃኑ ኣብ ሓደ መትከል ክርዕሙ ኣለዎም፡፡ግሃስን ዘራግን ዝኾነ ጃንዳ ስርዓት ካብ ገጽ መሬት ንምጥፋእ፡ ተሪር መትከል ዓጥይካ ምቕላስ የድሊ

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY