እዋናዊ ዛዕባ – ግደ ስነ-ጥበብ ኣብ ምሕያል ህዝባዊ ሓድነት!

0
418

ግደ ስነ-ጥበብ ኣብ ምሕያል ህዝባዊ ሓድነት!

 

ስነጥበብ ፡ከም ኣድማሳውን ዓለምለኻውን ቋንቋ ኮይኑ ካብ ዘገልግል፡ ኣማኢት ዓመታት ኣቑጽሩ ኣሎ፡፡ ደቂ ሰባት ዋላ ድኣ ብዝውንንዎ ቋንቋታት ይፈላለዩ’ምበር፡ ኣብ ስነጥበብ መሰረት ጌሩ ዝዕየ ስራሕቲ ዳርጋ ብቀሊሉ ክርድእዎ ዝገብር’ዩ፡፡ ልዕሊ ኩሉ ድማ፡ ብፍቕሪ ዘተኣሳስር፡ ሓድነት ዘደልድል ብምዃኑ ስነጥበብ ሰፊሕ ተቐባልነት ዘለዎ’ዩ፡፡

ደለይቲ ለውጢ ዜጋታትና ዘካይድዎ ዘለዉ ቃልሲ ዘተባብዑ ስነጥበባዊ ስራሕቲ እናሰሰኑ ይመጹ ምህላዎም ዝፍለጥ ኮይኑ ብፍላይ ግን፡ በዓልን ጽምብላትን ምኽንያት ብምግባር ዝቐርቡ ድማ፡ ፍሉይነት ኣለዎም፡፡ እዞም ብሞዮኦም ኣንጻር እቲ ዓማጺ ስርዓት ዝተሰለፉ ስነጥበባውያን ደለይቲ ፍትሒ፡ ከምቲ ካልእ እዋን ሎም’ዉን፡ “ኣንታ ውጽዕ ዜጋ ኣለናልካ” ክብሉ ተዓዝብና ኣለና፡፡ መበል 26 ዓመት ጽምብል ናጽነት ምኽንያት ብምግባር፡ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከተማ ኣዲስኣበባ ብዝፈለምዎ ስነጥበባዊ ምርኢት፡ ኣብታ ሃገር ናብ ዝርከባ መዓስከራት ኩለን ክበጽሑን ህዝባውን ሃገራውን ፍቕሮም ክገልጹን ፡ ድሮ ጀሚሮም ኣለዉ፡፡ ሕመረት ናይቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ምርኢት ከኣ፡ ሓድነት ህዝቦም ዝያዳ ዝሕይለሉ መድረኽ ንምፍጣር ምዃኑ ዘማትእ ኣይኮነን፡፡

ብሰንኪ ጸቢብ ጉጅለ፡ መረበቶም ራሕሪሖም ኣብ ካልኦት ዓድታት ክዕቆቡ ዝተገደዱ ዜጋታትና፡ ብብዝሒ ኣብ ጎረባብቲ ሃገርና እዮም ዝርከቡ፡፡ ነዚ ማእከል ብምግባር፡ እቶም ህቡባትን ውፍያትን ስነጥበባውያን፡ ናብቲ ቦታ ብምኻድ ሞያዊ ስርሓቶም ከርእዩ ዝበቕዑ፡፡ ሃገራዊ ስምዒት ናይቶም ብጉጅለ ዓመጽ ዝተገፍዑ ዜጋታትና፡ ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ዘብጽሕን፡ ኣብ ሕድሕዶም ስኒት ብምዕሳል፡ ነቕ ዘይብል ሓድነት ከጥርዩን ዘኽእል ባይታ ዝፈጥር ድማ’ዩ፡፡

ኤርትራዊ ስነጥበብ፡ ብፍላይ ከኣ፡ ኣብቲ ን30 ዓመታት ዝተገብረ ቃልሲ፡ መዘና ኣይነበሮን፡፡ ህዝቢ ክውደብ ክጥርነፍ ምስ ከኣለ ብመንጽሩ ሓድነቱ እናሓይለን እናበረኸን’ዩ ከይዱ፡፡ ጽኑዕ ሓድነት እንተሎ ድማ፡ ዝኾነ ይኹን ጸላኢ ባይታ የብሉን፡፡

ህዝባዊ ሓድነትና፡ ግዳይ ናይቲ ኣንጻር መንነትና ደው ዝበለ ጠፋሽ ስርዓት ምስ ኮነ፡ ናብ ምህላዉን ዘይምህላዉን ተሳጥሕና ንርከብ፡፡ ነዚ ዘስተውዓሉ ፡ ምኩራትን ህቡባትን ስነጥበባውያን ሃገርና ድማ፡ ነቲ ዝኽሰት ኣፈላላይ ኣጽቢቡ ብሓባርን ብጥርንፉን እንነብረሉ ኩነታት ከምጽኡ ዝካኣሎም ዘበለ ይገብሩ ኣለዉ፡፡ እናወዓለ እናሓደረ ጽቡቕ ውጽኢት’ኳ ይርከቦ እንተሎ፡ ኣብ ጉዳይ ምሕያል ሓድነት ንሓደን ንክልተን ዝግድፍ ብዘይ ምዃኑ፡ ኩሉ ክዓየሉ ይግባእ፡፡

ግደ ስነጥበብ፡ መዳርግቲ የብሉን፡፡ ዓለም ናብዚ ዘለናሉ ምዕቡል መድረኽ ንክትበጽሕ’ዉን ልዕል እጃም ናቱ’ዩ፡፡ ነዚ ብምግንዛብ፡ ኣብ ዓውደ ስነጥበብ ብቑዕ ክእለት ዘለዎም ኣካላት ስቓይ ህዝቦም ማሕበረሰብ ዓለም ክፈልጦ ኪኑኡ ከኣ፡ ነቲ ኣጋጢሙ ዘሎ ስግኣትን ስክፍታን ቀንጢጡ ህዝባዊ ሓድነት ምእንቲ ክሕይል ብጽሕትኩም ክትገብሩ ይግባእ ንብል፡፡

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY