እዋናዊ ዛዕባ- ጠንቂ ሕሰም ኤርትራውያን ወያነ ድዩ?

0
436
መሪሕነት ጃንዳ ህግደፍ ኣጥሚኻ ኣርዒድካን ረጊጽካን ግዛእ ዝብል ድሑር ስነሓሳብ መለኽቲ እናተኸተለ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓለንጊ ሕሰመ መከራ ካብ ዝገርፎ እነሆ ዕድመ ሓደ ድልዱል መንእሰይ በሊዑ ይርከብ፡፡

ኣብ ውሽጢ’ዞም ዝሓለፉ 26 ዓመታት ባርባራዊ መግዛእቱ ድማ ነቲ ፍትሕን ሓርነትን ክረክብ ኢሉ ብ10ተታት ኣሸሓት ደቁ ዘሰውአን ዘሰንከለን ህዝቢ ኤርትራ ኩለንተናዊ መሰላቱ ግሂሱ አብ ገዛእ ሃገሩ ተማእዛዚ ብምግባር ካብ መግዛእቲ ባዕዲ ይወርዶ ካብ ዝነበረ ዓፈና ብዝገደደ ሓመድ ድፋጭኡ የስትዮ ኣሎ፡፡

እነሆ ኣብዞም ዝሓለፉ 17 ዓመታት ድማ በቲ ውሕሉል ናይ ምድንጋር ሜልኡ ገይሩ ወራሪ ክነሱ ተወሪርና ከዳዕ ክነሱ ከዲዖምና ትሕተ ሃገራዊ ክነሱ ሃገር ክሸጥዎ ሓሊኖም እናበለ ጸለመን ጠቐነን ኣዋዲዱ ንህዝቢ ብምድንጋር ናብ ዘየድሊ ኵናት የእትዩ ኣደዳ ህልቂት ገይርዎ ንገለን ድማ ብሓሶት ከሲሱ ኣብ ጎዳጉዲ ኣጥሒልዎም ገለን ሞይቶም ገለን ሰንኪሎም በቃ፡፡

ሕጂ’ዉን ዝኣረገ ፕሮፖጋንዳዊ ሽጣራታት እናበራበረ ብኣሜሪካ ዕዮ ገዛ ዝተዋህቦ ስርዓት ወያነ ንህዝቢ ኤርትራ ፋሕፋሕ ኣቢሉ ንሃገርና ከም ሶማል ክቕይራ ይህቅን ኣሎ እናበለ መለኸት ሓሶት ይነፍሕ ኣሎ፡፡

ሎሚ ንሕድሪ ሰማእታት ዝበልዐ ንደቂ ስውኣት ካብ ሃገር ዘንፈጸ ንመትከላትን ዕላማታትን ህዝባዊ ግንባር ዝከድዐ ንተጋደልቲ ብጾቱ ብሓሶት ኣጺሊሙ ኣደዳ ንዝገበረ ናይ ውሑዳን ጸቢብ ጉጅለ ዝኣምኖ ወዲ ሃገር’ኳ እንተዘየለ ገለ ብገርሆም ገለ ድማ እንተስ ፍርሒ እንተስ መረባዕ ዘስደዖም የውሃት ስለዘለዉ ግና ባህሪ እዚ ሓሳውን ከዳምን ጃንዳ ምግላጹስ ኣድላይ’ዩ፡፡

ፈለማ ንወለዶ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ግዱድ ወተሃደራዊ ዕስክርና ቆሪኑ ጊላ ክኸውን ዝፈረዶ እቲ ስርዓት ወያነ ትብሎ ዘለኻ ድዩ? ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ልዕሊ ዝተደኮና 364 ኣብያተ ማእሰርቲ ተዳጕኖም ብካርቱሽ ኣባትር ኮሬንቲ ፡ቆርቦቶም ስጋብ ዝገፈፉ ኣዕጽምቶም ስጋብ ዝስበሩ ዝገብር ዘሎ ወያነ’ዩ? ካብዚ ሕሱም ደልሃመት መንብሮ ክሃድሙ ክብሉ ኣብ ቅርዓት ዓድን ዶባትን ብተመልከተለይ ዝቕንጽሎም ዘሎ ወያነ ድዩ? ህዝቢ መዓልታዊ ብሕጽረታት ማይ፡ ኤሌክትሪክ፡ ነዳዲ፡ መጓዓዝያ ፡ባኒ ክሳቐ ዝገብር ዘሎ ስርዓት ወያነ ድዩ? ኣንቲ ኪዲ ኪዲ ሽጣራኺ ደውሪ ኢሎም ደረፍቲ ዓድና ከምዝደረፍዎ ህግደፍ ኣብዲ ሎምስ ሽጣራኻ ደውር ፡ንሕና ኤርትራውያን ሓደን ሓደን ጸላኢና ህግደፍ ኢኻ፡፡ ህግደፍ ድማ ዕምሪ ስልጣኑ ከናውሕ ክብል ፍብረኻ ሓሶታቱን ጠቐንኡን ክቕጽሎ’ዩ እንተ ንሕና ድማ ካብ ምቅልዑ ዓዲ ኣይክንውዕልን ኢና፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here