እዋናዊ ዛዕባ- ጸቢብ ጉጅለ ህግደፍ ሃገር መንእሰይ ኣልቦ ንክትኸውን ገበን ዘርኢ ምጽናት ይፍጽም ኣሎ

0
456

ኢሳይያስ ዝመርሖ ጸቢብ ጉጅለ ካብ እዋን ሰውራ ጀሚሩ ንገዛእ ርእሱ ናይ ናጽነት ሓይሊ ከምዝኾነ ብምሕሳብን ኣቦ ናጽነት ብምምሳልን መንእሰይ ኤርትራ ናብ ሰውራ ንክስለፍ ሓይሊ ጠበንጃ ዝጥቀም ዝነበረ ጸረ ዲሞክራሲ ሓይሊ ድሕሪ ናጽነት’ዉን መንእሰይ ዘይርኣየላ ሃገር ንምፍጣር መወዳእታ ኣብ ዘይብሉ ግዱድ ዕስክርና ጅሆ ብምሓዝ ኵናት ወሊዑ ግዳይ ህልቂትን ስንክልና ጌርዎ’ዩ፡፡

እዚ ጉጅለ’ዚ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ዝበልዖም መንእሰያትና ብወግዒ ቁጽሮም ንምግላጽ’ኳ እንተዘይተኻእለ ብኣሸሓት ዝግመቱ ከምዘጽነተ ጸሊም መዝገብ ታሪኽ ሰኒድዎ ኣሎ፡፡ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ብዝኸፍአ መልክዑ ኣብ መንእሰያት ዘተኮረ ምጽናት ዘርኢ ቀጺሉ ኣስታት ሓደ ወለዶ ኣብዚ ሕሉፍ 26 ዓመታት ኣህሊቑ’ዩ፡፡

መብዛሕትኡ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ግዱድ ዕስክርና ተዳጕኑ ገሊኡ ክእሰር ክጭፍለቕ ናብራ ባርነት ዝመረሮ ድማ ካብዚ ኣደራዕ’ዚ ንምንጋፍ ህድማ ንስደት እናሃደመ ይውሕዝን ይበርስን’ሎ፡፡ እቲ ዝወሓደ መንእሰይ ብባርነታዊ መግዛእቲ ስነልቦንኡ ተሰሊቡ ስምዒቱ ሞይቱ ሃገራዊ ፍቕሩ ተማሕሚሑ ብቀቢጸ ተስፋ መጻኢኡ ጸልሚቱ ንመግዛእቲ ዕጭኡ ጌሩ ብምቕባል ርእሱ ከድንን ተገዲዱ፡ እዚ ተረካቢ ሃገር ዝኾነ መንእሰይ ክእለታቱ ዓቕሙን ወዲቡ ኣንጻር ረጋጺኡ ከይልዓል እናተጨፍለቐ ርእሱ ከይቕንዕ ወፍሪ ምድንጋር ኣብ ልዕሊኡ ብምክያድ ብደው ንክመውት ኢሳይያስ ፖለቲካዊ ቁማር ክጻወት ንዕዘብ ኣለና፡፡

ቀጻሊ ህልውና ኤርትራ ሓደጋ ከንጸላልዋ ጸረ ልምዓት ኣተሓሳስባ ክስዕርር ሰብኣውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ክግሃሱ ሕግን ፍትሕን ከም ገይጺ’ምበር ውሕስነት ዜጋታት ከምዘይኮነ ኣእምሮኣዊ ጸቕጢ ንምፍጣር ብቀጻሊ ይጉስጎሰሉ’ሎ፡፡ ሃገር ከም ሃገር ቀጻልነታ ክረጋገጽ እንተድኣ ኮይኑ ግና ብሃገራዊ ፍቕሪ ዝነደደ መንእሰይ ምስ ዝህልዋ’ዩ ብኩሉ መዳያት ብፖለቲካ፡ ማሕበራዊ መነባብሮን ቁጠባዊ ዕብየትን ክትስጉሞ መንእሰይ ክነቅሕን ክውደብን ኣለዎ፡፡ ነዚ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ክጻወር ዝኽእልን ብዝግባእ ንህልዊ ኩነታት ሃገሩ ዝግንዘብ መንእሰይ ምስ ዝፍጠር’ዩ፡፡

ጸቢብ ጉጅለ ህግደፍ ሃገር መንእሰይ ኣልቦ ንክትከውን ዘርኢ ናይ ምጽናት ገበን ይፍጽም’ሎ፡፡ እዚ መንእሰይ’ዚ ነዚ ሽርሕን ውዲትን’ዚ ኣስተውዒሉ ንግብረ እከይ ኣጀንዳ ጥፍኣት ኢሳይያስ ኣበርዒኑ ኤርትራን ህዝባን ንምድሓን ብዝተወደበ ኣገባብ ንለውጢ ክበጋገስን ህዝባዊ ሰውራ ወሊዑ ሰላም ዝዓሰላ ፍትሒን ልዕልነት ሕግን ዝረጋገጸላ ኤርትራ ክፈጥርን ይግባእ፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here