እዋናዊ ዛዕባ- ፍሹል ፖለቲካ ሓሸውየ ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ

0
3667

[audioplayer file=”http://sallina.com///audio/Ewanawi-Zaeba/Ewanawi Zaeba 18-10-2016.mp3″]

ብኢሳይያስ ዝምራሕ ጉጅለ ምቁር ቃላት እናመሃዘ ብመዓር ዝተሸፈነ ፍሹል ፖለቲካ ከሰጉም ልዕሊ 25 ዓመታት ሓሊፉ። ሕቡእ ኣጀንዳ ናይ’ዚ ጸቢብ ጉጅለ ህዝቢ ብምድንጋር ከም ቁርዲድ ኣብ ቆርበት ኤርትራዊ ተጣቢቑ ደም ንጹህ ዜጋ እናመጠጠ ክነብር ካብ ዘለዎ ስሱዕ ህርፋን ስልጣን ሓሸውየ ፖለቲካ እንዳተጻወተ ርብዒ ክፍለዘመን ተቖጺሩ።

በብዓመቱ መደናገሪ ቴማታት እንዳሰንዐ ሓሶት ክነፍሕን ክነዝሕን ብዘይ ዕረፍቲ ሰሪሑ። ከም ዓቢ መደናገሪ ጌሩ ዝጉስጉሰሉ “ሓደ ልቢ – ሓደ ህዝቢ” ዝብል ቴማ ብተደጋጋሚ ብማዕከናት ዜናታቱን ብወይጦታቱን እንሰምዖ’ዩ። እዚ “ሓደ ህዝቢ ሓደ ልቢ” ዝብል ቴማ ውሽጣዊ ሕመረቱ  ምስ እንምርምሮ ግን ብዝኾነ ይኹን መዐየርን ስነ ሞጎትን ሓቅነት የብሉን። ንዓውታት ግን ከምመደናገሪን መናውሒ ዕምሪ ስልጣኑን ተጠቒሙሉ’ዩ።

እዚ ጉጅለ’ዚ ፍጥር ካብ ዝብል ኣትሒዙ ምስ ሓቂ ተሰማሚዑን ተሰንዩን ኣይፈልጥን። ዋላ’ኳ እዚ “ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ” ዝብል ክኸውን ዘይክእል እንተኾነ እንተዝኸውን’ዉን ምስ ባህርያት ናይዚ ጉጅለ ኣተኣሳሲርካ ክርኣይ ከሎ ንዝሓበሩ፡ ዝሰመሩ፡ ድልዱል ሓድነት ንዘለዎም ዝዘርግን ዝበታትንን ስለዝኾነ ክትግብሮ ዝኽእል ኣይኮነን።

ንኤርትራውያን ብቀቢላ፡ ዓሌት፡ ኣውራጃውነት ስምዒታት ፋሕ ጭንግራሕ ክብሉን ንከይሰማምዑ መርዛም ፖለቲካ ዘርኣውነት እናነዝሐ ዜጋታትና ንሓድሕዶም ከይተኣማመኑን ብዓይኒ ጽልእን ቅርሕን ተተፋኒኖም ከብድን ሕቖን ንክኾኑ እናገበረ ነዚ ከተግብር ሕልሚ’ዩ። ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ” ዝብል ኣበሃህላ ነቲ ኣምር ክንሪኦ ከሎና። ዝተፈላለየ ብሄር፡ ሃይማኖት፡ ባህሊ፡ ቋንቋ፡ ፖለቲካ መርገጽ ዘለዎ “ህዝቢ ሓደ – ህዝቢ ሓደ ልቢ” እንዳበልካ ክተደናግር ምፍታን ብህዝቢ ጠላዕ ምጽዋት’ዩ። ዝኾነ ብሄር ናይ ገዛእ ርእሱ ስርዓት ኣገባብራ ባህሊ፡ ቋንቋ፡ ታሪኽን ሃይማኖታዊ እምነትን ዘለዎ ሓደ ልቢ’ዩ ዘለካ ኢልካ ክትሰብኽ ካብ ክውንነት ሓቂ ምህዳም ከምዝኾነን ንምድንጋር ዝተፋሕሰ ሽርሒ ምዃኑ ንምግንዛቡ ዘጸግም ኣይኮነን።

ኣይኮነን’ዶ ብቋንቋ፡ ብብሄር፡ ብባህሊ፡ ነናቱ ልምድታትን ክብርታትን ዘለዎ ካብ ሓደ ማህጸን ዝተወልዱ ደቂ ሓንቲ ወላዲት’ዉን ሓደ ልቢ ኣተሓሳስባ ክህልዎም ትጽቢት ኣይግበርን። ንብዙሕነት ብሄራት ተቐቢልካ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ኤርትራ ሓድነት ምሕያል ቅኑዕ ፖለቲካ’ኳ እንተኾነ ንወዲ ሰብ ዝተዋህብዎ ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ረጊጽካ “ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ” ዝብል ፖለቲካ ምስጓም ተቐባልነት የብሉን። እዚ ማለት ፍሹል ፖለቲካ ሓሸውየ “ሓደ ልቢ ሓደ ህዝቢ” ምዃኑ ኤርትራውያን ክነቕሓሉ ይግባእ።

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY