እዋናዊ ዛዕባ- ብሰንፈላል ዝፍታሕ ጸገም የለን

0
139

ብሰንፈላል ዝፍታሕ ጸገም የለን

ኤርትራውያን ድሕሪ ናጽነት ኣይቀሰናን፡፡ ብፍላይ ድሕሪ ደማዊ ኵናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣሎ ዝብሃል ሕሰም ኣብ ርእሴና’ዩ ተደፊኡ፡፡ ኣብ ሰውራ ዘይከፈልናዮ መስዋእትን ሰንክልናን ከፊልና፡፡ኵናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝበልዐ ህይወት ምስ በልዐ ከቢድ ዕንወት ምስ ኣብጸሐ’ዉን እንተኾነ ዘይሓዊ ሰምብራት’ዩ ገዲፉልና ሓሊፉ፡፡

ከይንሓርስ ተኸልኺልና ከይንነግድ ተኣጊድና ከይንምሃር ተኾሊፍና ሰሪሕና ከይንበልዕ ጅሆ ተታሒዝና /ተዘሪዕና/ ሕሉፍ 27 ዓመታት ኣብ ሰንፈላል ኣሕሊፍናዮ፡፡ ህድኣትን ቅሳነትን ስለዝሃደመና ህይወት ንምቕጻል ስደት ተበታቲንና በሪስና፡፡ ኤርትራውያን ድሕሪ ሶርያ ብስደት ኣብ 2 ደረጃ ተሰሪዒና፡፡ እዚ ውጽኢት ዲክታቶርያዊ ምሕደራ ኢሳይያስን ጉጅልኡን’ዩ፡፡

ኵናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ምስ ሃድአ ኣብ ኤርትራ ሰላም ከም ዝዓሰለ ይዝረብ፡፡ ብካልእ ገጽ ከኣ ምርጫ ከይንካይድ ኣይ ኵናት ኣይ ሰላም ስለዘለና’ዩ ዝብል ምስሉይ ፖለቲካ ብኢሳይያስ ይንዛሕ፡፡

ኣይ ሰላም ኣይ ኵናት እንታይ ማለት’ዩ? ኣብ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ይኹን ካብ ራስ ዱሜራ ክሳብ ራስ ቄሳር ብኣማኢት ኣሸሓት ሰራዊት ተተፋኒኖም፡፡ ድሩዓት መኻይን፡ መዳፍዕን ታንክታትን ከም በርቅን ነጎዳን ክራማት እናጉዘምዘማ ስግረ ዶብ ክሰግር ዝፈተነ ብጥይት እናተቖልበ ብሽም ሃገራዊ ኣገልግሎት ብጃምላ እናተሃድነ  ግዱድ ዕስክርና እናተኸላበተ በየናይ  መዐቀኒ’ዩ ኣይ ሰላም ኣይ ኵናት ክብሃል ዝክኣል፡፡ ኵናት እንተዘየሎ እዚ ኩሉ ሽሾ ሰራዊትን ኣጽዋር ኵናትን ንምንታይ መዓላ ክውዕል’ዩ ገልጠምጠም ዝብል ዘሎ?

ኢሳይያስ ዕምሪ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝተፈላለየ ምኽንያት እናሰንዐ ኤርትራዊ ርእሱ ኣድኒኑ ክግዛእ ፖለቲካዊ ሽጣራ ኣብ ምፍሓስ ግዜ ወጊሓ ትዓርቦ፡፡ ንሕና ግን ክንበራበር ኣይክኣልናን፡፡

ባህርያት ኢሳይያስ ኣብ ህውከትን ዕግርግርን ተኸዊልካ ምንባር’ዩ፡፡ እዚ ኣብ ዝሓለፈ 27 ዓመታት ዝተጠቐመሉ ሜላ’ዩ፡፡ በዚ ከኣ ስጋብ ሕጂ ኣብ መንበረ ስልጣን ንኽነብር ኣኽኢልዎ፡፡ ነቲ ተንኮልን ሽርሕታቱን ከይነስተብህለሉ ድማ ምስ ጎረባብትን ማሕበረሰብ ዓለምን ጎነጽ እናፈጠረ ’’ዓለም ኣብ ልዕሌና ተላዒላ’’ ብዝብል ፍሹል ፖለቲካ ይወራዘ፡፡

ኣብ ስልጡን ዘመን ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ኮነ ምስ ጎረባብቲ ብእንካን ሃባን’ዩ ዝንበር፡፡ ኣብ ሓባራዊ ረብሓ መሰረት ዝገበረ ዝምድና’ምበር ኣብ ክትራንን ዓመጽን መሰረት ዝገበረ ዝምድና ተቐባልነት የብሉን፡፡ ተኸባቢርካ’ዩ ዝንበር፡፡ ኢሳይያስ ግን ነዚ ኣምር’ዚ ብምጥሓስ ኣብ ዓመጽን ክትራንን መሰረት ዝገበረ ግስሩጥ ዝምድና ከሰጉም ስለዝፍትን ብኹለን ጎረባብትናን ማሕበረሰብ ዓለምን ተፈንፊኑ፡፡ ተፈንፊኑ ጥራሕ ዘይኮነስ ተነጽሎ በጺሕዎ፡፡ ብዕጥራን ፖለቲካ ኢሳይያስ ኤርትራውያን ክንከፍሎ ዘይግብኣና ዋጋ ንኸፍል ኣለና፡፡

ድኽነት፡ ስደት መለለ¥ና፡ ቅሳነት ዝረሓቐና ኴንና፡ ቁጠባና ባይታ ዘቢጡ ከም ሽንቲ ግመል ንድሕሪት ክንምለስ ከሎና ጎረባብትና ብምዕባለን ብልጽግናን ብዘመናዊ ምሕደራ ንቕድሚት እናተወንጨፉ መስተንክር ይሰርሑ ኣለዉ፡፡ ንሕና ኣብ ዓድና እሱራት ኣብ ስደት ጥርጡራት ኴንና ናብራ ሕሰም ንጭልጥ ኣለና፡፡ መገዲ ጠፊኡና ኣብ ዕንኪላሎ ንርከብ፡፡ ጸገምና እንፈትሖ ንሕና፡፡ እቲ መፍትሒ ኣብ ኢድና’ዩ ዘሎ፡፡ ንውልቀ ምልካዊ ጉጅለ ምእላይ ንኹሉ ጸገማትና ይፈትሖ፡፡ ካብዚ ወጻኢ ካልእ ኣማራጺ የብልናን፡፡ እቲ ምንታይ’ሲ ብሰንፈላል ዝፍታሕ ጸገም ስለዘየለ፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here