እግርን ከበሮን በበይኑ!

0
125

እግርን ከበሮን በበይኑ!

 

መላኺ ኢሳይያስ ኩሉ ግዜ ዝብሎን ቃል ዝኣትዎን ብፍላይ እቲ ንህዝቢ ዝጠቅም ኣብ ተግባር ውዒሉ ኣይፈልጥን’ዩ፡ ከምኡ ስለዝኾነ ድማ’ዩ ትሕቲ ቅርጺ ሃገር፡ መስርሕ ምምሃር ምስትምሃር፡ ጉዳይ መንእሰያት፡ ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ህዝቢ፡ ደሞዝ ሰራዊት ወዘተ… ክሳብ ሕጂ ለውጢ ኣምጺኡን ህዝቢ ዓጊቡሉን ዘይተራእየ፡ ስርዓት ህግደፍ ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ካብ ቦኽሪ ናጽነት ኣትሒዙ ክሳብ ሕጂ ኩሉ’ቲ ከምዚ ክንገብር ኢና፡ ክንሰርሕ ኢና እናበለ ነፍሲ ወከፍ ዓመት መጸ ዝኣትዎ ቃል ኣብ ግብሪ ተረጋጊጹ ኣይፈልጥን፡፡ በንጻሩ ንህዝቢ ኣብ ዝቕይድን ኣብ ዘገድድን መምርሒ ብምርጋጽ መንእሰያት ዓዶም ገዲሮም ክስደዱ፡ ህዝቢ ክሓስሞ፡ ኣዴታት ንብዓተን ከፍስሳ ፡ጎራዙ መጻኢአን ክጽልምት ኮታ ህግደፍ ሃገር ከደን ስምብራት ብምፍጣር ኤርትራን ኤርትራውያንን ከምዘይነበሩ ንምግባር ተበጊሱ፡ እንሆ ድማ ቀስ ብቀስ ንኹሉ በብዝምችኦ እናኸደ ዕላማታቱ  የተግብር ኣሎ፡፡

’’ እዛ ሃገር እዚኣ ክቡር ዋጋ ከፊልና ዘረጋገጽናዮ ናጽነት ኣብ ሞንጎ ኮሊፍና መጻኢ ወለዶ ብህይወት እናሃለና ክንጠዓስ ነውራ ስለዝኾነ ሃገርና ክንሃንጽ ናይ ሕልና ግዴታናን ታሪኻዊ ሓላፍነትናን’ዩ’’

እዚ ኣብ 1994 ኣብ እዋን ምረቓ 1 ዙርያ ሳዋ ተረኺቡ ዘስመዖ ቃል’ዩ፡ እንተኾነ እዚ ዝበሎ ቃል ኣይተግበሮን ህዝቢ’ዉን እንተኾነ ክትግብሮ ባይታ ከየጣጥሓሉ 24 ዓመታት ጌሩ’ሎ፡፡ ምግሓጥ ሃብቲ ሃገር፡ ህዝቢ ምጭቋን ፡ ብርክት ዝበለ ጉንዖ ከሕቑፍኦ ምስ ዝኽእላ ሃገራት ብምሽራኽ ምምሕዛው ኣብ ሃገር ልኡላውነት ህዝቢ ዘይኣምኑ ኣኽረርቲ ምምዋልን ምዕስካርን ወዘተ ኣብ ዝኣመሰሉ ኣነወርቲ ተግባራት ብምስታፍ፡ እቲ ንሱ ዝተዛረቦ ጥራይ ዘይኮነ ሕልምን ባህግን ህዝቢ ዝነበረ ምህናጽን ምምዕባልን ሃገር ተጠቕሊሉ ምስ ቅዋም ተቐቲሉ፡፡

ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ከስርጾ ዝደሊ ሓደን ሓደን ጥራይ ትምኒቱ ህዝቢ ምጥፋእ ስለዝነበረ ነዚ ድማ ከይተሓለለ ይሰርሓሉ’ሎ፡፡ እዚ ጉጅለ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ርክቡ ዘለዎ ጸገም’ዉን እቲ ካልእ ንህዝቢ ዓቢ ጸገም ዝፈጥር ዘሎ ኩነታት ኮይኑ ይርከብ፡ ነቲ ከም ጸማም ሓደ ደርፉ ዝበሃል እናደጋገመ ዘቕርቦ ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎ ሽግር ንከይፈትሕ ዝደጋግሞ ዘሎ ምኽንያታት ጉዳይ ባድመ ነቲ ኣብ ሃገር ክረጋገጽ ህዝቢ ዝደልዮ ይኹን ቅድም ኢሉ ንሱ ክብሎ ዝሰማዕናዮ ትግባረ ንምህናጽን ምኽባርን ሃገር ዘፍርስ’ዩ፡፡ ዝቐደመ ክትግብር እንተዝርአ ኣብ ህዝቢ እምነት መሕደረ እዚ ልሙድን ኣብ ተግባር ዘይሽረፍ ባህሪኡን እምበኣር ኩሉ ክነቕሓሉን ነቲ ዝፈጥሮ ሽጣራታት ሕልፍ ኢልዎ ክጸንሕን ይግባእ ዘረባ ህግደፍ እግርን ከበሮን በበይኑ’ዩ፡ ዝዛረቦ ካልእ ኣብ ዘመሓድራ ሃገር ዝፍጽሞ ዘሎ ተግባር ድማ ካልእ፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here