ካብን ናብን

0
192

ካብን ናብን

ዝኾነ  ነገር ከምቲ መጀመርታ ዘለዎ መወዳእታ’ውን ኣለዎ፡ ይኹን’በር እቲ ክውደእ ዝግብኦ ወይ ዝድለ ባዕልኻ ትኽእሎ እንተድኣ ኮይኑ ንዓኻ ወዲኡ ክሳብ ዝውዳእ ምጽባይ ኣየድልን፡ ነቲ ዘሎ ነገር ተለማሚድኻዮ ጥራይ እንተዘይ ኮይኑ። ሕሰም ህዝቢ ኤርትራ ምስቲ ሽም ጥራይ ሒዙ ዝተረፈ ናጽነት ሃገርን ዕድመ መላኺ ጉጅለን ማዕረ ማዕሪኡ ይጓዓዝ ኣሎ። ህዝቢ ንምንታይ ተቓሊሱ ምርዳእ ክሳብ ዝኣብየካ። ዕላማ መቓለሲ ህዝቢ ንጹርን ንጹርን’ዩ ኔሩ፡ ሕጂ ኣብ ዝደልደለ ዓቕሙ መጻኢኡ ብጽልምቱ ግዜ ምብላዕ ንምንታይ ኣድልዩ ግን እንድዒ ጥራይ’ዩ ክኸውን እቲ መልሲ፡ ፍርሒ ኣብ ኤርትራ ግዝኣቱ ኣስፋሕፊሑ ዘለውሉ ምኽንያት ህግደፍ ካብቶም ዝሓለፉ ስርዓታት ስለዝሓየለ ዘይኮነስ እቲ ንሱ ዝተኸሎ ኣዕናዊ ኣተሓሳስባ ከየኳማሳዕና ስለዝወሓጥናዮ’ዩ ሕጂ ሙሉእ ኣእምሮና ሓሚሙ ዘሎ። ዝሓለፈ ዓመታት ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኤርትራ ዝፍጸሙ ክስታት ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዕንቅፋት እናፈጠሩ መጺኦምን ገና’ውን ይቅጽሉ’ውን  እንተኾነ ግን ኣብ ውሽጥ’ዚ ርብዒ ዘመን ደድሕሪ ዝተፈጥረ ሓድሽ ክስተት ምጉያይን ንግዚኡ ሃሊልካ ዘፍ ምባልን እንተዘይኮይኑ ንዝረኸብናዮም  ዕድላት ክንጥቐመሎም ኣይከኣልናን። ክሳብ ሕጂ ንለውጢ ዘበራብሩ ኣብ ሃገርና ዝተፈጥሩ ክስታት ውሑዳት ኣይኮኑን፡ እንታይ ደኣ ክቅጽሉ ዘኽእሎም ነዳዲ ብዘይመርካቦም ግን ኩነታቶም ጥልምህልም ኣብ መወዳእትኡ ከኣ ህልም ኢሉ።

ዓመተ 2017 ክንቅበላ ከለና፡ ትምኒታትናን ተስፋታትናን ወሰን ኣይነበሮን፡ 365 መዓልታት ልክዕ ኣብ ቀረባና ከም ዘለዋ’ሞ ቅልጡፍ ለውጢ ከነምጽ ኣለና ተተመኒናን ተሊምናን፡ ሓድሽ ዓመት መዓልታት እናደፍአ ብዝኸደ ቐጽሪ ግን እቲ ዝበልናዮ ፡ ኣብ ግብሪ ከነረጋግጾ ኣይከኣልናን፡ ከም ሳዕቤኑ ድማ ሕሰምና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ብሪኸ ክድይብ ከሎ ራህዋና ድማ እቲ ሽም ንባዕሉ’ውን ረሲዕናዮ። ከምቲ ኣብ መእተዊ ዝተገልጸ እዛ ሕጂ ብቡዙሕ ተስፋታት ተጀሚራ ዘላ ዓመት’ውን ከምተን ቅድሚኣ ዝነበራ ዓመታት ክትሓልፍ’ያ፡ ኣብ ውሽጣ እናሰላሰለቶ ትኸይድ መዓልታት ከኣ ኣብ ህይወትና ዓቢ ወሳንነት ኣለዎ፡ ካበይ መጺእና ናበይ ንኸይድ ኣለና ድማ ምስትውዓል ከድልየና’ዩ።

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here