ውሑስ ሰላም ንምርግጋጽ፡ ውሕልነት ይሓትት

0
90

ውሑስ ሰላም ንምርግጋጽ፡ ውሕልነት ይሓትት

ኣብ ሞንጎ ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቃንዛ፡ ስቅያት፡ ቁስሊ፡ በሰላ ኣሎ፡፡ ደማዊ ኵናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝገደፎ ሕላገት’ዩ እዚ ሕማቕ ሃዋህው፡፡ በዚ ዘስካሕክሕ ኩነታት ህዝቢ ክልቲኡ ሃገር ሓሲምዎን ከፊእዎን’ዩ፡፡ ብሓዘን ኣመና ሰኪሑ፡፡ ደሃይ ዝምድናን ሰላምን ምስ ሰምዐ ታሕጓሱ ክቆጻጸሮ ዘይክኣለ ካብ ምሒር ሕሰምን ኣደራዕን ዝተበገሰ ምዃኑ’ዩ ናይ’ዚ ኩሉ ባህታን ታሕጓስን ትርጉም፡

ኣዴታት ኤርትራ ዝያዳ ነታ ሰላም ከምዝናፍቓኣ ብታሕጓስን ዕልልታን ጻምእ ሰላመን ከርውያ ፈቲነን፡፡ ውሉድን ወላድን ዝፈላለየ ህይወት ኣስታት 100 ሽሕ ዝበልዐ ደማዊ ኵናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንኣማኢት ኣሸሓት ኣሰንኪሉን ስደት በታቲኑን’ዩ፡፡ ኣብ ታሪኽና ርኢናዮ ዘይንፈልጥ ብርሰት ህዝብን ዕንወት ንብረትን ኣብጺሑ’ዩ እቲ ኵናት፡፡

ሕጂ ንፋስ ሰላም ይነፍስ ኣሎ፡፡ ክልቲኡ ህዝቢ ተስፍኡ ክልምልም ጌርዎ፡፡ እዚ ጅማሮ’ዚ ዝያዳ ክዓሙቕ ኣለዎ፡፡ እቲ ርክብ ናብ ንቡር ክምለስ ብትብዓት ክሰርሓሉን ሕሉፍ ቃንዛ ብዘሕውይ በሰላ ብዘጥፍእ፡ ቁስሊ ብዝፍውስ ክሰርሓሉን ጻዕሪ ክግበርን ኣለዎ፡፡ ፖለቲካዊ ልባስ ክላበስ የብሉን፡፡ ንሃልኪ ፕሮቶኮል ክኸውን የብሉን እቲ ዝምድና ናይዚ ክልተ ህዝቢ፡፡

ኤምባሲታት ኣብ ክልቲአን ሃገራት ብምኽፋት ጥራሕ እቲ ዝምድና ናብ ንቡር ክምለስ ይኽእል’ዩ ኢልካ ምግማት የዋህነት’ዩ፡፡ መንገዲ ኣየር ብምኽፋትን ሙዚቃዊ ፌስቲቫላት ኣብ ክልቲኡ ሃገር ምድላዋት ንበይኑ ሰላም ከውሕስ ኣይክእልን፡፡

ብሰማየ ሰማያት ብነፋሪት ካብ ኣስመራ ኣዲስኣበባ ብዝግበር ርክባት ነቲ ሓርፊፉ ዝጸንሐ ዝምድና ዝድብሶ ኣይኮነን፡፡ ንሕሉፍ በሰላ ብሕድገት ክተሕውዮ እንተዄንካ እቲ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እንተኾይኑ’ዩ፡፡ ኣብ ግዜ ደርጊ’ዉን´ኮ ብነፋሪት ኣስመራ ምስ ኣዲስኣበባ ርክብ ኔሩ’ዩ፡፡ ስነጥበባውያን ናብ ክልቲአን ከተማታት ተመላሊሶም’ዮም ግን ምእንቲ ረብሓ ደርጊ’ዩ ኔሩ፡፡ ንረብሓ ህዝቢ ተባሂሉ ዝግበር ዝምድና ኣይነበረን፡፡

ህዝቢ ትግራይ ዓፋር ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝራኸበሉ ቢንቶ ኣይነበረን፡፡ ብኣንጻሩ ክልቲኡ ጎረባብቲ ንኸይራኸብን ብዓይኒ ጽልኢ ክጠማመትን’ዩ ዝሰርሓሉ ኔሩ፡፡ ሕጂ’ዉን እዚ ታሪኽ’ዚ ክድገም የብሉን፡፡ ብመሬት ብሰማይ ክልቲኡ ሓው ህዝቢ ክንቀሳቐስ ሕለፍ ተመሓላለፍ ክኸውን ዝያዳ እቲ ኣብ ዶባት ዘሎ ህዝቢ ኣካል ናይቲ ሰላምን መፍትሕታትን ክኸውን ዕድል ክፍጠረሉ ይግባእ፡፡

ኣዴታት ኤርትራ ኣብ ጎደናታት ወጺአን ብዕልልታን ታሕጓስን ዝጨደራ ምኽንያት ኣለወን፡፡ ድሕሪ 1991 ከምዚ ዝኣመሰለ ፍስሃ ኣብ  ኣስመራ ኣይተራእየን፡፡ እቲ ባህታ ካብ ልቢ ብምዃኑ ዘረጋገጸ ህዝቢ ኤርትራ ንሰላም ዘለዎ ባህጊ ቅድሚት ከምዝሰርዕ ዘመላኽት’ዩ፡፡

ጉዳይና ክንዮ ዶብ’ዩ፡፡ ሰላም እንተዓሲሉ እሱራት ክፍትሑ ስደት ዝተበተኑ ክምለሱ ልዕልነት ሕጊ ክነግስ ኣብ ሰራዊት ዘሎ መንእሰይ ናብርኡ ክመርሕ ተስፋ ስለዝሰነቐ’ዩ ትርጉም ታሕጓስን ዕልልታን ናይዚ ህዝቢ፡፡ ብሓባር ክነብር ዝተፈጥረ ህዝቢ ብዶብ ክሕጸር የብሉን፡፡ ጸገማቱ ባዕሉ ክፈትሕ ዕድል ክውሃቦ ኣለዎ፡፡ እቲ ኣብ ኣስታት ሓደ ሽሕ ኪ/ሜትር ዝርከብ ህዝቢ ትግራይን ዓፋርን ምስ’ቶም ኣብ ዶባት ዘለዉ ኤርትራውያን ኣሕዋቱ እሂን ምሂን ኢሉ መሰረታዊ መፍትሒ ንኸቕምጥ ዕሽሽ ክብሃል የብሉን፡፡ ውሑስ ሰላም ንምርግጋጽ ውሕስነት ይሓትት ንብል፡፡ እዚ እዋናዊ መልእኽትና’ዩ፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here