ዓድ-ኣብየቶ!

0
1812

[audioplayer file=”http://sallina.com///audio/Daela-wegahta/ADI ABETO BMESINAS 30-11-15.mp3″]

ዓድ-ኣብየቶ!

መበገሲ ጽሑፈይ፡ እቲ ኣብዚ ቀረባ ግዜ፡ “ምስጢራዊት ካሜራ ወጋሕታ፡ ኣብ ውሽጢ ቤት ማእሰርቲ ዓድ- ኣብየቶ” ብዚብል ኣርእስቲ፡ ብራድዮ ወጋሕታን መርበብ ሓበሬታ ሳሊናን ዝተመሓላለፈ፡ ካብ ስቅያት ህዝብና ብጭልፋ ዘርኢ፡ ተንቀሳቓሲ ስእሊ’ዩ። ብመጀምርያ ግን ነቶም ነዚ ዕውት ስርሒት ብምፍጻም፡ ነቲ ኣጸቢቕና እንፈልጦን ዘይንጠራጠረሉን ስቅያት ኣብያተ ማእሰርቲ ህግደፍ፡ ንማሕበረሰብ ዓለም ዘቃልዕ፡ ህያው ምስክር ብምቕራቦም፡ ልዑል ምስጋናን ኣድንቖትን ከቕርበሎም ፍቐዱለይ? የቐንየልና ጀጋኑ ዓዲ ኣብየቶ!

ብምቕጻል፥ እዛ ሕጂ መቕተል ኤርትራውያን ግቢ ተሃኒጹላ፡ ምድረ-ገሃነም ኤርትራውያን ኮይና ዘላ ዓዲ፡ ስማ ካበይ ከም ዝመጸ፡ መጻሕፍቲ ታሪኽ ብምውካስ፡ ንእግረ መገደይ ኣሕጺረ ጥቕስ ከብል’የ። ነቶም ቅድሚ ሕጂ ክሃድሙ ‘ፈቲኖም’ ተባሂሎም፡ ኣብ ጨው ቀትሪ፡ ብሬን ኣጻዊድካ፡ ብተመልከተለይ፡ ብዓረር ህግደፍ ዝወደቑ ዓሰርተው ክልተ ንጹሃት ዜጋታትና ደሚርካ፡ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ’ዚ ዝሃለቑን ገና ዝሃልቁ ዘለዉን ንጹሃን ኤርትራውያን ቊጽሪ የብሎምን!

መበቈል ስም እዛ ንዜጋታትና ተሀልቕ ዘላ ቤት ማሰርቲ ከኣ መጽሓፍ “ታሪኽ ደቀባት ህዝብታት ኤርትራ” ብኸምዚ ዚስዕብ’ዩ ዝገልጾ፥ ‘ደጃዝማች ገብረክሩስቶስ ዝተባህሉ ኣቦ፡ ንመዘከርታ ኣቦኦም፡ ኣቶ ኣብየቶ ሃብስሉስ ኪኸውን ኢሎም፡ ነቲ ቦታ ‘ዓድ-ኣብየቶ” ብምባል፡ ካብ ፈለማ ኣትሒዞም፡ ንሰዓብቶም፡ ነቲ ጥራሑ ዝነበረ መሬት ከም ዘረስተዩዎም ይነግር።’ ካብ ሽዑ ጀሚራ ድማ’ያ እዛ ዓዲ፡ ‘ዓድ-ኣብየቶ’ ተባሂላ ትጽዋዕ ዘላ።

ዓድ-ኣብየቶ!

ኣንቲ ዓባይ ዓዲ ጤሳ ናይ ኣብየቶ

እቲ ክቡር ታሪኽኪ ብጽቡቕ ከይዝንቶ

ገሃነም ሃኒጽኪ ገበል ዝሰረቶ

እንሆ ንህዝብኺ ኣብ ቅርዓትኪ የጽንቶ!

 

ገበን ከቢዱዎ መንደቕኪ ዘጢጡ

ኣበጉዱር ኣሎ ኣባኺ ተዓቢጡ

እቶም ደም ኣሕዋትና ከም ማይ ዚጭልጡ

እንቋዕ’ሞ ደሓን ብወግዒ ተፈልጡ!

 

ጀነራል ፍሊጶስ ሓለቓ መርመርቲ

ብብቕዓት ኪፍጽም ናይ *ኣርዌ መልእኽቲ *ተመን

ዕሱባት ቈጺሩ ደም ንጹሃን ጨለጥቲ

ሕልና ዘይብሎም ንኣሓቶም ዓመጽቲ

ባህታ ዝፈጥረሎም ናይ ህዝቦም መቕዘፍቲ

ህዝቢ የጥፍእ ኣሎ ብጭፍራ ኣጋንንቲ!

 

ብርሃነ ከበደ ምስ ሚኪኤለ ይስሓቕ

ኣጋባብ መርመራ ሕሰም ብምርቓቕ

ደረስቲ ስቅያት ህዝቢ ንምጭፍላቕ

ኣእጋሮም ገምጢልካ ብካርቱሽ ምድሳቕ

ኣፍ ሰብ እናዓበስካ ኣብ ረሳሕ ማይ ምጥላቕ

ጸጋ ሃብቶም ኮይኑ ህዝብና ምስቓቕ!

 

ህዝቢ ዓድ-ኣብየቶ ትሰምዕዶ ኣለኻ

ኣንታ እንዳ ኣብየቶ ትርኢዶ ኣለኻ

መቓብር ኪኸውን መሬት ዓደ-ኣቦኻ

ብሕሰም ኪጽዋዕ *ገንኢ ወሎዶኻ *መሰረት

ንግፍዕን ዓመጽን መጥፍኢ ህዝብኻ

ገሃነም ኪህነጽ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ

ነዞም ውሉፋት ደም ፈቒድካሎም ዲኻ!?

 

እዚ ክቡር መሬት ርስቲ ኣቦታትና

መቕዘፊ ኪኸውን ናይ ውጹዕ ህዝብና

ብሕማቕ ኪጽዋዕ እቲ ክቡር ስምና

ካብ ሎሚ ንደሓር ኣይንፈቅድን ኢና

ህንጻ ገሃነብኩም ኣፍሪስኩም ውጹልና

ኢልካ ኣባርሮም ንደምኛታትና!

 

በሎም ንዓመጽቲ ኣብ ሓደ ሰሚርካ

ንውሉድ ወለዶ ዚድውን ታሪኽካ

ልዕሊ’ዚ ውርደት’ዚ እንታይ ከይመጸካ

ዘርኢ ናይ ኣብየቶ ዓወት ዝልማድካ

*ዘለምቲ ጽረጎም ኣጽርዮ ቅርዓትካ! *ጨቈንቲ

 

ስርዓት ወድ-መድህን ጉጀለ ዓመጽቲ

ኣብ ክንዲ ክሊኒክ ወይውን ቤት ትምህርቲ

ቤት ማእሰርቲ ሃኒጹ ናይ ህዝቢ መቕዘፍቲ

ህዝቢ እናመቈሐ ዘይብሉ ሓታቲ

ሃገርና ጌሩዋ ናይ ምልኩ ሕዛእቲ!

 

ድምጺ ውጹዕ ህዝቢ ራድዮና ወጋሕታ

ታሪኽ ዝሰነድኪ ናይ ውጹዓት ዛንታ

ኣብነት ብዙሓት ዘይብልኪ መሰታ

ጎይታ ፍቕርን ስኒትን ሓድነት ሰረታ

ካብዚ ውጹዕ ህዝቢ ግዳይ ናይዚ *ጁንታ (junta. eng.)

ምስጋና ይብጻሕኪ ልባዊ ትርግታ!
ሓበሬታ፥

እዞም ስማቶም ቀጺለ ዝጠቕሶም ሰባት፡ ካብቶም ብዙሓት፡ ውሑዳት ንህዝብና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓድ-ኣብየቶ ዓጽዮም፡ ዘሳቕዩ ዘለዉ ኣረመናውያን’ዮም። ጽባሕ ንግሆ፡ ኣብ ሃገርና ህዝባዊ መንግስቲ ምስ ተተኽለ ከኣ በቲ ሕጂ ብደማሒ ተቐቲሉ፡ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ተቐቢሩ ዘሎ ቅዋም ሃገረ ኤትራ፡ ድሕሪ ግብኣተ መሬት መላኽን ጉጅለኡን ዳግም ከም ክሩስቶስ ካብ መቓብር ተንሲኡ፡ ንረሲኣን ኪፈርዶም ስለ ዝኾነ፡ ኩላትኩም ግዱሳት ተትፈልጡዎም ሰባት፡ ስማቶም ምስናድን ምቅላዕን ከይትስልክዩ እላቦ?

እቶም ብገንዘብ ተቘጺሮም፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዓድ-ኣብየቶ ንህዝቦም ዘሳቕዩ ዘለዉ ሰብ ግዜ፡ እዞም ዝስዕቡ’ዮም፥ ብርሃነ ከበደ፡ ሚኪኤለ ይስሓቕ፡ መሓሪ፡ ሱሌማን፡ ሃብተማርያም፡ ወዲ ምነ፡ ሮሞዳን፡ ሳሚኤል፡ ወዲ ሃይለ፡ ሙሴ፡ ሳንድያጎ፡ ወዘተ. እዮም።

ኤርትራና ክሓልፈላ፡ ስርዓት ምልኪ ንእለየላ!

ካብ ሓውኹም መሲናስ 30-11-2015

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here