ዕላማና ሓደ

0
372

ዕላማና ሓደ

 

 

 

ህዝቢ ኤርትራ ካብ ሓንቲ መሬት ዝቦቆለ ዝተፈላለየ ባህልን ልምድን ከምኡ’ውን ብሄርን ቋንቋን ዘለዎ ህዝቢ’ዩ፡ እዚ ህዝብ’ዚ እቲ ናይ ብሄርን ሃይማኖትን ፍልልያት ጋጉ ኣግፊሑ ኣብ ክልተ ዘይራኸቡ ጫፋት ንኽነብሩ ዝደረኾም ኣይነበረን ኣይኮነን ’ውን በንጻሩ’ኳ ደኣ ተወሃሂዶም፡ ተኸኣኢሎምን ተሳንዮምን ንስለሪሞም ጥራይ ክሓስቡን ክስውኡን ጌሩ፡፡

እቲ ናይ ፈለማ ቓልሲ ዝተዓወተ ድማ ነዚ ዘኹርዕ ተርእዮ’ዚ ምርኩስ ስለዝገበረ’ዩ፡፡ ኩሉ ብሓበራ ንሓደ ዕላማ ሆ ስለዝበለ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ተጻዒኑ ዝነበረ ሰርቢ ጥፍኣት ንኹሉ ብዘገረመ ብዓወት ክዛዘም ዝኸኣለ፡፡ እዚ እቲ ዘይቅየርን ዘይሸራረፍን ሓቒ ኮይኑ፡ ሕጂ ኣብዚ መስመር’ዚ ኣትኪሉ ዘይከደሉ ምኽንያት እንታይ’ዩ ንዝብል ሕቶ ግን ብቑዕ ዝኾነ መልሲ ኣይረኸበን፡፡ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ህዝቢ ውህደት ከይገብር ፈሪሑ ስለዝኾነ’ዩ እንተኾይኑ እቲ መልሲ እቶም ኣብ ግምባራት ዓሪዶም ዘለው ወተሃደራት ኣፈሙዝ ብረቶም ናብኡ ኣቅኒዖም ኣንጻሩ ዘይምክቱ ንዝብል ሕቶ’ኸ እንታይ መልሲ’ዩ ክወሃበሉ? ኣብዚ ጉዳይ ብቐሊል ዝሕለፍ ነጥቢ’ኳ ክህሉ እንተዘይተገበኦ ኣብዚ ጉዳይ ዓሚቕ ኣፍልጦ ዘለዎም ፖለቲከኛታት ይኹኑ ምሁራት በብዝፈልጥዎ መዳይ ክገልጽዎ ንዖዖም ንገድፎ፡ እንተ ንህዝቢ ከገልግላ በብግዚኡ ቑጽሪ እናወሰኻ ዝኸዳ ዘለዋ ውድባት ግን ሽግረን ኣብ ምንታይ ምዃኑ ብንጹር ዝፍለጥ የለን፡፡ ኣብዚ ግን ጉጅለ ህግደፍ ኣብ መንጎ ኣባላተን ኣብ ዝፍጠር ኣፈላላይ ሓሳባት ብመሓውራቱ ኣቢሉ ዝነዝሖ ናይ ምፍልላይ ኣውራጃ፡ ዓሌትን ሃይማኖትን ከምኡ’ውን ትዕቢት ግን ከም ሓደ ሓንኳሊ ነጥቢ ተጌሩ ቡዙሕ ጊዜ’ዩ ዝጥቐስ፡ እቲ ጸገም ንሱ ጥራይ’ዩ እኳ እንተዘይተባህለ ግን ነቲ ዘይተፈልጠ ምስጢር ክሳብ ትረክብ ነቲ ዝፈለጥካዮ ሽግር ኣብ ምቅላል ወሳኒ ተራ ምብርካት ኣገዳሲ ’ዩ፡፡ ኤርትራውያን ውድባት ኣብ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ዝተፈላለየ ዕላማ’ዩ ዘለወን ኢልካ ምዝራብ ኣጸጋሚ’ዩ ሽግረን ነቒሰን ከውጻኣ ስለዘይከኣላ ግን ዝኸድኦ ዘለዋ ኣንፈት ከምኡ ዓይነት ምስሊ ክትሕዝ ዝገብር’ዩ፡፡ እቲ ሓቒ ግን ከምቲ ተደጋጊሙ ዝግለጽ ዘሎ ዕላማ’ዘን ውድባት ህዝብን ሃገርን ካብ ሓደጋን ምብትታንን ምድሓን’ዩ፡ ስለዚ ብውሽጥን ደገን ዘሎ ህዝቢ ይኹን ኩሉ ደላዪ ለውጥን ፖለቲካውያን ውድባትን ዕላምኦም ሓደን ሓደን ’ዩ፡ ድሕነት ህዝብን ሃገርን፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here