ዜና 30-09-2016

0
1707

ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ እንጦንዮስ ኣብ ልዕሊኦም ተፋሒሱ ንዝነበረ ሽርሒ ምልካዊ ህግደፍ ኣፍሺሎም።

[audioplayer file=”http://sallina.com///audio/Zirzir-Zena /Zirzir-zena-30-09-2016.mp3″]

ብጹእ ወቅዱስ ኣቡነ እንጠንዮስ ኣብ ልዕሊኦም ተፋሒሱ ንዝነበረ ሽርሒ ምልካዊ ህግደፍ ኣፍሺሎም።

ውልቀ ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ንፖለቲካዊ ሃልኪ ክብል ኣብ ልዕሊ ብጹእ ወቅዱስ 3 ፓትሪያሪክ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ክፍሕሶ ዝጸንሐ ሽርሒ ብጽንዓት ኣቡነ እንጠንዮስ ከም ዝተኸሸሐ ተፈሊጡ።

እቲ ምልካዊ ጉጅለ ካብ ቀደሙ’ውን ቅንዕና ተላቢሱ ኣይፈልጥን ዝበሉ ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹልና ምንጭታት ናይ ሓሶት ወረቐት ይቕሬታ ብምድላውን ክታም ብምንባርን ንበዓላት መስቀልን ቅዱስ ዮሃንስን ቃለ ቡራኬ ከስምዑ ክዳፋፍኦም ምጽንሑ ብምጥቃስ እንተኾነ ብጽንዓት እቶም ኣቦ ዝሓሰቦ ከይኮነሉ ተሪፉ’ሎ ክብሉ ኣብሪሆም።

እቲ ጉጅለ ነቶም ጳጳ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እናወሰደ ብተደጋጋሚ ብምዝራብ ከእምነኖም’ኳ ላሕ እንታበለ ንሶም ግና ኣብ ዘይወዓልኩዎ በደል ይቕሬታ ኣይሓትትን’የ ብምባል  ንግብረ እያዊ ውጥን ህግደፍ ኣፍሺሎም ኣለው፡ ኢሎም።

———————————–////////////////////——————————

ዓርቢ 30/09/2016

ልዕሊ 60 ኤርትራውያን ኣብ መንጎ ወታሃደራት ሱዳንን ሊቢያን ብዝተገበረ ልውውጥ ተኩሲ ግዳያት ከምዝኾኑ ተሓቢሩ።

ከም ጸብጻብ ሬድዮ ኤረና ብመንገዲ ሱዳን ሰጊሮም ሊቢያ ንምእታው ዝጓዓዙ ዝነበሩ ልዕሊ 60 ኤርትራውያን ኣብ መንጎ ወታሃደራት ሓለዋ ዶብ ሱዳንን ኣሸበርቲ ሊቢያውያንን ብዝተኸፈተ ልውውጥ ተኩሲ ኣብ ጸገም ወዲቆም አለው።

ብዘይ ሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ተሓጊዞም ዶብ ሱዳን ቆሪጾም ሊብያ ንምእታው ዝጓዓዙ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት በቲ ዝተኽፈተ ተኩሲ እቶም ክልተ ብኡ ንብኡ ክሞቱ ከለው ካልኦት ድማ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ከምዘለው ተሓቢሩ’ሎ።

ካብቶም ብህይወት ዝተረፉ ግዳያት ድማ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ወታሃደራት ሱዳን ኣትዮም ናብ ካርቱም ብምምላስ ተኣሲሮም ከምዘለው ተገሊጹ’ዩ።

———————————-/////////////————————————–

ዓርቢ 30/09/2016

ኤርትራውያን ዘይሕጋውያን ኣስጋገርቲ ንኣሕዋቶም ብገንዘብ ኣሕሊፎም ናይ ምሃብ ተግባሮም ይቕጽልሉለው።

ሬድዮ ኤረና ኣብ ዜናኣ ከም ዝገለጸቶ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ኤርትራውያን ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ደቂሰብ ንገንዘብ ክብሉ ንኣሕዋቶም ይሸጥዎም ኣለው።

ከም ሓበሬታ እታ ሬድዮ ብዋጋ ንጹሃት ስደተኛታት ዜጋታትና ልዑል መጠን ገንዘብ ዝግሕጡ ዘለው ገበነኛታት ኤርትራውያን ብብዝሒ ተኻርዮምሉ ናብ ዘለው ከባቢታት ኣቶኩሮኦም ብምግባር እቶም ዜጋታት ናብ ሊብያ ክጎዓዙ የገድዱዎም ኣለው።

ከም ሳዕቤኑ እቶም ዜጋታት ግዳያት ኣካላውን ስነ ኣእምሮኣውን ሃስያ ኮይኖም ኣለው።

———————————–////////////////////——————————

ዓርቢ 30/09/2016

ኢትዮጵያ ማእኽል ኢንዱስትሪ  መገዲ ኣየር  ኣፍሪቃ ትኾነሉ  እዋን  ርሑቕ  ኣይኮነን ተባሂሉ።

ስታንዳርድ ሚድያ ዝተባህለ ማዕኸን ዜና ካብ ኢንዱስትሪታት መገዲታት ኣየር ንዝኣከቦ መጽናዕቲ መሰረት ጌሩ ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ፡ ኢትዮጵያ ንመንገድታት ኣየር ደቡብ ኣፍሪቃን ኬንያን ቀዲማ ማእኸል ኢንዱስትሪ መንገዲ ኣየር ኣህጉርና ከም እትኸውን ገሊጹ።

ኢትዮጵያ ትሕቲ ቅርጺ መንገዲታት ኣየራ ብቅልጡፍ ኣብ ምስፋሕ ተጸሚዳ’ላ ዝበለ ስታንዳርድ ሚድያ፡ ኣብ ዝሓጸረ ኣዋርሕ መንገዲታት ኣየር ኬንያን ደቡብ ኣፍሪቃን ነታ ሃገር ኢደን ከም ዝህባ ጋህዲ ኮይኑ’ሎ ኢሉ።

እቲ ማዕኸን ሓበሬታ ወሲኹ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጽላት ንዘለዋ ዝርገሐ ብ22 ሚኢታዊት ክተስፍሖ ምዃና ኣነጺሩ።

———————————-/////////////————————————–

ዓርቢ 30/09/2016

መንግስቲ ሱዳን ንጎረቤት ሃገር ደቡብ ሱዳን ዝግበር ሓገዛት ተጠናሩ ከምዝቕጽል ገሊጹ

ከም ጸብጻብ ሱዳን ትሪቡን መንግስቲ ሱዳን ንጻዕርታት ኢጋድ ብምድጋፍ ኣብ ምስፋን ሰላም ጎረቤት ሃገር ደቡብ ሱዳን ተወሳኺ ሓገዝ ከምዝህብ ኣፍሊጡ።

ጸሓፊ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሱዳን ንጉዳይ ደቡብ ሱዳን ኣመልኪቱ ኣብ ኒወርክ ካብ ዝተሰላሰለ  ጉባኤ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድሕሪ ምምላስ ንጋዜጠኛታት እታ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ንጉዳይ ሰላም ደቡብ ሱዳን ክትሕግዝ ፍቃደኛ ከም ዝኾነት ገሊጹ።

ንሱ ብተወሳኺ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዘሎ ቅልውላው ኣብ ሰላም ሃገሩ ዓቢ ጽልዋ ከምዘለዎ ብምጥቃስ ሃገሩ ኣብ ጉዳይ ሰላም ደቡብ ሱዳን ምስ ኢጋድ ንምስራሕ ኩሉ ኣድላይ ዘበለ ምድላዋት ኣጻፊፋ ከም ዘላ ኣስሚርሉ ‘ዩ።

———————————-/////////////————————————–

ዓርቢ 30/09/2016

ደብዳብ ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ንልዕሊ 9 ሚሊሻታት ኣልሸባብ ቀቲሉ።

ሸበሌ ሜድያ ኔትዎርክ ዝተባህለ ማዕኸን ሓበሬታ ኣብ ዝዘርግሖ ዜና ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ኣልሸባብ ይርከበሉ’ዩ ኣብ ዝበሃል ከባቢታት ሶማልያ ብዘካየደኦ ደብዳብ ብውሑዱን ትሽዓተ ሚሊሻታት እቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ከም ዝቐተላ ገሊጹ።

እቲ ብሓይሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታጎን ዝወጸ ሓበሬታ ብመንግስቲ ሶማልያ’ውን ከም ዝተረጋገጸ ተሓቢሩ።

እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኬንያ ኣንጻር ኣሸባሪ ጉጅለ ኣልሸባብ እትገብሮ ቃልሲ ኣበርቲዓ  ክትደፍኣሉ ምዃና ፕረዚደንት እታ ሃገር ኡሁሩ ኬንያታ ኣረጋጊጹ’ሎ።

እቲ ኬንያዊ ፕረዚደንት ነዚ ዘረጋገጾ ሓይልታት ምክልኻል ኬንያን ዮርዳኖስን ክገብሩዎ ዝጸንሑ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ይዕጾ ኣብ ዝነበረሉ እዋን’ዩ።

ድሉውነት ኬንያ ንምህዳን ኣልሸባብ ብወገን ዮርዳኖስ ተቓባልነት ከም ዝረኸበ’ውን ኣነጺሩ።

———————————–////////////////////——————————

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here