ዜና 09-07-2016- ኣብ ትሕቲ ስጡም ወተሃደራዊ ሓለዋ ብኣስገዳድ ንሓደ ዓመት ወተሃደራዊ ስልጠና ክወስዱ ዝጸንሑ ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ኣባላት 29 ዙሪያ ተወዲቦም ናብ ስደት ኣምሪሖም።

0
22345

ኣብ ትሕቲ ስጡም ወተሃደራዊ ሓለዋ ብኣስገዳድ ንሓደ ዓመት ወተሃደራዊ ስልጠና ክወስዱ ዝጸንሑ ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ኣባላት 29 ዙሪያ ተወዲቦም ናብ ስደት ኣምሪሖም።

[audioplayer file=”http://sallina.com///audio/Zirzir-Zena /ZIRZIR ZENA 10-07-2016 EDITED.mp3″]

ቀዳም 09/07/2016

ኣብ ትሕቲ ስጡም ወተሃደራዊ ሓለዋ ብኣሰገዳድ ን1 ዓመት ወተሃደራዊ ስልጠና ክወስዱ ዝጸንሑ ብ10ታትቑጸሩ ኣባላት 29 ዙርያ ተወዲቦም ናብ ስደት ኣምሪሖም።

ኣብ ኮርመናዕ ኣብ ትሕቲ ስጡም ወተሃደራዊ ሓለዋ ብኣስገዳድ ንሓደ ዓመት ወተሃደራዊ ታዕሊም ወሲዶም ናብ ዓሰብ ዝጓዓዙ ወተሃደራት ኣባላት 29 ዙርያ እቶም 30 ብዝተወደበ ኣገባብ ናብ ስደት ከምዘምርሑ ቤት ጽሕፈት ወጋሕታ ሳሊና ጨንፈር ኢትዮጵያ ሓቢሩ።

እቶም ወተሃደራት ናብ ኩለን ኣሃዱታት’ኳ እንተተወዝዑ ካብቲ ዝነበርዎ ሕማቕ ኩነታት ንምውጻእ ቡዙሕ ፈተነታት የካይዱ ስለዝነበሩ ግን ወተሃደራዊ ዕጥቂ እንተተዋሂቦም ካልእ መዘዝ ከምጽኡ’ዮም ተባሂሎም ስለዝተፈርሑ ካብቶም ካልኦት ወተሃደራት ብዓይኒ ጽልእን ጥርጣረን ከምዝጥመቱ ብቃሎም ኣረጋጊጾም’ዮም።

እዞም ዝኣክል ሰልጢኖም ከብቕዑ ወተሃደራዊ ዕጥቂ ዘይወሰዱ መንእሰያት ብኹለን ኣሃዱታት እዚ ምብራቕ ዝሕለው ዘለው ኮይኖም ካብ ካልኦት ሰራዊት ንታሕቲ ከምዝረኣዩን ዝኾነ ዓይነት መሰል ከምዘይብሎም’ውን ገሊጾም።

እቶም ናብ ስደት ኣምሪሖም ዘለው 30 ዜጋታት፡ ብኮሌነል ዘርኣጋብር (ዘርኢት) ካብ ትእለ ክ/ሰ 29-2 ፡ ብኮሌነል ገሬ ካብ ትእለ ክ/ሰ 27-1፡ ብኮሌነል ተወልደ (ወዲ ለተ) ካብ ትእለ ብርጌድ 49 መካናይዝድ -1 ካብ ሃንደሳ ግንባር 1፡ ብኮሌነል ሃፍቱ ገ/እንድርያስ ካብ ትእለ ክ/ሰ 15-11፡ ብኮሌነል ዘካርያስ ስርሒት ወተሃደራዊ ሓለዋን ፈንጢሱ ዝወጸ 1 መንእሰይን’ዮም።

————————————-////////////————————————

ቀዳም 09/07/2016

ጉጅለ ኢሳይያስ ኣብ እንዳሰዓል ሓይርዎም ንዘሎ ብርክት ዝበሉ ብልመና ክመሓደሩ ዝጸንሑ ዜጋታት ብመቕጻዕቲ ገንዘብ ክፍትሑ ከምዝወሰነሎም ተፈሊጡ።

ከምሓበሬታ ምንጭታትና ስርዓት ህግደፍ ንቡሩራዊ ኢዮቤልዩ ምኽንያት ብምግባር ካብ ጎደናታት ገፊፉ ኣብ እንዳሰዓል ዳጉንዎም ዝርከብ ብርክት ዝበሉ ብልመናን ብምድፋእ ዓረብያን ክማሓደሩ ዝጸንሑ ዜጋታት ነፍሲ ወከፎም 3ሽሕ ናቕፋ ከፊሎም ክወጽኡ ወሲኑሎም ኣሎ።

ስራሕ ከየማረጽካ ዕለታዊ መነባብሮ ንምእላይ ህዝብና ክጥቀመሉ ዝጸንሐ ኣካይዳ ጉጅለ ኢሳይያስ ብኢደ ወነኑ የትርፎን ዜጋታት ብዘይ ድሌቶም ኣብ ልመና ክዋፈሩ ይገብር ከምዘሎን ዝገለጹ ምንጭታትና ንዓዓቶም’ዉን እናገፈፈ ኣብ ቤትማእሰርቲ ክሕየሩን ገንዘብ ክቕጽዑን ምግባሩ ንቡዙሓት ዘቖጠዐ ተግባር ከምዝኾነ ኣነጺሮም።

እዚ ዓረብያ ብምድፋእ ዕለታዊ እንጀርኦም ንዘናድዩ ዜጋታት ስርሖም ደው ከብሉ ምግባሩ ስራሕን ልመናን ኣጃሚሉ ዝርኢ ድሑር ስርዓት ምዃኑ ዘጉልሕ እንተዘይኮይኑ ካልእ ትርጉም ክወሃቦ ከምዘይክእል ምንጭታትና ብተወሳኺ ገሊጾም’ዮም።

—————————————–//////////////——————————

ቀዳም 09/07/2016

ጉጅለ ኢሳይያስ ትምህርቶም ኣቋሪጾም ንዝጸንሑ መንእሰያት ናብ ወተሃደራዊ ታዕሊም ክወርዱ ከምዝኣዘዘ ተፈሊጡ።

ኣብ ሃገርና ዓሲሉ ብሰንኪ ዘሎ ኩነታት ኣብ ከተማ ኣስመራን ከባቢኣን ዝነብሩ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ትምህርቶም ዘቋረጹ ደቂ ተባዕትዮን ደቂኣንስትዮን መንእሰያት ኣገዲዱ ናብ ወተሃደራዊ ታዕሊም ክወርዱ ይገብር ከምዘሎ ካብቲ ግዱድ ወፍሪ ኣምሊጦም ናብ ስደት ዘምርሑ መንእሰያት ገሊጾም።

ጉጅለ ኢሳይያስ ብመርማሪት ኮሚሽን ንዝቐረበሉ ተግባራቱ ዘቓልዕ ክሲ ንምሽፍፋንን ኣቓልቦ ህዝቢ ንምጥምዛዝን ሃቂኑ ነዞም መንእስያት ናብ ኣፍዓበት ክወርዱ ብምግባር ኣትዩዎ ካብ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳም ቡዙሕ ጻዕርታት ይገብር ከምዘሎ ተጠቒሱ’ዩ።

እዚ ከምዚሉ ከሎ ንኣስታት 13 ሽሕ ዜጋታት ኣብ መደብር ታዕሊም ኮርመናዕ’ውን ግዱድ ወተሃደራዊ ታዕሊም ንምሃብ መደብ ሒዙ ይንቀሳቐስ ከምዘሎ ሓቢሮም’ዮም።

—————————————////////////////——————————

ቀዳም 09/07/2016

ህዝቢ ኤርትራ ብሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ልዕሊ ጉጅለ ኢሳይያስ ንዝውሰድ ስጉምቲ ብሃንቀውታ ይጽበዮ ከምዘሎ ተፈሊጡ።

ንምሕደራ ጉጅለ ኢሳይያስ ተቓዊሞም ናብ ኢትዮጵያ ዝኣተዉ ዜጋታት ከምዝሓበርዎ ብዘይቅርዑይ ፖሊሲን ብግህሰት ሰብኣዊ መሰልን ጉጅለ ኢሳይያስ ዝሳቐ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ቅድሚ ገለ መዓልታት ብሕብረት ኣፍሪቃ ክረአ ዝተወሰነሉ ጉዳይ ብልዑል ሃንቀውታ ይጽበዮ’ሎ።

ብመርማሪት ኮሚሽን ዝተዘርግሐ ኣብ ኤርትራ ግህሰት መሰል ይፍጸም ከምዘሎ ዝገልጽ ጸብጻብ ነቲ ጉጅለን ውሑዳት ደገፍቱን ኣብ ከቢድ ሻቕሎት ክሽምሞም ከሎ ነቲ ኣብ ዘቤታዊ ባርነት ተቖሪኑ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ግን ተስፍኡ ኣበሪኹ ፍናኑ ከምዘጎልበቶ ገሊጾም።

እቲ ስርዓት ብመንገዲ ዑስማን ሳልሕ ኣቢሉ ጉጅለ 15 ብህይወት ከምዘለዉ ምግላጹ  ኣንጸላልይዎ ዘሎ ሓደጋ ኣብ ከቢድ ስንባደን ሻቕሎትን ወዲቑ ምህላዉ ዘርኢ ከምዝኾነ’ዉን እቶም ዜጋታት ኣነጺሮም’ዮም።

—————————————//////////////——————————–

ቀዳም 09/07/2016

ሓይሊ ዓቃቢ ሰላም ኣፍሪቃዊ ሕብረት ካብ 2018 ጀሚሩ ተልእኾኡ ኣብ ሶማልያ ከብቕዕ ምዃኑ ተገሊጹ።

ማዕኸን ዜና ደይሊ ኔሽን ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ፡ ኣብ ሶማልያ ንኣሸባሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ኣብ ምህዳን ተዋፊሩ ዝርከብ ሓይሊ ዓቃቢ ሰላም ኣፍሪቃዊ ሕብረት ካብ ዓመተ 2018 ጀሚሩ ኣብታ ሃገር ዘሰላሰሎ ተልእኾኡ ክዛዝም ኮንስል ሰላምን ጸጥታን እቲ ሕብረት ኣተሓሳሲቡ ክብል ገሊጹ።

እቲ ኮንስል ኣብ መግለጺኡ ዝቕጽሉ ክልተ ዓመታት ሓይሊ ዓቓቢ ሰላም ብቕዓቱ ናብ ሰራዊት እታ ሃገር ከመሓላልፍን ኩሉ ነገራት ከጻፍፍን ተማሕጺኑ።

ኣብዚ እዋን ኣሸባሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ካብ መብዛሕትኡ ትሕዝቶታቱ ተባሪሩ ምህላው ዝሓበረ ኮንስል ሰላምን ጸጥታን ኣፍሪቃዊ ሕብረት ስለዝኾነ ርእሱ ዝኽእል መንግስቲ ኣብ ሶማልያ ይፍጠር ብምህላው ዓቃቢ ሰላም ምውጻእ ዘይጅመረሉ ኩነታት ከም ዘየለ ገሊጹ።

———————————-//////////////————————————-

ቀዳም 09/07/2016

ሱዳን ምስ ደቡብ ሱዳን ዘለዋ ብሎኮ ንምኽፋት ምትዕርራያ ከም ዝወገነት  ገሊጻ።

ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ሱዳን መካዊ መሓመድ ኣንዋር፡ ከም ዝገለጾ ብሎኮታት ሃገሩን ደቡብ ሱዳንን ንምኽፋት ናይ ድሕነትን፡ ቐረብን ምትዕርራይት ብምክያድ እቲ ቕድም ክብል ብፕሬዚደንት ኣልበሽር ዝወረደ መምርሒ ንምትግባር ምድላዋታ ምጽፋፋ ሱዳን ትሪቡን ጸብጺቡ።

ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ካርቱምን ጁባን ብ2014 ኣብ ብሎኮታተን ንዘጋጥሙ ብድሆታት ድሕነት፡ ዘይሕጋዊ ምስግጋርን፡ ኮንትሮባንድን ንምክልኻል ዝተሰማማዓ ኮይነን ነዚ’ውን ሓባራዊ ወተሃደራዊ ጸጥታ ፈጢረን ይሰርሓ’ለዋ።

ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያተን ዓመጽ ንዘለዓዕሉ ሓይልታት ጽላል ከይህባን ከይድግፋን ስምምዕ ከምዘለወን ዝፍለጥ’ዩ።

————————————-///////////////———————————

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here