ዝርዝር ዜና 01-10-2017

0
504

ኣብ መላእ ሃገር ሕጽረት ዝስተ ማይ ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ከምዝበጽሐ ተረጋጊጹ፡፡

ንህዝቢ ኣብ ምትላል በቲ ሓደ ወገን ንመዐደጊ ኣጽዋርን ኣብ ደገፍ ኣሸበርትን ድማ በቲ ካልእ ተዋፊሩ ዝርከብ ስርዓት ህግደፍ ኣብ መላእ ሃገር ሕጽረት ዝስተ ማይ ኣዝዩ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ በጺሑሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኩነታት ህዝብና ሕማቅ ከም ዘሎ ምንጭታትና ገሊጾም፡፡

ስርዓት ህግደፍ በቲ ቅድሚ 130 ዓመት ጥልያን ዝሰርሖ ዲጋታትን ሻምብቆ ማይን ክጥቐም ዝጸንሐ ኮይኑ፡ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ምምሕያሽ ከምዘይተገበረሉን ንዑዑ ዝኸውን ወጻኢ ከምዘየለን ኣብ ምግላጽ ተዋፊሩ ከም ዝርከብ ተጠቒሱ’ሎ፡፡

ኣብ ከረን፡ ዒላበርዒድ፡ ሰንዓፈ፡ ዓዲቐይሕ፡ ኣስመራ፡ መንደፈራን ባረንቱን ብፍላይ ከቢድ ሕጽረት ዝስተ ማይ ኣጋጢሙ ከም ዘሎን ድሕሪ ሒደት ሰሙናት ህዝቢ ካብ ዝናብ ዝረኸቦ ማይ ምስ ወድአ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢዱ ከምዘሎን ኣነጺሮም፡፡

ጉጅለ ህግደፍ ውሕስነት ማይ ንምርግጋጽ ኣመልኪቱ ኣብ ዝቐረበሉ ሕቶ ህዝቢ ናብ ማይ ዘለዎ ቦታ ይኺድ ኢሉ ከም ዝመለሰ ይዝከር፡፡

————————————–///////////////////————————————–

ሰንበት 01/10/2017

ዴሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራን ንህልቂት ሰማእታት ጺዖት ንመበል 8 ግዚኡ ዘኪሩ፡፡

ኣረሜናዊ ጉጅለ ህግደፍ ቅድሚ 8 ዓመት እከይ ተግባራቱ ብምቕዋም ንዝወጹ ኣባላት ተወለድቲ ብሄረ ሳሆ ኣብ ዲዖት ዝፈጸሞ ግፍዒ ንመበል 8 ዓመቱ ተዘኪሩ ከምዝወዓለ ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ ኣብ ዘውጽኦ ሓበሬታ ገሊጹ፡፡

እዞም ዝኽሪ ዝተገበረሎም ሰማእታት ንብሄራዊ፡ ደርባውን ሃይማኖታውን ወጽዓታት ዓገብ ስለዝበሉ ኣብ ውሽጢ ሕምብርቲ እቲ ስርዓት ብድፍረትን ተወፋይነትን ባዕሎም ዝንቀሳቐስሉ ቦታ ብምፍጣር ብረታዊ ተቓውሞ ስለዘካይዱ ስርዓት ህግደፍ ካብ ጭንቀት ተበጊሱ ኣሎ ዝብሃል ሰራዊት ኣዋፊሩ ኣብ ዘካየዶ ውግእ ዝተሰውኡ ’ዮም፡፡

እቶም 19 ጀጋኑ ብመሪሕነት ስውእ ዑመር ሮሞዳን ናስር ኣብ ልዕሊ እልቢ ዘይብሉ ሰራዊት ህግደፍ ሰፍ ዘይብል ክሳራ ከምዘውረዱ ዝሓበረ እቲ ምንቅስቓስ 35 ወተሃደራት እቲ ስርዓት ከም ዝቐተሉ’ውን ገሊጹ፡፡

————————————–///////////////////————————————–

ሰንበት 01/10/2017

ኣብ ክፍሊ ኢሜግሬሽንን ዜግነትን ብልሽውና ኣዝዩ ሳዕሪሩ ከም ዘሎ ተፈሊጡ።

ኣብ ኩሉ ጽፍሕታትን ትካላትን መንግስቲ ብልሽውናን ሕጊ ዝጠሓሰ ኣሰራርሓን ሳዕሪሩ ዘሎ ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ክፍሊ ኢሜግሬሽንን ዜግነትን ድማ ብልሽውና ኣዝዩ ኣስፋሕፊሑ’ሎ።

ገለ ዜጋታት 15 ሽሕ ዶላር ኣብ ዝኸፍሉሉ እዋን ኣብ ውሑድ መዓልታት ቪዛ ናብ ገዝኦም ዝለኣኸሎም ዘሎ ኮይኑ እዚ ብልሹው ኣሰራርሓ ድማ ሰሩዕ ትካላዊ ቅርጺ ዝሓዘ ምዃኑ ተፈሊጡ’ሎ።

እዚ ኣብ ኢሜግሬሽን ኣሰፋሕፊሑ ዘሎ ብልሽውና ኣብ ዱባይ’ውን ቤት ጽሕፈት ከፊቱ ዘሎ ኮይኑ ምናልባት’ውን ቑጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ዘወሃሃዶ ክኸውን ከምዝኽእል ይሕበር ክትብል ሬድዮ መድረኽ ገሊጻ’ላ።

ብኻልእ ወገን ብኮንትሮባንዳን ስግረዶብን ተባሂለን ዝህገራ መካይን ነጋዶን አሱራት ፖለቲካን፡ ስድራቤት ሰበስልጣን ሃገራዊ ድሕነትን ሚኒስትሪ ምክልኻልን ይጥቐሙለን ከም ዘለው’ውን ገሊጻ’ያ።

—————————————/////////////////———————————ሰንበት 01/10/2017

ብዕደና ኔቭሱን ዝቐረበ ሕቶ ይግባይ ብጠበቓታት ፈሺሉ ይበሃል ኣሎ፡፡

ምስ ጉጅለ ህግደፍ ብምትሕብባር ኣብ ዕደና ወርቒን ነሓስን ተዋፊሩ ብምጽናሕ ጉልበት ኤርትራውያን ክምዝምዝ ዝጸንሐ ኩባንያ ዕደና ኔቭሱን ዘቕረቦ ሕቶ ይግባይ በቶም ንኤርትራውያን ወኪሎም ዝቐረቡ ጠበቓታት ፈሺሉ ክትብል ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ዝተኸታተለት ኣደ ወንበር ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤልሳ ጭሩም ገሊጻ፡፡

ንሳ ነዚ ዝገለጸት ኣብ ናይ ፈይስቡክ ድሕረ ገጻ ኣብ ዝዘርገሐቶ ሓበሬታ ኮይኑ፡ ካብ 25-28 መስከረም ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቫንኮበር ካናዳ ዝተሰላሰለ ጉዳይ ከሰስትን ተኸሳስን ብዝድነቕ ዓቕምን ክእለትን ጠበቓታት ሕቶ ዕደና ኔቭሱን ውድቂ ከምዝኾነ ኣነጺራ፡፡

ብዝሒ ናይቶም በቲ ትካል ጉልበቶም ዝተመዝመዙ ዜጋታት ናብ 51 በጺሑ ከምዘሎ ብምሕባር ድማ፡ ኣብ ልዕሊ ’ዚ ተመስሪቱ ዘሎ ክሲ በደል በጺሑና’ዩ ንዝብሉ ዜጋታት ’ውን እቲ ማዕጾ ርሑው ከምዝኾነ ገሊጻ’ላ፡፡

ብተወሳኺ ’ውን ጉዳይ ካሕሳ ከሰስቲ ኣብ ካናዳ ክረኣ’ዩ ዝብል እምነት ከምዘለዋ ወሲኻ ገሊጻ፡፡

————————————–///////////////////————————————–

ሰንበት 01/10/2017

ውሑስ ብዘይኮነ መገዲ ይጓዓዙ ንዝነበሩ ልዕሊ 700 ስደተኛታት ከምዘድሓነ ሴቭ ዘቺልድረን ገሊጹ፡፡

ኣህጉራዊ ትካል ህጻናት ኣድሕን፡ Save the children ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ውሕስነት ብዘይብሉ መገዲ ናብ ስደት የምርሑ ንዝነበሩ 765 ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ከም ዘድሓነ ገሊጹ፡፡

እቶም ስደተኛታት ካብ ሓደጋ ምጥሓል ዝደሓኑ ማእኸላይ ባሕሪ ኣቋሪጾም ካታንያ ናብ ዝተባህለት ከተማ ኢጣልያ ንምእታው ይጓዓዙ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ’ዩ፡፡

ብመሰረት ጸብጻብ Save the children፡ ካብቶም ዘድሓኖም 765 ስደተኛታት ሓደ ወዲ 7 ወርሒ ዝርከቦም 50 ህጻናት ምንባሮም ተፈሊጡ’ሎ፡፡

እቲ ገባሪ ሰናይ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ መግለጺኡ፡ ነቶም ካብ ምጥሓል ዘድሓኖም ኣላይ ዘይብሎም ህጻናት ዝርከቡዎም ስደተኛታት ናብ ከተማ ካታንያ ክኣትው ደገፍ ምግባሩ ሓቢሩ፡፡

————————————–///////////////////————————————–

ሰንበት 01/10/2017

ዒራቕን ኢራንን ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ክገብራ ምዃነን ይንገር’ሎ፡፡

ወተሃደራት ኢራንን ዒራቕን ንክልቲኤን ሃገራት ኣብ ዘዋስን ከባቢታት ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ከካይዱ ምድላዋት ይገብሩ ምህላዎም ፕረስ ቲቪ ጸብጺቡ፡፡

ዒራቓውያን ኩርዲ ናጻን ልኡላዊትን ሃገር ናይ ምውናን ሪፈረንደም ምክያዶም ስዒቡ ኢራን ኣብ ጎድኒ ዒራቕ ከም እትስለፍ ኣረጋጊጻ፡፡

ላዕለዎት ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ኣብ ዘካየዱዎ ዘተ፡ ጠንቂ ምርግጋእ ኣብ ዝኾነ ኣሸባርነትን መከላኸሊኡን ከም ዝዘተዩ ’ውን ጸብጻብ ፕረስ ቲቪ የመልክት፡፡

ኢራን ኣብ ጎኒ ዒራቕ ደው ከም እትብል ትገልጽ ዘላ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ኢራናውያን ኩርዲ’ውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከይወሰዱ ካብ ዘለዎ ስግኣት ’ዩ ተባሂሉላ’ሎ፡፡

————————————–///////////////////————————————–

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here