ዝርዝር ዜና 02-01-2018

0
343

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ ሰለስተ ሽሕ ሰባት ብዘይሕጋዊ መስርሕ ብህግደፍ ከምተኣሰሩ ተገሊጹ፡፡

ከም ሓበሬታ ሬድዮ መድረኽ፡ ኣብ ዓመተ 2017 ብህግደፍ ኣብ ትመሓደር ኤርትራ ብዘይኣፍልጦ ቤት ፍርድን ኣኽባር ሕግን ምእሳር፡ ምጭዋይ፡ ብዘይ በደል ምቕያድ፡ ናብ ፍርዲ ዘይምቅራብን ሃለዋት ምጥፋእን ብዝለዓለ ደረጃ ዝተራእየሉ ኮይኑ ከም ሳዕቤኑ ድማ ቑጽሪ ብዘይሕጋዊ መስርሕ ናይ ዝተኣሰሩ ሰባት 3427 በጺሑ’ሎ፡፡

እዚ ኣብዛ ድሮ ዝተፋነናያ ዓመት ዝተገብረ ማእሰርትን መጭወይትን ካብታ ቅድሚኣ ዝነበረት ዓመት ናይ 47 ሚኢታዊት ብዝሒ ከምዘለዎ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ፡ ብፍላይ ኣብ ወርሓት ጥሪ፡ ሚያዝያ፡ ጥቅምትን ሕዳርን ናይ 2017 እቲ ማእሰርቲ ኣብ ጫፍ ከምዝበጽሐ ኣቓሊዑ፡፡

እዚ ቑጽሪ እሱራት ነዞም ኣብዚ ቀረባ ሰሙናት ትካላቶም ዝተዓሸጎም ዜጋታት ዝሓውስ ኮይኑ፡ ቑጽሮም ዘይተፈልጡ ሃለዋቶም ዝጠፍኡ ዜጋታት’ውን ከምዘለውን እዚ ተግባር ድማ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ብዘለው ሓለፍቲ ከምዝተፈጸመን መድረኽ ገሊጻ’ላ፡፡

እዞም እሱራት ኣብ ማይ ስርዋ፡ ዓዲኣቤቶ፡ 5 መደብር ፖሊስ ኣስመራ፡ ደንጎሎ፡ ዓላ፡ ዓዲዃላን ብሃገራዊ ድሕነትን ጀነራል ፍሊጶስን ዝውነኑ ንኣሸቱ ቪላታትን ተዳጒኖም ዘለው ኮይኖም፡ ገለ ካብቶም ናይ ምክትታል ዶባት እሱራት ድማ ብጊልያነት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ኣደርሰርን ፕሪማ ካንትርን ናይ ሕርሻ ዕዮ ክፍጽሙ ከምዝተላእኹ ኣፍሊጣ፡፡

————————————–//////////////////////——————————-

ሰሉስ 02-01-2018

ኣብ ጋሽባርካ ዘፍረኽሞ ምህርቲ እኽሊ ብዘይፍቓድ ሸይጥኩሞ ብዝብል ምኽንያት ሓረስቶት ይእሰሩ ኣለው ተባሂሉ፡፡

ዝተፈላለያ መርበባት ሓበሬታ ሃገርና ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዞባ ጋሽባርካ ከባቢ ተሰነይ፡ ጎልጅን ኦምሓጀርን ልዕሊ 5 ዝኾኑ ሃብታማት ሓረስቶት ከም ዝኣሰረ ሓቢረን፡፡

እዞም ከካብ ገዝኦም ተወሲዶም ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ተኣሲሮም ዘለው ሓረስቶት ምህርቲ  ዝሓፈስዎ እኽሊ መሸላን ስምስምን ብዘይፍቓድ ናብ ነጋዶ ሸይጥኩሞ ብዝብል ምስምስ ከምዝሓየሮም’ዩ እተን መርበባት ዝሕብራ፡፡

ጉጅለ ህግደፍ ነዚ ዝገብረሉ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት፡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ዕዳጋታት ብኡኡ ክዕብለል፡ ዝሸይጥን ዝገዝእን ሓረስታይ ይኹን ነጋዳይ ንኸይህሉ ንህዝቢ ድማ ብገንዘቡ እኽሊ ከይገዝእ ብኸብዱ ሒዝካ ስልጣንካ ምንዋሕ ዝብል ፍሹል ኣካይድኡ’ዩ ኢለን፡፡

————————————–//////////////////////——————————-

ሰሉስ 02-01-2018

ዕጡቕ ኣሃዱታት ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ ፖለቲካዊ ውሳኔ ጉባኤኦም ኣብ ግብሪ ንምውዓል ከምዝሰርሑ ኣረጋጊጾም፡፡

ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ ካልኣይ ውድባዊ ጉባኤኡ ዘሰላሰለ ዕጡቕ ኣሃዱታት ግሃድኤ ሕድሪ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ ንዝብል ፖለቲካዊ ውሳኔታት ጉባኤኦም ኣብ ግብሪ ንምውዓል ኣበርቲዖም ክሰርሑ ምዃኖም ኣረጋጊጾም፡፡

ዕድመ ስርዓት ህግደፍ ከብቅዕን ዘበነ ስልጣኑ ክሓጽርን ምእንቲ ውዳቤታቶም ኣበርቲዖም ክሰርሑ ምዃኖም ዝገለጹ ዕጡቕ ኣሃዱታት ኩሉ ደላዪ ፍትሕን ሰላምን ዝኾነ ወዲ ሃገር ኣብ ጎኖም ኮይኑ ሞራልን ተስፋን ክህቦም ከኣ ተላብዮም፡፡

ብኻልእ ዜና 3 ጉባኤ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ’ውን ዝተሰላሰለ ኮይኑ፡ ብኣዳላዊት ሽማግለ ተነዲፉ ብሰሚናራት ዝሓለፈ ሰነዳት ጉባኤ፡ ፖለቲካዊ ፕሮግራምን ህንጻ ሕጊ ሰልፍን ኣጽዲቆም ን3 ዓመት ትመርሕ 15 ኣባላት ዝሓቆፈት ማእከላይ መሪሕነት ብምምራጽን ቅድም ኢሉ ኣራሚት ሽማግለ ዝብል ዝነበረ ስም ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ መሰረት ናብ ዝብል ብምቕያርን ኣኼብኦም ከም ዝዛዘሙ ክፍሊ ዜና እቲ ሰልፊ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጹ፡፡

————————————–//////////////////////——————————-

ሰሉስ 02-01-2018

ሓይልታት ጸጥታ ኬንያ ንዕጡቓት ኣልሸባብ ይሃድኑ ምህላዎም ተገሊጹ፡፡

ሸበሌ ሜድያ ኔትዎርክ ኣብ ዝዘርግሖ ዜና ፍሉያት ሓይልታት ጸጥታ ኬንያ ንዕጡቓት ሚሊሻታት ኣሸባሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ብጽዑቕ ይሃድኑ ምህላዎም ገሊጹ፡፡

እቲ ሃድን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ኬንያ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ፡ እዚ ከኣ እቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ክልተ መዓስከራት ፖሊስ ኬንያ መጥቃዕቲ ምፍናው ስዒቡ ከምዝኾነ እቲ ማዕከን ዜና ጸብጺቡ፡፡

ኮሚሽነር ፖሊስ ኬንያ ጨንፈር ዞባ ሰሜናዊ ምብራቕ ማሕሙድ ሳልሕ ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ ዕጡቓት ኣልሸባብ ክሃድሙ ክፍትኑ ይኽእሉ ይኾኑ ካብ ኢድና ግን ኣይከምልጡን ከም ትኪ ድማ ክነብንኖም ኢና ኢሉ፡፡

————————————–//////////////////////——————————-

ሰሉስ 02-01-2018

2018 ዓመተ ሓድነት ክትከውን ኣለዋ ክብል ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ጸዊዑ፡፡

ብምኽንያት ሓድሽ ዓመተ 2018 ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እዛ ንጅምራ ዘለና ዓመተ 2018 ሓድነት ህዝብታት ዓለም ዝረጋገጸላ ክትከውን ከምዝግባእ ኣዘኻኺሩ፡፡

ኣብዛ ዝተሰናበትናያ ዓመተ 2017፡ ቀሊል ዘይበሃል ሰብኣውን ፖለቲካውን ክሳራታት ኣጋጢሙ’ዩ ዝበለ ዋና ጸሓፊ ኣንተንዮ ጉተረስ፡ ኣብዛ ጀሚርናያ ዘለና ዓመተ 2018 ግና ሙሉእ ብሙሉእ ክንቀርፎ’ኳ እንተዘይተኻእለ ብገዚፍ ክንክዮ ከም ዘለና ክርደኣና ይግባእ ክብል ኣተሓሳሲቡ፡፡

እቲ ዋና ጸሓፊ ኣብ መተሓሳሰቢኡ ምስጢር ህላወና ሓድነት ክሳብ ዝኾነ ንምርግጋጹ ክንጽዕት ኣለና ኢሉ፡፡

ብመሰረት ሓበሬታ ሬድዮ ድምጺ ኣሜሪካ፡ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሮማዊት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ቡጹእ ወ ቅዱስ ኣቡነ ፍራንሲስ’ውን 2017፡ ከም ሞት፡ ሓሶት ዝበሉ ዘይፍትሓውያን ክስተታት ዝረኣናላ ዓመት’ያ ድሕሪ ምባል ኣብ ዓመተ 2018 ንሱ ከይድገም ኣባታዊ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም፡፡

————————————–//////////////////////——————————-

ሰሉስ 02-01-2018

ጀርመን ጽልኢ ኣብ ዝነዝሓ ማሕበራዊ መራኽቦታት ከቢድ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክትብይን ምዃና ኣጠንቂቓ፡፡

ጀርመን፡ ጽልእን ዘርኣውነትን ብምስባኽ ኣሉታዊ ተራ ኣብ ልዕሊ ዝጻወታ ማሕበራዊ መራኽቦታት እታ ሃገር ክሳብ ልዕሊ 50 ሚልዮን ዩሮ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክተንብር ምዃና ምጥንቃቓ ኣብ ቢቢሲ ዝረኸብናዮ ዜና ገሊጹ፡፡

ጀርመን ብማሕበራዊ ሜድያ ዝዝርጋሕ ሓበሬታ ሕውነት ዝዘርግ፡ ጽልኢ ዘተባብዕ፡ ዘርኣውነት ዝሰብኽ ኮይኑ እንተረኺባቶ ቀጥታ ስጉምቲ እትወስደሉ ሕጊ ነዲፉ ምጽንሓ ዝጠቐሰ እቲ ቢቢሲ ዘስፈሮ ዜና፡ ደጊማ ነቲ መጠንቀቕታ ምምሕልላፋ፡ ናብ ተግባራውነቱ ትሰጋገር ምህላዋ ኣንፈት ዝህብ ምዃኑ ድማ ኣሚቱ፡፡

ዓመተ 2018 እቲ ሕጊ ኣብ ተግባር ዝውዕለላ ዓመት’ያ ድማ ተባሂሉላ’ሎ፡፡

————————————–//////////////////////——————————-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here