ዝርዝር ዜና 04-05-2018

0
122

ማሕበረሰባዊት ሬዲዮ ድምጺ ወጋሕታ ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ብምትእትታው ሸፈነ ዝርግሐኣ ክተበርኽ’ያ፡፡

 

ኣብ ኤርትራ ፍትሕን ሓርነትን ንክሰፍንን፡ ነቲ ኣብ ትሕቲ ዓፋኒ መላኺ ኢሳይያስ ጅሆ ተታሒዙ ዝርከብ ናጻ ፕሬስ ኣማራጺት ክትከውንን፡ ኣብ ዓመተ 2008 ብዕሊ ብማእከላይ ማዕበል ፈነወኣ ኣሃዱ ኢላ ዝጀመረት ማሕበረሰባዊት ሬድዮ ድምጺ ወጋሕታ ሳሊና ኣብ ቀረባ እዋን ዘመን ዘፍረዮም ቴክኖሎጂታት ብምትእትታው፡ ካብ ኤኤም ሰጊራ ብመገዲ ሳተላይት፡ ኤፍኤምን ቀጥታዊ ፈተነ ኣብ ኢንተርኔትን Live Streaming ስሩዕ ፈነወኣ ክትዝርግሕ ምዃና ተረጋጊጹ፡፡

ብተወሳኺ ንወጋሕታ ሳሊና ፡ ብሓድሽ መርበብ ሓበሬታ www Radioweghata.Net’ውን ክትከታተሉ እናዓደምና፡ ነዚ ሕጂ ኣብ መናድቕ ሳተላይት፡ ኤፍኤምን ኢንተርኔትን ዝጋዋሕ ዘሎ ናይ ፈተነ እዋን ክትከታተሉ ምስ እትደልዩ

ሳተላይት ኣብ Nile sat

Frequency 12562

Simbol rate 27500

Polarization V

Fec    5/6

መርበብ ሓበሬታን Live Streamingን

www.Radioweghata.Net ብተወሳኺ

ኣብ Youtube – twitter- google-plus-facebook ብ Banawegata@yahoo.com

ከምኡ’ዉን ብኤፍኤማት 100.1 – 99.2 ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም፡፡

ነዚ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተኣታትዩ ወጋሕታ ሳሊና ብዝተፈላለዩ መራኽቦታት ንክትስማዕ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ንዝገበሩ ግዱሳት ኤርትራውያንን ኣባላት ሰንዓ ፎረምን በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ብሽም ኢዲቶሪያል ቦርድ ወጋሕታ ሳሊና ምስጋናና ይብጻሓዮም ንብል፡፡

————————————————////////////////////————————————————–

 

 

ዓርቢ 04/05/2018

ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ጥራይ፡ ልዕሊ 500 ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ዑቑባ ከምዝሓተቱ ተፈሊጡ፡፡

ካብ ቤትጽሕፈት ምምሕዳር ጉዳይ ስደተኛታትን ካብ ስደት ተመለስትን ኢትዮጵያ ኣራ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከምዘመላኸቶ፡ ጃንዳ መላኺ ኢሳይያስ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን የውርዶ ብዘሎ ጭቆናን ብርሰትን ከሙኡ’ዉን ኣጋጢሙ ብዘሎ ሓያል ደርቅን ዝተማረሩ 520 ኤርትራውያን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ዝነበራ 7 መዓልታት ዶባት ጠሓሒሶም ናብ ኢትዮጵያ ብሰላም ኣትዮም ኣለዉ፡፡

ካብዞም ናብ ኢትዮጵያ ተሰዲዶም ዘለዉ ኤርትራውያን ድማ፡ ኣብ መወዳእታ ዘይብሉ ግዱድ ወተሃደራዊ ዕስክርና ንነዊሕ ዓመታት ጅሆ ተታሒዞም ብናጻ ምዝመዛ ጉልበትን ተደጋጋሚ መቕጻዕትን ዝላደዩ 3 መራሕቲ ጉጅለ ዓዳዊ ምልሻ፡ 2 መራሕቲ ጋንታን፡ 1 መራሒ ሓይሊን ዝርከብዎም 95 ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ዝነበረ’ዮም፡፡

ኣብ ሃገር ኣጋጢሙ ብዘሎ ሓያል ድርቂ ግዳይ ዝኾኑ 116 ህጻናት ዝርከብዎም 256 ትሕቲ ዕድመ ህጻናት’ዉን ኣካል ናይዞም ናብ ስደት ዝነፈጹ ዜጋታት’ዮም፡፡

ዕግበት ብዘይብሉ ክፍሊት፡ ኣብ ትሕቲ ሚኒስትሪታት፡ ትምህርቲ ህንጻ ሕርሻን ዜናን ተወዚዖም፡ ኣብ ዘይኣመንሉ ዓውዲ ክሰርሑ ዝጸንሑ 19 ናይ ኮሌጃት ትምህርቶም ዝዛዘሙ ተማሃሮ’ዉን ግዳይ ስደት ኮይኖም’ዮም፡፡

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ፡ ኣብ ሃገር ብዘሎ ገደብ ኣልቦ ዓፈናን ሕሱም ድርቅን ዝተማረሩ፡ 13 ኣሃዱ ስድራ ምስ ጥሪቶም ናብ ኢትዮጵያ ከምዝሰገሩ ምሕባርና ይፍለጥ፡፡

—————————————————–//////////////////////——————————————-

 

 

 

 

 

 

ዓርቢ 04/05/2018

መላኺ ኢሳይያስ ኣብ ልዕሊ ናጽነት ፕረስ ዘዘውትሮ ዘሎ በደላት ደው ንከብሎ ጻዊዒት ቀሪብሉ፡፡

ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ናጽነት ፕረስ ፍሊቲ ልእኽቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ሼላ ኪታሩት ኣብ ዘውጸኣቶ መግለጺ፡ መላኺ ኢሳይያስ ኣብ ልዕሊ ናጽነት ፕረስ ዘዘወትሮ ዘሎ ዓፋኒ ቀይድታቱ ደው ንከብሎ ጻዊዒት ምቕራባ ሬድዮ ኣሰና ሓቢራ፡፡

ንጋዜጠኛታት ኤርትራ እቲ ስርዓት ንኸፈራርሖምን፡ ክቆጻጸሮምን ምእንቲ፡ ግዳይ ቀጻሊ  ማሕዩርን ቅንጸላን ጌርዎም ከምዘሎ ዝገለጸት ሼላ ኪታሩት እዚ ጃምላዊ ምግሃስ ድማ ሓሳቦም ብናጻ ንምግላጽ ንዘለዎም ሞያውን ብሕታዊ ናጽነትን ንምዕምጻጽ፡ ዝካየድ ዘሎ ተግባር ምዃኑ ገሊጻ፡፡

እታ ልእኽቲ ብተወሳኺ፡ ካብ 1997 ክሳብ’ዚ እዋን እዚ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 90 ጋዜጠኛታት ከምዝተኣሰሩ ዝሓበረት ኮይና ሕጂ’ዉን እቶም ዝርከቦም ጋዜጠኛታት እንተኾኑ  ብሓያል ተጽዕኖ ይሰርሑ ከምዘለዉ ኣነጺራ’ያ ከምሓበሬታ ኣሰና፡፡

እቲ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ናጽነት ፕረስ ዝፍጸሞ ዘሎ ዕምጸጻ ሚዛን ከምዘይብሉን ንረብሓታት ሃገራዊ ጸጥታን ሓድነት ህዝቢ’ዉን ዘገልግል ኣይኮነን ዝበለ እቲ ሓበሬታ ብኣንጻሩ ንኩሉ እቲ መሰል ምግላጽ ሓሳባት ዘፍቅዶ ሓርነታት ዝዕፍን ተጸባኢ ስጉምቲ ምዃኑ’ዩ እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ዘነጽር፡፡

——————————————————//////////////////////——————————————

 

 

 

 

 

 

 

ዓርቢ 04/05/2018

ስድራ ሰራዊት ብሕሱም ማሕበራዊ ቁጠባዊ ሂወት ይበሳበሱ ምህላዎም ይሕበር፡፡

ብሰንኪ ዘይምዑሩይ ኣካይዳ ህግደፍ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣብ ሕሱም ማሕበረቁጠባዊ ኩነታት ክወድቕ ተገዲዱ ምህላዉ ዝፍልጥ ኮይኑ ብፍላይ ድማ ስድራቤታት ሰራዊት ተገዲዔን ኣብ ሕማቕ መነባብሮን ሕሰም ወዲቐን ምህላወን ምንጭታት ይሕብሩ፡፡

እቲ ንሰራዊት ብሽም ደሞዝ ዝወሃብ ናቕፋ ኣዝዩ ውሑድ ምስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዋጋ መነባብሮ ስለዘይመጣጠን ንስድራቤት ዝስላዕ ተቆራጺ ናቕፋ ኣዝዩ ዝወሓደ ብምዃኑ ተደማሚሩ ስድራቤታት ብስእነትን ድኽነትን ክዳሃኹ ኮይኖም ምህላዎም ተፈሊጡ፡፡

እቲ ጉጅለን ናይ ዝሞታ መሻርኽቱ ኔቭሱን ኩባንያ ዕደናን ኣብዚ ቐረባ መዓልታት ንነጀው ዝሓፍስዎ ዘለዉ ምህርቲ ወርቂ፡ ነሃስን ዚንክን ብዕጽፊ ይውስኽ ከምዘሎን ብፍላይ ድማ ኣብ 2018 ዝለዓለ እቶት ከምዝረኸበን ዝተገለጸ ኮይኑ ህዝቢ ኤርትራ ግን፡ ዝበልዖ ስኢኑ ብጥሜት ተዓጺፉ ይሓድር ምህላዉ ኣገንዚቦም፡፡

——————————————————-//////////////////////—————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዓርቢ 04/05/2018

ናጽነት ፕረስ ኣብ ዝተዳኸመሉ እዋን፡ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ግዳይ ነታጕ፡ ማእሰርትን፡ ጸሊም መዝገብን ይኾኑ ኣለዉ ተባሂሉ፡፡

መበል 25 ዓመት መዓልቲ ናጻ ፕረስ ዓለም፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ኣብ ዝተኸበረሉ እዋን፡ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ግዳይ ነታጕ ማእሰርትን ጸሊም መዝገብን ይኾኑ ከምዘለዉ ብምዝኽኻር ህላውነት ናጻ ፕረስ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ምህላዉ፡ ነቲ ዓውዲ ዝጣበቑ ዜጋታት ኣነጺሮም፡፡

ከም መግለጺ፡ ዓለምኻዊ ፈደሬሽን ጋዜጠኛታት ድማ፡ ኣብዛ ሒዝናያ ዘለና ዓመተ 2018 ጥራይ፡ 32 ጋዜጠኛታት ከምዝተቐተሉ ኣፍሊጡ፡፡ ካብ ዓመተ 1990 ንነጀው ልዕሊ 2500ን ግዳይ ሞት ከምዝኾኑ ብምዝኽኻር፡፡

ብምኸንያት መዓልቲ ናጻ ፕረስ ቃሉ ዘስመዐ፡ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንተንዮ ጉቴሬዝ ብወገኑ ናጻ ፕረስ፡ ንሰላም ፍትሕን ሰብኣዊ መሰላትን ኣዝዩ ኣገዳስ’ዩ ድሕሪ ምባል፡ መሰናኽል ኣብ ዝበዝሖ ኣህጉርን ዓለምን፡ ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት ሚድያን ብርሃን ዝኹሉዑን እቲ ክንገር ዝግቦኦ ታሪኽ ዝነግሩን’ዮም ኢሉ’ዩ፡፡

ኣብዚ ዝሓለፈ 4 መዓልታት፡ ኣብ ኣፍጋኒስታን ኣብ መኪና ተጻዊዱ ዝነበረ ቦምብ ተፈንጂሩ ህይወት 9 ጋዜጠኛታት ከምዝመንዘዔ ይዝከር፡፡

ቱርኪ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት 120 ጋዜጠኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣውዒላ ተባሂላ ብጉጅለ ተጣባቒ መሰላት ኣመንስቲ ኢንተርናሽናል ዝተኾነነት ኮይና፡ ንናጻ ፕሬስ ኣዝየን ሓደገኛ ሃገራት ተባሂለን ዝተረቑሓ ሃገራት ድማ ኤርትራ ኢራንን ቻይናን’የን፡፡

—————————————————//////////////////////———————————————

 

 

 

 

 

 

ዓርቢ 04/05/2018

ኢትዮጵያ፡ ኣብ ወደብ ሱዳን ብርኪ ክትውንን ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ናይ ሓባር ስምምዕ በጺሐን፡፡

ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ፡ ኣብ ሱዳን ናይ ክልተ መዓልታት ወግዓዊ ምብጻሕ ብምግባር፡ ኣብ ሓያለ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን መዳይ ኣድሂቡ፡ ምስ ፕረዚደንት ዑመር ሓሰን ኣልበሽር ዕውት ዘተ ከምዘካየደ ዝገለጸት ማዕከን ዜና ሱና፡ ኢትዮጵያ ኣብ ወደብ ሱዳን ብርኪ ወኒና፡ ብሓባር ከልምዖኦን ከማሓድርኦን ክልቲኤን ሃገራት ከምዝተሰማመዓ ኣፍሊጣ፡፡

ብተወሳኺ ፡ ኣብ ሞንጎ ህዝብታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ንዘሎ ታሪኻዊ ዝምድና ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምዕራጉ ዓሊሞም’ዉን፡ ኣብ ዶባት ክልቲኤን ሃገራት ናጻ ምንቅስቓስ ንግዲ ክትግበር ተሰማሚዖም፡፡

ኣብ ኣጠቃቕማ ፈለግ ኒል ኣድሂቦም ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ድማ፡ ኢትዮጵያ ንሃገራት ሱዳንን ግብጽን ብዘይጎድእ መገዲ ፍትሓዊ ብዝኾነ ኣገባብ ክትርበሓሉ ከምእትደሊ ኣፍሊጣ፡፡

ኣብ መወዳእታ፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ፡ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት፡ ኣብ ሱዳን ተሓይሮም ዘለዉ ዜጋታት ክፍትሑ ብዝሓተቶ መሰረት ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ሓሰን ኣልበሽር እወንታዊ መልሲ ብምሃብ ኩሎም እሱራት ብምሕረት ክፍትሑ ከምዝኣወጀ ተገሊጹ፡፡

ከምዝፍለጥ፡ ምስ ኣብዛሓ ሃገራት ዞባና፡ ኣብ ክልታኣዊ ረብሓ ዘድሃበ ማሕበረቁጠባዊ ርክብ እተካይድ ዘላ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ወደብ ጅቡቲ ብርኪ ንምውናን መደብ ከምዘለዋ፡ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብመገዲ ቀዳማይ ሚኒስተራ ኣቢላ ንፕረዚደንት ዑመር ገለ ገሊጻትሉ’ያ፡፡

—————————————————-///////////////////////——————————————-

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here