ዝርዝር ዜና 04-09-2017

0
474

ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህሉው ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ ይመጽእ ኣሎ።

ከም ሓበሬታ ዝተፈላለዩ ወገናት ኤርትራ ንምድኻም ካብ ካልእ እዋን ንላዕሊ አበርቲዑ ዝሰርሕ ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ነታ ሃገር ኣብ ሕማቅ ደረጃ ኣውዲቕዋ ዘሎ ኮይኑ ብሰንኪ’ዚ ድማ ህሉው ኩነታታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ ይመጽእ ኣሎ።

ወሰኽ ደሞዝ ሰራዊት ክሳብ ሕጂ ኣብ ግብሪ ዘይምውዓሉን ህዝብን ሰራዊትን ዕግበት ስኢኑ ብምህላውን በቲ ሓደ መላኺ ኢሳይያስ ሃብቲ ሃገር እናጓሕጎሐ ኣብ ካዝናታቱ ምእካቡን ድማ በቲ ኻልእ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ሕማቅ ኩነታት ክፍጠር ደረኽቲ ኮይኖም ከምዘለው ተፈሊጡ’ሎ።

እዛ ቡዙሕ ዋጋ ሓቲታ ዝተረኸበት ሃገር መጻወቲ ውሑዳት ኮይና ብምትራፋ ክሳርኣ ካብ እዋን ናብ እዋን እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ ይፍለጥ።

——————————-////////////—————————- 

ሰኑይ 04/09/2017

ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ሓባራዊ ጽምዶ ንምርግጋጽ ጻዕርን ጽንዓትን ኩሉ ኤርትራዊ ኣድላዪ ምዃኑ ጻውዒት ቐሪቡ።

ብምኽንያት ባሕቲ መስከረም ጽንብል ዝኽሪ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓባራዊ መግለጺ ዘውጸኣ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራን ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ሓባራዊ ጽምዶ ንምርግጋጽ ናይ ኩልና ጻዕርን ጽንዓት አድላዪ’ዩ ክብላ ገሊጸን።

ኣብ ዝሓለፈ መድረኻት ደምበ ተቓውሞ ሓቢሩ ክሰርሕ ብዘይምኽኣሉ ብዙሕ ዕድላት ዓወት ኣምሊጡና’ዩ፡ ዝሓለፈ ክንምልሶ ዘይከኣል’ኳ እንተኾነ ሕጂ ናብ ዝያዳ ክሳራን ፍሽለትን ኤርትራዊ ሃገራውነት ንከይብጻሕ ክንጥመር ይግባእ ክብላ ጠቒሰን።

ሃገርና ካብዚ ኩነታት ንክትላቐቅ ንህሉውን መጻእን ህይወት ሃገሩ ዝሓስብን ንዕላማታት ስውራናን ለበዋ ስውኣትናን ዘኽብር ኤርትራዊ ዜጋ ካብዚ ጨቋኒ ስርዓት ንምግልጋልን ዲሞክራስያዊ መተካእታ ንምምጻእን ከይተሓለለ ክቓለስ ከም ዝግባእ’ውን አነጺረን።

———————————/////////////————————— 

ሰኑይ 04/09/2017

ኣብ ኤርትራ ገበን ቅትለት ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ይበራኸት ከም ዘሎ ተገሊጹ።

ስሙር ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ንምጭታቱ ብምጥቃስ ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ፈጻሚኡ ዘይፍለጥ ቅትለት ኣብ ሃገር ኣስፋሕፊሑ ከምዘሎ ገሊጹ።

እቲ ኣብዚ ቅነ ኣብ ከባቢታት መራጉዝን ዕጣን ዘርኤን፡ ሰለስተ ቀታሊኦም  ዘይፍለጥ ብጥይት ተሃሪሞም ሞይቶም ከምዝተረኸቡ ብኣብነት ኣሰንዩ ዝገለጸ ስሙር ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ እዚ ድማ ፖሊሲ ተኲስካ ቅተል ህግደፍ ዘምጸኦ ሳዕቤን ጥራይ ከምዘይኮነን ካልእ ሕቡእ ምስጢር እቲ ጉጅለ ክህሉዎ ከም ዝኽእልን ኣነጺሩ።

እቶም ቀታሊኦም ዘይፍለጥ ዝሞቱ ዘለው ዜጋታት፡ ዝተረኽቡሉ ቦታ ኣብ ከባቢ በዝሒ ህዝቢ ዝነብርሉ ዓድታት ዘሎ በረኸታት ኮይኑ ካብ ዶብ ርሒቑ ብምህላው ፡ መን ቀታሊኦም ንምንታይ ዕላማ ዝብሉ ሓደሽቲ ኣርእስትታት ብህዝቢ ክለዓሉ ይገብር ምህላው ጠቒሱ።

መላኺ ኢሳይያስ፡ ናይቶም ሞይቶም ዝተረኸቡ ዜጋታት  ሬሳታቶም ንስድራቤቶም ከይሃበ መርድእ ደቖም ይሕብሮም ምህላውን ወለዲ ድማ ሬሳታት ደቅና ኣረክቡና፡ ብንቡር ባህሊ ክብሪ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ክንገብር ዝብሉ ስምዕታ ከምዘቅረቡ’ውን ብተወሳኺ ሓቢሩ።

ነዚ ስውር ዕላማን ኣዕናዊ ተግባርን ንምቅላዕ፡ ተሓታትነቱ ኣብ መዝገብ ንምስፋር ኣብ ዝግበር መጽናዕቲ ድማ ናይ ህዝቢ ልዑል ምትሕብባር ከም ዘድልዮ ኣፍሊጡ።

———————————–///////////—————————

ሰኑይ 04/09/2017

ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ሰራዊትን ሰፊኑ ብዘሎ ዘይዕግበት ዝሰግአ ጉጅለ ህግደፍ ሰፊሕ ማእሰርቲ የካይድ ኣሎ።

ኣብ ላዕለዎት ሓለፍቲ መንግስትን ሰራዊትን መጠኑ ወሲኹ ዘሎ ዘይምዕጋብ ጉጅለ ህግደፍ ብ1 መስከረም ኣብ ዘካየዶ ገምጋም ስግኣት ስለ ዝፈጠረሉ ኣብ ልዕሊ ኣባላት መጠነ ሰፊሕ ማእሰርቲ የካይድ ኣሎ ሓበሬታ ሬድዮ መድረኽ።

እቲ መምርሒ ካብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ናብ ሃገራዊ ድሕነትን ሚኒስትሪ ምክልኻልን ዝተላእከ ኮይኑ ክሳብ እዚ እዋን እዚ ዋላ ዝተጣየሱ ኣገልግሎትን ተጋደልትን ከይተረፉ ብኣልማማ ይግፈፉ ምህላዎም ዝሓበረት እታ ሬድዮ፡ ዝኾነ ይኹን ሓላፊ እየ ዝብል ሰብ ኣብዚ ጉዳይ ኢዱ ከየእቱ ዝብል ትእዛዝ እውን ስዒቡ ምህላው ኣፍሊጣ።

ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ዝተፈላለዩ ኣካላት ሃገራዊ ድሕነት ኩነታት ሃገር ኣዝዩ ኣሰካፊ ኮይኑ  ብርክት ኣብ ልዕሊ ዝበሉ ላዕለዎት ሓለፍቲ ከቢድ ዘይዕግበት ተርእዮ ይንጸባረቕ ብምህላው ዘይንቡር ምንቅስቓስ ንዕዘብ ኣለና ዝብል ጸበጻብ ከሕልፉ ከምዝቐነዩን ኣብ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣቐድም ኣቢሉ ዘይንጹር ምወዛዕ ከም ዝተገበረን ጠቒሳ’ያ።

እዚ ከምዚሉ ከሎ መላኺ ኢሳይያስ ካብ ስራሕ ደው ኣቢሉዎም ንዝጸንሐ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ናብ ስርሖም ክምለሱ’ኳ እንተኣዘዘ ፡ ንሳቶም ግን ኣብ ሰራዊት ይረአ ብሰንኪ ዘሎ ዘይዕግበት ንድሕሪት የንሳሕቡ ከም ዘለው እታ ሬድዮ ብተወሳኺ ገሊጻ።

——————————///////////////————————– 

ሰኑይ 04/09/2017

ሰራዊት ሶማልያ 20 ሚሊሻታት ኣልሸባብ ከም ዝቐተለ ገሊጹ።

ኣሸባሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ መደበር ሶማልያ ከጥቅዕ ድሕሪ ምፍታኑ ብዝተፈነወሉ ጸረ መጥቃዕቲ ብውሑድ 20 ኣባላቱ ከም ዝተቐትሉ ንሰራዊት እታ ሃገር ጠቒሱ ዥንዋ ኣብ ዝዘርግሖ ዜና ጸብጺቡ።

ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝኾነ እስማዒል ሰሃርዲድ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣሸበርቲ መጺኦም ንወተሃደራዊ መደበርና ከጥቅዑ ፈቲኖም ብዘካየድናሎም ግብረ መልሳዊ መጥቃዕቲ ግዳያት ሞትን መቑሰልትን ክኾኑ ገይርናዮም ኢና ክብል ገሊጹ።

እቲ ኣዛዚ ሰራዊት ብወገን ሰራዊት መንግስቲ ብዛዕባ ዝበጽሖ ጉድኣት ግን ንጹር ሓበሬታ ኣይሃበን።

—————————–////////////————————— 

ሰኑይ 04/09/2017

ሰሜን ኮርያ ዕውት ፈተነ ምውንጫፍ ሃይድሮጅን ቦምብ ከም ዘካየደት ተሓቢሩ።

መዘራረቢት ዛዕባ ሃገራት ምዕራብ ኮይና እትርከብ ሰሜን ኮርያ ሕጂ’ውን ምውንጫፍ ሃይድሮጅን ናይ ዝተባህለ ቦምብ ዕውት ፈተነ ከም ዘካየደት ሮይተርስ ጸብጺቡ።

ስርዓት ፕዮንግንዮንግ ብቴሌቪዥን ሃገሩ ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ እዚ ናይ ሕጂ ፈተነ ሰሜን ኮርያ ካብ ዘካየደቶም ዕውታት ፈተነታት ንመበል 6 ግዜ ኮይኑ ብዕብየቱ ኣብ ቅድሚት ከም ዝስራዕ ተፈሊጡ’ሎ።

ክኢላታት ስነ ምድሪ እታ ሃገር ሓያል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝተራእያ ምግላጾም ስዒቡ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ነቲ ፈተነ ከም ዘካየደቶ ዝተገልጸ ኮይኑ በቲ ፈተነ 6 ነጥቢ 3 ሬክተር ስኬል ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝተመዝገበ ጸበጻብ ሮይተርስ የመልክት።

ጃፓንን ደቡብ ኮርያን በቲ ፈተነ ምውንጫፍ ዝሰዓቦ ምንቅጥቃጥ ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ10 ዕጽፊ ከም ዝዛይድ ገሊጸን ኣለዋ።

———————————////////////—————————

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here