ዝርዝር ዜና 05-02-2018

0
262

መላኺ ኢሳይያስ ኤርትራውያን ናብ ሱዳን ከይስደዱ ጽዑቕ ጎስጓስ የካይድ ምህላዉ ተሓቢሩ፡፡

ውሽጣዊ ምንጭታትና ኣብ ዝሰደዱልና ሓበሬታ ገባቲ መላኺ ኢሳይያስ በታ ናይ ሓሶት ፋብሪኩኡ ዝኾነት 03 /ባዶ ሰለስተ/ ኣቢሉ መንግስቲ ሱዳን ብስርዓት ወያነን ገለ ሃገራት ኣዕራብን ተደፋፊኡ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሃገሩ ተዓቛቦም ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ኢ-ሰብኣዊ ተግባራት ይፍጽም ብምህላዉ ኤርትራውያን ናብ ሱዳን ከይስደዱ ጽዑቕ ፖለቲካዊ ጎስጓስ የካይድ ኣሎ፡፡

ዓፋኒ መላኺ ኢሳይያስ ትማል ትማል ሱዳን ካልኣይቲ ሃገርና ስለዝኾነት ዋላ እንተሓሰመኩም ናብ ኢትዮጵያ ከይትስደዱ እናበለ ምስ ገለ ሰብ ረብሓ ደቂሱዳንን ራሻይዳን ተመሓዝዩ ኣብ ምስግጋር ደቂሰባት ክነጥፍ ከምዘይጸንሐ ሕጂ መዘውር ርክቡ ቀይሩ ናብ ሱዳን ከይትስደዱ ምባሉ ንመትከል ኣልቦ ተግባራቱ ዘንጸባርቕ’ዩ ክብሉ ምንጭታትና ይሕብሩ፡፡

ገባቲ መላኺ ኢሳይያስ ሸውሃት ዕድመ ስልጣኑን ህርፋን ገንዘብን ንምርዋይ ክብል ስጋብ መሬትን ባሕርን ኤርትራ ንገለ ሃገራት ኣዕራብ ብዓስቢ ዶላር ሓርጅዎ ከይኣክል ኣሳሳይ ሃገረ ግብጺ ብምዃን’ዉን ንሃገራት ኢትዮጵያን ሱዳንን ሰላመንን ልምዓተንን ንምዝራግ ወትሩ ይተኳትኩን ምህላዉ ይፍለጥ፡፡

————————-//////////////////////////———————————-

ሰኑይ 05/02/2018

ዝበዝሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ነበርቲ ማይ ዓይኒ ብሳላ ነባሪ’ቲ ማዓስከር ተጠቀምቲ መብራህቲ ኮይኖም፡፡

ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከባ መዓስከራት ስደተኛታት ሓንቲ ኣብ ዝኾነት ማይ ዓይኒ ዝነብሩ ዝበዝሑ ዜጋታትና ገብረመስቀል ተወልደ ዝተባህለ ህርኩት መንእሰይ ኣባል እቲ መዓስከር ተጠቀምቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ክኾኑ ከምዝበቕዑ ቢቢሲ ትግርኛ ጸብጺቡ፡፡

ቅድም ክብል እቲ መንእሰይ ዕባራታት ክብትን ጠለ በጊዕን ብዝተሓተ ዋጋ ብምዕዳግ ኣህጢሩ ብዝሓሸ ዋጋ ናሸጠ ይንቀሳቐስ ምንባሩን ምስ ሓዉ ኮይኖም ንመሳርሒ ብሎኬት ዝውዕል ማይ ብካሮሳ ጺዒኖም እናምጽኡ ብምሻጥ ሎሚ ናብ ዝርከበሉ ደረጃ ከስግሮ ዝኽእል መጠን ገንዘብ ክእክብ ምኽኣሉ’ዉን ተነጺሩ፡፡

ብተወሳኺ መንእሰይ ገብረመስቀል ፡ ኣብ ዓዱ ዘይረኸቦ ዕድል ስራሕ ኣብ ስደት ወጺኡ ንባዕሉን ንካልኦት ስደተኛታት ዝኸውን ዕድል ስራሕ ክፈጥር ምኽኣሉ ንቡዝሓት ኤርትራውያን ስደተኛታት መርኣያ ክኸውን ከምዝኸኣለ ቢቢሲ ኣነጺሩ፡፡

————————//////////////////////———————————–

ሰኑይ 05/02/2018

ብሰንኪ ኣረሜናዊ ጉጅለ ኢሳይያስ ዘጋጥም ዘሎ ዕንወትን ጭቆናን ንኸብቅዕ ፍልልያት ይጽበብ ተባሂሉ፡፡

ንልዕሊ ርብዒዘመን ብዘይ ሕሪያ ህዝቢ ኣብ ኳረሻ ስልጣን ዝደየበ ኣረሜናዊ ጉጅለ ኢሳይያስ ብዘውርዶ ዘሎ ዕንወትን ጭቆናን ሓንሳብን ንሓዋሩን ንከብቅዕ ቀዳምነት ፍልልያትና ክጸብብ ኣለዎ ክብሉ ገለ ግዱሳት ኣነጺሮም፡፡

እቶም ግዱሳት ኣብ ሓበሬቶኦም፡ ኤርትራውያን ሳኣን ተቓራሪብና ቀዳምነት ንዝወሃብ ሂብና ብዘይ ምኻድና ወጽዓና ካብ እዋን ናብ እዋን ክዛይድ ክኢሉ’ዩ ብምባል ፡ ዝሓለፈ ጌጋ ከይደገምና ንመብረሲናን መጽነቲና ፍሹል ስርዓት ሓደ ኮይና ነጥፍኣዮ ኢሎም፡፡

ኣረሜናዊ ጉጅለ ክሳብ ’ዛ ዕለት ኣብ ናይ ህዝቢ ስልጣን ኮይኑ ከሽካዕልል ዕድል ዝሃብናዮ ንሕና ኢና፡ ዝበሉ እቶም ግዱሳት፡ ካብ ፈለማ ዕንወትን ጭቆናን ከውርድ ከሎ ተላፊና ጠጠው ከነብል ተንብገስ ነዚ ሕጂ ከቢድ ዋጋ ክንከፍል ኣይምኸኣልናን ክብሉ’ዉን ኣነጺሮም፡፡

——————————////////////////////———————————

ሰኑይ 05/02/2018

ዘተ ሰላም ደቡብ ሱዳን ዳግማይ ክጅመር ምዃኑ ተገሊጹ፡፡

ዝተፈላለያ መርበባት ሓበሬታ ከምዝሕብርኦ፡ ዘተ ሰላም ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ዳግማይ ክጅመር ምዃኑ ገሊጸን፡፡

ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ፡ እቲ ካብ 5 ክሳብ 16 ለካቲት ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ዘተ ሰላም፡ ተቐናቐንቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ኣብ ጸጥታን መንግስታዊ ቅርጺ ንዝኣመሰሉ ጉዳያት ክዝትዩ ምዃኖም’ዉን ኣነጺረን፡፡

እተን ካብ ደቡብ ሱዳን ዝነጥፋ ልዕሊ 20 ዝኾና ማሕበራት ብሓባር ኣብ ዘወጽኦኦ መግለጺ እቲ ዘተ ሰላም ውሕስነቱ ክረጋገጽ፡ ኩሎም ወገናት ነቲ ብተደጋጋሚ ክጥሕስዎ ዝጸንሑ ተጻብኦ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ከኽብሩ ከምዘለዎም’ውን ተሓቢሩ፡፡

እዚ ብኢጋድ ተማእኺሉ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ዘተ ሰላም ዕውት ክኸውን እቲ በይናዊ በዓል ስልጣን ናይ ዝኾነ ወገን ከይሕዝ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከምዘጠንቀቐ እተን መርበባት ወሲኸን ኣወኪአን፡፡

—————————–//////////////////———————————–

ሰኑይ 05/02/2018

ህንጸት ስግረዶባዊ መገዲ ባቡር ኣፍሪቃ ንዞባዊ ንግዲ እታ ኣህጉር ናብ ዝለዓለ ጫፉ ከደንፍዖ ምዃኑ ተገሊጹ፡፡

ካብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ተበጊሱ ጫፍ ምብራቕ ኣፍሪቃ ናብ ዝኾነት ጅቡቲ ዝዝርጋሕ መስመር መገዲ ባቡር ንምህናጽ ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ትልሚ ተታሒዝሉ ዘሎ ኮይኑ ህንጸት እዚ ፕሮጀክት ምስ ተዛዘመ ናብ ምድንፋዕ ዞባዊ ንግዲ ዝለዓለ ተራ ክጻወት ምዃኑ ኣብ ኣልጀዚራ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣነጺሩ፡፡

እቲ ካብ ዳካር ሰኔጋል ዝብገስ መስመር መንገዲ ባቡር ን10 ሃገራት ኣፍሪቃ ዘቋርጽ ኮይኑ ካብ ዞባዊ ንግዲ ብተወሳኺ ንሕውነት ህዝብታት እዛ ኣህጉር ኣብ ምስጣም ዘይትካእ ግደ ክጻወት ተስፋ ተነቢርሉ’ሎ፡፡

ህንጸት እቲ ፕሮጀክት ዝዛዘመሉ ገደብ ግዜ ከምዘይተቐመጠ ዝሓበረ ኣልጀዚራ፡ ዓመታት ክወስድ ከምዝኽእል ግን ግምቱ ኣቐሚጡ’ዩ፡፡

—————————-//////////////////////——————————–

ሰኑይ 05/02/2018

ሰላም ምስ ዝደልዩ ዕጡቓት ክዝቲ ከምዝደሊ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ገሊጹ፡፡

መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ድልየት ሰላም ምስ ዘለዎም ዕጡቓት ሓይልታት ክዘራረብ ድልየት ከምዘለዎ ፕረዚደንት እታ ሃገር ኣሽረፍ ጋኒ ንዝሃቦ ቃል ብምጥቃስ ሮይተርስ ጸብጺቡ፡፡

መንግስቲ እታ ሃገር ቅድሚ ሕጂ’ዉን ነቲ ዝርርብ ቅሩብ ምዃኑ ክገልጽ ምጽንሑ ዝጠቐሰ እቲ ጸብጻብ፡ እንተኾነ ጸቕጢ ምዕራባውያን ሃገራት ኣለዎ ብዝብሉ ዕጡቓት ሓይልታት ክሳብ ሎሚ ከይተተግበረ ምጽንሑ ኣዘኻኺሩ፡፡

ከም መግለጺ ፕረዚደንት ኣሽረፍ ጋኒ ግና ሕጂ’ዉን ድልውነቱ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ንዘተ ሰላም ኣብ ቦታኡ ከምዘሎ ዘነጽር’ዩ፡፡

ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ርእሰ ከተማ እታ ሃገር ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ 130 ንጹሃት ዜጋታት ከምዝተቐትሉን ዕጡቕ ጉጅለ ድማ ነቲ ሓላፍነት ከምዝወሰዶን ይዝከር፡፡

————————-/////////////////////———————————

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here