ዝርዝር ዜና 05-09-2017

0
506

ኣብ መጻኢት ኤርትራ ግደን ስፍራን ዘይብልና ከይንተርፍ ሎሚ ኣበርቲዕና ክንቃለስ ይግባእ ክብል ሓላፊ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ኣብ ወጻኢ ጸዊዑ።

ኣብ ቤተክርስትያን መድሃኔ ኣለም ማንቸስተር ከም ሓላፊ ኮይኑ ዘገልግል ቀሺ ዮውሃንስ ገ/ህይወት ስርዓት ህግደፍ ኣብ ክንዲ ግፍዒ ደቓ ኡይ ዝበለት ቤተክርስትያን ኣሲርዋ’ሎ ብምባል፡ ኣብ መጻኢት ኤርትራ ግደን ስፍራን ዘይብልና ከይንተርፍ ሎሚ አበርቲዕና ክንቓለስ አለና ክብል ጸዊዑ’ሎ።

ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ ኣሰና እዋናዊ መልእኽቱ ዘመሓላለፈ ካህን ዮውሃንስ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ውሽጢ ዘላ ቤተክርስትያን ካብ መጀመርታ ኣትሒዙ ስለዝኣሰራ ኣብዚ እዋን’ዚ ዓቅሚ ዘይብላ ኮይና’ላ ዝበለ ኮይኑ ኣብ ስደት ትርከብ ቤተክርስትያን ተዋሃዶ ግን ተግባራት ህግደፍ ደው ንኽብል ኣብ ጉኒ ውጹዕ ህዝባ ኮይና ትጽዕር ኣላ ኢሉ።

ስርዓት ህግደፍ ንኣቡነ እንጠንዮስ ካብ ማእሰርቲ ዘይኮነ ፈቲሕዎም መዳጎኒ ቦታ’ዩ ቐይርሎም ብምባል ድማ በዚ ንሱ ዝሰርሖ ዘሎ ድራማ ክንዛነን፡ እቶም ጳጳስ ናብቲ ቅኑዕ ቦትኦም ከይተመልሱ ድማ ሱቅ ክንብል ከምዘይብልናን ብተወሳኺ ኣተሓሳሲቡ’ዩ።

———————————————–//////////////—————————————

ሰሉስ 05/09/2017

ስርዓት ህግደፍ ብሽም እቶም ኣብ ኢጣልያ ዝጋፍዑ ዘለዉ ዜጋታትና ይሽቅጥ ኣሎ፡፡

ስርዓት ህግደፍ ነቶም ኣብ ከተማ ሮማ ብፖሊስ ኢጣልያ ዝጋፍዑ ዘለዉ ዜጋታት 80% ኢትዮጵያውያን ከደምቲ ወያነ ዝኾኑ ቁንጣሮ ኤርትራውያን’ዮም ክብል ከምዘይጸነሐ ግልብጥ ኢሉ ነቲ ኩነታት ንኩኑኖ ኢና ገንዘብ ሓጉዝና እናበለ ብሽም ግዳያት ይሽቅጥ ኣሎ ክብሉ ግዱሳት ዜጋታት ገሊጾም፡፡

እቶም ኣብ ከተማ ሮማ ብፖሊስ ኢጣልያ ብዘይ መዕቆቢ ተጓሒፎም ኣብ ጽርግያ ብጸሓይን ቁርን ዝከላበቱ ዘለዉ ዜጋታትና ኤርትራውያን ኣይኮኑን ክብል ምኽሓዱ እዚ ናይ መጀመርታ ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ዜታትና፡ ቅድም ክብል’ዉን ብ3 ጥቅምቲ 2013 ኣብ ላምፔዱዛ ንዝጠሓሉ ኤርትራውያን ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት’ዮም ኢሉ ከምዝኸሓደ ብኣነት ኣሰኒዶም ሓቢሮም፡፡

እንተኾነ ሕጂ ግልብጥ ኢሉ ማሕበረኮም ህግደፍ ኣብ ሮማን ሊሰዮን ብ19 ነሓሰ 2017 ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዜጋታት ብፖሊስ ብዝተወሰደ ኢ-ሰብኣዊ ስጉምቲ ሓዘን ከም ዝተሰምዖ ብምግላጽ ንግዳያት ንምሕጋዝ ብዝብል ቀሻሺ ሜላ ብሽሞም  ሕሳብ ባንኪ ብምኽፋት መሸቀጢ ይጥቀመሎም ኣሎ፡፡

ፖሊስ ኢጣልያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝወሰዶ ኢ-ፍትሓዊ ስጉምቲ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ተቓውሞ ከምዝበጽሖ ዝፍለጥ’ዩ፡፡

————————————————/////////////////////————————————————

ሰሉስ 05/09/2017

እስራኤል ዘይሕጋውያን ንዝበለቶም ዜጋታትና ዝርከቡዎም ስደተኛታት ናብ ሃገራት ምዕራብ ተጣይስ ኣላ፡፡

መርበብ ሓበሬታ ጆርሳሌም ኦንላይን ኮም ኣብ ዝዘርግሓቶ ዜና መንግስቲ እስራኤል ኣብ ሃገሩ ንዝርከቡ ብርክት ዝበለ ቁጽሪ ዘለዎም ስደተኛታት ዘይሕጋውያን’ዮም ብምባል ናብ ሃገራት ኣሜሪካ፡ ካናዳን ኤውሮጳን ብዳግመ ጥየሳ ከምዘፋነዎም ኣነጺራ፡፡

እስራኤል ካብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ጀሚራ ን15000 ስደተኛታት ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ከምዘጣየሰት ዝጠቕሰት እታ መርበብ ሓበሬታ ካብዚኦም እቶም 3600 ናብ ሃገራት ኣሜሪካ ሆላንድ፡ ኖርወይን ሽወደንን ከምዝተፋነዉ ሓቢራ፡፡

ብመሰረት ጸብጻብ ጀሩሳሌም ኦንላይን ዶት ኮም እተን ሃገራት ናይቶም ጠለብ ዳግመ ጥየሳ ስደተኛታት ኣብ ዝቕበላሉ እዋን ፡ ንሓድሕድ ስደተኛ 3500 ዶላር ኣብ ኢዱ እናተዋህቦ ካብ እስራኤል ከምዝፋኖ ተፈሊጡ፡፡

—————————————————–///////////////////———————————————

ሰሉስ 05/09/2017

ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንኹሉ ደምበ ተቓውሞ ሓቋፊ ኮይኑ ንክኸይድ ብዝከኣሎ ክተሓባበር ምዃኑ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ገሊጹ፡፡

ብ3 መስከረም 2017 ሓበራዊ ውድባዊ ኣኼባ ዘካየዱ ኣባላት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ኣብ ምንቕቓሕ ዝርከብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ንኹለን ደምበ ተቓውሞ ሓቋፊ ኮይኑ ንክኸይድ መታን ካብኡ ዝጥለብ ዘበለ ኩሉ ከማልእ ውድቦም ድሉዉ ከምዘሎ ኣረጋጊጾም፡፡

እቶም ኣባላት ነቲ ሰፍ ዘይብል መስዋእትን ስንክልናን ዝተኸፍሎ ዲሞክራሲያዊ መትከል ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ክሳብ ዝዕወት ኣብቲ ውድቦም ተጠርኒፎም ጉቡኦም ከማልኡ ምዃኖም’ዉን  ቃል ኣትዮም’ዮም፡፡

ብጀካ’ዚ’ዉን ኩሎም’ቶም ኣብቲ ውድብ ተጠርኒፎም ዝቃለሱ ዝነበሩ ሓርበኛታት ካድራት ናብ ውድቦም ተመሊሶም ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ክቃሱ ደጊሞም ጸዊዖም ኣለዉ፡፡

——————————————————-/////////////////////——————————————

ሰሉስ 05/09/2017

ኣብ ምዕዛዝ ሕድሕድ ምትእምማንን ምህናጽ ሓያል ማሕበረሰብን ዘተኮረ ኮንፈረንስ ተኻይዱ፡፡

ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ኤርትራውያን ካብ 2-3 መስከረም 2017 ኣብ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ ተራኺቦም ብዛዕባ ምዕዛዝ ሕድሕድ ምትእምማን ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ከምኡ’ዉን ምህናጽ ሓያል ሕብረተሰብን ዘተኮረ ኮንፈረንስ ኣካይዶም፡፡

እቲ ኣብ ኣደራሽ initiatives for changes  ዝተኻየደ ኮንፈረንስ ካብ ዓዲ እንግሊዝ፡ ሽወደን፡ ጀርመንን ኢትዮጵያን ዝመጹ ግዱሳት ኤርትራውያን፡ ኣብ ሕሉፍ ተመክሮ ገምጋም ብምግባር ነቲ ጽቡቕ ድሌት ኣብ ተግባር ንምውዓል ክውሰዱ ዝግበኦም ግብራዊ ስጉምትታት’ዉን ተሓቢሩ፡፡

ኣብቲ ኮንፈረንስ ናይ ክብሪ ጋሻ ኮይኑ ዝተዓደመ መሓዛን ፈታውን ህዝቢ ኤርትራ ሚስተር ጂም በርናንድ ስሚዝ ብወገኑ፡ እቲ ምቕሉል ህዝቢ ድሕሪ’ቲ ዘካየዶ መሪር ቃልሲ ንናጽነት እንደገና ኣብ ደልሃመት ምእታው ከምዘሕዘኖ ብምግላጽ፡ ራህዋን ነባሪ ሰላምን ክጓናጸፍ ዘለዎ ትምኒት ኣነጺሩ፡፡

ኣብ መወዳእታ እቶም ተሳተፍቲ ከምዚ ዝኣመሰለ እዋናውያን ዛዕባታት ብምልዓል ክፉት ዘተን ክትንዕን ዝካየደሉ መድረኽ ኣድማዕነት ከምዘለዎ ዝቐረበ ሓሳባት ግብራዊ ዝኾነሉ ባይታ ንምጥጣሕ መርበባት ምርኻብ ከምዘድሊ ብምስማር ኮንፈረንስ ዛዚሞም፡፡

—————————————————–///////////////////———————————————

ሰሉስ 05/09/2017

ቻይና ልምዓታዊ ገስጋስ ኣፍሪቃ ንምቅልጣፍ ሓገዘይ ኣበሪኸ ክቕጽል’የ ኢላ።

ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምስ ኣፍሪቃ ዘለዋ ምትእስሳር እናስጠመት ትመጽእ ዘላ ርሑቕ ምብራቕዊት ሃገርት ቻይና ልምዓታዊ ገስጋስ ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ምብራኽ ኣበርቲዓ ክትደፍኣሉ ምዃና ገሊጻ።

ቻይና ነዚ ዝገለጸት ጎኒ ጎኒ ናይቲ ኣብ ቻይና ዝተሳለጠ ጉባኤ ኣባል ሃገራት ብሪክስ ኮይና፡ ባሕራዊ ኢኮኖሚ፡ ምህርቲ ኢንዳስትሪ ፡ ባህሊ፡ ሳይንስን ቴክኖሎጅን፡ ጥዕና፡ ትምህርትን ቱሪዝምን ድማ ገለ ካብቶም ምስ ኣህጉር ኣፍሪቃ ርክባታ እተደልድለሎም ጽላታት ምዃኖም ገሊጻ’ላ።

ዓለም ለኻዊ ጉዳያት እናተቐያየሩ ይመጹ ምህላዎም ዝጠቐሰት ቻይና ምስ ኣፍሪቃ እትገብሮ ርክብ ግና  ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት ከም ዘይጽሎ ኣረጋጊጻ’ላ።

———————————————/////////////————————————-

ሰሉስ 05/09/2017

ኣባል ሃገራት ብሪክስ ድምጸን ኣብ ዓለማዊ መድረኻት ብዝበለጸ ከስምዓ ተረዳዲኤን።

ንሃገራት ብራዚል፡ ሩስያ፡ ቻይና፡ ህንድን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝሓቖፈ ብኣሕጽሮተ ቃል ብሪክስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቁጠባዊ ውድብ ኣባል ሃገራቱ ኣብ ዓምለኻዊ መድረኻት ድምጺ ውዳበኤን ብዓውታ ከሰመዓ ኣብ ምርድዳእ ምብጽሑ ኣገልግሎት ዜና ዥንዋ ኣብ ዘወሃሃዶ ጸብጻብ ሓቢሩ።

ብሪክስ ናብዚ ስምምዕ’ዚ ዝበጽሐ መራሕቲ ኣባል ሃገራቱ ዥንያሚን ኣብ ዝተባህለት ቻይናዊት ከተማ ኣብ ዘካየዱዎ ጉባኤ ኮይኑ፡ ባይቶ ጸጥታ ሕጂ’ውን ዓለም ለኻዊ ውድብ ብምዃኑ ሽግር ሃገራት ንምፍታሕ ኣብ ዝገብሮ መስርሕ ደገፍ ብሪክስ ከም ዘይፍለዮ’ውን ኣረጋጊጹ’ዩ።

ሰሜን ኮርያ ንዘካየደቶ ፈተነ ምውንጫፍ ሃይድሮጅናዊ ቦምብ ዝኾነነ ውድብ ብሪክስ፡ ሕጂ’ውን ጉዳይ ሰሜን ኮርያ ብሰላማዊ መገዲ ንምዕራፉ ተራኡ ክጻወት ምዃኑ ከም ዘረጋገጸ ጸብጻብ ዥንዋ ኣነጺሩ።

——————————————–//////////////————————————-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here