ዝርዝር ዜና 05-11-2017

0
350

ድሕሪ ደጊም ዝኣረገ ሽጣራ ህግደፍ ሰማዒ ህዝቢ ከም ዘይረክብ ሓንቲ ካብ ደለይቲ ፍትሒ ገሊጻ፡፡

ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ኣንጻሩ ንዝለዓሉ ህዝባዊ ተቓውሞታት ዝተፈላለየ ኣስማት እንዳጠመቐ የስግኡኒ’ዮም ንዝበሎም ምዑታት ዜጋታት ከሕቅቕ ከም ዝጸንሐ ዝጠቐሱ ምስ ማሕበረሰባዊት ሬድዮ ድምጺ ወጋሕታ ዕላል ዘካየዱ ደለይቲ ፍትሒ ዜጋታትና ሕጂ’ውን ነቲ ዝኣረገ ሽጣርኡ ኣብ ኣብያተ እምነት ሃገርና ክፍጽም ይፍትን’ኳ እንተሎ፡ ካብ ህዝቢ ሰማዒ እዝኒ ከም ዘይረክብ ሓቢሮም፡፡

ኣብ ሆላንድ ካብ ዘለው ምዑታት ደለይቲ ፍትሒ ዜጋታትና ሓንቲ ዝኾነት ወይዘሮ ኣስገደት ተስፋዮሃንስ ዝተባህለት ኣደ ንሬድዮና ብቴሌፎን ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ህግደፍ ነቲ ብ31 ጥቅምቲ 2017 ብህዝብን ማሕበረሰብ ቤት ትምህርቲ ዲያእ ኣኽርያን ዝተኻየደ ሕቶ መሰል ዘግህድ ተቓውሞ ብ03ኡ ኣቢሉ እስላማዊ ጥሩፍነት ከምስሎ ይፍትን’ኳ እንተሃለወ፡ ነዚ ዝሰምዕን በዚ ዝዕሾን ህዝቢ ኤርትራ ከምዘይህሉ ኣነጺራ፡፡

ምልካዊ ህግደፍ ተሓላቒ ህዝቢ ኮይኑ ከም ዘይፈልጥ ብምዝኽኻር ድማ ወይዘሮ ኣስገደት፡ እዃ ደኣ ንክብሪ ህዝቢን ባህልታቱን ከፍርስ ይሰርሕ ብምህላው እቲ ናዕቢ ከም ዝተላዕለ ኣብሪሃ፡፡

ወይዘሮ ኣስገደት ወሲኻ ኣብ መግለጺኣ ናጽነት ሃገር ተኸተልቲ ክልቲኡ ሃይማኖታትና ኣብ ሓደ እንዳበልዑን ኣብ ሓደ ተሓቛቒፎም እናነበሩን ’ዮም ኣረጋጊጾሞ ድሕሪ ምባል እቲ ዝተኻየደ ምንቅስቓስ ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ንሓደ ሃይማኖት ዝውክል ኣይኮነን ኢላ፡፡

ንሳ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ኣብ ውሽጥን ደገን ዝነበር ህዝቢ ሓድነቱ ኣስጢሙ ነቲ ተጀሚሩ ዘሎ ህዝባዊ ማዕበል ክሳብ ምእላይ ምልካዊ ህግደፍ ክቕጽል ብምዝኽኻር እንተዘይኮኑ ክሳርኡ ቀሊል ከምዘይከውን ኣተሓሳሲባ፡፡

———————————//////////////////——————————————–

ሰንበት 05/11/2017

ኣብ ኣስመራ ዝነቶገ ህዝባዊ ናዕቢ ንምልካዊ ህግደፍ ይኣኽለካ ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፍ’ዩ ተባሂሉ፡፡

ብ31 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝነቶገ ውሽጢ ውሽጢ ክበላላዕ ዝጸንሐ ህዝባዊ ናዕቢ ናብ ኣብዝሓ ከተማታት ሃገርና ምልሓሙ ነቲ ምልካዊ ጉጅለ በቃ ይኣኽለካ ዝብል መልእኽቲ የሕልፈሉ ከም ዘሎ ኣባል ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ኣቶ ዮኑስ ኣብሪሁ፡፡

ኣቶ ዮኑስ ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና ኣድሂቡ ምስ ማሕበረሰባዊት ሬድዮ ድምጺ ወጋሕታ ኣብ ዘካየዶ ዕላል፡ ኣብ ውሽጢን ደገን ዝነብር ህዝብና ዘርእዮ ዘሎ ኣንጻር እቲ መላኺ ዝቐነዐ ህዝባዊ ዋዒ፡ እቲ ጉጅለ ዕርበቱ ከምዝበጽሐ ዝምስክር ከምዝኾነ ገሊጹ፡፡

እቲ ኣብ መወዳእታ መዓልቲ ወርሒ ጥቅምቲ ዓመተ 2017 ኣብ ኣስመራ ዝተኻየደ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ተራእዩ ዘይፈልጥ ራዕዲ ፈጢሩ’ሎ ዝበለ ኣቶ ዮኑስ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ’ውን ከም ውድብ ነዚ ንምትብባዕ ንዝነበሮ ውዳበ የጠናኽር ምህላው ኣረጋጊጹ፡፡

ኣቶ ዮኑስ ኣብ መወዳእታ ነቲ ህዝባዊ ናዕቢ ዝድግፍ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ መዓልታት ክካየድ ምዃኑ ኣተንቢሁ፡፡

———————————//////////////////——————————————–

ሰንበት 05/11/2017

ኣብ ሆላንድ ዝነብሩ ዜጋታትና ኣብ ኣስመራ ንዝተላዕለ ህዝባዊ ተቓውሞ ዝድግፍ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ይዳለው’ለው፡፡

ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ነበርቲ ሃገረ ሆላንድ ንኢድ ኣእታውነት ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ሃይማኖታት ንምኹናንን ብህዝብን ማሕበረሰብ ቤት ትምህርቲ ዲያእ ኣኽርያ ንዝተኻየደ ሓያል ህዝባዊ ተቓውሞ ንምድጋፍን ንሰሉስ 7 ሕዳር 2017 ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዱ ኣብ ምድላው ምህላዎም ሓደ ካብ ንጡፍ ተሳትፎ ዘለዎም ደለይቲ ፍትሒ ዝኾነ ኣቶ በየነ ውፉይ ንሬድዮና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ፡፡

ደለይቲ ፍትሒ ዜጋታትና ነበርቲ ሆላንድ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ወጻኢ ኣንጻር ህግደፍ ንዝካየዱ ንጥፈታት ብሰላማዊ ሰልፊ ደገፎም ከም ዝገልጹ ዝጠቐሰ ኣቶ በየነ እዚ ንሰሉስ 7 ሕዳር ዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ ድማ ናቱ መቐጸልታ ምዃኑ ሓቢሩ፡፡

ኣቶ በየነ ውፉይ ኣብቲ ምስ ሬድዩ ወጋሕታ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ዕላል፡ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል፡ ሃገራዊ ድሕነትን ሓይልታት ጸጥታን ከምቲ ሽሞም ኣብ ተግባር’ውን ጸግዒ ህዝቢ ክኾኑ ጸዊዑ፡፡

ኣብ ደገ ኮይኑ ብውድብ ኮነ ብዘይ ውድብ ኣገባብ ኣንጻር ምልኪ ይቃለስ ንዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ድማ ብፍላይ ኣቶ በየነ እንኮ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ህግደፍ ምዃኑ ብምዝኽኻር ኩሉ ዜጋ ኣፈላላያቱ መልክዓቱ ምዃኑ ፈሊጡ ኣንጻር እቲ ናይ ሓባር ጸላኢኡ ሓድነቱ ከስጥም ተላብዩ፡፡

ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዘለው መብዛሕቲኦም ንህግደፍ ዝድግፉ ዜጋታት ኣብ ደገ ተወሊዶም ዝዓበዩ’ዮም ዝበለ ኣቶ በየነ እዚኦም ኣብ ጉዳያት ህግደፍ ዝርከብሉ ምኽንያት ካብ ምዝንጋዕ ዝሰግር ከምዘይኮነን እቶም ብፍላጥ ዝድግፉ ድማ ናብልቦም ተመሊሶም ምስ ህዝቦም ክውግኑን ተላብዩ፡፡

———————————//////////////////——————————————–

ሰንበት 05/11/2017

ጫፍ ትብዓት ሓጂ ሙሳ ኩልና ንመሃረሉ ክብል ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ዶክተር በረኸት ጸዊዑ፡፡

ነባሪ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኤርትራዊ ደላይ ፍትሒ ዶክተር በረኸት ምስ ሬድዮና ኣብ ዝገበሮ ዕላል ፕረዚደንት ቤት ትምህርቲ ዲያእ ኣል እስላምያ ኣኽርያ ሓጂ ሙሳ ኣንጻር ኢድ ኣእታውነት ህግደፍ ኣብ ሃይማኖታት ዘስሙዑዎ ንግጥም ዳዊትን ጎልያድን ዝመሳሰል ትብዓት ብኩሉ ኤርትራዊ ሰዓቢ ክረክብ ጸዊዑ፡፡

ሓጂ ሙሳ ዘርኣዩዎ ትብዓት ኣብ ሃገርና ክተባባዕ ከምዝግባእ ዝሓበረ ዶ/ር በረኸት ሙሁራትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ሃገር ሓዲጎም ይወጹ ኣብ ዘለውሉ እዋን ሓጂ ሙሳ ነቲ ትብዓት ምርኣዮም ዝያዳ ክብሪ ክወሃቦም ከም ዝግባእ’ውን ምዒዱ፡፡

ዶክተር በረኸት ኣብ ዘረብኡ እዚ ኩነታት ነቲ ሓደ ዝቐርቦ ነቲ ካልእ ዝርሕቖ ኣይኮነን ብምባል፡ ኩሉ ዕዮ ገዝኡ ብትብዓት ክቃለስ ዝጠልብ ምዃኑ’ውን ኣብሪሁ፡፡

ዶክተር በረኸት ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝብና ኣንጻር እቲ ምልካዊ ጉጅለ ሓድነት ክፈጥር ዕድል ንዝፈጠረሉ ሓጂ ሙሳ ናእድኡ ብምግላጽ ኩሉ ካብ ትብዓቶም ክመሃር ተላብዩ፡፡

———————————//////////////////——————————————–

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here