ዝርዝር ዜና 06-06-2018

0
268

ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዜጋታትና ዝወርድ ዝኾነ ዓይነት በደል ግዜ ክወሃቦ ከምዘይብሉ ተገሊጹ፡፡

ኣብ ሊብያ ይጋፍዑን ይቕተሉን ብዘለዉ ኤርትራውያን ሓዘን ዝተሰምዖም ዜጋታት፡ ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ዓማጺ ጉጅለ ሓቢርና ከነውድቖ ዋላ’ኳ ግዜ እንተወሰድና ኣብ ልዕሊ ኣብ ስደት ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝወርድ ዘሎ በደል ግን በብዘለናዮ ዓገብ ክንብሎን ደው ንክብል ድማ ጻዕርታትና ከነሐይልን ይግባእ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም፡፡

ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ ግፍዒ ሓድሽ’ኳ እንተዘይኮነ ብፍላይ እዚ ሕጂ እናተደራረበ ዝረአ ዘሎ ክስተታት ግን ግዜ ክወሃቦ ዘይግባእን ንውሑዳት ጥራይ ዝሕደግን ኣይኮነን ክብሉ’ዉን ኣገንዚቦም፡፡

ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ጉዳይ’ዚ ብዕቱብ ክከታተልዎ ንመላእ ኤርትራዊ ድማ ሓላፍነቱ ክዋጻእ ከገድድዎን ተላብዮም፡፡

ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዝወጽእዎ ሃገር ክጥዕሞም ዘይምኽኣሉ ድማ ጥፍኣት ናይቶም ንስቓይና ተዓጢቖም ዘለዉ ሊብያውያን ዘይኮነ ክሳብ ሕጂ ስጡም ሕብረት ስለዘይፈጠርና ጥራይ’ዩ ክብሉ ከኣ ጠቒሶም፡ ብሰንኪ’ዚ ህግደፍ ንዓመታት ንህዝቢ ከሳቒ ዝተፈጠረሉ ዕድል ሰፊሕ ምዃኑ ብምግላጽ ፡፡

———————————–////////////////////////——————————————

ረቡዕ 06/06/2018

ተልእኾ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኤርትራ ክሕደስ ዝቐረበ ሕቶ ኣብ ልክዕ እዋኑ ዝተላዕለ ከምዝኾነ ተሓቢሩ፡፡

ኣብ ኤርትራ ብዘሎ ዓፋኒ ምሕደራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ብሰንኪ ዝወረደን ገና’ዉን ዝወርድ ዘሎን ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ክትከታተል ብውድብ ሕቡራት ሃገራት መርማሪት ኮሚሽን ከምዝቖመትን ንዓመታት ጸብጻባ ከተቕርብን ከምዝጸንሐት ዝፍለጥ ኮይኑ፡ እዛ መርማሪት ኮሚሽን ተዋሂብዋ ዝነበረ ዕማም ክሕደስ ሕጂ ዝቐርብ ዘሎ ሕቶ ድማ ኣብ ልክዕ ግዚኡ ዝተላዕለ’ዩ ክብሉ ገለ ኤርትራውያን ደገፎም ገሊጾም፡፡

መርማሪት ኮሚሽን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍጸም ግህሰት መሰላት ንዓመታት ከተቕርብ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ እቲ ኩነታት ከምኡ ኢሉ ይቕጽል ምህላው ከምዝጠቐሰት ዝሓበሩ’ቶም ዜጋታት ፡ ኣብ ልዕሊ ኣቕሽሽትን ዲያቆናትን ናብ ታዕሊም ክወርዱ ዝግበር ዘሎ ቀጻሊ ምፍርራሕ ከኣ እቲ ኩነታት ከምዘይሃድአ ዘረጋግጽ ከምዝኾነ ገሊጾም፡፡

እዚ ሕጂ ቀሪቡ ዘሎ ዝተዋህበ ተልእኾ ዳግማይ ክሕደስ ዝብል ሓሳብ ድማ ንምትግባሩ ኩሎም ዝምልከቶም ወገናት ክደፍኡሉን ተሪሩ ንክኸይድ ክሕግዙን ተላብዮም፡፡

በቲ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝወርድ ዘሎ ተደጋጋሚ በደላት’ዉን በብእዋኑ ክቓላሕን ንሓገዝ እዛ መርማሪት ኮሚሽን ንጡፍ ተሳትፎ ክግበርን ብተወሳኺ ተማሕጺኖም፡፡

————————————///////////////////—————————————-

ረቡዕ 06/06/2018

ኣብ ኤርትራ ተኸሲቱ ዘሎ፡ ዝቕባበ ዋጋታት፡ ጠንቁ ገባቲ ህግደፍ’ዩ ክብሉ ዜጋታት የነጽሩ፡፡

ኣብ ዓውደ ስነቁጠባ ካብ ዝትንትኑ ገለ ኤርትራውያን ኣብ ዝዝርግሕዎ ዘለዉ ጽሑፍ፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ኣጋጢሙ ዘሎ ዝቕባበ ዋጋታት ሃለኽቲ ነገራትን ጥሪትን፡ ሕጽረት ምዝውዋርን ስእነትን ባጤራ ናቕፋ ዘምጽኦ ሳዕቤን ደኣምበር፡ ከምቲ ህግደፍ ዝምድሮ፡ ሓይሊ ምግዛእ ናቕፋ ስለዝሓየለ ከምዘይኮነ ኣረዲኦም፡፡

ሎሚ ኣብ ኤርትራ እንትርፎ ዝሕርጅን ዝሸይጥን፡ ዝገዝእ ክፋል ሕብረተሰብ ኣዝዩ ውሑድ’ዩ ዝበሉ እቶም ኪኢላታት ከም ሳዕቤን ናይዚ ድማ ኣብ ዕዳጋ ብዙሕ ንዘየለ ናቕፋ ንምርካብ ክብል ንብረቱን ጥሪቱን ብኣዝዩ ሕሱር ዋጋ ክሸይጥ ይግደድ ምህላዉ ይገልጹ፡፡

ባጤራ ናቕፋ ኣብ ባንክታት ህግደፍ ተሓይሩ ህዝቢ ኤርትራ ሪሂጹ ንዘጥረዮ ገንዘቡ ብመቑነን ካብ ዝዋሃቦ ንነጀው፡ ማሕበራውን ንግዳውን ምንቅስቓሳቱ ተመዛቢሉ ኣብ ሕሱም ኣደራዕ መንብሮ ወዲቑ ምህላዉ’ዩ እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ዘነጽር፡፡

ኣብ ገዛእ ሃገሩ ብናጻ ሰሪሑ ነጊዱን ሓሪሱን ደቁ ከዕንግል ዘይተዓደለ ህዝቢ ክንዮ እቲ ብተናጸል ዝገብሮ ዝነበረ ጉዕዞ ስደት ኣብዚ ሕጂ እዋን ገዝኡ ዓጺዩ እንኮላይ ጥሪቱ ጠራኒፉ ናብ ጎረባብቲ ከም ሕሱም ይስደድ ምህላዉ ይፍለጥ፡፡

——————————–//////////////////—————————————

ረቡዕ 06/06/2018

መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ንውሳነ ኮምሽን ዶብ ሙሉእ ብሙሉእ ከምዝተቐበሎ ዕላዊ ገይሩ፡፡

ከምሓበሬታ ማዕከን ዜና ኢቲቭ፡ ፈጻሚ ኣካል ኢህወደግ ኣብ ዘካየዶ ህጹጽ ኣኼባ፡ ንዘላቒ ሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ክበሃል፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንስምምዕነት ኣልጀርያን ውሳነ ኮምሽን ዶብን ሙሉእ ብሙሉእ ተቐቢልዎ ኣሎ፡፡

መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ነዚ ውሳኔ ተቐቢሉ ተግባራዊ ንምግባር ኣብ ድልውነት ከምዘሎ ብምግላጽ ብዘይሓደ ተጎልባነት፡ ኣብ ባይታ ንዝግበር ነገር ብቆራጽነት ክሰርሕ ምዃኑ ቃል ኣትዩ፡፡

መንግስቲ ኤርትራ፡ ተመሳሳሊ መርገጺ ብምውሳድ ብዘይዝኾነ ቅድመ ኩነት ጻውዒት ሰላምና ተቐቢሉ ኣብ ሞንጎ ኣሕዋት ክልቲኡ ህዝብታት ቅድሚ ሕጂ ንዝነበረ ሰላምን ሓቢርካ ናይ ምንባር ባህልን ናብ ዝነበሮ ንምምላስን ቀጻልነቱ ኣብ ምውሓስን ብዘይነግፈረግ ክሰርሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጻዊዒቱ የቕርብ፡፡

ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ፡ ቅድሚ 2 ወርሒ ስልጣን ኣብ ዝተረከበሉ እዋን’ዉን ምስ ኤርትራ ንዘሎ ጸገም ክፍታሕ ብሙሉእ ልቢ ክሰርሕ ምዃኑን፡ ተደጋጋሚ ጻዕሪ ከምዘካየደን ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ካብ ብወገን ስርዓት ህግደፍ ዝተዋህበ መልሲ ግና ብዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ካብ ባድመ ውጽኡ ዝብል ከምዝነበረ ብተደጋጋሚ ምቅላሕና ይዝከር፡፡

————————————————/////////////////////—————

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here