ዝርዝር ዜና 08-03-2018

0
248

ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ን8 መጋቢት ብኽብሪ ጸንቢሉ፡፡

ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂንስትዮ ብ3 መጋቢት 2018 ጽንብል ዘካየደ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ዞባ እስራኤል፡ ምኽንያት ዘይንጡፍ ሱታፊ ደቂንስትዮ ብግቡእ ድሕሪ ምግምጋም እቲ ብኩራት ዝፈጠሮ ዘይዕበስ ሃጓፍ ንምምላእ፡ ይጽንሓለይ ዝበሃል ዕዮ ከምዘይኮነ ኩሉ ክፈልጥ ይግባእ ክብል ገሊጹ፡፡

ተራ ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ኣብ ቃልሲ ንሓርነት ዘተኣማምን ሱር በተኻዊ ለውጢ ንምጭባጥን ስልጡን ሕብረተሰብ ንምፍራይን ይጽንሓለይ ዘየድልዮ ጉዳይ ምዃኑ’ውን ኣስሚሩሉ፡፡

ንደቂንስትዮ ዝወረደን ዓመጽን ብድሆን ቀሊል ኣይኮነን ክብል ዝገለጸ ሓድነት ኤርትራውያን ንፍትሒ ነቲ በሊሕን ክገብርየ ዝብልን ኣተሓሳስባ ደቂንስትዮ ልምዳውን ባህላውን ኣገባባት ሓሊኾም ሒዞመን ዘለው ጉዳያት ከምዝኾኑ’ውን ወሲኹ ገሊጹ፡፡

——————————————-//////////////————————————

ሓሙስ 08-03-2018

ሓዘንን ጓህን ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ባዕልና ንደብሶ ክብል ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ኣተሓሳሲቡ፡፡

ዓለምለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ፡ ንስለ ህዝባን ዲሞክራስያዊት ሃገራትን ክትብል ንከርተት ናብራ ገድሊ ዝመረጸትን ንሕስረት ከም ክብረት ብሂጋ ዝተቓለሰትን ግን ድማ ፍረ ቃልሳ ዘይረኸበትን ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ሓዘናን ጓሂኣን ባዕልና ንደብሶ ክብል ኣተሓሳሲቡ፡፡

ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ስንኩላን ማይሓባር ብጥይት ክምንከሉ ከለው፡ ተጋደልትን ጉጅለ 15ን ክእሰሩ ከለው ኣብ ጎና ኮይኑ ዘጸናንዓን ሓዘና ዘቕልበሉን ኣካል ብምስኣና ምረታ ዝኸፍአ ክኸውን ጌርዎ’ዩ ዝበለ እቲ ህዝባዊ ምንቅስቓስ፡ እዚ ድማ ሽግር ኩላትና ምዃኑ ተገንዚብና ምንቅስቓስና ነሐይል ክብል ኣተንቢሁ፡፡

ኤርትራ ማለት ህግደፍ፡ ሕጊ ማለት’ውን ህግደፍ ዝብል ግጉይ ኣብ ዝኾነሉ መድረኽ ሓቦ ቀደምክን ተዓጢቅክን ኣንፈት ቓልሲ ቀይስኦ ክብል’ውን ብተወሳኺ ኣዘኻኺሩ፡፡

ብኻልእ ዜና ኣብ ዘሄግ ዝቓናዕ ጉባኤ ኤርትራውያን ደቂንስትዮ ብፍላይ’ተን ኣብ ኤውሮጳ ዝርከባ ደቂንስትዮ እቲ ዝሓለፈ ተሞክሮአን ናብ ንኡሳን ወለዶ እናመሓላለፋ ብቑዓት ደቂንስትዮ ንክፈርያ ጻዕሪ ክገብራ ከምዝግባእ ብደቂንስትዮ ጻውዒት ቀሪቡ’ሎ፡፡

——————————————-//////////////————————————– 

ሓሙስ 08-03-2018

8 መጋቢት ኣብ መላእ ዓለም ብኽብ ዝበለ ጽንብል ተኸቢሩ፡፡

ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኤውሮጳ ዝርከባ ኤርትራውያን ደቂንስትዮ ሙሉእ መሰል እዛ ጓለንስተይቲ ንምዕቃብ ዝከኣለን ከምዝገብራ ኣረጋጊጸን፡፡

ንመበል 107 ዓመት ዝኽበር ዘሎ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂንስትዮ 8 መጋቢት ኣብ መላእ ዓለም ብዝተፈላለየ ኣገባባት ዝኽበር ዘሎ ኮይኑ፡ ኣብ ኩሉ መዳይ ሕጊ ማዕረ መሰል ከምዘለወንን ኣብ ኩሉ ’ውን ብማዕረ ክሳተፋ ከምዝግብአንን ተጠቒሱ’ሎ፡፡

ሕብረተሰብ ኣብ ልዕሊ ደቂንስትዮ ዝፍጽሞ ዓመጽ ምኽንሻብን መርዓ ትሕቲ ዕድመን ብሓፈሻ ብደቂ ተባዕትዮ ዝወርደን ዘቤታዊ ዓመጽን ድማ ብፍላይ ሓደ ካብ ቀንዲ ግህሰት መሰል እታ ጓለንስተይቲ ኮይኑ እዚ ድማ መግትኢ ክግበረሉ ለበዋ ተመሓላሊፉ ኣሎ፡፡

——————————————-//////////////————————————— 

ሓሙስ 08-03-2018

ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ሕጂ’ውን ኣብ ልዕሊ ኣባላት 29 ዙርያ መግለጺ ኣልቦ በደላት የውርድ ኣሎ፡፡

ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ምስ ስድራቤቱ ናብ ስደት ዘምርሐ ሽሙ ክዕቀበሉ ዝመረጸ ዜጋና ምስ ሬድዮና ብቴሌፎን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ሕጂ’ውን ኣብ ልዕሊ እቶም ተቓዊምኩም ብዝብል ምስምስ ካብ ዓዲ ሃሎ ናብ ሳሕል ክወርዱ ዝገበሮም ኣባላት 29 ዙርያ ንምግላጹ ዘሸግር በደላት የውርደሎም ምህላው ኣቃሊዑ፡፡

እቲ ዜጋ ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ ኣባላት 29 ዙርያ ብሕማም ሓካኪን ነብሶም በሸቕሸቕ ኢሉ ከምዘሎ ብምግላጽ ብፍላይ ደቂንስትዮ ኣዝየን ሕማቕ ኩነታት የሕልፋ ከምዘለዋ ኣተንቢሁ፡፡

እቶም ተቓዊምኩም ብዝብል ምስምስ ሕለቶም ዝሞልቑ ዘለው ኣባላት 29 ዙርያ ሕርጊጎ ሓሊፍካ ኣብ ዝርከብ ፋብሪካ ሲሚቶ ከምዝነብሩ ድሕሪ ምግላጽ፡ ኩነታቶም ኣዝዩ ሕማቕን ንምፍጣርካ ዘጽልእ ሂወት ይነብሩ ከምዘለው’ውን ሓቢሩ፡፡

ኣረሜናዊ ጉጅለ ህግደፍ ክሳብ’ዛ ሕጂ ዕለት ኣብ ልዕሊ ኣባላት 29 ዙርያ ንምግላጹ ዘሸግር በደልን መከራን የውርደሎም ከምዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ዜናታትና ገሊጽና ምንባርና ይዝከር፡፡

——————————————-//////////////————————————- 

ሓሙስ 08-03-2018

ዓፋኒ መላኺ ኢሳይያስ ስግረ ዶብ ክገብሩ ንዝሕልኑ ዜጋታት ናብ ኢትዮጵያ ገጾም ከይስደዱ ሕጂ’ውን ጽዑቕ ጎስጓስ የካይድ ምህላው ተፈሊጡ፡፡

ውሽጣዊ ምንጭታትና ኣብ ዝሰደዱሉና ሓበሬታ፡ ኣብ ኤርትራ ኣንጸላልዩ ብዘሎ ኩለንትናዊ ግህሰት መሰላትን ዓፈናን ተማሪሮም ናብ ስደት ናይ ዝውሕዙ ዘለው ቁጽሪ ዜጋታትና ካብ እዋን ናብ እዋን ይዛይድ ብምህላው ኣብ ፍጹም ራዕድን ስግኣትን ዝተሸመመ ዓፋኒ መላኺ ኢሳይያስ፡ ኢትዮጵያ ትፈራረስ ስለዘላ ናባኣ ገጽኩም ከይትስደዱ እናበለ ዳርጋ ኣብ ኩለን ዓድታት ሃገርና ጽዑቕ ፖለቲካዊ ጎስጓስ የካይድ ኣሎ፡፡

ንኩሉ መሓውራት ስልጣንን ልዕልና ሕግን ገቢቱ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ይቕረ ዘይባሃሎ በደል ዝፍጽም ዘሎ ጃንዳ ኢሳይያስ ዋሕዚ ስደት ኤርትራውያን ንምዕጋቱ ዓሊሙ ካብ 2 መጋቢት 2018 ኣትሒዙ ብዕሱባት ኣባላት ስለያ ሓይልታት ምኽልካል ኣቢሉ፡ ኣብ ዓድታት ማይምነ፡ ኣደጓልቦን ዓዲቐጠናይን ብኣላይ ሃይለ ወዲ ሃይለ፡ ኣብ እንዳገርጊስ ብበዓል ሽመንዲ ከምኡ’ውን ኣብ ጾሮና ብዓሊ ሳልሕ ኣብ ባይታ ዘየለ ናይ ዓቕሊ ጽበት ፕሮፖጋንዳ ከምዝነዘሐ ተነጺሩ፡፡

ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣጋጢሙ ብዘሎ ፖለቲካውን ሃይማኖታውን ረስኒ ኣብ ነውጺ ዝርከብ ጃንዳ ህግደፍ፡ ኣንፈት ህዝቢ ንምስሓቱ ዓሊሙ ኣብ ዝገብሮ ኣኼባ፡ ወያነ ኣብቂዓ ካብ ሱር መሰረታ ትማሓው ስለዘላን ክልላት ማለት ዞባታት ኢትዮጵያ ሃደሽደሽ ይብላ ብምህላወንን፡ ኣይኾነን’ዶ ንስኹም ክትስደዱ ኣብታ ሃገር ተዓቁቦም ዝርከቡ ዜጋታትና ከማን ናብ ሃገሮም ክንመልሶም ምዃና ፍለጡ ዝብል ሃይለ ቃል ከምዘስምዐ ተፈሊጡ፡፡

ጃንዳ ህግደፍ ነዚ ኣኼባ ኣብ ዘካየደሉ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ግና 107 ወትሃደራት ዝርከብዎም 508 ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ናብ ኢትዮጵያ ከምዝሰገሩ ኣቃሊሕና ምንባርና ይፍለጥ፡፡

——————————————-//////////////————————————–

ሓሙስ 08-03-2018

ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ምርግጋጽ ልምዓትን ሰላምን ኣፍሪቃ እወታዊ ተራ ክጻወት ጻውዒት ቀሪቡ፡፡

ኣፈኛ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ ልምዓታዊ ገስጋስን ሰላምን ኣህጉርና ኣፍሪቃ ንምርግጋጽ ተራ ማሕበረሰብ ክዓዝዝ ከምዝግባእ ከም ዝጸውዐ ዥንዋ ጸብጺቡ፡፡

ኣፈኛ ጀንግ ሹዋንግ ኣብ መግለጺኡ፡ ንኣፍሪቃ ዝግበር ሓገዝ ኣብ ሓባራዊ ረብሓ እምበር ኣብ ተመርኳስነት ዝንጥልጠል እንተኾይኑ ተቐባልነት ክህሉዎ ከም ዘይብሉ ኣዘኻኺሩ፡፡

ሃገሩ መጠነ ሰፊሕን ውጽኢታዊን ምሕዝነት ምስ ኣፍሪቃ ክህሉዋ ከም እትሰርሕ ክሳብ ሕጂ ፈጢራቶ ዘላ ምሕዝነት ’ውን ኣብ ኣዝዩ ዘተባብዕ መድረኽ ከም ዝርከብ ተዛሪቡ፡፡

ካልኦት ሃገራት’ውን ምስ ኣፍሪቃ ዝህሉወን ርክብ ኣብ ሓባራዊ ምድግጋፍ ዘቶኮረ ክኸውን ይግባእ ኢሉ፡፡

——————————————-//////////////————————————–

ሓሙስ 08-03-2018

ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ምህርቲ ኣሜሪካ ከቢድ ቀረጽ ንምንባር ዘኽእሎ ውጥን ከምዘውጽአ ተገሊጹ፡፡

መንግስቲ ኣሜሪካ ናብ ሃገሩ ንዝኣቱ ፍርያት ሓጺን መጺንን ኣሉሚኔምን ቀረጽ ምውሳኽ ስዒቡ፡ በዚ ዘይተሓጎሰ ኤውሮጳ ሕብረት ናብ ኣህጉሩ ንዝኣቱ ፍርያት ኣሜሪካ ከቢድ ቀረጽ ከንብር ዘኽእሎ ውጥን ምንዳፉ ቢቢሲ ጸብጺቡ፡፡

እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ እቲ ዝነደፎ ውጥን ውሳኔ ከሕልፍ ትጽቢት ዝግበረሉ ዘሎ ኮይኑ፡ ንኣሜሪካ መልእኽቲ ንምሕላፍ ዝዓለመ ከምዝኾነ እቲ ጸብጻብ የነጽር፡፡

ብመሰረት እቲ ሓበሬታ፡ ናብ ኤውሮጳ ዝኣትው ከም ዘይቲ ፉል፡ ውጽኢት ፍረምረን ሓጺነ መጺንን ገለ ካብቶም ብገዚፍ ቀረጽ ናብቲ ሕብረት ክኣትው ዝተሓስቡ ምህርትታት ኣሜሪካ ምዃኖም ተገሊጹ’ዩ፡፡

——————————————-//////////////————————————–

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here