ዝርዝር ዜና 09-04-2018

0
196

ንጹር ፖለቲካዊ መንነት ኣጥፊኡ ቀልባዕባዕ ዝብል ዘሎ መንእሰይ ንቕሓቱ ንከጎልብት ብግዱሳት ጻውዒት ቀሪቡሉ፡፡

 

ግዱሳት ዜጋታትና ናብ ኢመይል ኣድራሻ ካብ ዝለኣኽዎ ሓበሬታ፡ ንጹር ፖለቲካዊ መንነት ኣጥፊኡ ቀልባዕባዕ ዝብል ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ንቕሓቱ ንኸጎልብትን ኣብቲ ኣሰላልፋ ናይ ፖለቲካዊ ሓይልታት መስመሩ ንከነጽር ጻዊዒት ኣቕሪቦም፡፡

እቶም ግዱሳት፡ ነዚ ጸረ ህዝቢ ጉጅለ፡ ነቲ ዝሓሰመን ዝመረረን መግዛእቱ ሓንሳብን ንሓዋሩን ክኣልይዎን፡ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ክተኽሉ ተኾይኖም፡ ፖለቲካዊ መንነቶም ኣነጺሮም ዜግነታዊ ግብኦም ክፍጽሙ ምስ ዝኽእሉ ጥራሕ’ዩ ዓወት ከበስሩ ዝኽእሉ ኢሎም፡፡

እዚ ኣረሜናዊ ጉጅለ ብጉልበትናን ብፍልጠትን ብጸጋናን’ዩ ሰዊዱን ከም ቁማል ኣብ ትሽትሽና ሰፊሩ ዝዕንድር ዘሎ ዝበሉ እቶም ግዱሳት፡ ከምቲ መግዛእታዊ ሰራዊት ኣብ ምቕባጽን ንልኡላዊ ግዝኣትና ድማ ብሕጊ ኣብ ምውሓስን ዘርአናዮ ሕብረት ሕጂ’ዉን ክንደግሞ ግዜ’ዩ ዝጠልበና ዘሎ ክብሉ ወሲኾም ኣውኪኦም፡፡

—————————————————///////////////————————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

ሰኑይ 9/04/2018

በዓላትና ኤርትራ ሃገርና ካብ ምልኪ ዘናግፋ ስርዓት ዝተክል ኩነታት ንክኸውን ኩሉ ክረባረብ ጻውዒት ቀሪቡ፡፡

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ ኣብ ዘውጸኦ ሓጺር መግለጺ፡ በዓላትና ኤርትራ ሃገርና ካብ ምልኪ ዘናግፋ ስርዓት ዝተክል ኩነታት ንኽኸውን ኩሉ ክበራበር ጻውዒቱ ኣቕሪቡ፡፡

ንኹሎም ኣመንቲ ክርስትና ብፍላይ ድማ ንኤርትራውያን ክርስትያን እንኳዕ ጾመ ልጓም ኣፍተሐኩም ብምባል መልእኽቱ ዘመሓላለፈ እቲ ግንባር ኤርትራ ሃገርና ካብ ምልኪ ምንጋፍ ጥራሕ ዘይኮነ ፍትሕን ዲሞክራስን ዝሰፈኖ ስርዓት ተተኺሉ ዓለምና ከኣ ሰላምን ርግኣትን ኣብ ዝሰፈኖ ኩነታት በዓላትና ንከተብዕል ካብ ዝዓበና ክሳብ ዝናኣስና እጃምና ከነበርክት ይግባእ ክብል ኣተሓሳሲቡ፡፡

ብተመሳሳሊ፡ ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ብወገኑ ንኹሎም ኣብዚ እዋን’ዚ ዘኽብርዎ ዘለዉ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡ’ዉን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከቡ ምእመናን ክርስትና ብሓፈሻ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ርሑስ በዓል ትንሳኤ ክብል መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ፡፡

————————————————–/////////////////————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

ሰኑይ 9/04/2018

ግፋ ከም ስልታዊ መሐለዊ ስልጣን ይጥቀመሉ ንዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ፖለቲካዊ ሓይልታት ጭቡጥ ግብራዊ መልሲ ክህበሉ ከምዝግባእ ተገሊጹ፡፡

ስርዓት ህግደፍ ብሰበብ ኵናት ባድመ፡ ሰራዊቱ ቀይዱ ሒዙ ከብቅዕ ሕጂ’ዉን ግፋ ይቕጽለሉ ከምዘሎ ዝገለጸ ድምጺ ሰላምን ዲሞክራስን ኤርትራ ነዚ ግፋ ዜጋታት ከም ስልታዊ መሐለዊ ስልጣን ዝጥቀመሉ ንዘሎ ህግደፍ ኤርትራውያን ፖለቲካዊ ሓይልታት ጭቡጥ ግብራዊ መልሲ ክህቡሉን ብትኹረት ከስተብህለሉን ኣተሓሳሲቡ፡፡

ህግደፍ ከምዚ ኣካይዳ ዝኽተል ዘሎ ህዝቢ ተኣኪቡ ኣብ ዙርያ ሓባራዊ ጸገሙ ከይዘራረብ፡ ብስእነት ሰላም፡ ስራሕን ድኽነትን ዝማስኑ ዘለዉ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣንጻር ስማዊ ስርዓቱ ከይሓስቡን ከይውደቡን ብግፋ፡ ማእሰርትን ማህረምትን ክከላበቱን ክበታተኑን ንምግባር ዝዓለመ ደኣ’በር ካልእ ዝጭበጥ ምኽንያት ከምዘይብሉ’ዉን ገሊጹ፡፡

ሃገራዊ ኣገልግሎት ብፍጹም ሃላሊ ኣካይዳ ብመን ሓታቲ ኣለኒ ብጎነጽ ካብ ዝእውጅ ግፋ ንቡር ክሳብ ዝመስል ንኣስታት ርብዒ ዘመን ከም ስልታዊ መሐለዊ ስልጣን ሓደ ሰብ ኮይኑ ክቕጽል ዕድል ብምርካቡ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከቢድ ጸገም ይፈጥር ከምዘሎ ኣነጺሩ፡፡

———————————————————///////////////////—————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

ሰኑይ 9/04/2018

ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ነበር፡ ብብልሽውና ተጠርጢሩ ኣብ መጋባእያ ከምዝቐረበ ተሓቢሩ፡፡

ማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ፡ ኣብ ወርሒ ለካቲት ዓመተ 2018 ካብ ሓላፍነቱ ክእለ ዝተገበረ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ነበር ጃኮብ ዙማ፡ ብብልሽውና ተኸሲሱ፡ ደርባን ኣብ ዝርከብ ላዕለዋይ ቤትፍርዲ ን15 ደቂቕ ዝኣክል ከምዝቐረበ ኣፍሊጡ፡፡

ኣብ ዓመተ 2016 ተመሳሳሊ ክሊ ቀሪብሉ፡ ንስክላ ዘምለጠ ጃኮብ ዙማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግና፡ ምትላል ፡ ጉሕልና ምሕጻብ ገንዘብ ብዝርከብዎም 16 ክስታት’ዩ ተጠርጢሩ ዘሎ፡፡

ድሕሪ እቲ ዝዋዓሎ መጋባእያ፡ ምስ ብኣሸሓት ዝግመቱ ደገፍቱ ተረኺቡ ቃል ዘስምዖ ፡ ዙማ፡ቅድሚ ሕጂ ገበናዊ ብዝኾነ መገዲ ሰብ ክኽሰስ ሪኤ ኣይፈልጥን እዞም ትማል ዝተሳዕሩ ክስታት ዳግማይ ተላዒሎም ኣለዉ ድሕሪ ምባል፡ ኩሉ ኣብ ጎኑ ክስለፍ ጸዊዑ’ዩ፡፡ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝተመስረተ ክሲ፡ ፖለቲካዊ ሽርሒ’ዩ ብምባል፡፡

783 ዘይሕጋዊ ክፍሊት ተቐቢሉ ተባሂሉ’ዉን ክሲ ቐሪቡሉ ከምዘሎ ሓበሬታ ቢቢሲ የነጽር፡

ጃኮብ ዙማ፡ ካብ ዓመተ 2009 ኣትሒዙ ስጋብ 2018 ንደቡብ ኣፍሪቃ ፕረዚደንት ኮይኑ ከምዝመርሐ ይፍለጥ፡፡

—————————————————////////////////////———————————————-

 

 

 

 

 

ሰኑይ 9/04/2018

ሚኒስተር ንግዲ ኔዘርላንድ፡ ኣብ ሊብያ ዝርከቡ መዳጎኒ መዓስከራት ክዕጸዉ ጸዊዑ፡፡

ኣብ ሊብያ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝዳጎኑሎም መዓስከራት ኣንጻር መሰላት ወዲ ሰብ ይኾኑ ብምህላዎም ግዜ ከይወሰዱ ክዕጸዉ ሚኒስትሪ ንግዲ ኔዘርላንድ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ ሓቢሩ’ሎ፡፡

ሚኒስትሪ ንግዲ ኔዘርላንድ ሚነስተር ሲግሪድ ነዚ ጻውዒት ኣቕሪባ ዘላ ብኣካል ናብቲ ቦታ ከይዳ ድሕሪ ምዕዛባን፡ ኣታሕዛ እቶም ስደተኛታት’ዉን ኣዝዩ ዝኸፍአ ምዃኑን ድሕሪ ምግንዛብ’ዩ፡፡

በዚ መሰረት’ዚ ድማ ካብ ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ተቓውሞ ዘስምዐት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኮይና’ላ፡፡

ኣብ ሊብያ 30 ዝኾኑ ስደተኛታት ዝዳጎኑሉ መዓስከራት ዘሎ ኮይኑ፡ ኣታሕዞኦም’ቶም ዜጋታት ሕማቕ ከምዝኾነ ብተደጋጋሚ ምግላጽና ዝዝከር’ዩ፡፡

ንሳ ኣታሕዛ ስደተኛታት ትሕቲ ዜሮ’ዩ ክትብል ደጊማ ኣረጋጊጻ’ላ፡፡

————————————————////////////////////————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

ሰኑይ 9/04/2018

ሰሜን ኮርያ፡ ኣብ ጉዳይ ምብልጻግ ኒኩሌር ኣመልኪታ ምስ ኣሜሪካ ክትዛተ ድልውቲ ምህላዋ ዕላዊ ገይራ፡፡

ሮይተርስ ኣብ ዝዘርገሖ ዜና፡ ሰሜን ኮርያ ንፈለማ እዋን ዕላዊ ኣብ ዝገበረቶ ሓበሬታ፡ መራሒኣ ኪም ጂንግ ኣን፡ ምስ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቡ፡ ብዛዕባ ምውጋድ ኣጽዋር ኒኩሌር ክዘራረብ ድልው ምህላዉ ኣፍሊጣ፡፡

ሰበስልጣናት ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ኣብዚ ቀረባ እዋናት ሚስጥራዊ ርክብ ከምዘካየዱ ዘውክአ ሮይተርስ፡ ክልቲኤን ሃገራት ንዘካይድኦ ክፉት ዘተ ድማ ፕዮንግያንግ ከተኣንግዶ ሙሉእ ድሌት ኣርእያ ከምዘላ’ዩ ዝንገር፡፡

ሰበስልጣናት ኣሜሪካ መዓስ ከምዝካየድ ዕላዊ መግለጺ ካብ ምሃብ ዋላ’ኳ ይቆጠቡ፡ ክልቲኦም ወገናት ግና ተደጋጋሚ ርክባት ከምዝገበሩ’ዩ ሓቢሮም፡፡ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጂንግ ኣን፡ ኣብ ሃገሩ ተፈብሪኾምን ተሃኒጾምን ንዘለዉ ኒኩሌራት ከወግድ ምዃኑ ብምእማን፡፡

ኣብ ምንጎ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ዝነበረ ገዚፍ ኣፈላላይ ንምጽባቡ ከይተሓለለት እትሰርሕ ዘላ ደቡብ ኮርያ ድማ ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ሰናይ ተበግሶ ብሓጎስ ተቐቢላቶ ኣላ፡፡

————————————————///////////////////————————————————–

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here