ዝርዝር ዜና 09-11-2017

0
656

ቤት ትምህርቲ ሕክምና ስኒ ኦሮታ ብሰንኪ ሕጽረት መምሃራን ይተኣጓጎል ኣሎ፡፡

ከም ሓበሬታ ምንጭታት ወጋሕታ ሳሊና፡ ሜዲካል ኮሌጅ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ስኒ ኦሮታ ብሰንኪ ሕጽረት መምሃራን ዝበዝሐ ግዜ ምትእጉጓል ዝረኣዮ ዘሎ ኮይኑ፡ ብሰንኪ’ዚ ድማ ተማሃሮ እቲ ኮሌጅ ሓንቲ ክልተ ኮርስ እንዳወሰዱ ካብቲ ንቡር ግዝያቶም ንልዕሊ ክልተ ዓመት ይጸንሑ’ለው፡፡

ብመሰረት ሓበሬታ ምንጭታትና እታ ኣብ ትሕቲ ኦሮታ ሜዲካል ኮሌጅ ብዶክተር ሃይለ ምሕጹን ትምራሕ ዘላ ቤት ትምህርቲ ሕክምና ስኒ ኣብዚ ሕጂ እዋን 5 ህንዳውያን መምሃራን ሒዛ 200 ተማሃሮ ተምህር’ኳ እንተሃለወት ብሕጽረት ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ሓገዝቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ከም መምልኢ ስኒ ኦርቶዶንቲክ ዋየርን ዝኣመሰሉ መሳርሒታት ግን ተጸጊማ’ላ፡፡

እዚ ከምዚሉ ከሎ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ንክምረቑ ብደገ ዝወሃብ ፈተና ክወስዱ ዝነበሮም ተማሃሮ ብሎሚ ጽባሕ ግዜ ተጓቲቱ እቶም ተማሃሮ ኣይ ካብ ምረቓ ኣይ ካብ ፈተና ሓዲግ ተሪፎም ከም ዘለው ምንጭታትና ኣረጋጊጾም ኣለው፡፡

————————————////////////////————————————-

 ሓሙስ 09/11/2017

መላኺ ኢሳይያስ መበገሲ እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ውድቀት ሃገራዊ ድሕነት’ዩ ክብል ንሓለፍቲ ሃገራዊ ድሕነት ከምዝወንጀለ ተገሊጹ፡፡

ከም ጸብጻብ ሬድዮ መድረኽ፡ መላኺ ኢሳይያስ ድሕር’ቲ ኣብ ኣስመራ ዝተራእየ ህዝባዊ ናዕቢ ባዕሉ ኣብ ዝመርሖ ኣኼባታት ሃገራዊ ድሕነትን ስለያን፡ እቲ ዝተላዕለ ህዝባዊ ናዕቢ ናብቲ ደረጃ ንሱ ክበጽሕ ዘኽኣሎ መርኣያ ውድቀት ሃገራዊ ድሕነት’ዩ ክብል ብኸቢድ ወንጅልዎም ኣሎ፡፡

በዚ ኩነታት ስግኣት ኣሕዲሩ ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ሰልፈኛታት ናብ ማእከል ኣስመራ ክሳብ ዝወርዱ ስለያዊ መሓውርኩም ኣበይ ኔሩ ዝብል ሕቶ ብተደጋጋሚ ዘልዕል ዘሎ ኮይኑ፡ እቲ ኩነታት ነቶም ኣጋጣሚ ዝጽበዩ ዝነበሩ ጸላእቲ ዕድል ዝሃበ ሓደገኛ ፍጻመ’ዩ ክብል ከም ዝገለጾ ’ውን ተጠቒሱ’ዩ፡፡

ኣብቲ ናዕቢ ዝተላዕለሉ እዋን መላኺ ኢሳይያስ ብቕጽበት ብሄሊኮፕተር ጌሩ ከምዝተንቐሳቐሰን ካብቲ ብርክት ዝበሉ ሰባት ዝተሳተፍዎ ዕግርግር ብቅልጡፍ ምህዳሙ ንቡዙሓት ኣገሪሙ ከምዘሎን ድሒሩ ዝተሓበረ ዜና ይገልጽ ክትብል መድረኽ ብተወሳኺ ገሊጻ’ላ፡፡

————————————–//////////////////—————————————

ሓሙስ 09/11/2017

ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝበዝሓ ከተማታት ናይ ተፍትሽ ናቑጣታት ተኺሉ ይንቀሳቐስ ኣሎ፡፡

ስርዓት ህግደፍ በቲ ብኹሉ ኩርናዓት ዝመጾ ዘሎ ተቓውሞ ዓቕሉ ክጸቦን ኣብ ፍርሕን ስግኣትን ይወድቕ ስለዘሎ ብፍላይ ከኣ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ በብእዋኑ ዝሕይል ዘሎ ህዝባዊ ተቓውሞ ይብርኽ ስለዘሎ፡ ካብቲ ዘለዎ ስግኣት ንኽናገፍ ተቓውሞ ህዝቢ ንምድኻም ልዑል ምጽንጻን ይገብር ኣሎ፡፡

ካብቶም ዝጸናጸነሎም፡ ኣብ ኩለን ቤት ትምህርቲ  ጽኑዕ ሓለዋ ንኽግበርን ጥርጡር ዝኾነ ተማሃራይ ፍሉይ ምጽንጻን ክግበሮ፡ ተኣኪቦም ዝኸዱ ተማሃሮ ንኽብተኑን ፍሉይ ኣትኩሮ ክግበረሎምን ምእሳርን ምጭዋይን ዝብሉ ’ዮም፡፡

መቐጸልታ ናቱ ድማ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት መእተውን መውጽእን ናይ ተፍትሽ ናቑጣ ብምትካል ነፍሰ ወከፍ ጉዕዞ ህዝቢ ክከታተል፡ ዝተጽዓነ ንብረት ካብ መኪና እናውረደ ጽዑቕ ተፍትሽ ጀሚሩ ምህላው ሬድዮ ስምረት ብተወሳኺ ሓቢራ፡፡

————————————–//////////////////—————————————

 ሓሙስ 09/11/2017

ብዝሒ ቁጽሪ ሓተቲ ዑቕባ ኤርትራውያን ኣብ ሊብያ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ከምዝስራዕ UNHCR ገሊጹ፡፡

ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተበራኸተ ዝመጽእ ዘሎ ዋሕዚ ኤርትራውያን ናብ ስደት ሕጂ ’ውን ዝቕጽል ዘሎ ኮይኑ፡ ኣብ ሊብያ ካብ ዝርከቡ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ከምዝርከቡ UNHCR ኣብ ዝዘርገሖ ሓድሽ ጸብጻብ ገሊጹ፡፡

ኣብ ኢትዮጵያን ሱዳንን በዝሒ ዘለዎም ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘለው ኮይኖም ኣብ ሊብያ ካብ ዝርከቡ ካልኦት ስደተኛታት ኣፍሪቃ ግን ኤርትራውያን ዝበዝሐ ቑጽሪ ወኒኖም ይርከቡ፡፡

ኣብታ ሃገር ብሓፈሻ 43,600 ስደተኛታት ዘለው ኮይኖም ካብዚኣቶም እቶም 34,226 ኤርትራውያን ’ዮም፡፡

————————————–//////////////////—————————————

ሓሙስ 09/11/2017

መስርሕ ሰላም ሱዳን ንምቅልጣፍ ሓገዛ ከምእተበርኽ ዓባይ ብሪጣንያ ገሊጻ፡፡

መንግስቲ ሱዳን ኣብ መላእ ሃገሩ ብሓፈሻ ኣብ ዞባ ዳርፉር ድማ ብፍላይ ዘላቂ ሰላምን ምርግጋእን ንምዕሳል ይገብሮ ንዘሎ ዘይተሓለለ ጻዕሪ ሽቶኡ ክሃርም ዝከኣሎ ሓገዝ ከም ዘበርክት መንግስቲ ዓባይ ብሪጣንያ ምርግጋጹ ኣብ ሱዳን ትሪቡን ዝሰፈረ ዜና ጸብጺቡ፡፡

ኣምባሳደር ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ሱዳን ሚካኤል ኣሮን ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ መንግስቲ ሱዳን ዘይምርግጋእ ዳርፉር ንምፍታሕ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ብምንኣድ ሙሉእነት ንክህሉዎ ደገፍ ዓባይ ብሪጣንያ ኣይክፍለዮን ’ዩ ኢሉ፡፡

ኣምባሳደር ኣሮን ኣብ መግለጺኡ ኣብ መላእ እታ ሃገር ሙሉእን ዘተኣማምንን ሰላም ንምዕሳል ጻዕርታቱ ዝያዳ ከበርኽ ጸዊዑ፡፡

————————————–//////////////////—————————————

ሓሙስ 09/11/2017

ሞሮኮ ፈላመይቲ ሳተላይታ ናብ ህዋ ኣወንጪፋ፡፡

ሰሜን ኣፍሪቃዊት ሃገረ ሞሮኮ ንወተሃደራውን ሓለዋ ዶባትን መዓላ እተገልግል ናይ ፈለማኣ ዝኾነት ሳተላይት ናብ ህዋ ከም ዘወንጨፈት ማዕከናት ዜና ዓለም ኣቃሊሐን፡፡

ብመሰረት ሓበሬታ እተን ማዕከናት ዜና፡ እዛ ሕጂ ሞሮኮ ኣወንጪፋታ ዘላ ሳተላይት ኣብ ርሑቕ በረኻታት እታ ሃገር ከጋጥም ዝኽእል ተፈጥሮኣዊ ሓደጋታትን፡ ኣብ ከባቢ ዶባታ ንዝረአ ጸጥታዊ ኩነታትን ብቐሊሉ ንምክትታል ዘኽእላ’ዩ ተባሂሉ’ሎ፡፡

ምውንጫፍ ሳተላይት ብሞሮኮ ኣቓልቦ ከም ኣልጀርያን ስጳኛን ስሒቡ ምህላው ዝሓበራ እተን ማዕኸናት ዜና እታ ሃገር ኣብ ዓመተ 2018 ’ውን ካልእ ተወሳኺት ሳተላይት ክተወንጭፍ ምዃና ኣፍሊጠን ኣለዋ፡፡

————————————–//////////////////—————————————

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here