ዝርዝር ዜና 10-07-2018

0
245

ኣብ ጉዳይ ዶብ ዝተበጽሐ ስምምዕ ብዘላቕነት ንምትግባሩ ህዝቢ ክልቲኤን ሃገራት ክመያየጡ ከምዘለዎም ተሓቢሩ፡፡

ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ መሁራት ኤርትራውያን ንርክብ ክልቴኤን ሃገራት ኣድሂቦም ከምዝገለጽዎ፡ ኣብ ጉዳይ ዶብ ዝተበጸሐ ስምምዕ ብዘላቕነት ንምትግባሩ ህዝቢ ክልቴኤን ሃገራት ክመያየጡ ከምዘለዎም ኣነጺሮም።

ምብጸሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ፡ ነቲ ዝነበረ ተስፋ ሰላም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዘብጽሕን ሕውነት ክልቲኡ ናብ ንቡር ዘምልስን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣሎ ዝበሉ እቶም ሙሁራት እንተኾነ ግን ውሕስ ሰላም ንምርግጋጽ ህዝቢ ምስ ዝጽንበሮ ጥራሕ’ዩ ክውን ክኸውን ዝኽእል ኢሎም።

እሶም ብተወሳኺ፡ ድሕሪ ግዳማዊ ሰላም ምፍጣር ውሽጣዊ  ሰላም’ውን ንኽረጋገጽ ኩሉ ኤርትራዊ እጃሙ ከበርክትን ዝነበረ ኣፈላላይ ኣጽቢቡ ቀዳምነት ንዝወሃብ ሂቡ ጉዕዙኡ ናብ ሓዱሽ ምዕራፍ ክጥምት ከምዘለዎ’ውን ኣወኪኦም።

———————————-////////////////———————

ሰሉስ 10/07/2018

መራሕቲ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓባራዊ ውዕል ሰላምን ምሕዝነትን ተፈራሪሞም።

ካብ ዕለማ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን  እናተራእየ ዝመጽእ ዘሎ ድሌት ሰላምን ፍቅርን ሓደ ምዕራፍ ዝኸፈተ ኮይኑ ክልቲኤን ሃገራት ድማ ብመራሕተን ኣቢለን ሓባራዊ ውዕል ሰላምን ምሕዝነትን ፈሪመን ኣለዋ።

እዘን ድሕሪ 20 ዓመት ዳግማይ በሪ ሕውነት ህዝብታተን ከፊተን ዘለዋ 2 ሃገራት ኣብ ኩሉ መዳይ ተሓባቢረን ክሰርሓ  ዝተሰማማዓ ኮይነን ሕጂ ድማ ንክልቲኤን ኣብ ሰላምን ምሕዝነትን ዝቅይድን 5 ዓንድታት ዘለዎ ውዕል ከምዝተፈራረማ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገ/መስቀል ብትዊተር ኣብ ዘመሓላለፎ ሓበሬታ ገሊጹ።

እቲ ኣብ መንጎዘን ክልተ ሃገራት ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ሃገራት ክኻይድ ዝጸንሐ ሃዋህው ኲናት ተዛዚሙ ሓድሽ ምዕራፍ ሰላምን ምሕዝነትን ክጅምር፡ ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ፖለቲካዊ፡ ቑጠባዊ፡ ባህላውን ጸጥታውን ዓውድታት ሓቢረን ክሰርሓ፡ ርክባት መጓዓዝያ፡ ንግድን ቴለኮሚኒኬሽንን ናብ ንቡር ክምለስ፡ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ክትግበርን ክልቲኤን ሃገራት ኣብ ዞባዊ ሰላም፡ ምዕባለን ምትሕግጋዝን ምድንፋዕን ሓቢረን ክሰርሓ ዝብል ከም ዝኾነ’ውን ሓቢሩ’ሎ።

ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ንኤርትራ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን መንገዲ ኣየር ክልቲኤን ሃገራት ስርሑ ክጅምር፡ ኤምባሲታት ክኽፈቱን ሰባት ክመሓላለፉን ምስ ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ ስምምዕ ከም ዝተበጽሐ ምግላጹ ይዝከር።

—————————————–/////////////////—————————

ሰሉስ 10/07/2018

ሓቀኛን ነባሪ ፍታሕን ኣብ ዝምድና ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያ ንክረጋጉዕ ምስ መራሕትን ጠርነፍትን ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ርክብ ክግበር ዳይሬክተር ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ጸዊዓ።

ኣብ ሞንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ስምምዕ ሰላም ብገለ ውሑዳት ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራን ብቀንዱ ድማ ብድሌት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ ጥራይ ብምፍጻሙ ዘለዎም ፍርሕን ስክፍታን ምስ ህሉው ኩነታት ህዝብን ሃገርን ብምዝማድ ተተሓሒዙ ዝግለጽ ከምዝኾነ ዝገለጸት ናብ 1 ሚኒስተር ኢትዮጵያ 2 ቅሉዕ ደብዳቤኣ ዝለኣኸት ደይሬክተር ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ወ/ሮ ኤልሳ ጭሩም፡ ሓቀኛን ነባሪ ፍታሕን እዞም ክልተ ህዝብታት ንክረጋገጽ ኣብ ወጻኢ ምስ ዝርከቡ መራሕትን ጠርነፍቲን ኤርትራውያን ደለይቲ ለውጢ ርክብ ክግበር ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲባ።

ጉዳይ ዶብ ንኤርትራውያን ኣዝዩ ዘገድስን ከም ሃገር ክንክበር ዝገብረናን ብምዃኑ ንኣስታት 32 ዓመታት ኩለነትናና ከፊልና ኢና ዝበለት እታ ዳይሬክተር ስለዚ ድማ መንግስቲ  ኢትዮጵያ ኣብ ዞም ክልተ ህዝብታት ቀጻሊ ሰላምን ቅሳነትን ክነግስ ሓቀኛ ድሌት እንተድኣሃልይዎ ነዚ ብሰንኪ ዶባ ዝመጸ ኲናትን ወረኲናትን ብወግዒ ደው ኣቢሉ ብዘይ ወዓል ሕደር ብመሰረት ውዕል ኣልጀርስ ንዝተዋህበ ብይን ክትግብርን ቀዳምነት ሂቡ ክዓየሉን ከም ዝግባእ ኣነጺራ።

ብመሰረት እዚ ድማ ኣብ መዋእል ሓዘን ንዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ በዓል ዮውሃንስ ከይተጸበኻ ንሓዘኑ መደበሲ ክግበረሉ፡ እዚ ማለት ጉዳይ ዶብ ብቅልጡፍ ክፍታሕ፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሕነትን ህላወን ናይቶም ኣብ ሃገሩ ዘለው ስደተኛታት ክሕሉን ከኽብርን’ውን ተማሕጺና።

 ቀጻልነት ዘለዎን ነባሪ ሰላም ንምርግጋጽን ድማ ብዘመናዊ ኣዕኑድ ዝቆመ ቅርጺ መንግስቲ ምስ ዝውንን ህዝባዊ ተሓታትነት ዝስምዖ ኣካል’በር ልዕልና ሕጊ ምስ ዘየኽብርን ንህዝቡ ምስ ዘይሓልን ስርዓት ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ምርግጋጽ ከም ዘይከኣልን’ውን ኣስሚራትሉ።

——————————–//////////////—————————

ሰሉስ 10/07/2018

ህግደፍ ብዘይሕጋዊ ምስግጋር ነዳዲ ተጠርጢሮም ኣብ ዓዲ ኤቤቶ ኣሲርዎም ዝጸነሐ 5 ኤርትራውያን ገንዘብ ንኽኸፍሉ ተሓቲቶም ከምዘለው ተገሊጹ።

ህግደፍ ብልኡኻቱ ኣቢሉ፡ ኣብ ዶባት ኣብዘይ ሕጋዊ ንግዲ ከመዝዋፈር ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ድማ ገንዘብ ኣምጽኡ እናበለ ንህዝቢ ከምዘሰራጥይን ኣብ ዝለዓለ ብልሽውና ተቆማጢዑ ከምዝርከብን ዝፍለጥ ኮይኑ ከምናይዚ መቐጸልታ ድማ ካብ ከባቢ ተሰነይ ናብ ኤርትራ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ነዳዲ ከሰጋገሩ ተባሂሎም ዝተተሓዙ ሓሙሽተ ኤርትራውያን ንነፍሲ ወከፎም 300 ሽሕ ናቕፋ ክኸፍሉ ተሓቲቶም ከምዘለው ሬድዮ ኤሬና ገሊጻ።

እቶም ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ኣብ እንዳ ኬዝ ተተሒዞም ዘለው ሐሙሽተ ኤርትራውያን 300 ሽሕ ጥረ ገንዘብ ክኸፍሉ ተሓቲቶም ብምህላዎም፡ ካብ ቤተ ሰቦምን መቕርቦምን ሓገዝ ይሓቱ ምህላዎም’ውን ኣነጺራ።

ኣብ ዓዲ ኣቤቶ ብዝተፈላለዩ ጉዳያት ብፍላይ ድማ ስግረ ዶብን ኮንትሮባንድን ዝተታሐዙ እሱራት ገንዘብ ብካሽ ብምኽፋል ከምዝወጹ ምግባር ልመድ’ዩ ዝበለት እታ ሬድዮ ገንዘቦም እናኸፈሉ ዝወጹ እሱራት ዓዲ ኣቤቶ መረጋገጺ ናይቲ ዝኸፈልዎ ገንዘብ ወይ ቅብለት ከይተዋሃቦም ከምዝፈነው ብተወሳኺ ኣነጺራ

——————————–/////////////—————————-

 ሰሉስ 10/07/2018

መንግስቲ ሃገራዊ ክሊ ትግራይ፡ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንትግባረ ሰላም ዘርእይዎ ዘለዉ ተበግሶ ኒኢዱ፡፡

መንግስቲ ሃገራዊ ክሊ ትግራይ፡ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ንሰላም ክልቲኡ ህዝብታት ብዘላቕነት ንምፍትሑ ዓሊሞም ንዘርኣይዎ ድሉዉነትን ተበግሶን ናእድኡ ከምዝገለጸ ኣብቲ ብ9 ሓምለ 2018 ዘውጽኦ መግለጺ ኣነጺሩ፡፡

ብፍላይ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ን20 ዓመታት ዝጸንሐ ሕማቕ ኩነታት ንምፍትሑን ምሕዝነትን ሕውነትን ኢትዮ ኤርትራ ንምድልዳልን ዘርኣዮ ድልየት ባህግን ፍቕርን ኣዝዩ ዘሕጉስን ኣብ ቅድሜና ብሩህ ተስፋ ምህላዉ ዝገልጽን’ዩ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ሃገራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ሕውነታዊ ናእዳን ምስጋናን ይገልጽ ክብል ኣገንዚቡ፡፡

ኩነታት ኢትዮ-ኤርትራ ብዘላቒነት ንምፍትሑ ኣብ ዝግበር ኩለንተናዊ ጻዕሪ፡ መንግስትን ህዝብን ክሊ ትግራይ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኤርትራ ከምዘለዉ ነረጋግጽ ዝበለ እቲ መግለጺ ነዚ ሕጂ ተጀሚሩ ዘሎ መስርሕ ሰላም ዝያዳ ንምድልዳሉ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝሓጸረ እዋን ቀጥታዊ ርክብ ክጅምሩ መንግስቲ ሃገራዊ ክሊ ትግራይ ጻዊዒቱ ኣቕሪቡ፡፡

————————————///////////////////——————————

ሰሉስ 10/07/2018

ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ተነቢሩ ዘሎ እገዳ ክለዓል ኢትዮጵያ ጸዊዓ፡፡

ከምሓበሬታ መደበር ዜና ፋና፡ ካብ ናይ ኤርትራ ዑደቱ ተመሊሱ ምስ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣድማዒ ዘተ ዘካየደ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ፡ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንቢርዎ ዘሎ እገዳ ከልዕሎ ዕላዊ ዝኾነ ጻዊዒት ኣቕሪቡ ኣሎ፡፡

መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ስጉምቲ’ዚ ክወስድ ዝኻኣለ፡ ድሕሪ’ቲ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘካየደ ዕውት ዘተ ሰላም ኮይኑ፡ ድሕሪ ደጊም ብወገን ኤርትራ ዝህልዉ ስግኣታት መዕለቢ ተረኺብዎ ኢሉ ስለዝኣመነ’ዩ ኣገዳስነት እገዳ ትርጉም ከምዘይብሉ ዝገለጸ፡፡

እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ፡ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣቶ ኣንቶንዮ ጉተረዝ፡ ኤርትራ ናብ መኣዲ ዘተ ሰላም ምቕራባ ስዒቡ ምስ ኢትዮጵያ ተዛሚዱ ዝተነበረ እገዳ ክልዓል ከምዝኽእል ዘለዎ እምነት ገሊጹ ኣሎ፡፡

ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት፡ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ሶማል ብምትሕብባር ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ምዕግርጋር ይነጥፍ ኣሎ ብዝብል ክሊ ኣብ ዓመተ 2009 ፈላሚ እገዳ ከንብረሉ ከሎ፡ ድሒሩ’ዉን ኣብ ልዕሊ ሉኡላዊ መሬት ጅቡቲ ብዝወሰዶ ተኵታኲ ተግባራት ክእረም ስለዝሓንገደ ዳግማይ እገዳ ኣብ ዓመተ 2011 ከምዝተነበረሉ ይፍለጥ፡፡

——————————-///////////////////————————–

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here