ዝርዝር ዜና 10-08-2017

0
461

ናጽነትን ሓርነትን ህዝቢ ኤርትራ ብውሑዳት ተጨውዩ ንረብሐኦም ይውዕል ከምዘሎ ተረጋጊጹ፡፡

 

ህዝቢ ዝተቓለሰሉን ዝተሰውአሉን ናጽነት ኤርትራ ብዋኒኖም ናብ ስልጣን ብዝመጹ ውሑዳት ዓመጽቲ ተጨውዩ ንረብሕኦም የውዕልዎ ኣብ ዘለውሉ እዋን ህዝቢ ብሓፈሻ እቲ ወተሃደር ድማ ብፍላይ ኣዝዩ ሕሱም ኣብ ዝበሃል ሃለዋት’ዩ ዝነብር ዘሎ ክብል ምስ ሬድዮ ወጋሕታ ብተሌፎን ዕላል ዘካየደ ነባር ተጋደላይን መራሒ ሓይልን ሞባእ ክፍለ ገሊጹ።

ጉጅለ ህግደፍ ስርዓት ዝበሃል ነገር ዘይብሉ ብሓደ ሰብ ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ስለዝኾነ ኣብ ዝኸድካ ኬድካ ኢዱ ኣእትዩ ኢኻ ትረኽቦ ብሰንኪ’ዚ ድማ ኣብታ ሃገር ክግለጽ ዘጸግም  ኩለመዳያዊ ምንግዓት ክፍጠር ምኽንያት ኮይኑ’ሎ ክብል ገሊጹ።

እዚ ኣብ 1996 ኣብ ከባቢ ዓሰብ ኣብ ዝተገብረ ኣድማ ተጋደልቲ ኢድ ኔሩካ ብዝብል ምስምስ ንዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ህግደፍ ቡዙሕ ግፍዕታት ዝተቐበለ ዜጋ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮርመናዕ ዝኣተወ ሰብ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ኣብ ዘርእየሉ እዋን ኣብ ክንዲ ቀሪብካ ክትኣልዮ ምፍታን ተኩስካ ከተውድቆ ኣለካ ክብል ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘሎ ጭካነ ክሳብ ክንደይ ዘስካሕክሕ ምዃኑ ኣነጺሩ።

ንሃገርን ህዝብን ተቓሊስና ከነብቅዕ ብናጽነት ከይንነብር‘ውን ስርዓት ህግደፍ ኣብ ፈቆዶ ኣብያተ ማእሰርቲ እናዳጎነ ነቶም ዝወለድናዮም ቆልዑትን ዝመሰረትናዮ ሓዳርን ከይንኣሊ ቐይዱና’ዩ ድሕሪ ምባል ነዚ ንምምካት ድማ ኣብ ትሕቲኡ ካብ ምንብርካኽ ይቓለሱ ምስ ዘለው ወገናት ንምጽንባር ወጺኤ ክብል ገሊጹ።

ገዲም ተጋዳላይ ሞባእ ክፍለ ስድራቤቱ ጠቕሊሉ ኣብ ቀረባ እዋናት ብሰላም ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ’ሎ

——————————–/////////////////———————-

 

 

ሓሙስ 10/08/2017

ብውሽጣዊ ዓቅሚ ዝመጽእ ለውጢ ጥራይ’ዩ ድሕነትን ሉኡላውነትን ኤርትራ ክረጋገጽ ዝኽእል ተባሂሉ።

ኣብ ኤርትራ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ንምህላውን ዘይምህላውን ኤርትራ ዝፈታተን ናይ ሉኡላውነትን ቀጻልነትን ሓደጋ’ዩ ዝበለ ሬድዮ መድረኽ ዝዘርገሐቶ ጽሑፍ እዚ ሓደጋ’ዚ ዝቕረፍ ድማ ብውሽጣዊ ዓቅሚ ብዝመጽእ ለውጢ ጥራይ’ዩ ክብል ገሊጹ።

ብኤርትራውያን ዝመጽእ ኤርትራውያን ዝውንንዎ ስለ ድሕነት ኤርትራን ህዝባን ዝዓዪ ለውጢ ጥራይ’ዩ እቲ ሉኡላዊ ፍታሕ ዘረጋግጽ መስመር ክብል ዝገለጸ እቲ ጽሑፍ ጉዳይና ካልኦት ክፈትሑልና ምጽባይ እንተኣሚና ተንበርካኽነትና ዘረጋግጽ ተግባር’ዩ ክኸውን ክብል ኣነጺሩ።

እቲ ጽሑፍ ኣብ መወዳእታ ቡዙሓት ንለውጢ ድልዋት ሓላፍነታውያን ሰባት ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣለው፡ እምነትና ኣብኦም ክኸውን ምሉእ ዓወት ድማ መታን ክረጋገጽ ንጻዕሮም ክንምልእዩ ዝግብኣና ክብል’ውን ገሊጹ’ዩ።

——————————-//////////////////————————

 

 

 

 

 

 

 

 

ሓሙስ 10/08/2017

ኣብ ስደት ዝነብር ኤርትራዊ ኣብ ቃልሲ ዘለዎ ሱታፌ ንምሕያል ክብራበር ጻውዒት ቀሪቡ።

ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ዝርከቡ ግዱሳት ዜጋታትና ብኢመይልና፡ ኣብ ዝለኣኽዎ ሓበሬታ፡ ኣብ ስደት ዝነብር ኤርትራዊ ኣብ ቃልሲ ዘለዎ ሱታፌ ንምሕያል ሰሚሩ ክበራበር ኣለዎ ክብሉ ጸዊዖም።

እቲ ኣብ ስደት ዝርከብ ኤርትራዊ፡ ካብ ባዕዳዊ ገዛእቲ ንኸምልጥ ኢሉ ዝተሰደደ ጥራይ ዘይኮነ ድሕሪ ናጽነት ምርግጋጹ’ውን ንመግዛእቲ ስርዓት ህግደፍ ክጻወሮ ብዘይ ምኸኣሉ ይስደድ ከም ዘሎ ገሊጾም።

ብፍላይ መንእሰይ ኤርትራ መጻኢ ህይወቱ ኣብ ተስፋ ዘቁርጽ ህሞት ምስወደቐ፡ ደሓን ኩን ሃገረይ ዳሓንኩን ህዝበይ ከይበለ ካብ ቤቱ ወጺኡ’ዩ ናብ ስደት ዘምርሕ ዘሎ ብምባል እዚኸኣ ኣብ ሓደ ሰሚርካ ቃልሲ ዘይምክያድ’ዩ እቲ ምኽንያት’ዩ ኢሎም።

—————————–///////////////—————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሓሙስ 10/08/2017

ብደረጃ ዓለም 20 ሚልዮን ሰባት ህጹጽ ናይ መግቢ ረዲኤት የድልዮም ኣሎ ተባሂሉ።

ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብደረጃ ዓለም 20 ሚልዮን ሰባት ህጹጽ ናይ መግቢ ረዲኤት የድልዮም ምህላው ገሊጹ።

ብፍላይ ኣብ የመን፡ ሶማልያ፡ ደቡብ ሱዳንን ናይ ጀርያን ሕጽረት መግቢ ብሰፊሑ ኣጋጢሙ ምህላው ዝጠቐሰ ባይቶ ጸጥታ ሃገራት ዓለም ህጹጽ ረዲኤት ክልግሳ ግዜ ይጠልበን ምህላው ኣተሓሳሲቡ።

እቲ ባይቶ ኣብ መተሓሳሰቢኡ ተናሓናሕቲ ሓይልታት እተን ዝጠቕሳ ሃገራት ረዲኤት ናብ ኢድ ግዳያት ክበጽሕ ኣብ ምግባር ክተሓባበሩ ጸዊዑ።

ግዳያት ንምርዳእ ዝተተለመ ናይ ሓጺር፡ ማእከላይን ነዊሕን ትልሚ ብሰንኪ ኣብተን ሃገራት ዝረአ ዘይምርግጋእን ኲናት ሓድሕድን ክንድቲ ዝድለ ክፍጸም ከም ዘይከኣለ’ዩ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ዘነጽር።

———————————-//////////////————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

ሓሙስ 10/08/2017

ፕረዚደንት ኢራን ን3 ደቀንስትዮ ምክትላቱ ክኾና ሸይሙወን።

ፕረዚደንት ሃገረ ኢራን ሓሰን ሮሓኒ፡ ማሱሜህ ኤብታኬር፡ ላያ ጆኔይዲን ሻሂንዶክሂት ሞውላቬርዲን ንዝተባህላ ደቀንስትዮ ምክትላቱ ክኾና ከም ዝሾመን ቢቢሲ ኣብ ዘወሃሃዶ ዜና ገሊጹ።

እተን ብምክትል ፕረዚደንት ከገልግላ ዝተሓርያ ደቀንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት መሪሕነት ከገልግላ ዝጸንሓ ኮይነን፡ ማሱሜህ ኤብታኬር ብደረጃ ሓላፍነት ጉዳይ ቤተሰብን ደቀንስትዮን፡ ላያ ጆይነይዲ ብደረጃ ሓላፍነት ሕጋዊ ጉዳያት ከምኡ’ውን ሻሂንዶክህት ሞውላቬርዲ ብደረጃ ሓላፍነት ጉዳይ መሰል ዜጋታት ኮይነን ከገልግላ’የን ተሓርየን ዘለዋ።

እቲ ፕረዚደንት ነዚ ሹመት ዝሃበ ንደቀንስትዮ ዘካተተ ካቢነ ኣየቖመን ተባሂሉ ኣብ ዝወቀሰሉ ዝነበረ እዋን’ዩ።

ኢራን ንተሳትፎ ደቀንስትዮ ቆላሕታ ካብ ዘይህባ ሃገራት ተባሂለን ካብ ዝሕመያ ሃገራት ምዃና ይንገረላ።

———————————-//////////////————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here