ዝርዝር ዜና 10-12-2017

0
481

ብሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ ዝተሰናበደ ጉጅለ ህግደፍ ዝተፈላለየ ታህዲዳት የካይድ ኣሎ፡

ተጋደልቲ ኣባላት ዲሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ ብዘዝነብሉ ሃንደበታዊ መጥቓዕቲ ዝተሰናበደ  ጉጅለ ህግደፍ ንነበርቲ ከተማ ባረንቱ ኣኪቡ ንተጋደልቲ ዲምሓኩኤ ሒዞም ከረክብዎ ትእዛዝ ከም ዘውረደን ዶብ ሰጊሮም ዝኸዱ መንእሰያት ጸገም ይፈጥሩ’ለው ኢሉ ክህድዶም ከም ዝፈተነን እቲ ውድብ ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ ገሊጹ።

ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ ፡ ብኣማሓዳሪ ቑሸታት ካርካሻን ታይካናባን ሉተር ሙሳ ዝተኻየደ ኣኼባ ነበርቲ፡ ተጋደልቲ ዲምሓኩኤ እንተመጺኦም ከነረክቦም ኣለና ዝብል ኣጀንዳ ዝነበሮ’ኳ እንተኾነ ህዝቢ ብኣንጻሩ ግና ደሃይ ዝጠፍኡ ደቑ ክሕበሮ፡ ዶብ ሰጊሮም ክሳብ ዘጥቅዑ ስለምንታይ ዘይትከላኸልዎም ክብል ተገምጢሉ ሕቶ ከም ዘቕረበ ተፈሊጡ’ሎ።

ስርዓት ህግደፍ መዓልታዊ ንዝውሕዝ ዘሎ ዓቅሚ ዜጋታት ምግታእ ተሳኢንዎ ዶባት ብነተጉቲ ክሓጽሮ እንተፈተነ’ውን ዋሕዚ ስደት ደው ከብሎ ከምዘይከኣለ ብተደጋጋሚ ምግላጽና ይዝከር።

እዚ ከምዚሉ ከሎ ተጋደልቲ ዲምሓኩኤ ሕጂ’ውን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ኣብ ልዕሊ ንብረት ህግደፍ መጥቓዕቲ ከም ዘውረዱን ክሳብ ሕጂ ድማ 13 መካይነ ካብ ስራሕ ወጻኢ፡ 40 ወተሃደራት ህግደፍ ድማ ምውታትን ቑስላትን ከም ዝኾኑ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ገሊጹ’ሎ።

——————————————///////////////—————————-

 

 

 

 

 

 

ሰንበት 10/12/2017

ንጸቢብን ጥሩፍን ፖለቲካዊ ሓሳባት ህግደፍን ሰዓብቱን ኣብ ኤርትራ ባይታ ክስእኑ ንምግባር ከም ዝጽዕር ስውራዊ ዲሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ገሊጹ።

ካብ 6 ክሳብ 8 ታሕሳስ 2017 3 ስሩዕ ኣኼብኡ ዘሰላሰለ ስውራዊ ዲሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ ንህዝብን ሃገርን ነበር ክገብር ተዓጢቑ ዘሎ ኢሳይያስን ሰዓብቱን ንምውጋድ ብቆራጽነትን ብትብዓትን እናተቓለሰ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንዝወርድ ዘሎ ቃንዛ እናመዝመዙ ንጸቢብን ጥሩፍን ፖለቲካዊ ሓሳባቶም ከም መሳርሒ ከውዕልዎ ንዝፍትኑ ጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ንምቅላዕን መዐንደሪ ባይታ ከስእኑ ንምግባርን ምስ ተቓለስቲ ሓይልታት ተወሃሂዱ ከምዝምክቶም ድልወነቱ ኣረጋጊጹ’ሎ።

ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት እቲ ውድብ ህዝብታት ኤርትራ መንግስትን ሃይማኖትን ኣብ ሕድሕዶም ክተኣታተው ዘይፈቅድ ኣብ ክሊ ብዙሕነቶም መሰሎምን ማዕርነቶምን ተኸቢሩሎም ብሓባር ዝነብሩላ ዲሞክራስያዊት ሃገር ካብ ምህናጽ ወጻኢ ካልእ ኣማራጺ ከምዘይብሎም ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጹ።

ብጀካ’ዚ ኩነታት ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ብሓፈሻ ብምግምጋም ተሸኺልዎ ካብ ዝጸንሐ ዓሚቕ ቅልውላውን ደውታን ንምድሓን ዓቕምታቱ ኣወሃሂዱ ብሓባር ንምዕዋቱ ክቓለስ ድሉው ምህላው ኣረጋጊጹ’ሎ፡ ውፋያት ኣባላት ውድቡ ኣብዚ ዝሓልፍ ዘሎ ጽንኩር ናይ ቃልሲ መድረኽ  ስኖም ነኺሶም ቓልሶም ክቅጽሉ ብምዝኽኻር።

————————————–///////////————————-

 

 

 

 

 

 

ሰንበት 10/12/2017

ሃገራዊ ድሕነት ዝውደበን ደቀንስትዮ ኣብ መንጎ ብሄራት ሳሆን ጀበርትን ግጭት ንምፍጣር ይሰርሓ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ።

ብርክት ዝበላ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከባ ቛንቛ ዓረብ ዝዛረባ ደቀንስትዮ ብህግደፍ ናይ ዝተዋህበን ቑጽሪ ተሌፎናት እናደወላ አነ ጀበርቲ’የ ኣብ ልዕሌኹም ከቢድ ቅሬታ ኣለኒ ዝብል ጸርፊ ከም ዘስምዓን በቲ ካልእ ድማ ካብ ብሄረ ሳሆ ከምዝኾና ንክሕብራ ይግበር ከምዘሎን ሬድዮ መድረኽ ገሊጻ።

እተን ደቀንስትዮ ሓደ ክፋል ሕብረተሰብ ኤርትራ ኣብ ልዕል’ቲ ካልእ ቂም ከምዘለዎ ዘስምዕ ጻውዒት ዘካይዳ ዘለዋ ኮይነን እቲ ዝወሃበን ሊስታ ናይ ተሌፎን ድማ ካብ ማሕበረኮማት፡ ኤምባሲታትን ፋይላት ቤትጽሕፈትን ሃገራዊ ድሕነትን ዝተረኸበን ዕላምኡ ድማ ንደቒ ብሄራትን ምጥቓዕ’ዩ።

ብጀካ’ዚ ኣብ ኣውቃፍን ካልኦት ውዳበታትን ነቶም ጀበርቲ ኩሉ’ዚ ኣብ ልዕሌኹም ዝግበር ዘሎ ዓመጽ ንርድኦ ኢና የግዳስ እቲ ሓበሬታ ካብ ቤት ጽሕፈት ሙፍትን ኣባላት ብሄረ ሳሆን ዝመጹና ዘሎ’ዩ ዝብል ዘመተ የካይድ ከምዘሎ ዝሓበረት መድረኽ በቲ ካልእ ወገን ድማ ናብ ኣባላት ብሄረ ሳሆ ብምኻድ ኣንጻር ጀበርቲ ዘመተ የካይዱ ከም ዘለው ኣነጺራ።

ስርዓት ህግደፍ ነቲ ኣብ ብ31 ጥቅምቲ ዝተጀመረ ናዕቢ ኣንፈቱ ብምጥዋይ እታ ዕለት ናይ ጀበርቲ ምንቅስቓስ ተባሂላ ክጉስጎሰላ ብመንገዲ ሃገራዊ ድሕነት ጎስጓስ ከም ዘካየደ ነዛ ሬድዮ ጠቒስና ገሊጽና ምንባርና ይዝከር።

———————————–////////////————————–

 

 

 

 

ሰንበት 10/12/2017

ሱዳን ኣብ ዘይሕጋዊ ሸርፊ ሓዋላን ተዋፊሮም ንዘለው ሰባትን ትካላትን ትሃድኖም ከምዘላ ተገሊጹ።

ብምንቁልቋል መጠን ሸርፍን ዓቕሚ ምግዛእ ባጤርኣን ኣብ ሻቕሎት እትርከብ ሱዳን፡ ኣብታ ሃገር ኣብ ዘይሕጋዊ ሸርፍን ሓዋላን ተዋፊሮም ንዘለው ሰባትን ትካላትን ብጽኑዕ ትሃድኖም ከምዘላ ሬድዮ ኤረና ገሊጻ።

መንግስቲ ሱዳን ኣብ ጉዳይ ባጤራን ሓዋላን ኣመልኪቱ ሓድሽ ኣዋጅ ድሕሪ ምውጻኡ፡ ከም ዘይሕጋዊ ሸርፍን ሓዋላን ዝኣመሰሉ ንቁጠባዊ ሃገሩ ዝሃስዩ ንዘለው ዘይሕጋዊ ምንቕስቓሳት ተሪር ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣፍሊጡ’ሎ።

ሚኒስተር ፋይናንስ ሱዳን መሓመድ ዑስማን ኣል ሪካቢ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ሱዳን ካብ ውሽጥን ወጻእን ንዝግበር ምንቅስቓስ ባጤራብጽኑዕ ክትከታተሎ ምዃና ክሕብር ከሎ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት እታ ሃገር ሓሚድ ማናን ብወገኑ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኮይኖም ኣብ ዘይሕጋዊ ሓዋላ ተዋፊሮም ዝርከቡ 37 ትካላትን ውልቀሰባትን ተለልዮም ከምዘለው ኣነጺሩ።

መንግስቲ ሱዳን ነቶም ኣብ ውሽጢ ሱዳን ኣብ ዘይሕጋውያን ሸርፍን ሓዋላን ተዋፊሮም ዘለው ውልቀሰባትን ትካላትን ኣብ ዝሃድነሉ ዘሎ እዋን፡ ሓያሎ ካብኣቶም ናብ ጎረባብቲ ሃገራትን ናብ ዱባይን ከምዝሃደሙ ጸብጻብ ሬድዮ ዳባንጋ የመልክት።

መንግስቲ ሱዳን፡ ብከሰላ ኣቢሉ ናብ ኤርትራ ዝኣቱ ዘሎ ዘይሕጋዊ ንግዲን ምስግጋር ናይ ወጻኢ ባጤራን ከምኡ ድማ ጸጥታ ዶባት ብዝምልክት ኣብ ካርቱም ንዝርከብ ኣምባሳደር ኤርትራ ብ22 ሕዳር ከምዘዘራረቦ ኣቐዲሙ ተሓቢሩ’ዩ።

ካብ ከሰላ ናብ ኤርትራ ብዘይሕጋዊ  መንገዲ ዝካየድ ዘሎ ንግዲ ከም ፊኖ፡ ዘይቲ፡ ነዳዲን ካለእን ዝኣመሰለ ሃለኽቲ ነገራትን ከምኡ ድማ ናይ ወጻኢ ባጤራን ንቁጠብኣ ይሃስዮ ከምዘሎ ሱዳን ብተደጋጋሚ ክትገልጽ ጸኒሓ’ያ።

—————————————-///////////——————————-

 

ሰንበት 10/12/2017

መንግስቲ ጅቡቲ ወደባት ሃገሩ ንዝጥቀማ ሃገራት ናይ 45 ሚኢታዊት ምንካይ ዋጋ ከም ዝገብረለን ኣፍሊጡ።

መንግስቲ ጅቡቲ ኣብ ቀረባ እዋን ንዝሃነጾ ዶራለ ዝተባህለ ወደብ ተጠቀምቲ ንዝኾና ሃገራት ናይ 45 ሚኢታዊት ምጉዳል ዋጋ ከም ዝገብር ኣፍሊጡ’ሎ።

መንግስቲ ጅቡቲ ነዚ ዘፍለጠ ብመገዲ ኣካያዲ ስራሕ እቲ ወደብ ኣቢሉ ኮይኑ፡ እዚ ዓቢ ምጉዳል ዋጋ ነታ ብልዕሊ 90 ሚኢታዊት ተጠቃሚት ወደብ ጅቡቲ ዝኾነት ኢትዮጵያ ዝለዓለ ረብሓ ከም ዘለዎ ተንተንቲ ፖለቲካ እቲ ከባቢ ይገልጹ ኣለው።

ብመሰረት ሓበሬታ ዘሪፖርተር እቲ ወደብ ህንጸቱ ካብ ዝተዛዘመሉ ኣብ ውሽጢ እዚ ዓመት ጥራሕ ልዕሊ 200 መራኽብ ኣተኣናጊዱ’ሎ።

ከከም ዓይነቱ ንሓንቲ መርከብ ካብ 17 ክሳብ 25 ሽሕ ዶላር ክራይ ከም ዘኽፍል’ውን ተፈሊጡ’ሎ።

——————————–//////////////////———————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሰንበት 10/12/2017

ዕጡቓት ኣልሸባብ ብወለንትኦም ኢዶም ናበ ሓይልታት መንግስቲ ሶማልያ ናይ ምሃብ መስርሕ ይቕጽሉዎ’ለው።

ካብ ቅድሚ ቀረባ እዋን ጀሚሮም ዕጡቓት ሚሊሻታት ኣሸባሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ብገዛእ ፍቓዶም ኢዶም ንሓይልታት ጸጥታ ሶማልያ ዝህቡ ዘለው ኮይኖም ከም መቐጸልታ ናቱ ድማ ኣብዚ ሳልሰቲ ሽዱሽተ ዕጡቓት እቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ኢዶም ሂቦም ኣለው።

እቶም ሚሊሻታት ኢዶም ብፍቓዶም ክህቡ ዝኸኣሉ ዓበይቲ ዓዲ እታ ሃገር ብዝገበሩዎ ዝርርብ ከም ዝኾነ ሬድዮ ዳልሳን ጸብጺባ።

እቲ በቶም ዕጡቓት ሚሊሻታት ዝረኣ ዘሎ ኢድካ ብፍቓድካ ናይ ምሃብ ተርእዮ ካብ ኣመራርሓ እቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ዝርከብዎ ብምዃኑ ድማ ውድቀት እቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ይቃረብ ምህላው ዘርኢ ከም ዝኾነ ይግለጽ’ሎ።

————————————////////////————————–

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here