ዝርዝር ዜና 11-04-2018

0
201

ህሉው ኩነታት ኤርትራ ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት ጥሜትን ሕጽረት ገንዘብን ተሸሚሙ’ሎ፡፡

ካብ ካልእ ግዜ ብዝኸፍአ መልክዑ ኩነታት ሃገር ናብ ዝበኣሰ ደረጃ ዝብርኽ ዘሎ ኮይኑ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ’ዚ ተኸሲቱ ዘሎ ጥሜት ናህሪ ዕዳጋን ሕጽረት ናይቲ ኣብ ባንኪ ዝሕየር ዘሎ ገንዘብን እቲ ኩነታት እናተጋደደ ይኸይድ ከምዘሎ ድምጺ ሰላምን ዲሞክራስን ኤርትራ ኣብ ዝለኣኸልና ሓበሬታ ገሊጹ፡፡

ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ሽግሩ ኣመት ዝገብር ኣካል ኣብ ዘይብሉን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ተነጺሉ ብሓያል ጥሜት ይግረፍ ኣብ ዘለውሉን እዋን ሃገር ከደን ኣንጸላልዩ ንዘሎ ደርቂ ጉጅለ ህግደፍ ናብ ዓለም ከይበጽሕ ምሕቡኡን ንህዝቢ ብምቑጽጻርን ክዓባብሶ ይፍትን ከምዘሎ ኣነጺሩ፡፡

ገለ ጥሪት ዘለዎኦም ሓረስቶት ጥሪቶም ብዝሓሰረ ዋጋ ክሸጥወን ይግደዱ ከምዘለው ዝሓበረ ድምጺ ሰላምን ዲሞክራስን ኤርትራ፡ ሎሚ ኣብ ኤርትራ እቲ ጣዕሚ ዘለዎ ህይወት ዝነብር ዜጋ ዘመድ እቶም ምስ ናይ ግበታ ሰንሰለት ዝተኣሳሰሩ ሓለፍቲ ጥራይ ምዃኖም’ውን ኣብሪሁ፡፡

ኣብ ኤርትራ ደርቂ ብተደጋጋሚ ፈታኒ መድረኽ ዜጋታት ይኸውን ከምዘሎ ብተደጋጋሚ ምግላጽና ዝዝከር’ዩ፡፡

———————————-////////////////——————————-      ረቡዕ 11/04/2018

ናብ ታዕሊም ዝጓዓዙ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ብዘጋጠሞም ሓደጋ መኪና ዓሰርተታት መንእሰያት ሞይቶም፡፡

ብ4 ሚያዝያ ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ ህግደፍ ናብ ታዕሊም ዝጓዓዙ ዝነበሩ ኣባላት ሓይልታት ምኽልኻል ተጻዒኖሙላ ዝነበሩ መኪና ብምግምጣላ ኣስታት 50 መንእሰያት ክሞቱ ከለው ካልኦት ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ድማ ከቢድን ፈኲስን መቑሰልቲ ኣጋጢምዎም ኣሎ፡፡

ካብቶም ተሳፈርቲ ትሕቲ ዕድመን ብርክት ዝበላ ደቂንስትዮን ከምዝርከብዎም ዝሓበረ ክሳብ ሕጂ ዝበጽሓና ዜና፡ ስድራቤታቶም’ውን ተረዲኦም ኣብ ከቢድ ሓዘን ኣለው፡፡

ኣብ ሸግርኒ ከባቢ ባጽዕ ካብ ዝተገምጠለት ናይ ጽዕነት መኪና ብጀካ’ቶም ህይወቶም ዝሓለፉ ካብቶም ዝቆሰሉ’ውን ንሞት ዝተቓልዑ ክህልው ከምዝኽእሉ ይግለጽ ኣሎ፡፡

ጉጅለ ህግደፍ ነዚ ሓደጋ መንእሰያት፡ ዝኾነ ሽፋን ማዕከናት ዜና ከምዘይሃቦን በንጻሩ በቲ እቶም መንእሰያት ዝሞቱሉ መዓልቲ 4 ሚያዝያ ዝኽሪ ኣህጉራዊ መዓልቲ ነተጉቲ ብምባል ዘኪርዎ ከምዝወዓለን ተፈሊጡ’ሎ፡፡

ሬድዮ ድምጺ ወጋሕታ በዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ዘሕዝን ኩነታት ንስድራ ግዳያት ጽንዓት ትምነ፡፡

—————————–////////////////—————————— 

ረቡዕ 11/04/2018

ስርዓት ኢሳይያስ ኣብ ጉልበታዊ ዕዮ ንዘይተሳተፉ ሽማግለታት ኣብ ድኳን ሕድሪ ከይሽምቱ ይኽልክሎም ኣሎ፡፡

ካብ ህዝቢ ተቐባልነት ብምስኣኑ ኩሉ ዝደልዮ ብምፍርራሕ ብጎነጽን ድሌታት ህዝቢ ብምዕፋንን ተሰማዕነት ከጥሪ ዝደሊ ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ንሱ ኣብ ዝኣዘዞ ጉልበታዊ ዕዮ ንዘይነጠፉ ብዕድመ ዝደፍኡ ሽማግለታት ካብቲ ባዕሉ ዘማሓድሮ ድኳን ሕድሪ ከይግልገሉ ይኽልክሎም ኣሎ፡፡

ቅድም ክብል መሬቶም መንጢሉ ተመሊሱ ንሓረስቶት ብኣዝዩ ውሑድ ክፍሊት ሕርሻዊ ንጥፈታት ከሰላስሉ ከገድዶም ዝጸንሐ ጉጅለ ህግደፍ ሕጂ ድማ ኣብቲ ንህዝቢ ጥቅሚ ዘይብሉ ጉልበታዊ ዕዮ ንምስታፍ ዘይከኣሉ ዓበይቲ ወለዲ ከም ሰቦም ከይኮኑ ይኽልክል ኣሎ፡፡

ቅድሚ ቑሩብ ሰሙናት እቲ ስርዓት ንዘውረዶ መምርሒ ክፍሊት ዘይፈጸሙ ዜጋታት ብኩፖን ከይጥቐሙን ክኽልከሉን ከምዝገበረ ገሊጽና ምንባርና ይዝከር፡፡

—————————–////////////////——————————– 

ረቡዕ 11/04/2018

ካብ ቁሸት ባድመ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፍጽሞ ዘሎ ቅሉዕ ጥሕሰት ሕጊ ከምዝዓቢ ተገሊጹ፡፡

ድምጺ ሰላምን ዲሞክራስን ህዝቢ ኤርትራ፡ ከምዝሓበሮ ዶብ ጉልባብ ጌርካ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተወለዐ ኣብራሲ ኲናት ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ብመንገዲ ገለ ምእዙዛት ስማውያን ጀነራላት ኣቢሉ ኮነ ኢሉ ከም ዝወለዖ  ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ህዝቢ ዝፍጽሞ ዘሎ መሰረታዊ ጥሕሰት ሕጊ ከየሰክፎ ሕጊ ይከበር ማለቱ ንዕቐቱ ዘንጸባርቕ ምዃኑ ሓቢሩ፡፡

ጉዳይ ዶብ በቲ ዝጀመሮ መስርሕ ሕግን ዝተወሃበ ፍርድን ኣብ ግብሪ ተተርጒሙ ክፍታሕ ከምዘለዎን መሰረታዊ ሰብኣውን ዲሞክራስያውን መሰላት ህዝቢ ዓፊኑ ብዘይ ሕግን ሕጋዊ ተሓታትነትን ከም ቃሕትኡ እናመሓደረ፡ ንግኡዝ መሬት ቅድሚ ክብሪ ሰብ ሰሪዑ ንጹህ ብዱል ክመስል ኣብ ኤርትራ ጥሕሰት ሕጊ ተፈጺሙ ኣሎ፡ ሕጊ ይከበር ኢሉ ከእዊ ምስማዕ ስጊንጠርነቱ ዘንጸባርቕ ምዃኑ’ውን ገሊጹ፡፡

ብተወሳኺ ካብ ቁሸት ባድመ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝዓብን ስለዝቕድምን ባዕሉ ኮነ ኢሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝፍጽሞ ዘሎ ቅሉዕ ገበናዊ ተግባራት ተኣሪሙ ተዝሓትት መምሓረሉ ክብሉ ገሊጾም ብምባል ድምጺ ሰላምን ዲሞክራስን ኤርትራ ንገለ ዜጋታት ብምጥቓስ ሓቢሩ’ሎ፡፡

————————–////////////////——————————– 

ረቡዕ 11/04/2018

ሱዳናውያን እሱራት ፖለቲካ ብህጹጽ ክፍትሑ ፕረዚደንት እታ ሃገር ኣዚዙ፡፡

ኣገልግሎት ዜና ሱዳን ሱና ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ፡ ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ሓሰን ኣልበሽር፡ ተኣሲሮም ንዝጸንሑ ናይ ፖለቲካ እሱራት ብህጹጽ ክፍትሑ ትእዛዝ ከምዘመሓላለፈ ጸብጺቡ፡፡

እቲ ስጉምቲ ሃገራዊ ዕርቂ፡ ሰላምን ምርድዳእን ንምውራድ ዕላማ ዝገበረ’ዩ ድማ ተባሂሉ’ሎ፡፡

ዝሓለፈ ወርሒ 80 እሱራት ፖለቲካ ክፍትሑ ኣዚዙ ዝነበረ ፕረዚደንት ኣልበሽር፡ ሕጂ’ውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ይወስድ ምህላው ኣመስጊኑዎ’ሎ፡፡

እንተኾነ ኣብዚ ናይ ሕጂ ትእዛዙ ክንደይ እሱራት ከምዝፍትሑ ብጹጹይ ዝተነጸረ የለን፡፡

————————-////////////////——————————- 

ረቡዕ 11/04/2018

ሃገራት ምዕራብ ንመስርሕ ምርጫ ዝምባብወ ክዕዘባ መንግስቲ እታ ሃገር ዓዲሙ፡፡

ዙምባብወ ድሕሪ 15 ዓመታት ንፈለማ እዋን ሃገራት ምዕራብ ኣብ ቀረባ እዋን ንእተሰላስሎ መስርሕ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ክዕዘባ ዕድመ ከም ዘቕረበት ሲጂቲኤን ኣፍሪቃ ጸብጺቡ፡፡

ሃገራት ኣሜሪካ፡ ኤውሮጳን ኣውስትራልያን ከምኡ’ውን ኮሚሽን ኤውሮጳ ሕብረት ድማ ነቲ ምርጫ ክዕዘባ ዕድመ ዝተነብረለን ሃገራት’የን፡፡

እዘን ብፕረዚደንት ኤመርሰን መናንጋዋ ዕድመ ተገይሩለን ዘለዋ ሃገራት ኣብ ዘመነ ስልጣን ሮበርት ሙጋቤ ተኸልኪለን ዝነበራ ምዃነን ጸብጻብ ሲጂቲኤን ኣመልኪቱ፡፡

ብዙምባብወ ቀሪቡ ዘሎ ዕድመ፡ እታ ሃገር ኣብ መስመር ዲሞክራሲ ትጎዓዝ ከም ዘላ መርኣያ’ዩ ተባሂሉ’ሎ፡፡

————————////////////////———————————

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here