ዝርዝር ዜና 11-05-2017

1
3000

ብሰንኪ ምህጋር ገንዘቦም ናብ ስደት ዝሃደሙ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም እንተተመሊሶም ገንዘቦም ክረኽቡ ምዃኖም ጎስጓስ ይካየደሎም ከምዘሎ ተሓቢሩ፡፡

ብሰንኪ ምህጋር ገንዘቦም ናብ ስደት ዝሃደሙ ኤርትራውያን ናብ ሃገሮም እንተተመሊሶም ገንዘቦም ክረኽቡ ምዃኖም ጎስጓስ ይካየደሎም ከምዘሎ ተሓቢሩ፡፡

ከምጸብጻብ ሬድዮ መድረኽ ንግዳዊ ትካላቶም ተዓጽዩ፡ ዝነበሮም ናይ ዶላር ሕሳብ ዝተሃገሩ’ሞ ኣብ ሃገሮም ምስራሕ ስኢኖም ናብ ደቡብ ሱዳንን ኡጋንዳን ዘምረሑ ኤርትራውያን ነጋዶ ናብ ኤርትራ ክምለሱን ገንዘቦም ኣብ ባንክታት ኤርትራ ብዶላር ከቐምጡን ጻውዒት ይቐርበሎም ኣሎ፡፡

ብፍላይ’ቶም ብርክት ዝበለ ዶላር ኣለዎም ተባሂሎም ዝግመቱ ኣብ ጁባ ዝርከቡ ነጋዶ ልኡኽ ህግደፍ በብሓደ ናይ ምሳሕን ድራርን ግብጃ እናገበረ ገንዘቦም ኣብ ባንክታት ኤርትራ ከቐምጡ’ኳ እንተጸውዐ እቶም ንግዳዊ ፍቓድ ተኣጊዶም፡ ገንዘቦም ተሃጊሩን ፍቓድ እታው ይኹን ሰደድ ዝተኸልከሉን ነጋዶ ግን ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ምዝመዛ ኣብነት ኣሰንዮም ብምቕራብ ናይ ተቓውሞ መልሲ ከምዘስመዑ ተጠቒሱ’ዩ፡፡

ላዕለዋይ ልኡኽ ህግደፍ ብዛዕባ’ዚ ተባሂሉ ዘሎ ጉድለታት ኣፍልጦ ከምዘለዎ ድሕሪ ምግላጽ ሕጂ ግን ገንዘቦም ብምእታው ዝደለይዎ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ክገብሩ ከምዝኽእሉ’ኳ ከእምኖም እንተፈተነ 10 ሽሕ ናቕፋ ምንቅስቓስ ተኸሊኡ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ከም ዓቢ መርትዖ እናሃለወ ገንዘቦም ናብ ኤርትራ ክሰዱ ትጽቢት ከምዘይግበረሎም ገሊጾም ኣለዉ ከምሓበሬታ ሬድዮ መድረኽ፡፡

ንሱ ብተወሳኺ ህዝቢ ካብ ባንኪ ገንዘብ ምውጻእ ኣብ ዝተኸልከለሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንዓዓቶም ግን ፍሉይ ፍታሕ ከምዝግበረሎምን ኣብ ዝደለይዎ እዋን ከንቀሳቕስዎ ዘኽእሎም መምርሒ ክመሓላለፈሎም ከምዝኾነን ቃል ከምዝኣተወሎም’ዉን ተገሊጹ’ዩ፡፡

————————————————-///////////////////////////———————–ሓሙስ 11/05/2017

ኢ-ሰብኣዊ ኣታሕዛ መላኺ ኢሳይያስ ዜጋታት ብኸቢድ ማሕለኻ ናብ ስደት ከቕንዑ ይድርኽ ምህላው ተገሊጹ።

ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝዘርግሐኦ ሓበሬታ 28 ኤርትራውያን ኣብ ናይ ጽዕነት መኪና ምስ ስሚንቶ ተጻዒኖም ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ሱዳን ክሰግሩ ምትሓዞምን እዚ ድማ ኢ-ሰብኣዊ ኣታሕዛ መላኺ ኢሳይያስ ዜጋታት ብኸቢድ ማሕለኻ ናብ ስደት ከቕንዑን ይድርኽ ምህላው ይገልጻ’ለዋ።

ከም ሓበሬታ ኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን እቶም 28 ዜጋታት ኣብ ሓንቲ ስሚንቶ ዝጸዓነት FSR ዝዓይነታ መኪና ተሳፊሮም ብላሜራ ተሸፊኖም ይኸዱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝነበረ ላሜራ ብምስባሩ እቲ ስሚንቶ ኣብ ዝባኖም ብምውዳቑ ብዘስምዕዎ ኣውያት ርዱኡና ፖሊስ ከተማ ጎንደር ተረኺቡ ካብ ሓደጋ ከምዘድሓኖምን እቶም ሒዞሞም ዝነበሩ ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ከኣ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክውዕሉ ከም ዝገበረን የረድእ።

ኣብዚ እዋን ልዕሊ 3 ሽሕን 5 ሚኢትን ዝግመቱ ዜጋታት በብወርሑ ናብ ኢትዮጵያ ይሰግሩ ከምዘለው ካብኣቶም እቶም ሓደ ርብዒ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ምዃኖም ይግለጽ።

—————————————-////////////////—————————————–

ሓሙስ 11/05/2017

መርከብ ኵናት ኢጣልያ ናብ ኤርትራ ክትበጽሕያ ይበሃል ኣሎ፡፡

ኣብ ኣቡዳቢ መልሕቓ ኣውሪዳ ዘላ ካራቢነረ መርከብ ኵናት ኢጣልያ ናብ ኤርትራ ኣምሪሓ ኣላ ክትብል ንጋልፍ ኒውስ ብምጥቃስ ሬድዮ ኤረና ገሊጻ፡፡

እዛ ኣብ ዓመተ 2015 ኣብ ምቑጽጻር ዘይሕጋዊ ምስግጋር ስደተኛታትን ጭውያ ንግዳውያን መራኽብን ክትነጥፍ ጸኒሓ ዝተባህለት መርከብ 168 ወተሃደራት፡ ሚሳይላትን ዝተፈላለየ ኣጽዋርን ዝዓጠቐት’ያ ተባሂሉ’ሎ፡፡

ብካልእ ዜና ኤርትራን ግብጽን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ይርአ ንዘሎ ብድሆታት ንምግጣም ብዝብል ምስምስ ኣብ ጸጥታውን ወተሃደራውን መዳያት ይዝትያ ከምዘለዋ’ዉን ተፈሊጡ’ሎ፡፡

ኣብ ከባቢ ደሴት ዳህላክ ክትርከብ ኖራ ዝተባህለት ንእሽተይ ደሴት ንግብጺ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ክትህብ ስርዓት ህግደፍ ከምዘፍቀደ ይፍለጥ፡፡

———————————————-///////////////////////////————————–ሓሙስ 11/05/2017

ዕቑር ዓቕሚ ኤርትራውያን መንእሰያት ሓርነት እንተዝረክብ፡ ስም ሃገርና ብስደት  ዘይኮነ ጎብለላት ብምፍራይ ዝጽዋዕ ምዃኑ ተሓቢሩ ፡፡

ንደቡብ ኣፍሪቃዊት ክለብ ዳይመንሽን ዳታ ወኪሉ ኣብ መበል 100 ዓመት ቅድድም ብሽክለታ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ዝሳተፍ ዘሎ ኤርትራዊ ዳኒኤል ተኽለሃይማኖት፡ ብዘመዝግቦ ዘሎ ዓወታት ደሚቑ ከምዘሎን በዚ ድማ ዕቑር ዓቕሚ ኤርትራውያን መንእሰያት ሓርነት እንተዝረክብ፡ ሃገርና ብስደተኛታት ዘይኮነስ ብጎብለላት ዜጋታታ እትፍልጥን እትኽበርን ሃገር ምኾነት ነይራ ክብላ  ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ስፖርት ኣቃሊሐን።

ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ዳንኤል ተኽለሃይማኖት ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ 2015፡ ንማልያ “ኣንበሳ ዓቐብ” ምውዳይ ናይ መጀመርያ ጸሊም ኣፍሪቃዊ ምዃኑ ዝዝከር ከምዝኾነን ከምኡ ድማ ኣብ ክልተ ኣጋጣሚታት ክራይተርዩም ዶውፊነ ናይ ዓወት ማልያ ምውዳዩን ፡ ሕጂ ድማ ኣብ ኢጣልያ ዝካየድ ዘሎ ግራንድ ቱር ውድድር’ውን  ንማልያ “ኣንበሳ ዓቐብ” ክውንና ክኢሉ ኣሎ ።

ብዘይካ’ዚ ዳኒኤል ኣብዚ ብዓርቢ 5 ግንቦት ዝፈለመን 195 ዓበይትን ስሙያትን ተቐዳደምቲ ዝሳተፍዎ ዘለዉ ጂሮ ዲ ኢጣልያ፡ ብርክት ዝበለ ካልእ ዓወታት’ውን ሓፊሱ ከምዘሎ፡ ወዲ ሃገሩን ወዲ ጋንትኡን ዝኾነ ናትናኤል ብርሃነ’ውን ብወገኑ ግዜ ከይከሰረ ምስ ዝበዝሑ ተቐዳደምቲ ብሓባር ቅድድሙ ይቕጽል ምህላዉ ይግለጽ  ኣሎ።

————————————————////////////////////////—————————

ሓሙስ 11/05/2017

መስመር መገዲ ባቡር ኢትዮጵያ ናይ ፈተነ ስርሑ ጀሚሩ፡፡

ንኢትዮጵያን ጅቡትን ብኩለመዳያት ከተኣሳስር ዓሊሙ ዝተሃንጸ መገዲ ባቡር ኢትዮጵያን ጅቡትን 10 ግንቦት 2017 ካብ ጅቡቲ ናብ ድሬዳዋ ብዝተገብረ ጉዕዞ ናይ ስራሕ ፈተነ ከም ዝጀመረ ማዕከናት ዜና ሓቢረን፡፡

እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ብጸዓት ኤሌክትሪክ ተጠቒሙ ዝካየድ ጉዕዞ ካብ ጅቡቲ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዝዝርጋሕ ኮይኑ፡ ናይ 752 ኪሎሜትር ርሕቐት ዘለዎን 3 ነጥቢ 4 ቢልዮን ዶላር ወጻኢ ዝተገብረሉን’ዩ፡፡

እቲ ዝጀመረ ፈተነ ጉዕዞ ብቕዓትን ሕጽረት እቲ መስመር ንምፍታሽ ዕላማ ዝገበረ’ዩ ተባሂሉ’ሎ፡፡

——————————————————/////////////////////————————

ሓሙስ 11/05/2017

ንኣልሸባብ ድሕሪ ክልተ ዓመት ነበረ ንምግባር ኣበርቲዑ ከምዝሰርሕ ፕረዚደንት ሶማልያ ገሊጹ፡፡

ፕረዚደንት ሶማልያ መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ፋርማጆ ኣልሸባብ ዝተባህለ ኣሸባሪ ጉጅለ ኣብ ውሽጢ ክልተ ዓመት ሙሉእ ብሙሉእ ከምዝድምሰስ ቃል ኣትዩ፡፡

ምስ ኣገልግሎት ዜና ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለመሕተት ፕረዚደንት ፋርማጆ፡ መንግስቱ ነቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ሓንሳብን ንሓዋሩን ንምስዓር ቆሪጹ ከምዘሎ ብምርግጋጽ ማሕበረሰብ ዓለም’ዉን ኣብቲ ምስ ኣልሸባብ ዝግበር ጥምጥም እወንታዊ ግዴትኡ ክዋጻእ ጸዊዑ፡፡

ፕረዚደንት ፋርማጆ ነዚ ዘረጋገጸ፡ ሰራዊት ሶማልያን ኣብታ ሃገር ዝርከብ ዓቃቢ ሰላም ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ነቲ ስርሒት ሙሉእ ቅሩብነቶም የርእዩ ብምህላዎም ከምዝኾነ ገሊጹ፡፡

————————————————–/////////////////////—————————-

1 COMMENT

  1. ሰላም ኣዳለውቲ ሬድዮ ወጋሕታ እቲ ገብርዎ ዘለኩም መደባት ኣብ ኩሉ መዳይ ንስርዓት ህግደፍ ምቅላዕን ንህዝቢ ደረጃ ንቅሓቱ ክብ ንምባል ኣብቲ ስርዓት ዝነበሮ ርድእቲ ናብቲ ሓቂ ኣምምጻእ ቀለልቲ ስራሓት ኣይኮኑን ሰለዚ በርትዑ ኣጆኩም።ኣብ ትንታኔ ዜና ስፍሕ ዝበለ ግዜ እንተ ሂብኩም ከኣ ጽብቅ
    ካብ ተከታተሊ መደብኩም
    ተስፋይ ጣዓመ
    ሃገረ እስራኤል

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here