ዝርዝር ዜና 11-06-2018

0
261

ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምድንኦም ክንዮ ዶብ ዝኣመተ ክኸውን ከምዝግባእ ኣብ ዘተ መዝሙር ሰላም ዝተሳተፉ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ገሊጾም፡፡

ብኣዳላውነት ሴሌብሪቲ ኢቨንትስ ካብ ጫፍ ዓፋር ክሳብ ጫፍ ዞባ ጋሽባርካ ብዶባት  ዝራኸቡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ መቐለ ተራኺቦም ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ከምዝሓበርዎ ህዝብታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰንኪ ምስሕሓብ ዶብ ብዝተፈጠረ ምትሕርፋፍ ምስ ቃንዝኦም ክነብሩ ከምዘይብሎምን እዚ ዘጋጠመ ጸገም ከኣ ህዝቢ ንህዝቢ ብዝገብሮ ዘተ ክፍታሕ ከምዘለዎን ኣተሓሳሲቦም፡፡

ብ10 ሰነ 2018 ልዕሊ 700 ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ብሓባር ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ከምዝሓበርዎ ብፍላይ ኣብ ዶባት እንርከብ ህዝብታት ብታሪኽ ብሃይማኖት ብቋንቋን ብባህልን ሓደ ህዝቢ ካብ ምዃና ብዝሰገረ ብመውስቦ ዝተኣሳሰርና ብምዃና ዝምድንና ክንዮ ዶብ ዝሰገረ ክኸውን ይግባእ ክብሉ ብትረት ተዛሪቦም፡፡

ኣብ ዶባት ዝርከቡ ህዝብታት ክልቲኡ ሃገራት ጸገማቶም ብጸዓዱ ከምዘይፍታሕን ኣይኮነን’ዶ ዶባቶም ኣግባራቶም፡ እምኖምን ሓመዶምን እንተላይ ጥሪቶም ባዕሎም ብንጹር ስለዝፈልጥዎ ብዶባት ክሰሓሓቡን ክተፋነኑን ከምዘይክእሉ ኩሎም ጸገማቶም ባዕሎም ብዘተ ክፈትሑ መንግስታት ክልቲኦም ሃገራት ዕድል ክፈጥሩሎም ተላብዮም፡፡

ብምስምስ ዶብ ብዝተፈጥረ ጎንጺ ልዕሊ 80 ሽሕ መስዋእቲ ዋጋ ከምዝኸፈለን ማእለያ ዘይብሉ ዕንወትን ምዝንባል ዜጋታትን ከምዘብጸሐን ኣብ ክልቲኡ ሃገር ዝርከብ ሓው ህዝቢ ኣይ ኵናት ኣይ ሰላም ኮይኑ ልዕሊ 20 ዓመታት ዝተኸሰረ እዋናት ኣብቂዑ ንሓባራዊ ዕብየትን ንሰላምን ክሰርሕ ከምዘለዎ ተሳተፍቲ እቲ ዋዕላ ንመንግስታቶም ምሕጽንታ ኣሕሊፎም’ዮም፡፡

————————–////////////////////——————————————–

ሰኑይ 11/06/2018

ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ወሲዳቶ ዘላ ኣወንታዊ መረጋገጺ ንጥቕምን ጸጋን ክልቲኤን ሃገራት ዝጠቅም ምዃኑ ተገሊጹ፡፡

ሎም ቅነ ብኢትዮጵያ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ ከም ኣወንታ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን ዝተፈላለያ ውድባት ኤርትራ ነቲ ውሳነ ናእደአን ዝገልጻ ዘለዋ ኮይነን ፈጻሚ ኣካል ግሃድኤ ድማ ኣብ መንጎ’ዘን ክልተ ሃገራት ዝህሉ ሰላም ንኹሉ ጠቓሚ ምዃኑ ኣስሚሩሉ፡፡

ንህዝቢ ኤርትራን ሓው ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣፍደገ ዘላቒ ሰላምን ሰናይ ጉርብትናን ከርሕው ትምኒቱ ወሰን ከምዘይብሉ ዝገለጸ ግሃድኤ፡ እዚ ተወሲዱ ዘሎ ልቦናዊ ተበግሶ ኣብ ሰረት ልኡላውነት ክልቲኤን ሃገራት ዝቖመ ዝምድና ናብ ንቡር ቦትኡ ተመሊሱ ክልቲኡ ህዝቢ ተኸባቢሩ ዝነብረሉን ኣብ ዞባና ፍትሕን ሰላምን ዝረጋገጸሉን ንክኸውን ተጀሚሩ ዘሎ ሓድሽ ጉዕዞ ንጥቕምን ጸጋን ክልቲኤን ሃገራት ዘየጠራጥር’ዩ ክብል ኣነጺሩ፡፡

እዚ ብኢትዮጵያ ተታሒዙ ዘሎ ኣንፈት ዕርቂ ኣብ መንጎ ክልተ ህዝብታትን መንግስታትን ብኸመይ ክረአ ይኽእል ዝብል ነገር ከም ኤርትራውያን ብጽሞና ክንዋስኣሉ ዘለና ጉዳዩ’ዩ ዝበለ ከኣ ኤርትራዊ ስምረት ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኮይኑ፡ ሕጂ’ዉን ንረብሓ ክልቲኡ ህዝብታት ማእከል ጌርካ ተጀሚሩ ዘሎ ኣንፈት ዕርቂ ክቀላጠፍ ካብ ምጽዓር ካልእ ዝሓሸ መተካእታ ከምዘየለ ኣገንዚቡ፡፡

እዚ ቀሪቡ ዘሎ ሕቶ ሰላም ንህግደፍ ዘይውጻእ ዓቐበት ክኾኖ ከምዝኽእል ዝገለጸ ስምረት፡ ነዚ ንምድንጓይ ወይ ድማ ቅሂሙ ንምትራፍ ብዘለዎ ዓቕሚ ከምዝሰርሕን ብዘይ ንሱ ጽልኣትን ተቓውሞን ህዝቢ ኣብ ከቢድ ጭንቀት ሸሚምዎ ብምህላዉ ሰራዊት ሕቶ ኣጣይስና ከየልዕል ንተግባራውነቱ ከምዘይተግህ ገሊጹ፡፡

መጻኢ ዕድል ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ እንታይ ክኸውን’ዩ ዝብል ነጥቢ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጭንቀት ዝፈጥር ጉዳይ ኣይኮነን ብምባል ከኣ ፡ ትዕበ ትንኣስ ንህዝቢ እፎይታ ኣብ ዝፈጥር ረብሓ ብደስታ ክቕበልዎ ከምዝግባእ ኣተሓሳሲቡ፡፡

——————————-//////////////////////——————————————-

ሰኑይ 11/06/2018

ጉጅለ ህግደፍ ንደገፍቱ ብመደብ ኣባኢሱ ተመሊሱ ብምሽምጋል ንመናዊሕ ስልጣኑ ይጥቀመሎም ኣሎ።

ህግደፍ ካብ’ቶም ሳላኻን ምሳኻን ኢሎም ብዓይኒ ዕሙት ዝከላኸልሉ ዝነበሩ ኣምለኽቱ እናተነጸለ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን፡ ብፍላይ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ብኤምባሲታቱን ብዝተፈላለየ ጉልባብ ሓድነት ህዝቢ ንምዝራግ ዝለኣኾም ዕሱባት ካድራቱን ኣቢሉ፡ ኣብ መንጎ ደገፍቱ ስጡም ምትእምማን ከይፍጠር ብመደብ ዘሪጉ ተመሊሱ ሸምጋሊ ኮይኑ ብምቕራብ ንመናውሒ ስልጣኑ ይጥቀመሎም ከም ዘሎ ካብ በበይኑ ኩርናዓት ንዝመጾ ሓበሬታ ብምጥቃስ ድምጺ ሰላምን ዲሞክራስን ኤርትራ ኣገንዚቡ።

ጃንዳ ህግደፍ ክጥቀመሉ ንዝጸንሐ ናይ ሽርሕን ጉርሕን ፖለቲካዊ ጎስጓሳት ህዝቢ ካብ ነጻ ተመክሮኡ ብግቡእ ክግንዘቦን ከለልዮን ምስ ጀመረ፡ ኣብ ኤርትራ ብዝገዝእዎ መሬት፡ ኣባይትን ትካላትን ከምኡ’ውን ንመንቀሳቐሲ ሰነዳትን ከም መፈራርሕን መቖጻጸርን ክጥቀመሉ ምጽንሑ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ፡ እዚ ሜላ’ዚ ግና ኣገልግሎቱ ምስ ኣብቀዐ፡ ኣባላት ምትእምማን ፈጢሮም ኣንጻሩ ገለ ነገር ከይገብሩ ካብ ዝሓደሮ ስግኣት ተበጊሱ፡ ምትእምማን ጠፊኡ ምጥርጣር ክነግስ ብምግባር ተገልቢጡ ሓላይን ሓላፍነታውን መሲሉ ብምሽምጋል፡ በብመንገዶም ምንጪ ሓበሬታኡ ኮይኖም ከገልግልዎ ብመደብ ይሰርሕ ኣሎ።

እቶም ብቀጥታን ብተዘዋዋርን ብኤምባሲታትን ብኣታቶም ብዝዋፈሩ ዕሱባት ካድራትን ብዘይፈልጥዎ ኩነታት ሕድሕዶም ኣብ ቅርሕንቲ ዝኣትውን ምትእምማን ዘጥፍኡን ዘለው ወገናት፡ እቲ ጉዳይ ካበይ ከም ዝነቅልን በዓል ቤቱ መን ከም ዝኾነን ርግእ ኢሎም ከስተብህሉ ይግባእ ክብል’ውን መኺሮም።

——————————/////////////////////———————————————–

ሰኑይ 11/06/2018

ሓደ ካብ ኣሜሪካ ዝተጠረዘ ሰብ ካብ ንኤርትራ ዝኣቱ ህይወቱ ከሕልፍ ብምምራጽ ኣብ ካይሮ ነብሰ ቕትለት ከምዝፈጸመ ተሓቢሩ፡፡

ሓደ ኤርትራዊ ካብ ኣሜሪካ ተጠሪዙ ኣብ ትራንዚት ኣብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ካይሮ ኣብ ሓደ መጽንሒ ገዛ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን ናብ ኤርትራ ካብ ዝምለስ ብምባል ህይወቱ ብገዛእ ፍቓዱ ከምዝሓለፈ ካብ ኣሜሪካ ዝወጸ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣፍሊጡ፡፡

እዚ ወዲ 34 ዓመት ዘርእሰናይ ኤርምያስ ተስፋጽዮን ዝተባህለ መንእሰይ ናብ ኣስመራ ክጥረዝ ጸጥታ ግብጺ ኣብ መጽንሒ ቦታ ምስ ገበርዎ ኣብ ከባቢ መሕጸቢ ሰብነት ሞይቱ ከምዝጸንሖም’ዮም ንሰብ መዚ ኣሜሪካ ኣፍሊጦም ዘለዉ፡፡

ዘርእሰናይ ናብ ኣሜሪካ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ካብ ዝኣተዉ ሓደ ኮይኑ ኣብ ሃዳልጎ ቴክሳስ  ፖርት ምስ ተትሓዘ ካብ ለካቲት 2017 ኣትሒዙ ኣብ ቀይዲ’ዩ ጸኒሑ፡፡

ኣብ ወርሒ ሕዳር 2017 ዳኛ ፈደራል ኢሚግሬሽን ዘርእሰናይ ካብ ኣሜሪካ ክጥረዝ ብምውሳኑ ድማ መስርሑ ክሳብ ዝሳለጥ ኣብ ቤትማእሰርቲ ከምዝነበረ ተጠቒሱ’ሎ፡፡

——————————–//////////////////////——————————————-

ሰኑይ 11/06/2018

መንግስታት ኢትዮጵያን ግብጽን፡ ብሓድሽ መንፈስ ፡ ብሓባር ክሰርሑ ኣብ ስምምዕ በጺሖም፡፡

ከምሓበሬታ ማዕከናት ዜና ግብጺ፡ ኣብ ካይሮ ዑደት ስራሕ ዝገበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ግብጺ ዓብደል ፋታሕ ኣልሲሲን ኣብ ዘካየድዎ ሓበራዊ ዘተ፡ ኣብ ሞንጎ ሃገራቶም ዝጸንሐ ምትፍናን ኣወጊዶም፡ ብሓድሽ መንፈስ ብሓባር ክሰርሑ ተሰማሚዖም ኣለዉ፡፡

ኣብቲ ዝገብርዎ ዘተ፡ ኣብ ግድብ ሓጽቢ ሚልንየም፡ ንግብጽን ኢትዮጵያን ብዘይጎድእ መገዲ ክርብሕሉን ብፍላይ ድማ፡ ኣብ ጽላታት ቁጠባን ፖለቲካን ዘለዎም ርክብ ዝያዳ ክድንፍዕን ተረዳዲኦም፡፡

እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ፡ ዶ/ር ኣብይ ኣሕመድ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዑደት ዝገብሮ ዘሎ እሱራት ኢትዮጵያውያን ናይ ምፍታሕ ወፍሪ ግብጺ’ዉን ንዝቐረበላ ሕቶ ብጸጋ ተቐቢላ ን32 ኢትዮጵያውያን ካብ ቤትማእሰርቲ ብናጻ ፈቲሓቶም ኣላ፡፡

እቶም መራሕቲ ብተወሳኺ ኣብ ጉዳይ ደቡብ ሱዳንን ሶማልያን ሰላም ክዓስል ኣብ ዝግበር ጻዕሪ፡ ብሓባር ደገፎም ክህቡ ዝወሰኑ ኮይኖም ብፍላይ ዓብደል ፋታሕ ኣልሲሲ ድማ፡ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ጉዳይ ውሳነ ኮምሽን ዶብ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ዘለዎ ኣድናቖት ገሊጹ’ዩ፡፡

—————————–//////////////////—————————————-

ሰኑይ 11/06/2018

መራኽብ ኣድሕን ስደተኛታት፡ ናብ ወደብ ኢጣልያ ከይጽግዓ ተኸልኪለን፡፡

ከምሓበሬታ ማዕከን ዜና ቢቢሲ፡ 629 ስደተኛታት ዝሓዘት መርከብ ኣድሕን፡ ኣብ ወደብ ኢጣልያን ክትዕሽግ ኣብ ዝፈተነትሉ እዋን፡ ብሓድሽ ሚኒስተር ውሽጢ ዓዲ ኢጣልያ ከምዝተከልከለት ተፈሊጡ፡፡

መንግስቲ ማልታ፡ ነታ ስደተኛታት ዝጸዓነት መርከብ፡ ኢጣልያ ክትቕበል ነይርዎ ክትብል ዝገለጸት ኮይና እንተኾነ ግና፡ መራሒ ማሕበር የማናዊ ክንፈ ማትዩ ሳልቪኒ ከምዝነጸጎ’ዩ ተገሊጹ፡፡

እዞም ብጀርመናዊ ገባሪ ሰናይ SOS ኣብ ማያዊ ግዝኣት ሊብያ ካብ ሓደጋ ምጥሓል ዝደሓኑ ስደተኛታት መጻኢ ዕድሎም ኣብ ትሕቲ ሰበስልጣናት ኢጣልያ ወዲቑ ምህላዉ እቲ ሓበሬታ የረድእ፡፡

ኢጣልያ፡ ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ተበጊሶም ናብ ኤውሮፓ ናይ ዘምርሑ ስደተኛታት ኣውራ መተሓላለፊት ኮይና፡ ኣብታ ሃገር ሓድሽ ስልጣን ተቖጻጺሩ ዘሎ ማሕበር የማናዊ ክንፈ ድማ ኣንጻር ኢምግሬሽን ዘቕነዐ ጽኑዕ መትከል ከምዘለዎ ይንገረሉ፡፡

———————————///////////////////——————————————

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here