ዝርዝር ዜና 11-10-2017

0
680

ንተቓወምቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ደገፍ ክገብር ዝጸንሐ ጉጅለ ህግደፍ ብሰንክኹም’ዩ እገዳ ወሪዱና እናበለ የጉባዕባዓሎም ከምዘሎ ተገሊጹ፡፡

ሰበስልጣን ሃገራዊ ድሕነት ን2 መዓልታት ኣብ ዓላ ንተቓወምቲ ኢትዮጵያ ኣኼባ ኣብ ዘካየዱሎም እዋን ኤርትራ ብሰንኪ ምሕብሓብ ምንቅስቓስ ተቓወምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ክሳብ እገዳ ዝበጽሕ መቕጻዕቲ ክትስከም ከምዝተገደደትን ብመንጽር’ዚ ዘጋጠመ ከቢድ ዋጋ ክምዘን ከሎ ከኣ ካብ ተቓወምቲ ውድባት ዝረኸበቶ ጥቕሚ ዝረብሕ ከምዘይኮነን ምግላጾም ሬድዮ መድረኽ ኣብ ዝዘርገሐቶ ሓበሬታ ገሊጻ፡፡

ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ብርክት ዝበሉ ኣባላት ተቓወምቲ ውድባት ብፍልልያትን ውድቀት ሞራልን ተገማሚዖም ናብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ምብትታኖም ኣዝዩ ዘሻቕል ጉዳይ ከምዝኾነ ዝገለጹ’ቶም ሓለፍቲ ብሰንኪ’ዚ ድማ እተን ውድባት ሓድሽ ኣወዳድባ ጌረን ለውጢ እንተዘይኣምጺኤን ጉጅለ ህግደፍ ዝኽተሎ ስትራተጂ ዳግማይ ክሓስበሉ ምዃኑ’ዉን ጠቒሶም፡፡

እዚ ኣብ ዓላ ዝተኻየደ ኣኼባ ልኡኻት ዜና ከይሳተፍዎ ከምዝተገብረን፡ ኩሎም ተሳተፍቲ ድማ ሞባይላቶም ኣረኪቦም ክኣትዉን ኣኼባ’ዉን ብዝለዓለ ምስጢር ክተሓዝ ከምዝተሓበሩን ከምኡ’ዉን በቶም ተቓወምቲ ዝቐረበ ሕቶ ወሰኽ ባጀትን ምዕዳል ሕርሻዊ መሬትን ብሰበስልጣን ሃገራዊ ድሕነት ኣሉታዊ ምላሽ ከምዝተዋህቦን ሬድዮ መድረኽ ብተወሳኺ ገሊጻ’ላ፡፡

ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ኣዐስኪሩ ሞራላውን ንዋታውን ሓገዛት ክገብረሎም ንዝጸንሑ ተቓወምቲ ኢትዮጵያ ልዕል’ቲ ወዲ ሃገር ኣኽቢርዎም ከምዝጸንሐን  ኣብ ሓለፋን ረብሓታትን’ዉን ኣብ ቅድሚት ተሰለፍቲ ከምዝገበሮምን ዝፍለጥ’ዩ፡፡

ብካልእ ዜና ንኡስ ምንዕዓብ ዘርኣዩ ኣብ ዓዲ ሃሎ ተመዲቦም ዝጸንሑ ኣባላት 29 ዙርያ ብወዲ መምህር ንዝወረደ ትእዛዝ ግፋ ብምንጻግ ኣካላዊ ጎነጽ ዝተሓወሶ ናዕቢ ከምዘካየዱን 3 ኣባላት ኣገልግሎት መጉዳእቲ ክወርዶም ከሎ ቁጽሮም ብርግጽ ዘይተነጸሩ’ዉን ከምዝቆሰሉን እታ ሬድዮ ኣብ ዘውጸአቶ ተወሳኺ ሓበሬታ ገሊጻ’ላ፡፡

እቶም ብደርባ እምኒ ይወርዶም ንዝነበረ ጨካን መቕጻዕቲ ክከላኸሉ ዝፍትኑ ዝነበሩ መንእሰያት ነቲ ዝድቅሱሉ ዝነበሩ ቴንዳታትን መዓስከራትን ዘፍረስዎ ኮይኖም ካብኣቶም 50 ዶብ ብምስጋር ናብ ኢትዮጵያ ክኣትዉ ከለዉ 34 ድማ ናብ ሱዳን ኣትዮም ከምዘለዉ መድረኽ ብተወሳኺ ኣነጺራ፡፡

እዚ ንጭካነ ወዲ መምህር ዝመከተ ትብዓትን ውዳበን መንእሰያት ኣብ ኣስመራ ኣዘራራቢ ዛዕባ ኮይኑ ከምዘሎን ኣብ ሓጺር እዋን ገዚፍ ስምብራት ከምዝገደፈን’ዉን ገሊጻ፡፡

——————————————–////////////////////———————————–

ሮቡዕ 11/10/2017

መላኺ ኢሳይያስ ዘካየዶ ቃለመሕተት ኣለኹ ካብ ዝብል ደሃይ ምግባር ዝሓልፍ ቁምነገር ከምዘይነበሮ ተሓቢሩ፡፡

ድምጺ ሰላምን ዲሞክራሲን ኤርትራ ኣብ ዝለኣኸልና ሓበሬታ ከምዝገለጾ ብ7 ጥቅምቲ ሃንደበታዊ ቃለመሕታት ዘካየደ መላኺ ኢሳይያስ ዘረብኡ ቁምነገር ዘይነበሮ፡ ዘይትሓተቶ ዝምልስን ብካልእ ወገን ድማ ደሃይ ኣጥፊኡ ስለዝጸንሐ ኣለኹ ዝብል መልእኽቲ ንምትሕልላፍን ተባሂሉ ዝተገብረ’ዩ፡፡

ጉጅለ ህግደፍ ሓቢርና ብዘይምስራሕና ተጎዲእና ኢና ክብል ንይምሰል’ኳ እንተተዛረበ ኣብ ዝርገተ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዝነበሮ ዓቢ ተራ ግና ዝኸሓደን ዘታለለን ከምዝነበረ’ዉን ኣነጺሩ፡፡

እዚ ከምዚሉ ከሎ እቲ ቃለመሕተት ቅድሚ መገሻ ሕክምና ኢሳይያስ ናብ ኢማራት ከምዝተኻየደ ዝሓበረ ፈላጢ ውሽጢ ሳክቲዝም’ዉን ኢሳይያስ ክንደየናይ ንወንበሩን ንነብሱን ኣብ ዝስከፈሉ ደረጃ ወዲቑ ከምዘሎ እዚ ሓደ ቀሊል መርኣያ ምዃኑን ዘካየዶ ቃለመሕተት’ዉን ኣለኹ ንምባል ዝገበሮን ዘይምኽኑይን ትርጉም ኣልቦን ምዃኑ ገሊጹ’ሎ፡፡

ብዘይካ’ዚ መላኺ ኢሳይያስ ኣብ ዝገሸሉ እዋን ኩነታት ግፋ ከተማ ኣስመራን ሕግታት ኣብያተ ማእሰርትን ህግደፍ ከምዝጽንክርን ዝገለጸ ኮይኑ ክገይሽ ከሎ’ዉን ነቶም እሙናት ዝበሃሉ 9 ሓለውቱ ኣኸቲሉ ንሕክምና ከምዝኸደን ንኣባላት ቤትጽሕፈት ዓዲ ሃሎ’ዉን ኣብ ኩለን ዲጋታት ዘይወግዓዊ ዑደት የካይድ ኣሎ ዝብል ብ03 ሓበሬታ ከምዝተዋህቦምን ኣቓሊዑ፡፡

መላኺ ኢሳይያስ ብተደጋጋሚ እናተመላለሰ ዝሕከመሉ ኣቡዳቢ ዛይድ ሚሊታሪ ሆስፒታል ዝተባህለ ሕክምና ኢማራት ምዃኑ’ዉን ብስእሊ ኣሰንዩ ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ ገሊጹ’ዩ፡፡

——————————————-////////////////////————————————-

ሮቡዕ 11/10/2017

ዝተበታተን ሓሳብ ካብ ምልኪ ናብ ዲሞክራሲ ከሰጋግር ከምዘይክእል ተገሊጹ፡፡

ሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘውጽኦ ርእሰ ዓንቀጽ፡ ኣብ ጓል መንገድን በለካለኸዓካ ዝበታተን ሓሳብ ካብ ኣረሜናዊ ኣገዛዝኣ ምልኪ ናብ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ከሰጋግር ከምዘይክእል ኣነጺሩ፡፡

ስርዓት ህግደፍ ንህዝቢ ክጭፍልቖ እንከሎ ንስልጣኑ እምበር ንልምዓት ወይ ብልጽግና ሃገርን ህዝብን ኣይኮነን ዝበለ እቲ ሰልፊ፡ ደለይቲ ፍትሒ ነዚ ኣብ ግምት ኣእቲና ድማ በታታኒ ሓሳባትና ንጎኒ ጌርና፡ ዲሞክራሲያዊ ቃልስና ከነዕዝዝ’ዩ ዘለና ኢሉ፡፡

ኣንጻር መላኺ ስርዓት ንቃለስ ኩሉና፡ ዲሞክራሲያዊ ኣፈላላይና ዝዓዘዘ’ዩ ማለት ኣይኮነን፡ እንተኾነ ግን ንዓኣቶም ናብ ቅኑዕ መስመር ብምምጻእ ቀዳምነት ዝወሃቦ ሰሪዕና ምስ ንጎዓዝ’ዩ ካብ ምልኪ ናብ ዲሞክራሲ ክንሰጋገር ንኽእል ኢሉ፡፡

—————————————//////////////////////—————————————-

ሮቡዕ 11/10/2017

ሰውራዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ 2 ጉባኤኡ ኣካይዱ፡፡

ብ24 መስከረም ዝተሰላሰለ 2 ዞባዊ ጉባኤ ሰሜን ኣሜሪካ ሰውራዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኤርትራ፡ ኣብ ህልው ኩነታት ሃገር ዝሓለፈ ገምጋም ኣመልኪቱ ኣኼባ ከምዘሰላሰለ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ሓቢሩ፡፡

እቲ ጉባኤ ነቲ ኣብ 7 ውድባዊ ጉባኤ ሰድግኤ ዝጸደቐ ገምጋምን፡ ፖለቲካዊ ውሳኔታትን፡ መሰረት ብምግባር ኩነታት ናይ ለውጢ ቃልሲ ህዝብታት ኤርትራ ዘለዎ ደረጃን ጸገማትን ብምርኣይ ናይ ቃልሲ ብጽሒቱ ኣነጺሩ ኣቕሚጡ፡፡

እቶም ዝተነጸሩ ዕማማት ንቕሓት ኣባላት ብኩሉ ሸነኽ ምዕባይ፡ ዝተማልአ ውድባዊ ሂወትን ኣሰራርሓን ብጉቡእ ምምላኽ፡ ኣባላት ኣብ ውሽጦምን ምስ ህዝብን፡ ኣባላት መሓዙት ውድባትን ሲቪክን መንፈስ ምትእምማን ዝዓሰሎ ባህሉ ምክእኣል ንምጉልባት ካብኡ ዝድለ ኩሉ ክገብር ምዃኑ ምውሳኑ ሓቢሩ፡፡

ኣብ መወዳእታ፡ ሓንቲ ሓዳስ ዞባዊ መሪሕነት ምስ ተጠባባቕታ መሪጹ ዕውት ጉባኤ ምስልሳሉ ኣነጺሩ፡፡

—————————————–////////////////////—————————————

ሮቡዕ 11/10/2017

ብኣሸሓት ዝግመቱ ሶማላውያን ስደተኛታት ሕጂ’ዉን ብገዛእ ፍቓዶም ናብ ሃገሮም ይምለሱ ኣለዉ፡፡

መርበብ ሓበሬታ ረሊፍ ዌብ ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ ላዕለዋይ ተጸዋዒ ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ መንግስቲ ሶማሊያ ብምትሕብባር ብኣማኢት ኣሸሓት ንዝቑጸሩ ሶማልያውያን ናብ ሃገሮም ከምዝምለሱ ዝገበረ ኮይኑ እነሆ ኣብ ወርሒ መስከረም 2017 ጥራይ ድማ ንልዕሊ 2000 ሽሕ ናብ ገዛእ ሃገሮም ብሰላም ክኣትዉ ገይሩ ኣሎ፡፡

እዞም ብምትሕብባር ዩኤንኤችሲኣር ናብ ሃገሮም ዝተመለሱ ሶማላውያን ስደተኛታት ሓፈሻዊ ቁጽሮም 2,274 እዩ ዝበለ እቲ ሓበሬታ 1,509 ካብ ኬንያ ፡532 ካብ የመን ፡232 ካብ ጅቡቲን ሓደ ድማ ካብ ኤርትራን ምዃኖም ተነጺሩ፡፡

ኣንጻራዊ ሰላምን ርጉእ ሃዋህውን ዓሲልዎ ዝርከብ ሶማሊያ መዓልታዊ ብእተርእዮ ዘላ ኩለንተናዊ ለውጢ ዝተማረኹ ብኣማኢት ኣሸሓት ዝግመቱ ዜጋታታ ናብ ዓዶም ዝምለሱ ዘለዉ ኮይኖም ካብ 2014 ንነጀው’ኳ ኣብ ዞባና ብስደት ተበታቲኖም ዝነበሩ ልዕሊ 100 ሽሕ ሶማላውያን ናብ ዓዶም ተመሊሶም ኣለዉ፡፡

—————————————/////////////////////—————————————

ሮቡዕ 11/10/2017

ዛምቢያ ብሓደገኛ ሕማም ሸሮኽ ትግዳዕ ምህላዋ ይሕበር ኣሎ፡፡

ኦል ኣፍሪቃ ዳት ኮም ኣብ ዘቃለሖ ዜና ኣብ ኣህጉርና ኣፍሪቃ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ወራሪ ሕማም ኮይኑ ዘሎ ሕማም ሸሮኽ/ኮሌራ/ ንርእሰ ከተማ ዛምቢያ ሉሳካ ኣግዲዕዎ ምህላዉ ተሓቢሩ፡፡

ኣብ ሉሳካ ተኸሲቱ ዘሎ ሕማም ሸሮኽ ኣብታ ከተማ ብሰንኪ ዝሃረመ ናይ ሓደ መዓልቲ ዝናብ ኮይኑ ልዕሊ 20 ዜጋታት ድማ ሽዑ ንሽዑ በቲ ሕማም ከምዝተለኸፉ ካብታ ሃገር ንዝወጹ ዘለዉ ሓበሬታት ብምጥቃስ ኦል ኣፍሪቃ ዳት ኮም ኣፍሊጡ፡፡

ሕማም ሸሮኽ ዓመታዊ ዝኽሰት ጸገም ሃገረ ዛምቢያ ምዃኑ ዝገለጹ ዜጋታታ ሕዚ ናይ ሕጂ ተርእዮ ግና ዝናብ ጀሚሩ ስለዘቋረጸ ኣዝዩ ከምዘተሓሳስቦም ምስ ናይ ከቢድ ሻቕሎት ገሊጾም ኣለዉ፡፡

እዚ ብ4 ጥቅምቲ ኣብ ሃገረ ዛምቢያ ከምዝተኸሰተ ዝንገረሉ ሕማም ሸሮኽ ብጀካ ኣብ ከተማ ሉሳካ አብ ዞባታት ቺፓታ ማዝዮፓ ካባናናን ካንያማን’ዉን ተላቢዑ ምህላዉ ተቃሊሑ’ዩ፡፡

ካብ መላእ ዓለም ዝመጹ ላዕለዎት ሓለፍቲ ትካላት ጥዕና ኣብ መጀመርያ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ፈረንሳ ተራኺቦም ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ንዓለምና ኣስጋኢ ኮይኑ ንዘሎ ቀታሊ ሕማም ሸሮኽ ኣብ 2030 ንናይ ምቕታል ሓይሉ ብ90% ንክኸላከልዎ ቃል ምእታዎም ይዝከር፡፡

———————————————–/////////////////———————————

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here