ዝርዝር ዜና 13-03-2018

0
298

ህግደፍ ትካላት ክዕጾ እናገበረ ንህዝቢ ኣብ ከቢድ ጸገም ማሕበራዊ ናብራ ይሸሞ’ሎ።

ቅድም ክብል ገንዘቡ ኣብ ባንክ ዝተሓየሮ ህዝቢ ሕሱም ሃለዋት ከሕልፍ ከምዝተገደደ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕጂ’ውን እንተኾነ ህግደፍ ወፍሪ ምዕጻው ትካላት ንግዲ ካብ ዘካይድ ንነጀው ማሕበራዊ ህይወት እቲ ህዝቢ ኣብ ጸገም የወድቆ’ሎ ብመሰረት ምንጭታትና ዝለኣኹልና ሓበሬታ።

መላኺ ኢሳይያስ ኣብ ልዕሊ’ዞም ትካሎም ተዓጽዩ ልዕሊ ዓቐሞም ግብሪ ክኸፍሉ ዝተገደዱ ዜጋታት ዝወስዶ ናይ ማእሰርትን ምዕጻውን ስጉምቲ ብምቅጻል ሕጂ ድማ ነቶም ንኡስ ትካል ዘለዎም ዜጋታት ልዕሊ ዓቅሚ ግብሪ ብምጽዓን ቡዙሓት ትካሎም ክዓጽው የገድዶም ኣሎ።

ብሰንኪ’ዚ ዘይሕጋውን ብተዘዋዋሪ መንገዲ ስርቒ ዝኾነ ተግባርን ቡዙሓት ዜጋታት ተበሳጭዮም ንግዳዊ ትካላቶም ይዓጽው ከም ዘለው’ውን ሓበሬታ ምንጭታትና ኣረጋጊጹ’ሎ።

—————————////////////////——————————- 

ሰሉሰ 13/03/2018

ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ሕጂ’ውን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ኲናት ኣንጸላልዩ ከምዘሎ ኣምሲሉ ወረ ይነዝሕ ኣሎ።

ውሽጣዊ ምንጭታትና ኣብ ዝሰደዱልና ሓበሬታ ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝኸሰቱ ዘለው ተሪእዮታት ፖለቲካዊ ረሲኒ ዜጋታት ኣብ ፍጹም ወጥሪ ተሸሚሙ ዜጋታት ኣብ ምግፋፍ ዝውዕልን ዝሓድርን ዘሎ መላኺ ኢሳይያስ ሕጅ’ውን ወያነ ከወሩኻ ይዳለው ስለዘለው ኣብ ተዳሎ ክትርክብ ኣለካ እናበለ ንህዝቢ የደናግር ከምዘሎ ኣፍሊጦም።

መላኺ ኢሳይያስ ብባዶ ሰለስተ ኣቢሉ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ፕሮፖጋንዳ ስርዓት ወያነ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኣጋጢምዎ ንዘሎ ከቢድ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣንፈቱ ንምስሐት ዓሊሙ ኣብ ልዕሌና ኲናት ክኸፍት ተክእሎ ስለዘሎ ኩሉ ሃገራዊ ከም ቀደሙ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ደው ክብል ይግባእ እናበለ ዓቕሊ ጽበታዊ መናፍሕ የካይድ ኣሎ።

እዚ ብቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ተሃንዲሱ ብዑሱባቱ ዝጋዋሕ ዘሎ ሓደገኛ ዳንኬራ ኲናት ድማ ኩሉ ህዝቢ ክነቅሐሉን ናብ ዘይተደለየ ስሚዒት ከኣትው ከምዘይግባእን ሓበሬታ ምንጭታትና በዚ ኣጋጣሚ’ዚ መልእኽቱ የመሓላልፍ።

ዓፈኒ መላኺ ኢሳይያስ ወያነ ኣብ ልዕሌና ኲናት ክትከፍት ትዳለው ኣላ ብዝብል ምስምስ ዳርጋ ኣብ ኩለን ዞባታት ሃገርና ጽዑቅ ግፋታት ኣብ ልዕሊ ምግባሩ ብተወሳኺ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ተታሒዞም ብዘይ መስርሕ ፍርዲ ኣብ ዝተፈላለያ ኣብያተ ማሕቡስ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ብኣሽሓት ዝግመቱ ኤርትራውያን ብወትሃደራት ተዓጂቦም ናብ ኣሃድኦምን ናብ መዓስከራትን ይውሰዱ ምህላዎም ብተደጋጋሚ ምሕባርና ይዝከር።

—————————////////////////——————————- 

ሰሉሰ 13/03/2018

ደገፍቲ ኣብ እስራኤል ናይ ዘለው ስደተኛታት ዝኾኑ እስራኤላውያን ዘቕረብዎ ሓሳብ ብመንግስቲ እታ ሃገር ተቐባልነት ከምዝረኸበ ይሕበር ኣሎ፡፡

መንግስቲ ሃገሮም ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ንዘውርዶ ዘሎ ግፍዒ ዝቓወሙን ምስጓግ እቶም ስደተኛታት ዘይቅበሉን እስራኤላውያን፡ ኣብ ክንዲ ምስጓግ ካብ ደቡብ ተልኣቪቭ ናብ ዝተፈላለያ ርሕቅ ዝበላ ዓድታት ከይዶም ክነብሩ ይገበር ክብሉ ዘቕረብዎ ሓሳብ ብመንግስቶም ተቐባልነት ረኺቡ’ሎ ብመሰረት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ፡፡

እዘን ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ክቅመጡለን ዝበሃላ ዘለዋ ዓድታት ተቒርያት፡ ሺምና፡ ቲበርያ፡ የሩሃም ከባቢ ኣራቫን ካልኦት ቦታታትን ኮይነን፡ ብተቐማጦ እስራኤላውያን ዝተዳለወን ካብ ምስጓግ ከም ኣማራጺ ኣገዳሲ ውሳነ ተባሂሉ ዝተገብረን ምዃኑ ነቲ ስርሓቲ ዘዋደዳ ሰለስተ ጥርናፈታት ሓቢረን ኣለዋ፡፡

ጉዳይ ኣብ እስራኤል ተሰዲዶም ናይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓየሸ ዝኸይድ ተርእዮ ከምዘይብሉ በብእዋኑ እናገልጽና ከምዝጸናሕና ዝፍለጥ ኮይኑ፡ እዚ ሕጂ በዞም ንኤርትራውያን ተሓሊቆም ጽቡቕ ስጉምቲ ወሲዶም ዘለው እስራኤላውያን መጺኡ ዘሎ ሓሳብ ግን ተቐባልነት ክረክብ ትጽቢት ይግበር፡፡

———————————–//////////////////————————————- 

ሰሉሰ 13/03/2018

ስርዓት ህግደፍ ኣብ ምፍልላይ ህዝቢ ኤርትራ ይነብር ከምዘሎ ኣስተብሂልና እምቢ ንብለሉ እዋን ሕጂ’ዩ ክብሉ ዜጋታት ገሊጾም።

መላኺ ኢሳይያስ ህዝቢ ኤርትራ ብሓባር ሰሚሩ ከየግድዖ ካብ ዘለዎ ስግኣት ነቒሉ ኣብ መንጎ’ቲ ህዝቢ ቡዙሕ ኣፈላላይ እናፈጠረ መጺኡን ኣሎን ዝበሉ ገለ ግዱሳት ወገናት ምስጢር ምንባሩ ኣብ ኣፈላላይና ምዃኑ ኣሚና እምቢ ንብለሉ እዋን ሕጂ’ዩ ክብሉ ኣተሓሳሲቦም።

ህዝቢ ኤርትራ ብሓሳብን ዕላማን ክፈላለ መላኺ ኢሳይያስ ዓቢ ግደ’ዩ ተጻዊቱ ዝበሉ’ቶም ዜጋታት ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳያት’ውን እንተኾነ እዚ ኣካይዳ’ዚ ኣስፊሑ ይሰርሓሉን ብካልኦት መዳያት’ውን የተኣታትዎ ከምዘሎን ገሊጾም ኣለው።

ስለዝኾነ ድማ ክሳብ ሕጂ ዘጥፋእናዮ ግዜ ንጎኒ ብምግዳፍ ነቲ ዘሎ ዝመጽእ ግዜ ንጠቐመሉን መዓትና ነሐጽርን ክብሉ ተላብዮም።

—————————////////////////——————————- 

ሰሉሰ 13/03/2018

ፕረዚደንት ናይጀርያ ንድሕነት ዝተጨወያ ዜጋታቱ ክብል ልዝብ ከምዘመረጸ ተገሊጹ።

መርበብ ሓበሬታ ኦል ኣፍሪካ ዶት ኮም ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ ፕረዚደንት ናይ ጀርያ ሙሓመድ ቡሓሪ ብ19 ለካቲት 2018 ዳግማይ ብኣኽራሪ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ካብ ከተማ ዳፕቺ ንዝተጨወያ 110 ደቂኣንስትዮ ተማሃሮ ብህይወተን ንምምላሰን ክብል ዘተ ከምዝመረጸ ዕላዊ ገይሩ።

ፕረዚደንት ናይጀርያ ነዚ ዝገለጸ ንሉኡኽ ኣሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ተቀቢሉ ኣብ ዘዘራረበሉ እዋን’ዩ።

ንሱ ኣብ ዝሃቦ ቃል ናይጀርያ ኣብ ዓመተ 2014 ካብ ከተማ ቺቦክ ኣብዛ ሒዝናያ ዘለና 2018 ድማ ካብ ከተማ ዳፕቺ ተጨውየን ብጉጅለ ቦኮ ሓራም ንዝተወሰዳ ተማሃሮ ብዘይ ዋላ ሓደ ጉድኣት ናብ ስድርኣን ንምጽንባር ምስ ማሕበረሰብ ዓለምን ኣሸማገልትን ተላፊና ትሰርሕ ምህላዋ  ኣነጺሩ።

ፕረዚደንት  ቡሓሪ ብተወሳኺ ኣብ ዘስምዖ መደረ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣንጻር ኣሸበርትን ተቋወምትን ንእንገብሮ ቃልሲ ዘይሕለል ደገፍ ብምግባር ኣዚና ነመስግን ድሕሪ ምባል ኣብ ስልጠናታትን ኣቅርቦት መሳሪሒታትን ግና ዝያዳ ክሕግዘና ድሌትና’ዩ ኢሉ።

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሬክስ ቲለርሰን ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ቃል መንግስቲ ናይጀርያ ካብ ዞባታት ዮቤን ቦርኖን ንዝተጨወያ ደቂኣንስትዮ ተማሃሮ ኣብ ዝገብሮ ኩለንትናዊ ምንቅስቃስ መንግስቲ ሃገሩ ኣብ ጎኖም ከምዘሎ ኣስሚሩሉ’ዩ።

ኣሸባሪ ጉጅለ ቦኮሓራም ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2014 – ን276 ደቂ ኣንስትዮ ኣብከተማ ቺቦክ ካብ ዝርከብ መንግስታዊ ቤት ትምህርቲ ብሓይሊ ብረት ጨውዩ ከምዝወሰደን ይፍለጥ።

—————————////////////////——————————- 

ሰሉሰ 13/03/2018

ኣብ ዞባ ኣብያን ናይ የመን ዓሪዱ ዝጸንሐ ክንፊ ኣልቃዒዳ ሙሉእ ብሙሉእ ተጸራሪጉ ከምዝወጸ ተሓቢሩ።

ብሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኩለንትናዊ ሓገዛት ዝግበረሎም ወትሃደራት የመን ደቡባዊ ክፋል እታ ሃገር ኣብ እትርከብ ግዝኣት ኣብያን ኣብ ዘካየድዎ ሓያል ወትሃደራዊ ስርሒት ንነዊሕ ዓመታት ኣብታ ዞባ ዓሪዱ ንዝጸንሐ ክንፊ ኣልቃዒዳ ምዃኑ ዝንገረሉ ዑጡቅ እስላማዊ ሚልሻያ ዓደን ኣብያን ሙሉእ ብሙሉእ ብምድምሳስ ነታ ዞባ ሓራ ኣውጺኦማ።

ኣብቲ ብደብዳብ ነፈርቲ ተሓጊዙ ዝተኻየደ ወትሃደራዊ ስርሒት ብኣማኢት ዝግመቱ ኣባላት ክንፊ ኣልቃዒዳ ክሞቱ ከለው ኣዝዮም ብዙሓት ሚሊሻታት ድማ ተማሪኾም’ዮም ከም ሓበሬታ ገልፍ ኒውስ።

ኣብታ ዞባ ዝተዋፈረ ላዕለዋይ ወትሃደራዊ ኣዛዚ ኮሎኒል ፋሃድ ጋራማ ምስ ገልፍ ኒውስ ብቴሌፎን ኣብ ዝገበሮ ዕላል ከምዝገለጾ ኣብቲ ብ11 መጋቢት ዝተፈጸመ ዕውት ስርሒት መሬታት ጎቦታትን መዓስከራትን ካብቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ሓራ ኣብ ልዕሊ ምውጻኣና መራሒ ኣል ማህፉድ ምንባሩ ዝንገረሉ ኣቡ ሞሕሰን ባዛብሬን’ውን በቲ ስርሒት ግዳይ ሞት ኮይኑ’ዩ ኢሉ።

ኣብ ሞንጎ ወትሃደራት መንግስቲ የመንን ዑጡቓት ተቋወምቲ ጉጅለ ሑቲን ይካየድ ብሰንኪ ዘሎ ሕድሕድ ኲናት ምስ ዓለምለካዊ ኣሸባሪ ጉጅለ ኣልቃዒዳ ርክብ ንዘለዎ ዑጡቅ እስላማዊ ሚልሻያ ዓደን ኣብያን ርሕው ዕድል ፈጢርሉ ከምዝጸንሐ’ዩ ተንተንቲ ፖለቲካ ማእከላይ ምብራቅ ዘስምርሉ።

ኣብ ሃገረ የመን ብሰንኪ ዘጋጠመ ሕድሕድ ኲናት ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ጥራይ ልዕሊ 13 ሽሕ ዜጋታት ግዳይ ሞት ክኾኑ ከለው ልዕሊ 50 ሽሕ የመናውያን ድማ ንሓደጋ ከቢድን ፎኪስን መጉዳእቲ ተሳጢሖም’ዮም።

—————————////////////////——————————- 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here