ዝርዝር ዜና 15-05-2018

0
175

ሓደ ሲሶ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ራሕሪሑ ይስደድ ከምዘሎ ተሓቢሩ፡፡

ሕቡራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ከምዝሓበሮ፡ ሓደ ሲሶ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ሃገሩ ራሕሪሑ ይስደድ ከምዘሎ ኣነጺሩ፡፡

እቶም ብሰንኪ ዘይምዑሩይ ምሕደራ ዝስደዱ ዜጋታት፡ ኣብ ከም በዓል ሊብያ፡ ግብጺ፡ የመን ዝኣመሰላ ሃገራት ግዳይ ማእሰርትን መጭወይትን ናውቲ ኣካላቶም ክሳብ መሸጣ የጋጥሞም ከምዘሎን ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት ከምዝርከቡን’ውን ተፈሊጡ፡፡

ብሕሱም ምሕደራ ህግደፍ ባርባራዊ ግፍዕታትን፡ ማእሰርትን ባርነትን ምጻር ስኢኖም ብናይ ምንባርን ናይ ህይወት ሕቶ ቡዙሓት ኣማኢት ኣሽሓት ዜጋታት ኤርትራ ሃገሮም ገዲፎም ብኣልማማ እናተሰደዱ ከምዘለው ብተደጋጋሚ ምግላጽና ይፍለጥ፡፡

————————————-//////////////////—————————————

ሰሉስ 15/05/2018

ናጽነት ኤርትራ ጋህዲ ክኸውን ዝኸኣለ ብሓደ ውልቀ መላኺ ዘይኾነስ ብተሳትፎ ሓፋሽ ህዝቢ ከም ዝኾነ ተገሊጹ፡፡

ኤርትራ ከም ሃገር ኣብ ዓለም ከምተን ካልኦት ሃገራት ባንዴራኣ ንኸተንበልብል ኣፍልጦ ዝሃበ ማሕበረሰብ ዓለም፡ እቲ ዝተረኸበ ናጽነት ብቃልሲ ሓደ ውልቀ መላኺ ዘይኮነትስ ብመስዋእቲ ሓፋሽ ህዝቢ’ዩ ተረኺቡ ከብሉ ሬድዮና ዝተወከሰቶም ዜጋታትና ገሊጾም፡፡

ናጽነት ንምርግጋጽ ልዕሊ 60 ሽሕ ህዝቢ ኤርትራ መስዋእቲ ተኸፊሉ’ዩ ጋህዲ ኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ ናጽነት ዝመጠወሉ ዝኾነ ሓይሊ ከም ዘየለ ድማ ኩሉ ዝምስክሮ ሓቂ’ዩ ክብሉ ብምግላጽ ድማ ስርዓት ህግደፍ ንሓቀኛ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ንምብራዝን ናጽነት ባዕሉ ከምዘምጸኣን ፕሮፖጋንዳ ክነዝሕ ላዕልን ታሕትን ምባሉ ክቱር ንዕቐት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ የዛይዶ ከምዘሎ ዘመላኽት ምዃኑ ኣገንዚቦም፡፡

እቶም ዜጋታት ብተወሳኺ  ነዚ ታሪኽና ዝብርዝን ዘሽካዕልልን ዘሎ ስርዓት ሓቢርና ክንኣልዮ ዜግነታዊ ሓላፍነትኩሉ ወዲ ሃገር ምዃኑ ንሬድዮና ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣነጺሮም፡፡

————————————-//////////////////—————————————

 ሰሉስ 15/05/2018

መግለጺ ዋና ጸሓፊ ህግደፍ ንዕቀት እቲ ስርዓት ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ከምዝበጽሐ ዘረጋግጽ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ።

ኤምባሲ ሚድያ ምስ ዝተባህለ ቲቪ ህግደፍ ንኣስታት 45 ደቃይቅ ቃለመሕተት ዘካየደ ጸሓፊ ህግደፍ ኣልኣሚን መሓመድ ስዒድ፡ ሕሰምን ባርነትን ህዝቢ ኤርትራ ንጎኒ ብምግዳፍ ኣብ ዓለም ኤርትራ ጥራይ’ያ ሰብኣዊ መሰላት እተኽብር ሃገር ክብል ምግላጹ እቲ ስርዓት ኣብቲ ህዝቢ ዘለዎ ንዕቀት ኣብ ዝለዓለ ጥርዙ ምብጹሑ ዘረጋግጽ ከም ዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ይገልጹ’ለው።

ኣማኢት ኣሸሓት ኤርትራውያን ኣብ ዝሓለፉ 13 ዓመታት ኣብ ስደት ምስፋሮም፡ ኣበይ ከምዝኣተው ዘይፍለጡን ዝተሓየሩን ኤርትራውያን ብሰንክ’ቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ምሕደራ ዘኸተሎ ሳዕቤን ምጥፍኦምን ምምዝባሎምን ሕጂ’ውን እንተኾነ ብዘይ ዕረፍቲ ዝቅጽል ዘሎ ዋሕዚ ስደት መዕገቲ ኣብ ተሳእነሉ እዋን ልኡኽ ህግደፍ ከምኡ ክብል ምግላጹ እቲ ህዝቢ ካብ ምስቁንቋንን ስኒ ምሕርቃምን ወጺኡ ናብ ግብራዊ ንጥፈት ክሰጋገር ዝድርኽ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም።

ኣቶ ኣልኣሚን ኣብ ኤርትራ ክብርታት ሃይማኖት ተኸቢሩ’ዩ ክብል ምግላጹ’ውን ካልእ ግሁድ ሓሶት’ዩ ክብሉ ዝጠቐሱ’ቶም ወገናት፡ ቅድሚ ሕጂ ብትእዛዝነቱ መጽሓፍ ቑዱሳት ክነዱን ምእመናን ክሳብ ለይቲ ሎሚ እናተሃድኑ ክሕየሩን መዓልታዊ ዘጋጥም ዘሎ ተርእዮ’ኸ ናበይ ከብልዎ’ዮም ደልዮም ብምባል ኣግራሞቶም ገሊጾም።

ንሳቶም ኣብ መወዳእታ፡ መራሕቲ ህግደፍ ህዝቢ ክቡር በዓላቱ ኣብ ዝዝክረሉ እዋን ከምዚ ዓይነት መግለጺ ምምሕልላፎም እቲ ህዝቢ ኣብ ካልእ ሓሻውየ መታን ክጽመድ ኮነ ተባሂሉ ዝእለም ሕሱር ፕሮፖጋንዳ’ዩ ክብሉ ጓሂኦም ገሊጾም።

—————————————/////////////———————————

ሰሉስ 15/05/2018

ግብጺ ብጉልባብ መመንጨዊ  ጸዓት ንህግደፍ ኣብ ቁጽጽራ ብምእታው ባይታ ንምርካብ ጻዕርታት ተካይድ ኣላ።

ድምጺ ሰላምን ዲሞክራሰን ኤርትራ ንገለ ወገናት ብምጥቓስ ኣብ ዝለኣኸልና ሓበሬታ፡ ግብጺ ኣካል ናይቲ ምስ ዲጋ ኣባይ ዝተኣሳሰረ ሃገራት ናይቲ ዞባ ንምኽሳብ ኣብ ኤርትራ ተካይዶ ዘላ ንጥፈታት መመንጨዊ ጸዓት፡ ንህግደፍ ኣብ ቁጽጽራ ብምእታው ባይታ ንምርካብ ከም ጉልባብ ተጠቒማ ጻዕርታት ተካይድ ኣላ።

ኣብ ዝሓለፈ ረቡዕ 9 ግንቦት 2018 ኣብ ኤርትራ መመንጨዊ ሓይሊ ኤለክትሪክ ክሃንጽ  ዘኽእሎ ውሳነ ዝኸተመ ካቢነ ሚኒስተራት ግብጺ፡ እቲ 7 ሚሊዮን ዶላር ወዲኡ 4 ሜጋዋት ሓይሊ ከመንጩ ትጽቢት ዝገበረሉ ፕሮጀክት ጉልባብ ፖለቲካ ደኣ’በር ሓቀኛ ልምዓታዊ መደብ ከምዘይኮነ ገሊጾም ኣለው።

መንግስቲ ግብጺ ኣብቲ ኢትዮጵያ ትሰርሖ ዘላ ኣብ ኣፍሪቃ ብዕቤቱ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ፈለግ ኒል ዘለዎ መርገጺ ንጹር ከም ዘይኮነ ቴክኒካዊ ጉዳያትን ካልእ ጸገማትን ከምዘለዎ ኣምሲሉ ቡዙሕ ግዜ ዝተፈላለየ መግለጺታት ክህብን ዘየድሊ ተግባራት ክፍጽምን ከም ዝረአ’ውን ብማዕከናት ዜናታቱ ንዘቅርቦ መረዳእታታት ብምጥቓስ ኣብሪሆም።

እዚ ኣብዚ ወርሕ’ዚ ምስ ህግደፍ ዝበጽሖ ውሳነ ከኣ ብጉልባብ ምምንጫው ሓይሊ ጸዓት ወተሃደራውን ፖለቲካውን ባይታ ንምርካብ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጾም ኣለው።

———————————///////////////————————–

 ሰሉስ 15/05/2018

ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኣብ እስራኤል ንዝርከብ ኣምባሳደራ ናብ ሃገሩ ክምለስ ጻዊዒት ኣቕሪባትሉ፡፡

መርበብ ሓበሬታ ኣፍሪቃ ኒውስ ኣብ ዝዘርገሖ ዜና፡ ኣብ ዞባ ቃዛ ብሰንኪ ዝተወልዐ ደማዊ ናዕቢ፡ ኣስታት 58 ፍልስጤማውያን ካብ ወተሃደራት እስራኤል ብዝተተኮሰሎም ጥይት ግዳይ ሞት ክኾኑ ከለዉ፡ ካልኦት ልዕሊ 2700 ዝኾኑ ድማ ንከቢድን ፎኪስን መቑሰልቲ ድሕሪ ምድራጎም ስዒቡ፡ ደቡብ ኣፍሪቃ፡ ኣብታ ሃገር ዝርከብ ኣምባሳደራ ከንሳሕብ ጸዊዓ ኣላ፡፡

ኣብ ዞባ ቃዛ ብጉጅለ ሰልፊ ሓማስ ዝተጸውዐ ሰላማዊ ሰልፊ ኣቐድም ኣቢሉ ዝተጀመረ ኮይኑ ብፍላይ፡ ትማል ሰሉስ 14 ግንቦት ምስ ጽንብል ዳግመ ምኽፋት ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዮርሳሌም ስዒቡ ግና እቲ ተቓውሞ ናብ ደማዊ ግርጭት ከምዝተቐየረ’ዩ ዝንገር፡፡

እስራኤል፡ ኮነ ኢላ ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ትውሰዶ ብዘላ ዘይሓላፍነታውን ጃምላውን መጥቃዕቲ፡ ሓዘን ዝተሰምዖ መንግስቲ ደበብ ኣፍሪቃ ነዚ ስጉምቲ’ዚ ክወስድ ከምዝተገደደ’ዩ ዝገልጽ፡፡

ቱርኪ ብተመሳሳሊ ኣብ እስራኤል ንዝነበረ ኣምባሳደራ ክወጽእ ጻዊዒት ከምዘቕረበት ዘዘኻኸረ እቲ ዜና፡ ብዙሓት መሓዙት ኣሜሪካ ምዃነን ዝንገረለን ሃገራት ምዕራብ እንከይተረፋ፡ ንውሳኔ ኣሜሪካ ከምዝተቓወምኦ ኣነጺሩ፡፡

ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መወዳእታ ዓመተ 2017 ኣብ ዘካየዶ ሓፈሻዊ ጉባኤ፡ ዮርሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል’ያ ብምባል ኣሜሪካ ንዘቕረበቶ ናይ ውሳኔ ሓሳብ፡ ብኣብዛሓ ድምጺ ከምዘውደቖ ይፍለጥ፡፡

———————————//////////////////////——————————

ሰሉስ 15/05/2018

ፕረዚደንት ሳልቫኪርን መራሒ ተቃወምቲ ሪክ ማቻርን ኣብ ፊት ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ክቐርቡ ዜጋታት እታ ሃገር ጸዊዖም።

ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ማሕበረሰብ ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ህዝቦም ጃምላዊ ግህሰት መሰላት ይፍጽሙ ከምዘለው ብተጣባቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ጸብጻብ ዝግበረሎም ዘሎ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪርን ተናሓናሒኡ መራሒ ተቃወምቲ ሪክ ማቸርን  ኣብ መድረኽ ዓለምለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ቀሪቦም ግቡእ ፍርዶም ክዋሃቡ ጸዊዖም።

መራሒ እታ ጉጅለ ዝኾነ ፈደሪኮ ቩኒ ኣብ ዝሃቦ ቃል መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ብሰንኪ ዝወልዕዎ ሕድሕድ ኩናት ብኣሽሓት ዝግመቱ ዜጋታት ግዳይ  መቁሰልትን ሞትን ከምዝኾኑ ድሕሪ ምጥቃስ ካብ ሕግታት ሰብኣዊ መሰላት ዝሓንገዱ ኢሰብኣዊ ጃምላዊ ቅትለት፡ ሰባት ጨዊኻ ምስዋር፡ ጾታዊ ዓመጽ፡ ጾታዊ ባርነት፡ ኣሰገዳድ ምንጻል ጥንሲ፡ ምዕስካር ትሕቲ፡ ዕድመ ህጻናት፡ ዓሌት ፈሊኻ ምቅንጻልን ዓድታቶም ብሓዊ ምቅጻልን  ገለ ካብቲ እዞም መራሕቲ ዝፈጸምዎ ገበን ኲናት ምዃኑ ንጸብጻብ ሕቡራት ሃገራት ጠቂሱ ኣነጺሩ።

ብጀካ እዞም ክልተ መራሕቲ ምክትል ፕረዚደንት ጄምሰ ዎኒ ኢጋን ቀዳማይ ምክትል ፕረዚደንት ታባን  ደንግጋይን’ውን ኣብቲ ዝተፈጸመ ጃምላዊ ግህሰት መሰላት ኢድ ኣለዎም ኢሉ’ዩ።

ኣብ ሞንጎ ሳልቫ ኪርን ምኽትሉ ዝነበረ ሪክ ማቻርን ብሰንኪ ሸርሒ ዕልዋ መንግሰቲ ዝተፈጠረ ሕድሕድ ግርጭት ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ ዓመታት ጥራሕ ኣስታት 300,000 ግዳይ ሞትን መቁሰልትን ክኾኑ ከለው ልዕሊ 3 ሚልዮን ዜጋታት ድማ ካብ መረበቶም ተፈናቂሎም’ዮም።

——————————-////////////——————————-

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here