ዝርዝር ዜና 16-04-2018

0
231

ኤርትራውያን ደቂንስትዮ ዝያዳ ካልእ ክፋል ሕብረተሰብ ግዳያት ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ይኾና ኣለዋ፡፡

ውሽጣዊ ምንጭታትና ኣብ ዝሰደዱልና ሓበሬታ፡ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ቅንጣብ ሓልዮት ዘይብሉ መላኺ ጉጅለ ኢሳይያስ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ደቂንስትዮ ድማ ብፍላይ ዘውርዶ ዘሎ ግህሰት መሰላት ዝያዳ ካልእ እዋን እናበኣሰ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣነጺሮም፡፡

ብመሰረት እቲ ሓበሬታ፡ ኣብ ዓቕሚ ሰብ ኣሃዱታት ብዘጋጠመ ዓቢ ሃጓፍ ኣብ ጭንቀት ዝተሸመመ ምልካዊ ህግደፍ ብብዝሒ ንደቂንስትዮ ናብ ግንባራት ይውዘዐን ኣብ ዘለወሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ብሓፈሻ ኣብ ልዕሊ ደቂንስትዮ ድማ ብፍላይ ዝበጽሕ ምረት መግለጺ እንዳተሳእነሉ ይመጽእ ከም ዘሎ’ውን ኣነጺሮም፡፡

እተን ደቂንስትዮ ናብ ግንባራት ኣብ ዝውዘዓሉ እዋን ካብ ሓለፍቲ ሰራዊት ግዱድ ጾታዊ ዓመጽ የጋጥመን ምህላው ድማ ኣብሪሆም፡፡

ብፍላይ ኣብ ክፍለ ሰራዊት 26 ዝተወዝዓ ብርክት ዝበላ ደቂንስትዮ ከም ዘለዋ ዝጠቐሱ ምንጭታትና፡ ስዓረ ዝተባህለ ወዲ 65 ዓመት መራሒ ቦጦሎኒ ንጓል 20 ዓመት መንእሰይ ኣገዲዱ ከም ዝደፈራ ብኣብነት ኣሰንዮም ገሊጾም፡፡

እተን ኣብ ዓድታትን ከተማታትን ዘለዋ’ውን መራሕቲ ስድራ ዝኾኑ ሰብኡተን ኣብ ግዱድ ወተሃደራዊ ጊላነት ተጸሚዶም ይርከቡ ብምህላዎም ድርብ ሓላፍነት ተሰኪመን ከርፋሕ ናብራ ይመርሓ ምህላወን ኣረጋጊጾም፡፡

————————————–///////////////////————————————–

 

 

 

 

ሶኒ 16/04/2018

ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ፡ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ዜጋታት ዘብጽሖ ዘሎ መጠኑ ዝሓለፎ ግፍዒ ኣሐይሉ ይቕጽለሉ’ሎ፡፡

ኣብዚ ቅንያት ንምሕደራ ጉጅለ ህግደፍ ራሕሪሑ ናብ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ዝሰገረ ኣባል ሓይልታት ምክልኻል ነበር ኣፈወርቂ ስዩም ምስ ልኡኻት ማሕበረሰባዊት ሬድዮ ድምጺ ወጋሕታ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት፡ መላኺ ኢሳይያስ ኣቐድም ኣቢሉ ዝጀመሮ ህዝቢ ዓፊንካ ናይ ምግዛእ ውጥኑ ሕጂ’ውን ኣሐይሉ ይቕጽለሉ ምህላው ኣረጋጊጹ፡፡

ኣፈወርቂ ስዩም ኣብ ቃለ መሕትቱ ባረንቱ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ስለያ ግንባር ተሓይሩ እንከሎ ኣብ ልዕሊኡን ምስኡ ተኣሲሮም ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ብጾቱን ሰፍ ዘይብል በደላት ምብጽሑ ብምጥቃስ፡ ብፍላይ ከኣ እቲ ኣተሓሕዛ ከቢድ ብምንባሩ ኣብ ኣዝዩ ጸቢብ ብዚንጎ ዝተሰርሐት ክፍሊ ብዙሓት እሱራት ብምንባሮም ሓያል ሙቐት ተሓዊሱዎ ሓደ ናይ ጣዕሳ ፎርም መሊኡ ካብ ሱዳን ናብ ሃገር ዝተመልሰ’ሞ ናብቲ ማሕዩር ዝኣተወ ደበሳይ ዝተባህለ ተወላዲ ኣንቶረ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ምሟቱ ብኣብነት ገሊጹ፡፡

እቲ ግዳይ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ብሕማቕ ኣተሓሕዛ ንኣስታት 6 ኣዋርሕ ከም ዝጸንሐ፡ ድሕሪ እቲ ናይ ጣዕሳ ፎርም መሊኡ ናብ ሃገሩ ምእታው ድማ ንመርዓ ይቀራረብ ምንባሩ’ውን እቲ ምስ ሬድዮና ዕላል ዘካየደ ዜጋ ምስክርነቱ ሂቡ’ዩ፡፡

————————————–///////////////////————————————–

 

 

 

 

 

 

 

ሶኒ 16/04/2018

ኡጋንዳ 500 ስደተኛታት ኤርትራን ሱዳንን ካብ እስራኤል ከምትቅበል ኣፍሊጣ፡፡

ኡጋንዳ ካብቶም ሕቶ ዕቑበኦም ዝተነጽጎም ብኣሸሓት ዝቑጸሩ ስደተኛታት ኤርትራን ሱዳንን ኣብ እስራኤል ን500 ከምትቅበል ዝሓለፈ ዓርቢ ገሊጻ፡፡

እስራኤል ድሕር’ቲ ምስ ላዕለዋይ ትካል ስደተኛታት ኣትያቶ ዝነበረት’ሞ ጸኒሓ ዝሰረዘቶ ውዕል ምጥያስ ናይቶም ኣብ ሃገራ ዘለው ዜጋታት፡ ሕጂ ናብ 3ይቲ ኣፍሪቓዊት ሃገር ከምትጥርዞም ኣብ ትገልጸሉ ዘላ እዋን ኡጋንዳ ስደተኛታት ከምትቅበል ተፍልጥ ዘላ ንፈለማ እዋና’ዩ፡፡

እዞም ስደተኛታት ቅድሚ ምጥራዞም ዘድሊ ምርመራን ምጽራይን ተጌርሎም ፖለቲካዊ ዑቕባ ክወሃቦም ምዃኑ’ኳ ይግለጽ እንተሎ፡ እስራኤል ናብ ኡጋንዳ ንእተፋንዎም ስደተኛታት ትህቦ ቪዛ ግን ዝተሰንዐ ምዃኑ’ዩ ዝግለጽ ዘሎ፡፡

እስራኤል ኣብ ልዕሊ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣስታት 3500 ስደተኛታት ጽዒናቶ ዘላ ካብ ሃገራ ናይ ምብራር መደብ ኣበርቲዓ ትቅጽለሉ’ኳ እንተሃለወት ንሓሳብ ዝነጽግ ተቓውሞታት ግን ክሳብ ሕጂ ከምዘየቋረጸ ይፍለጥ፡፡

ብኻልእ ዜና እስራኤል ኣብ ሳህሮኒም ሓይራቶም ዝጸንሐት 207 ስደተኛታት ዝፈትሐት ኮይና፡ ንሳቶም’ውን ከምቶም ካልኦት ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ስደተኛታት ናብተን 7 ዓበይቲ ከተማታት እታ ሃገር ከይንቀሳቐሱ ተኣጊዶም’ዮም፡፡

————————————–///////////////////————————————–

 

 

 

 

ሶኒ 16/04/2018

ዓቓቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቓ ቑጽጽሩ ንሓይልታት መንግስቲ ሶማል ከረክብ ዝኣተዎ ቓል ከተግብር’ዩ፡፡

ቑጽሪ ናይቲ ኣብ ሶማል ዓስኪሩ ዘሎ ዓቓቢ ሰላም በብቑሩብ እናጎደለ ከምዝኸይድ ኣፍሊጡ ዘሎ ዓቓቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቓ ብዝኣተዎ ስምምዕ መሰረት ቑጽጽሩ ንሓይልታት መንግስቲ ሶማል ከረክብ’ዩ ብመሰረት ዝዘርገሖ ሓበሬታ፡፡

ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዓመተ 2017፡ ትካል ጸጥታ መንግስቲ ሶማል ሙሉእ ብሙሉእ እንተቆይሙ መዝነቱ ቀስ ብቐስ ኣረኪቡ ክወጽእ ምዃኑ ኣፍሊጡ ዝነበረ’ኳ እንተኾነ፡ ጸጥታ ሶማል ሙሉእ ሓይሉ ስለዘየረጋገጸን ንኣልሸባብ ክምክቶ ስለዘይከኣለን ግን ህላዊኡ ኣብቲ ዞባ ክናዋሕ ምኽንያት ከምዝኾኖ ገሊጹ፡፡

ኣብ ሶማል ተዋፊሩ ዝርከብ ዓቓቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቓ ካብ ብሩንዲ፡ ኢትዮጵያን ጁቡትን ዝተዋጽአ ሰራዊት ኮይኑ፡ ብብዝሒ ንደቡብን ማእከላይን ከባቢታት ሶማል ዓሪዱ ከምዝጸንሐ ይፍለጥ፡፡

————————————–///////////////////————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሶኒ 16/04/2018

መንግስቲ ሶርያ ኬሚካላዊ መጥቓዕቱ ዘየቛርጽ እንተኾይኑ ኣሜሪካ ስጉምቲ ከምትወስድ ትራምፕ ኣፍሊጡ፡፡

ኣሜሪካ፡ ፈረንሳን እንግሊዝን መንግስቲ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ኬሚካላዊ መጥቓዕቲ ኣካይዱ’ዩ ብምባል ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ከተማ ዱማ ኣብ ዝርከብ 3 ከባቢታት መጥቓዕቲ ሚሳይል ከምዘካየዳ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ኣሜሪካ ሕጂ’ውን ደጊማ መንግስቲ ሶርያ ካብዚ ኣካይድኡ’ዚ እንተዘይተኣሪሙ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ትራምፕ ገሊጹ’ሎ፡፡

ባሻር ኣልዓሳድ ደጊሙ ኬሚካላዊ መሳርያ ዝጥቐም እንተኾይኑ ትራምፕ ኣሜሪካ ንሕስያ ከምዘይትገብር’ኳ እንተገለጸ፡ ሶርያን ሩስያን ግን ኣሜሪካን መሻርኽታን ዘልዕልኦ ዘለዋ ኬሚካላዊ መጥቓዕቲ ጸለመን ኮነተባሂሉ ዝተወሃሃደን ሜላ’ዩ ክብሉ ኣዋዲቆሞ’ለው፡፡

ብኣሜሪካን መሻርኽታ ሃገራትን ኣብ ሶርያ ዝካየድ ዘሎ መጥቓዕቲ እንተዘይኣቋሪጹ ሳዕቤኑ ዝኸፍአ ከምዝኸውን ’ውን ሩስያ ገሊጻ’ላ፡፡

ብ6 ሚያዝያ 2018 ሃገራት ኣሜሪካ፡ ፈረንሳን እንግሊዝን 103 ኬሚካላዊ ሚሳይላት ናብ ሶርያ ከምዝወንጨፋ ይፍለጥ፡፡

————————————–///////////////////————————————–

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here