ዝርዝር ዜና 16-05-2018

0
171

ስርዓት ህግደፍ፡ ብሚኒስትሪ  ዜና ኣቢሉ ዘውጽኦ መግለጺ ተኹታኹን ካብ ሓቂ ዝረሓቐን’ዩ ክብሉ ዜጋታት ገሊጾም፡፡

ስርዓት ህግደፍ፡ ብ14 ግንቦት 2018፡ ብመገዲ ሚኒስትሪ ዜና ኣቢሉ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ፡ መንግስታት ኢትዮጵያን ሱዳንን፡ ንዕጡቓት ተቓወምቲ ኤርትራ ዝብልዎም፡ ብዝግባእ ተርኦም ምእንቲ ከሰላስሉ፡ ኣብ ደዶባቶም ምሉእ ደገፍ ክህብዎም፡ ኣብ ዶባቶም ካብን ናብን ብሓርነት ክንቀሳቐሱን መሳለጥያታት ከዋድዱሎምን ተሰማሚዖም ዝበሎ፡ ኣዝዩ ሓደገኛ ተኹታኹ ተግባራትን ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ዝተሃንደሰ ውጹኡ ሓሶት’ዩ ክብሉ ብዙሓት ደለይቲ ለውጢ ኤርትራያውንን፡ ተንተንቲ ፖለቲካ እዚ ዞባን ብመገዲ ፓልቶክ ፌስቡክን መርበባት ሓበሬታን ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ኣነጺሮም’ዮም፡፡

ስርዓት ህግደፍ፡ ነቲ ካብ ዓመተ 2009 ኣትሒዙ ኣብ ልዕሊኡን ኮራኹሩን ዝተነበረ እገዳ፡ ብመገዲ ኮሚቴ እገዳ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ይጽናዓሉ ኣብ ዘሎ እዋን፡ ነቲ ባዕሉ ዝፍጽሞ ዘሎ ደርዘን ንዝበጽሐ ተቓወምቲ ጉጅለታት ዞባና ናይ ምዕጣቕን ምስናቕን ተግባራቱ ናብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ንምጽግዑ ዓሊሙ ዝገብሮ ዘሎ ሽርሒ ምዃኑ’ዉን የብርሁ፡፡

ጉጅለ ህግደፍ፡ ኣብ ሉኡላዊት ሃገረ ሱዳን ይፍጽሞ ብሰንኪ ዝነበረ ዘይሕጋዊ ንግዲ፡ ሓዋላ ሸርፊ ወጻኢ፡ ምጭዋይን ምቕንጻልን ኤርትራውያን፡ ምስግጋር ሰባትን ካልኦትን፡ ተደጋጋሚ ክሕየብ መልእኽቱ ዘመሓላለፈ መንግስቲ ሱዳን፡ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2018 ዶባቱ ምስ ረገጦ’ዉን ፡ሱዳን ምስ መንግስቲ ቀጠር ተማሓዝያ፡ ኣብ ኤርትራ እስላማዊ ጥሩፍነት ንምትእትታው ንኤርትራዊ መሓመድ ጁምዓ ይድግፋ ኣለዋ ኢሉ ድሕሪ ምግላጹ፡ መንግስቲ ሱዳን ኣሉታዊ መልሲ ሂቡሉ ምንባሩ የዘኻኽሩ፡፡

ኢትዮጵያን ሱዳንን ዘካየድኦ ርክብ’ዉን ከምቲ ህግደፍ ዝበሎ ዘይኮነስ፡ ልዕሊ 66% ከምዝተሃነጸ ንዝንገረሉ ሓጽቢ ሚልንየም፡ ብሓባር ክሕልዎኦን፡ ኣብ ዶባት ክልቲኤን ሃገራት ፡ ንዝካየድ ዘይሕጋዊ ተግባራት ንምግትኡን፡ ዓሊመን ሓባራዊ ወተሃደራዊ ሓይሊ ከቑማ ደኣምበር፡ ንጅሃዳዊ ውድብ ክድግፋ ዝገበረኦ ስምምዕ የለን ክብሉ፡ ተንተንቲ ፖለቲካ ክልቲኤን ሃገራት የነጽሩ፡፡

——————————–//////////////////———————————-

ረቡዕ 16/05/2018

ኣነ ጽቡቕ’የ ዘለኹ ማለት ህዝቢ ኤርትራ ጽቡቕ ኣሎ ማለት ዘስምዕ ከምዘይኮነ ተገሊጹ።

መሰል ወዲ ሰብ ኣብ ኤርትራ ጥራይ’ዩ ዝሕሎ ዘሎ ክብል ዝገለጸ ጸሓፊ ህግደፍ፡ እቲ ዝሃቦ ሓቅነት ዘይብሉ መግለጺ ኣብ ብዙሓት ኤርትራውያን ሕማቅ ስምዒት ፈጢሩ ዘሎ ኮይኑ ኣልኣሚን ኣነ ጽቡቕ’የ ዘለኹ ኢሉ ምዝራቡ ህዝቢ ኤርትራ ጽቡቕ ኣሎ ዘስምዕ ከም ዘይኮነ ዜጋታት ገሊጾም።

ኣቶ አልኣሚን የማናይ ኢድ ህግደፍ ብምዃኑ ሽግር ህዝቢ ኤርትራ ንዑዑ አይንታዩን ስለዝኾነ ኣነ ኣይተበደልኩን ኢሉ ምዝራቡ ክሳብ ክንደይ ጽቡቕ ህይወት ይመርሕ ኣሎ ዘተሓትት ኣይኮነን ዝበሉ’ቶም ዜጋተት ኣብ መግለጺኡ ኣነ ደድሕረይ እናመጸ ዝከታተለኒ ፖሊስ የለን፡ ካብ ኣስመራ ተበጊሰ ብናጽነት ናብ ዝደለኽዎ ቦታ በጺሐ ክምለስ ይኽእል’የ ዝብሉ መግለጺታቱ ብልክዕ ንዑዑ’በር ንህዝቢ ዝውክሉ ከም ዘይኮኑ አነጺሮም።

እዛ ንደቃ ቤርሙዳ ኮይና ዘላ ሃገር ከምቲ ንሳቶም ዝብልዋ ሰላም ዝዓሰላን መሰል ሰብ ዝኽበረላን እንተድኣኮይና ዜጋታት ናብ ስደት እናወጽኡ ህይወቶም ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣይምእተውን ክብሉ’ውን ጠቒሶም።

ኣልኣሚን ሳላ ወርቒ ቢሻ ኣብ ስደት ከይዱ መጻንሒ ዕድመ ሸሚቱ ህይወት ዝሰኾዐን ካብ ሰብዓታት ጀሚሩ እሙን ኣገልጋሊ ውልቀ መላኺ ብምዃን ንብዙሓት መጋድልቱ ሓሰዩ ዘሕቀቀን ከም ዝኾነ ዝገለጹ’ቶም ዜጋታት ሕጂ ናይ ሓሶት ወረ ምንዝሑ ድማ መቐጸልታ ናይቲ ዝጸንሐ ሕቡእ ጠላሚ ባህርያቱ’ዩ ክብሉ ብተወሳኺ ኣነጺሮም።

———————–//////////////////——————————-

ረቡዕ 16/05/2018

ዕላማ ደለይቲ ፍትሒ ብዘይ ፍቃድ ህዝቢ ኣብዙፉን ምልኺ ተወጢሑ ዘሎ ዓማጺ ካብቲ ገቢትዎ ዘሎ ስልጣን ንኽወርድ ምግባር ምኾኑ ተገሊጹ።

ሙሁራት ዜጋታትና  ከምዝሓበርዎ፡ ዕላማ ደለይቲ ፍትሒ ብዘይ ፍቃድ ህዝቢ ኣብዙፋን ምልኺ ተወጢሑ ግህሰት ዘዝንብ ዘሎ ዓማጺ ስርዓት ህግደፍ ካብቲ ገቢትዎ ዘሎ ስልጣን ኽወርድ ምግባር’ዩ ክብሉ ገሊጾም።

እቶም ሙሁራት፡ ናይዞም ምእንቲ ህዝቦም ካብ ጽባሕ ናጽነት ሰላም ከየበሉ ቃልሲ ዘሰላስሉ ዘለው ደለይቲ ፍትሒ፡ ስልጣን ናብ ህዝቢ ክምለስ ድሕሪ ምግባር፡ ንኩሉ ዜጋ ዘሳትፍ ብቅዋም ዝምራሕ መንግስቲ፡ ህዝቢ ብህዝቢ ክትከል ኣብ ምግባር’ውን ብዝለዓለ ወነ ዘሰላስሎ ዘሎ ቃልሲ ምኾኑ’ውን ብተወሳኺ አወኪኦም።

ቃልስና መብጽዓ ሰማእታት ንዝኾነ ዕላማ ምህናጽ ሓራን ዲሞክራስያዊትን ኤርትራ ክውን ንምግባር’ዩ ዝበሉ እቶም ሙሁራት ኤርትራዊ ክብረትን መንነትን ክዕቀብን ክቕጽልን ምስራሕ ድማ ግደ ደለይቲ ፍትሒ ጥራሕ ዘይኮነ ግደ ኩሉ ኤርትራዊ ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም።

—————————/////////////////————————–

ረቡዕ 16/05/2018

ጉዳይ ደሞዝ ኣብ ኤርትራ ቀንዲ መዘራረቢ ይኸውን ምህላዉ ይግለጽ ኣሎ፡፡

ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዜጋ ኣብ መሳርዕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ዝኣትዉ ግዜ ጀሚሩ፡ ደሞዝ ዝበሃል ከምዘይብሉ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ በዚ ድማ ብዙሓት መንእሰያት መዘራረቢ ዛዕባ ጌሮም ደሞዝ ንኽውሰኽ ሕጂ’ዉን ሕቶታት የልዕሉ ከምዘለዉ ሬድዮ ስምረት ገሊጻ፡፡

ኣማኢት ኣሸሓት መንእሰያት ብዘይ ደሞዝ ንዓመታት ጊላ ኮይኖም ክሰርሑ ከምዝጸንሑን፡ ደሞዝ ክውስኸኹም ተባሂሎም ዓመታት ከምዝተጸበዩን ዘዘኻኸረት እታ ሬድዮ ስርዓት ህግደፍ’ውን ዝበሎ ቃል ከይተግበረ ክሳብ ’ዛ ዕለት ጊላ ጌሩ ይገዝኦም ምህላዉ ሓቢራ፡፡

እዚ ዝወለዶ ኩነታት ድማ፡ ኣብ ሰራዊት ኣብ ኩሉ ትካላት ህግደፍ ብውሑድ ክፍሊት ጉልበቶም ዝምዝመዙ ዘለዉ ዜጋታት ደሞዞም ክውስኾም ብቁጠዐን ነድርን ጸገሞም ይሓቱ ከምዘለዉን ኣብ ኤርትራ እቲ ቀንዲ ዛዕባ ኮይኑ ናተዛረበሉ ዘሎ ጉዳይ ኮይኑ ምህላዉን ብተወሳኺ ኣነጺራ፡፡

—————————-/////////////////////———————————–

ረቡዕ 16/05/2018

ዓንዲ ኤርትራዊ ሓድነት ኣካላዊ ዘይኮነ ናይ ሓሳብ ሓድነት’ዩ ክብል ድምጺ ሰላምን ዲሞክራስን ኤርትራ ገሊጹ።

ድምጺ ሰላምን ዲሞክራስን ኤርትራ ኣብ ዝዘርገሖ ርእሰ ዓንቀጽ ከም ዝሕብሮ፡ ዓንዲ ኤርትራዊ ሓድነት ኣካላዊ ዘይኮነ ናይ ሓሳብ ሓድነት’ዩ ብምባል ናይ ሓሳብ ሓድነት ከኣ ካብ ምድምማጽን ምክብባርን ወጻኢ ዝረጋገጽ ከምዘይኮነ ኣነጺሩ።

ሓቀኛ ሓድነት ንምምጻእ ካብ ድሌታዊ፡ ዊንታ’ውን ላህመታ’ውን ዝኾነ ሓድነታዊ ጠለባት ዝደሓነ፡ ንቡዙሕነትና ግቡእ ቦታ ዝህብ፡ ንብሩህ መጻኢ ዕድልና ኣማራጺ ኮይኑ ዘገልግል ምስ ዝኸውን’ዩ ሓቃዊ ሓድነታዊ ቃልሲ ዝረጋገጽ ክብል ብተወሳኺ ሓቢሩ።

ልዕሊ ዝኾነ ናይ ኤርትራዊ ውጽዕ ሓድነት እንተሰሚሩ፡ ንዓመታት ዘጽንተናን ዘብርሰናን ዘሎ በጋሚዶ ስርዓት ንምእላዩ ኮነ ካብ ገጽ መሬት ኤርትራ ንምጥፍኡ ዝጽግም ከምዘየለ’ውን ድምጺ ሰላምን ዲሞክራስን ኤርትራ ኣብቲ ርእሰ ዓንቀጽ ኣተሓሳሲቡ።

———————————/////////////————————-

ረቡዕ 16/05/2018

ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብጽን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካየድኦ ኣኼባ ብዓወት ተዛዚሙ።

ከም ሓበሬታ ፋና ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብጽን ኣብ ጉዳይ ሓጽቢ ሚልንየም ኣድሂበን ብደረጃ ላዕለዎት ሚኒስተራት ዘካየደኦ መበል 2 ዝርርብ ብዓወት ከምዝተዛዘመ ተፈሊጡ።

ላዕለዎት መራሕትን ሰበስልጣናት ሃብቲ ማይን 3ቲኤን ሃገራት ድሕሪ ልዕል ሓደ ዓመት ዝወሰደ ኣህላኺ ኣኼባ ዘካየደኦ 2 ዘተ ብናይ ሓባር ዓወት ተዛዚሙ ኣሎ ክብል ካብ ቤት ጽሕፈት ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ንዝተረኸበ ሓበሬታ ብምጥቃስ እቲ ዜና የረድእ።

ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብጽን ፈንድ መሰረት ልምዓት ክምስርታ ንኣመላልኣ ሓጽቢ ሚልንየም ዘጽንዕ ዘይሻራዊ ኣጽናዒ ጉጅለ ከጣይሻን ንትካል ኣማካሪ፡ ሕቶታትን ሪኢቶታትን ከቕርባ ኣብ ናይ ሓባር ስምምዕ በጺሐን ኣለዋ።

ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣብ ጉዳይ ሓጽቢ ሚልንየም ዝነበረን መርገጺ ተመሳሳሊ ከምዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ግብጺ ግና ንሰነድ መግዛእታዊ ውዕል እናሻዕ እናልዓለት ኣብ  ዝዳለው ዝነበረ መድረኽ ብተቃውሞ ትውጽእ ምንባራ ይዝከር።

—————————////////////————————–

ረቡዕ 16/05/2018

ሰሜን ኮርያ ፡ ምስ ደቡብ ኮርያ ከተካይዶ ተሊማቶ ዝነበረት ዝርርብ ሰሪዛቶ፡፡

መደብር ዜና ቢቢሲ ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ፡ ኣብ መድረኽ ሰላማዊ ዓለም ግዲኣ ክትጻወት ዝጀመረት ሰሜን ኮርያ፡ መደበር ፈተነ ኑክሌር ንእተካይደሉ ቦታ፡ ኣብ ምውጋዱ ትነጥፈሉ ኣብ ዘላ እዋን፡ ብደረጃ ላዕለዎት ሰበስልጣናት ምስ ደቡብ ኮርያ ክተካይዶ ዝነበረት ዘተ  ከምዝሰረዘቶ ኣፍሊጡ፡፡

ኣውራ ጠንቂ ናይቲ ዝሰረዘቶ ዝርርብ ድማ፡ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ዘካይድኦ ዘለዋ ዓመታዊ ወተሃደራዊ ታዕሊም ከምዝኾነ ዝጠቐሰ እቲ ሓበሬታ፡ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ኣብ ወርሒ ሰነ ምስ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ንዝሓሰቦ ዘተ’ዉን ክስርዞ ከምዝኽእል’ዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ፡፡

ብወገን ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተዋሃበ ቃል ግና፡ ካብ ሰሜን ኮርያ ብዛዕባ ዝርርብ ኣዲሂቡ ዝበጽሐ ዋላ ሓደ ነገር ከምዘየለ’ዩ ተገሊጹ፡፡

ሰሜን ኮርያ፡ ህላውነት ወተሃደራት ኣሜሪካ ኣብ ምድረ ደቡብ ኮርያ ከብቅዕ ተደጋጋሚ እዋን ድሌታ ምዃኑ ትገልጽ ምህላዋ ይፍለጥ፡፡

——————————//////////////////———————————

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here