ዝርዝር ዜና 17-06-2017

0
881

ብሰንኪ እምነቶም ስድራኣ ዝተኣሰሩዋ መንእሰይ ሕጂ’ውን ግህሰት መሰል ኣብ ኤርትራ ይቕጽል ኣሎ ክትብል ኣረጋጊጻ፡፡

 

ብሰንኪ ዓፋኒ ምሕደራ ጉጅለ ህግደፍ ብዘምልኽዎ እምነት ጥራይ ካብ 2008 ኣትሒዞም ስድርኣ ዝተኣሰርዋ ኤርትራዊት ጓለንስተይቲ ሕሱም ግህሰት መሰል ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸ ይኸይድ ከምዘሎ ምስ ሬድዮ ወጋሕታ ኣብ ዘካየደቶ ዕላል ገሊጻ፡፡

ስድርኣ ብሰንኪ እምነቶም ጥራይ ኣብ ቤትማእሰርቲ ዝተኣሰርዋ እዛ ስማ ክትገልጽ ዘይደለየት ዜጋ ኩሉ ሃብተ ንብረቶም ተዘሚቱ ድራር ዕለት ዝስእኑሉ ኣዝዩ በዳሂ እዋናት ከተሕልፍ ከምዝተቐሰበት’ዉን ኣነጺራ፡፡

ኣዲኣ ኣብ ክልተ ወርሒ ጥራይ ክትርአ ከምዝፍቀደላ ኣቡኣ ግን ንምርኣይ ከምዝኽልከልን ብሰንኪ ክትትልን ብቑዕ ሕክምናን’ዉን ሙሉእ ኣካላቱ ከምዝለመሰን ዝሓበረት እዛ መንእሰይ ኣዲኣ’ዉን ኣእጋራ ኣቋውሙኡ ሓልዩ ከምዘይንቀሳቐስ ኣብሪሃ፡፡

እዛ ኣደ 3 ቆልዑን በዓልቲ ሓዳርን ዝኾነት ኤርትራዊት መንእሰይ በዓል ቤታ ብሰንኪ እምነቱ ንሱ’ዉን ኣብ ቤትማእሰርቲ ከምዝርከብን ንሳ’ዉን ክሳብ ጥንሲ ከይድዋ ብሓደጋ ትወጽእ ኣብቲ ቤትማእሰርቲ ተዳጕና ከምዝነበረትን ሕጂ ህይወት ምስ ከበዳ ክትወጽእ ከምዝወሰነትን ጠቒሳ፡፡

ስርዓት ህግደፍ ዜጋታት ብሰንኪ እምነቶም ጥራይ ኣብ ፈቐዶ ኣብያተ ማሕቡስ ክበልዩ ይገብሮም ከምዘሎ ይፍለጥ፡፡

—————————————————-//////////////////////——————————————-

 

 

 

 

ቀዳም 17/06/2017

ጉጅለ ኢሳይያስ ብሰንኪ ኣታሕዝኡ ንዝቐተሎም ዜጋታት ተሰዊኦም እናበለ የርድእ ከምዘሎ ተሓቢሩ፡፡

ውልቀመላኺ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ማእሰርቲ ዳጕንዎም ንዝጸንሐ 16 ዜጋታት ብሰንኪ ስንኮፍን ጨካንን ኣታሕዝኡ ድሕሪ ምቕታሉ ንስድራቤታቶም ደቕኹም ተሰዊኦም እናበለ መልእኽቲ መርድእ ይሰድድ ከምዘሎ ሬድዮ መድረኽ ገሊጻ፡፡

ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ እቲ ካብ 12 ክሳብ 14 ሰነ 2017 ኣብ ዝነበረ ግዜ ብምምሕዳር ዞባ ማእከል ዝተሓበረ መርድእ መንእሰያት ኣብ ሳዋ፡ ኣብ ቤትማእሰርቲ ፕሪማ ካንትርን ኣብ ሕክምና ግላስን ዝነበሩ’ዮም፡፡

ኣብቲ ንስድራቤታት ዝተዋህበ ናይ መርድእ ደብዳቤ ደቕኹም ብምኽንያት ሕማምን ብዝፈጸምዎ ርእሰ ቅትለትን ተሰዊኦም ዝብል ጽሑፍ ከምዝነበሮን ን9 ኣዋርሕ ደሃይ ዝበሃል ኣጥፊኦም ከምዝነበሩን ዝጠቐሰት እታ ሬድዮ ስድራቤቶም ፈቖዶ መዓስከር እናኸዱ ደሃይ ክሓቱ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ሓንሳብ ስግረዶብ ከይዶም እኒ ሓንሳብ ድማ ብዛዕብኦም ንፈልጦ የብልናን ዝብል መልሲ ክወሃቦም ከምዝጸንሐ ኣነጺራ፡፡

—————————————————–/////////////////———————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀዳም 17/06/2017

ኣብ ኣመንቲ ጰንጠ ቆስጣል ዝበጽሕ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ግፍዒ ኣዝዩ ዘስካሕክሕ’ዩ ክትብል ናይ ዓይኒ ምስክር ገሊጻ፡፡

ንእተምልኾ እምነት ብዝግባእ ክትጥቀመሉ ብዘይምኽኣላ ምስ ትሕቲ ዕድመ ደቃ ናብ ኢትዮጵያ ዝሰገረት ኤርትራዊት መንእሰይ ብስርዓት ህግደፍ ኣብ ኣመንቲ  ጰንጠ ቆስጣል ዝበጽሕ ኣካላውን ኣእምሮኣውን ግፍዒ ካብቲ ብቃላት ዝግለጽ ንላዕሊ ኣዝዩ ዝኸፍአ’ዩ ክትብል ብዓይና ንዝረኣየቶ ነገር ብምጥቃስ ኣረጋጊጻ፡፡

ኣብዚ ሕጂ እዋን ብፍላይ ኤርትራውያን ደቀንስትዮ ምፍጣረን ዝጸልኣሉ ሕማቕ ሃዋህው ዓሲሉ ከምዘሎ’ዉን ጠቒሳ’ያ፡፡

ስርዓት ህግደፍ  ዜጋታት ናጽነት ሃይማኖቶም ከይሕለወሎም እዚ ክትኣምን የብልካን እዚ እመን ዝብል ኣተሓሳስባ ምፍጣሩ ብፍላይ ኣብቶም ኣመንቲ ጰንጠ ቆስጣል ዝኾኑ ዜጋታት ስግኣት ከምዝፈጠረ ዝገለጸት እታ ዜጋ ኣብ እምነት ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ እትጽንብሎ መርዓውን እንተኾነ ናጽነት የብልካን ክትብል ገሊጻ፡፡

ናብራ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ እዋን ምሕደራ ስርዓት ህግደፍ ካብ ጸልማት ህይወት ንላዕሊ ካልእ መግለጺ ክትረኽበሉ ከምዘይትኽእል ዝጠቐሰት እዛ ዜጋ ናብ ኢትዮጵያ ምምጻኣ ጸገም ከምዘይፈጠረላን ብቴሌቪዥን ትዕዘቦ ዝነበረት ናጽነት ብጋህዲ መጺኣ’ዉን ከምዘይሰኣነቶን ከምኡ’ዉን ንነብሳ ዕድለኛ ጌራ ከምትቖጽራን ኣረዲኣ፡፡

—————————————————–/////////////////////—————————————–

 

 

 

 

 

ቀዳም 17/06/2017

ፓርላማ ግብጺ፡ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ክልተ ደሴታት ንስዑዲ ዓረብ ክውሃባ ብምውሳኑ ኣብ ከተማ ካይሮ ህዝባዊ ናዕቢ ተላዕሉ፡፡

ፓርላማ ግብጺ ዋንነት እታ ሃገር ዝነበራ ክልተ ደሴታት ንስዑዲ ዓረብ ተማሓላሊፈን ክውሃባ ምውሳኑ ስዒቡ ኣብ ርእሰ ከተማ ካይሮ ዓቢ ህዝባዊ ናዕቢ ከምዝተላዕለን ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ንምብታን ብሓልታት ጸጥታ ዝተወሰደ ስጉምቲ’ዉን ክሳብ ሕጂ ውጽኢት ከምዘየምጸአን ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ጸብጺበን፡፡

ፖሊስ ግብጺ ነቲ ህዝባዊ ናዕቢ ንምብዳህ ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ ኣቢሎም ነዚ ተግባር የጋውሑ’ዮም ክብል ንዝጠርጠሮም ኣርበዓ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከምዘውዓለ ዝገለጸ እቲ ሓበሬታ ነቲ ናዕቢ ግን ደው ከብሎ ከምዘይካኣለን ብኣንጻሩ ኣብ ካልኦት ከተማታት እታ ሃገር ይልሑኽ ምህላዉን ኣረዲኡ፡፡

ዋንነት ግብጺ ዝኾነ መሬት ኣሕሊፍካ ምሃብ ምኽሓድ ሃገር’ዩ ዝበሉ እቶም ሰልፈኛታት ቴራንሳንተር ዝተብሃላ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ደሴታት ዋንነት ግብጺ ከምዝኾናን ንስዑዲ ዓረብ ክውሃባ ፍቓደኛታት ከምዘይኮኑን እቶም ሰልፈኛታት ይገልጹ፡፡

————————————————-////////////////////———————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀዳም 17/06/2017

ጅቡቲ፡ መዓድናት ኢትዮጵያ ናብ ወጻኢ ዝለኣኸሉ ሓድሽ ወደብ ምኽፋታ ተገሊጹ፡፡

ሮይተርስ ኣብ ዝዘርግሖ ዜና ጅቡቲ ኢትዮጵያ ዘፍረየቶ መዓድን ፖታሽ ናብ ሃገራት ዓለም ንምልኣኽ እትጥቀመሉ ሓድሽ ወደብ ንስራሕ ድሉዉ ከምዝገበረት ገሊጹ፡፡

ብመሰረት እቲ ሓበሬታ፡ ጅቡቲ 4 ሓደሽትን ዓበይትን ወደባት ትሃንጽ ዘላ ኮይና እዚ መዓድን ፖታሽ ኢትዮጵያ ዝመሓለለፈሉ ወደባ ድማ ማእከል ስሕበት ኣህጉር ኣፍሪቃ ክኸውን ከምዝኾነ ተፈሊጡ’ሎ፡፡

ብ90 ሚልዮን ዶላት ወጻኢ ከምዝተሃንጸ ዝተነገረሉ እዚ ዘመናዊ ወደብ ኢትዮጵያ ንእተፍርዮ መዓድን ፖታሽ ኣብ ዓመት 4 ሚልዮን ቶን ንምልኣኽ ክሕግዛ’ዩ ተባሂሉ’ሎ፡፡

እዚ ኣብ ታጁራ ዝተሃንጸ ወደብ ንንግዳዊ ርክባት ጅቡትን ኢትዮጵያን ዘስጥም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንምድልዳል ሕውነት ህዝብታት እተን ሃገራት’ዉን ዘይንዓቕ ግደ ክህሉዎ’ዩ ከምጸብጻብ ሮይተርስ፡፡

————————————————-//////////////////////———————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

ቀዳም 17/06/2017

ቱርኪ ቅልውላው ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንምፍታሕ ትሰርሕ ምህላዋ ገሊጻ፡፡

ቱርኪ ነቲ ኣብ መንጎ ቀጠርን ካልኦት ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ዘሎ ዘይምርግጋእ ብዲፕሎማሲያዊ መዳዩ ክፍታሕ ኣበርቲዓ ትሰርሕ ምህላዋ ምግላጻ ማዕከን ዜና ኣልጀዚራ ጸብጺቡ፡፡

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ቀጠርን ኩዌትን ኣብ ዘካየዶ ርክብ፡ ቅልውላው ወሽመጥ ዓረብ ብምንጻልን ማዕቀብ ብምንባር ከምዘይፍታሕ ኣዘኻኺሩ፡፡

እቲ ቱርካዊ ሚኒስተር ኣብ መግለጺኡ፡ መንግስቲ ቀጠር እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ብዘተ ንምፍትሑ ድሉዉ ምህላዉ ብምጥቃስ እተን ካልኦት ሃገራት ተመሳሳሊ ቅሩብነት ከርእያ ተላብዩ፡፡

————————————————–//////////////////////——————————————-

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY