ዝርዝር ዜና 18-03-2017

0
1720

ዝማዕበለ ኣተሓሳስባ ሒዝና ምስ ወድዓዊ ኩነታት ዓለም ክንምርሽ ከምዝግባእ ተገሊጹ።

ቀዳም18/03/2017

ዝማዕበለ ኣተሓሳስባ ሒዝና ምስ ወድዓዊ ኩነታት ዓለም ክንምርሽ ከም ዝግባኣና ተገሊጹ።

ኩሎም ህዝብታት ኤርትራ ብሓፈሻ ፡ ኣብ ውዑይ ዕድመ ዝርከብ ወሳኒ ናይ ለውጢ ሓይሊ ዝኾነ መንእሰይ ወለዶ ድማ ብፍላይ ብትምክሕቲ ጽብትን በለጽን ዝግለጽ ድሑር ኣተሓሳስባ ጸረ ህዝባዊ ቃልስን ጸረ ስሉጥ ዓወትን ምዃኑ ተረዲኡ ፡  ነዚ ግዜ ዘይህብ ኣስካፊ ውሽጣዊ ኩነታት ንምልዋጥ ብዝተወደበን ዝተዋሃሃደን ኣገባብ ምርብራብ የድሊ ክብል ወግዓዊ ልሳን ዲሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ገሊጹ።

መንእሰይ ንጸላእን ዝጥቐመሉ ሜላታትን ከለልን ከበርዕንን ካብ ደለይቲ ለውጢ ክረኸቦ ዝነበሮ ግን ብኸምቲ ዝድለ ዘይረኸቦ ፖለቲካዊ ደገፍን፡ ንሱ ባዕሉ ክወስዶ ዝነበሮ ተበግሶን ብዝተፈላለዩ ውድዓዊ ምኽንያታት ኣብ ጸብጻብ ብምእታው መንፈሳውን ነገራውን ዓቕምታቱ ኣዋዲዱ ብተግባር ኣብ መስርዕ ቓልሲ ተሰሊፉ ልሉይ ተርኡ ከበርክት ኣለዎ ክብል’ውን ኣስሚሩሉ።

ኣብ ዝሩግ ፖለቲካዊ ኩነታት እናነበርካ ዓለማዊ ኩነታት ናበይ የምርሕ ኣሎ ከተለልን ነብስኻ ክትሰርዕን ኣይትኽእልን ኢኻ ክብል ዝገለጸ እቲ ግንባር ነዚ ንምብርዓንን መስመርና ንምስትኽኻልን ግን ዝማዕበለ ኣተሓሳሰባ ሒዝና ምስ ኩነታት ክንምርሽ’ዩ ዝግባእና ክብል’ውን ኣነጺሩ’ዩ።

————————————–//////////////////—————————– 

ቀዳም18/03/2017

ስርዓት ህግደፍ ብተፈጥርኡ ኣብ ስለያን ግርጭታትን ዝነብር ናይ ዕንወት ሓይሊ’ዩ ክብል ድምጺ ሰላምን ዲሞክራስን ኤርትራ ኣብ ዝዘርገሖ ጽሑፍ ገሊጹ።

መላኺ ኢሳይያስ ስባት ብምእሳር ፡ ብምጭዋይ፡ ብምቕንጻል ኣቢሉ ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕ ዝደሊ ዓማጺ ጉጅለ ከምዝኾነ ዝገለጸ ድምጺ ሰላምን ዲሞክራስን ኤርትራ ብተፈጥርኡ’ውን ኣብ ስለያን ግርጭታትን ተሓቢኡ ክነብር ዝደሊ ናይ ዕንወት ሓይሊ’ዩ ክብል ኣብሪሁ።

ስርዓት ህግደፍ ጸረ ህዝቢ ዝኾነ ስለያዊ መርበባት ብምዝርጋሕ ኣብ ኩሎም ትካላቱ ኣብ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ይኹን ክሳብ’ታ ዝነኣሰት ኣሃዱ ስድራ ቤት‘ውን ከይገደፈ ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ኣብ ሕድሕዶም ተኣማሚኖም ከይነብሩ ዝገበር ኣሰራርሓ ዝኽተል ኣረሜናዊ ስርዓት’ዩ ብምባል ድማ እዚ ባህርዚ ካብ ድሕሪ ናጽነት ዝተራእየ ምዕባለ ዘይኮነስ ከም ውድብ ሀ ኢለ ከፍልም ከሎ ከም ቀንዲ ስለያዊ መሳርሒኡ ጌሩ ዝጥቐመሉ ዝነበረ ሓለዋ ስውራ ካብ ዝተባህለ ትካል ከም ዝፍልም ኣነጺሩ።

ወሳኒ ጃንዳዊ መሪሕነታዊ ጉጅለ ህግደፍ ንጸቢብ ድሌታቱ ከርዊ ክብል ነዚ ትካል’ዚ ከም ቀንዲ መሳርሒ ንምጥቃም ኣብ እዋን ሰውራ ዝተፈልየ ሕቶ ንዘልዓሉ ወገናት ብስም መንካዕ፡ የሚን፡ ቆራሻ፡ ሲኣይ ኤ፡ ናይ ዓማ ስለያ እናበለ ንምንቅስቓሳትን ጉጅለታትን ይቅንጽል ከም ዝነበረ’ውን እቲ ድምጺ ስላምን ዲሞክራስን ኤርትራ ዝዘርጎሖ ጽሑፍ ወሲኹ ገሊጹ’ዩ።

————————————–//////////////////—————————– 

ቀዳም18/03/2017

ኣብ ዓመተ 2016 ልዕሊ 200 ኤርትራውያን ኣብ ማልታ ፍቓድ ዑቕባ ከም ዝተውሃቦም ተገሊጹ።

ማልታ ሓንቲ ካብተን ኣብ ኤውሮጳ ዝርከባ ንኣሽቱ ሃገራት ኮይና ካብቶም ኣብ ዓመተ 2016 ናብ‘ታ ሃገር ዝኣተው ኣስታት 1,700 ኤርትራውያን ስደተኛታት ነቶም ልዕሊ 255 ዝኾኑ ስደተኛታት ፍቃድ ዕቑባ ከም ዝሃበቶም ማልታ ቱዳይ ዝተባሃለ ጋዜጣ ሓቢሩ።

ሃገረ ማልታ ካብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ከም ቀንዲ መሳገሪት ተገልግል ሃገር ኮይና ብበዝሒ ስደተኛታት ኣብ ምዕልቕላቕ ትርከብ ከም ዘላን እዚ ፍቓድ ዕቁባ ኤርትራውያን ምስቲ ኣብ  ዓመተ 2015 ዝተውሃበ ክነጻጸር ከሎ ከኣ ናይ 2 ሚኢታዊ ወሰኽ ከም ዘርኣየ እቲ ዜና ወሲኹ የረድእ።

እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ጀርመን ንልዕሊ 700 ሽሕ ስደተኛታት ፍቓድ ዕቑባ ብምሃብ ካብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዓ ከም ዘላ ኢሮ ስቴት ዳታ ዝተበሃለ መርባብ ሓበሬታ ገሊጹ።

————————————–//////////////////—————————– 

ቀዳም18/03/2017

ኣብ መንጎ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ጥቡቕ ቁጠባዊ ምትእስሳር ክህሉ ከም ዝደሊ ፕረዚደንት ሳልቫኪር ገሊጹ።

ኣብ መንጎ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘሎ ዝገለጸ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ብቁጠባዊ መዳይ ዘለወን ምትእስሳር ክሰጥምን ናብ ዝለዓለ ብርኩ ክድይብን ከም ዝደሊ ምግላጹ ሱዳን ትሪቡ ዘወሃሃዶ ዜና ሓቢሩ።

እተን ሃገራት ዝገብረኦ ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ንህዝብታት ክልቲኣን ሃገራት ኣዝዩ ኣርባሒ ምዃኑ ብምጥቃስ ብቅልጡፍ ናብ ተግባር ክእቶ ሓቲቱ።

እቲ ፕረዚደንት ነዚ ዝገለጸ ንልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተቐቢሉ ኣብ ዘዛራረበሉ እዋን’ዩ።

————————————–//////////////////—————————– 

ቀዳም18/03/2017

ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣብ ኣህጉርና ኣጋጢሙ ንዘሎ ደርቂ  ንምምካት ኣባል ሃገራቱ ሓቢረን ክሰርሓ ጸዊዑ።

ኣፍሪቃዊ ሕብረት ብመገዲ ሓድሽ ተመራጺ ኣቦ መንበሩ ኣቢሉ ኣብ ዘመሐላለፎ መልእኽቲ ኣባል ሃገራቱ ኣብ ኣፍሪቃ ኣጋጢሙ ንዘሎ ደርቂ ኣብ ምምካት ኢድን ጓንትን ኮይነን  ክሰርሓ ጸዊዑ።

ዋና ጸሓፊ እቲ ሕብረት ሞሳ ፋቂ ኣብ ገለገለ ሃገራት ኣህጉርና ተኸሲቱ ዘሎ ናብ ደረጃ ጥምየት ክሰጋገር ተኽእሎ ኣለዎ ብዝበሎ ኩነታት ከም  ዝተሻቐለ ገሊጹ።

ብተናጸል ንባህርያዊ ሓደጋ ምምካት ዝከኣል ኣይኮነን ዝበለ እቲ ዋና ጸሓፊ ኩለን ኣባል ሃገራትን ዓለማዊ ትካላትን እቲ ድርቂ ገዚፍ ሃስያ ናብ ዘውርደሉ ኩነታት ከይ ተሰጋገረ ሓገዘን ከበርኻ ተላብዩ።

ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃን ናይጀርያን ዝያዳ ብሓያል ድርቂ ከም ዝተሃርማ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ይገልጹ።

——————————-//////////////////—————————–

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY