ዝርዝር ዜና 19-06-2017

0
1266

ደበስ ስውኣት ጃህራን ፈኸራን ዘይኮነስ ምርግጋጽ ውሕስነት ህዝብን ሃገርን ምዃኑ ተገሊጹ፡፡

ዓመት መጸ ሕድሪ ስውኣት ነተግብር ኣለና እናተባህለ፡ ህዝቢ እናተረግጸን እናተጨፍለቐን ኣብ ዝሓልፎ ዘሎ ህይወት ዝተረጋገጸ ሓርነት ህዝብን ዝተሰረተ ምንጻፍ ምዕባለ ኣብ ዘይብላ ሃገር፡ ከንቱ ጃህራን ፈኸራን ህግደፍ ትርጉም ኣልቦ ምዃኑ ምንጭታት ወጋሕታ ሳሊና ኣነጺሮም፡፡

ምንጭታትና ነዚ ዝገለጹ ህዝቢ ብብዝሒ የስምዖ ንዘሎ ምዕዝምዛም መሰረት ብምግባር ኮይኑ፡ እዛ ናጽነታ ተጎናጺፋያ ትበሃል ዘላ ሃገር ህዝባ ኣብ ሪጋ ማይን ባንን ተሰሪዑ ክውዕል ብምቅሳቡ ጥራይ እቲ ዝበሃልን እቲ ህሉው ኩነታትን ክሳብ ክንደይ ተረሓሒቑ ከም ዘሎ ዘነጽር ተርእዮ ምዃኑ ኣብሪሆም፡፡

መሰልን ውሕስነትን ህዝቢ ተዓፊኑ ኤርትራዊ በብዝወጾ እናጠፍአን ከም ኣቕሓ እናተሸጠን ክነሱ ህግደፍን ውሑዳት ኣዳኸርቶምን ግን ኣብ ሃገር ነጊሱ ዝብልዎ ዘለው ፍትሕን ርትዕን ንፍርዲ ኣይርትዑና ዝዓይነቱ ናይ ባህ ኣይበሎ ኣካይዳ ’ዩ ክብሉ’ውን ጠቒሶም፡፡

—————————————//////////////—————————————-ሶኒ 19/06/2017

ብታሪኽ ስውኣትና እናኾራዕና  ንዝተጠልመ ሕድሮም ክንቓለስ ይግባእ ክብሉ ዜጋታት ኣተሓሳሲቦም፡፡

ብምኽንያት 20 ሰነ ሪኢትኦም ናብ ወጋሕታ ሳሊና ዝለኣኹ ዜጋታት፡ ብታሪኽ’ቶም ምእንታናን ምእንቲ ሃገርናን ክብሉ ዘይትትካእ ህይወቶም ዝኸፈሉ¸ስውኣት እናኾራዕናን እናተሓበናን ብመላኺ ኢሳይያስ ንዝተጠልመ ሕድሮም ንምምላስ ግን ክንቓለስ ከምዝግባእ ኣተሓሳሲቦም፡፡

ኣብዚ ዝሓለፈ 26 ዓመታት ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝነኣሰ ክሳብ ’ቲ ዝዓበየ ብጸገማት ማሕበራዊ ናብራ ምድሃኹን ብስደት ምብራሱን ሕድሪ ስውኣት ተጠሊሙ ክሳብ ክንደይ ዓመጽን በደልን ሳዕሪሩ ከም ዘሎ ዘአንፍት’ዩ ዝበሉ’ቶም ዜጋታት፡ ንዓና ንኽሕሸና ግን ንሓርነታዊ ቓልሲ ግዜ ከይወሰድካ ምቅላስ’ዩ ክብሉ ኣስሚሮም፡፡

ስርዓት ህግደፍ ብሽም’ቶም በጃ ሃገሮም ዝሓለፉ ጀጋኑ እናሸቀጠ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ኣእትይዎ ንዘሎ ክብርን ሓርነት ህዝብን ንምምላስ ግዜ ዘይህብ ህጹጽ ጉዳይ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብውሽጥን ብደገን ሰሚርካ ምቅላስ ድማ እቲ እንኮ ፍታሕ’ዩ ክብሉ ኣነጺሮም፡፡

—————————————//////////////—————————————-ሶኒ 19/06/2017

ሰማእታትና፡ ሕድሮም ዝጠለመ ስርዓት ህግደፍ ተወጊዱ ህዝባዊ ስርዓት እንተተተኺሉ ጥራይ’ዮም ዝቐስኑ ክብል ሓደ መግለጺ ጠቒሱ፡፡

ዴሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ጨካን ምሕደራ ህግደፍ ወዲቑ እናሃለወ መላኺ ኢሳይያስ ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕ ብሽም ስውኣት ንብዓት ሓርገጽ እንተነብዐን ሕድሮም ይትግብር ኣለኹ እንተበለን ሸቀጥ ጥራይ’ዩ ብምባል ስውኣት ኣብ ኤርትራ ህዝባዊ ስርዓት እንተተተኺሉ ጥራይ’ዮም ዝቀስኑ ክብል ብምኽንያት 20 ሰነ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ ጠቒሱ፡፡

ኣብ ኤርትራ ዓሲሉ ዘሎ ፍትሓውን ማዕርነታውን ሃገራዊ ሃብትን ስልጣንን ዘይምህላው፡ ዕድል ህዝብን ሃገርን ብሕገመንግስቲ ዘይምግዛእ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ተደጋጊፍካን ተሳኒኻን ብሰላም ትነብረሉ ዲፕሎማሲ ዘይምንጋስ፡ ህዝቢ ዳግማይ ቃልሲ ከካይድ ግድነት ኮይንዎ’ሎ ዝበለ እቲ መግለጺ፡ ኣጋጢሙ ዘሎ ቡኽረት ኩሉ መዳይ ምዕባለ ሃገርን ውሕስነት ህዝብን ድማ ኣብ መቓብር ህግደፍ ጥራይ ዝረጋገጽ ምዃኑ ገሊጹ፡፡

ሀዝቢ ኤርትራ  ብመስዋእቲ ደቑ ርእሱ ኣድኒኑ ክነብዕን ከስተንትን ዘይኮነስ ብሰላም ክነብርዩ’ሞ ሕጂ’ውን ዳግማይ ታሪኽ ክሰርሕ ብጽንዓትን ተወፋይነትን ክቃለስ ይግባእ ክብል እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ኣተሓሳሲቡ፡፡

—————————————//////////////—————————————-ሶኒ 19/06/2017

ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ኣብቲ ብሓባር ክሰርሓሉ ዝግባእ መዳይ ብዕትበት ክሰርሕ ጻውዒት ቀሪቡ፡፡

ካብ 16 ክሳብ 17 ሰነ 2017 ኣብ ህሉው ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገር ኣመልኪቱ 5 ስሩዕ ኣኼብኡ ዘሰላሰለ መሰጋገሪ መሪሕነት ፈጻሚ ኣካል ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ፡ ደምበ ተቓውሞ ኤርትራ ካብቲ ኣግላልን ፈላላይን ባህሪኡ ወጺዩ ካልእ ተሪፉ ኣብቲ ብሓባር ክሰርሓሉ ዝግባእ መዳይ ብዕትበት ክሰርሕ ጸዊዑ’ሎ፡፡

ዝካየድ ዘሎ ቓልሲ ንሓርነት ንባህርን ተግባራትን ስርዓት ህግደፍ ብዝግባእ ኣብ ግምት ዘየእተወ ብተለምዶ ዝካየድ ዘሎ ቓልሲ ኮይኑ ኣብ ርእሲ ምጽንሑ፡ ሕድሕድ ዝተሃላለኽን ብዓይኒ ኣግላልነት ዝቀራረብ ዝምድና ዘለዎን ምዃኑ ገምጊሙ፡፡

ደምበ ተቓውሞ ካብዚ ስድሪ ከሰጉሞ ዘይከኣለ ባህሪኡ ወጺዩ ናይ ምቅርራብን ሓቢርካ ምስራሕን መደባት ብህጹጽ ሰሪዑ ክቐራረብ እንተዘይክኢሉ ካብ ዘለዎ ትብዓት ናብ ዝተሓተ ሚዛን ክወርድን ስም ጥራይ ሒዙ ክተርፍን ዘለዎ ተኽእሎ ሰፊሕ’ሎ ክብል ገሊጹ፡፡

—————————————//////////////—————————————-ሶኒ 19/06/2017

ኣፍሪቓዊ ሕብረት ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ክዝሕል  ጸዊዑ፡፡

ዓቃቢ ሰላም ቀጠር ካብቲ ዝጸነሓሉ ንኤርትራን ጅቡትን ዘስሓሕብ ቦታ ምውጽኡ ስዒቡ ኣብ መንጎ ክልቲኤን ውዑይ ምስሕሓብ ተፈጢሩ ዘሎ ኮይኑ፡ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ብሰላም ክዓርፍ ኣፍሪቃዊ ሕብረት ከም ዝጸውዐ ኣልጀዚራ ጸብጺቡ፡፡

ጉጅለ ህግደፍ ምስ ስዑዲ ዓረብ ብምውጋን፡ ንቀጠር ዝኹንን መግለጺ ምዝርግሑ ስዒቡ ቀጠር ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ሰራዊታ ካብቲ ንኤርትራን ጅቡትን ዘስሓሕብ’ሞ ብሞንጎኝነት ዓቃቢ ሰላም ሰራዊታ ኣንቢራትሉ ዝነበረት ወተሃደራታ ምስሓባ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ከይደንጎየ ምልካዊ ኢሳይያስ ነቲ ቦታ ሰራዊቱ ከም ዘስፈረሉ ተገሊጹ’ዩ፡፡

ጅቡቲ ድማ ንተግባራት ምልካዊ ጉጅለ ኢሳይያስ ብምኹናን ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ሕቡራት ሃገራትን ነቲ ኩነታት ክፈልጥዎ መልእኽቲ ልኢኻ’ያ፡፡

መንግስቲ ጅቡቲ ኣብቲ ናብ ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ሕቡራት ሃገራትን ዝጸሓፎ ደብዳቤ ሃገሩ ንሰላም ከም እትሰርሕ ብምርግጋጽ እዚ ምስ ዘይከኣል ግና ልኡላውነት ሃገሩ ንምኽባር ኵናት ኣማራጺኡ ገይሩ ከም ዝጥቀም ኣጠንቒቑ’ሎ፡፡

ኣፍሪቃዊ ሕብረት ብተርኡ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ከም ዘተሓሳሰቦ ብምጥቃስ ክልቲአን ሃገራት ጉዳየን ብሰላም ክፈትሓ ኣተሓሳሲቡ’ሎ፡፡

ኮሚሽነር ኮሚሽን ኣፍሪቃዊ ሕብረት ሙሳ ፋቂ ማሃማት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ክልቲአን ሃገራት ሓይሊ ካብ ምጥቃም ክቑጠባ ብምጽዋዕ ሰላማዊ መዕለቢ ክገብራ ሓገዙ ከም ዘይፍለየን ኣረጋጊጹ፡፡

—————————————//////////////————————————— 

ሶኒ 19/06/2017

ሰራዊት ዒራቕ ንምዕራባዊ ክፋል ሞሱል ሓራ ንምግባር ጽዑቕ ወፍሪ ጀሚሩ፡፡

ወተሃደራት ሰራዊት መንግስቲ ዒራቕ ምዕራባዊ ክፋል ከተማ ሞሱል ካብ ኣሸባሪ ጉጅለ ዳዒሽ ንምምንዛዕ መጠነ ሰፊሕ ወፍሪ ምጅማሮም ማዕከን ሓበሬታ ኣልጀዚራ ጸብጺቡ፡፡

እቲ ወፍሪ ብጥምረት ሓይልታት ጸረ ሽበራ፡ ሰራዊትን ፌዴራል ፖሊስን ከም ዝተጀመረ ጸብጻብ ኣልጀዚራ የነጽር፡፡

ብመሰረት  እቲ ሓበሬታ፡ በቲ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ሰላማውያን ነበርቲ እታ ከተማ ግዳያት ንከይኮኑ ነታ ከተማ ሓዲጎም ክወጹ ዝሕብር በራሪ ወረቓቕቲ ተበቲኑ’ሎ፡፡

እቲ ዝተበተነ ወረቓቕቲ፡ ሰላማውያን ነበርቲ እታ ከተማ ዝወጽሉ ኣንፈታት ሓበሬታ ዝህብ ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ እቲ ዜና፡ ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ነቲ ስርሒት ኣብ ምድጋፍ ተራ ከም ዘለወን ’ውን ኣነጺራ፡፡

—————————————//////////////—————————————-

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY