ዝርዝር ዜና 19-06-2018

0
162

ንስውኣት ዝጠለመ ጉጅለ መዓልቲ ስዉኣት ኣይንታዩን’ዩ ክብሉ ዜጋታት ገሊጾም፡፡

መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ ንሃገራዊ ናጽነትን ሓርነትን ኤርትራ ክብሉ ዝተሰውኡን ንዝተረኽበ ሃገራዊ ናጽነት ከይድፈር ህይወቶም ዝኸፈሉ ጀጋኑናን ዝዝከሩላ 20 ሰነ ሕድሮም ንዝጠለመ ጉጅለ እታ መዓልቲ ኣይንታዩን’ያ ክብሉ ግዱሳት ገሊጾም፡፡

ልዕሊ 65 ሽሕ ህይወት ዜጋታትና ከም ቆጽሊ ክረግፍ ከሎ ንውጽዑን የዋህን ህዝቢ ካብቲ ኣቲዎ ዝነበረ ናይ ስቃይን መከራን መግዛእቲ ክናገፍ ደኣ’ምበር ብሕቡእ ኣጀንዳ ዘለዎ ኣረሜናዊ ጉጅለ ክጥለሙን ካልእ ውጽዓ ክወርድን ኣይነበረን ብምባል፡ ነዞም ገንሸል ዝኾኑ ሙዑታት ድማ ክዝከሩን ጸሎት ክግበረሎምን ተኾይኑ፡ ብህዝቦም ደኣ’ምበር ብጠላሚኦም ኣይኮነን ኢሎም፡፡

እቲ ራእን ዕላማን ቃልስና ጨውዩ፡ ኣብ ጸቢብ ጉጅለኣዊ ረብሓ ዘውዓሎ ህግደፍ ኤርትራ ምድረ ኣራዊት ጌሩ ዜጋታት ብሩፍታ ከይነብሩ ፈሪዱ ዘሎ ጉጅለ መዓልቲ ስውኣት ከኽብራ ምህቃኑ ኣብ ልዕሊ ጥልመት ጥልመት ይውስኽ ምህላው ብተወሳኺ ኣብሪሆም፡፡

—————————————///////////////——————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሰሉስ 19/06/2018

ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ማንም እዋን ሎሚ ነባሪ ፍታሕ ንክመጽእ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ፍትሓዊ ሓርነታዊ ቃልሲ ተጸምቢሩ እጃሙ ከበርክት ጻውዒት ቀሪብሉ፡፡

ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ማንም እዋን ሎሚ ንነባሪ ፍታሕ፡ሰላምን ንደቁን ንወሎዶታት ዝኸውን ኣብ ዓቢ ዛዕባን ዕላማን ብምትኳር ጠንቂ ኩሉ ዝኾነ ጉጅለ ኣልዩ ዲሞክራስያዊ ሃገር ክፈጥር ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ፍትሓዊ ሓርነታዊ ቃልሲ ተጸምቢሩ እጃሙ ከበርክት ምሁራት ዜጋታትና ሓቢሮም፡፡

ዝሓበረ ሓፋሽ ዓጋቲ ከምዘይብሉ ናይ ትማሊ ቃልስና ህያው ምስክር’ዩ ዝበሉ እቶም ምሁራን፡ ነዚ ናይ ሎሚ መከራናን ሕሰምናን ንምእላይ ኮነ ህላውነትና ንምርግጋጽ ኩላህና ኣብ ሓደ ዓሲልና መብረሲና ህግደፍ ከነወግዶ ኣለና ክብሉ ኣተሓሳሲቦም፡፡

ስኣን ምትሕብባርናን ምትፍናናን ህግደፍ ን27 ዓመታት ገሊጽካ ዘይውዳእ ግህሰታት ኣውሪዱ ሰላምና ኣናጊዕዎ ጸኒሑ’ዩ ዝበሉ እቶም ምሁራት ሕጂ ግን እምቢ ንምልኪ እምቢ ንባርነት ኢልና መጋረጃ ጭቆናና ንተርባዓዮ ኢሎም፡፡

—————————————///////////////——————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሰሉስ 19/06/2018

ኢትዮጵያ ዝወሰደቶ ውሳነ ኣብ ታሪኽ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ቅደሚት ዝስራዕ’ዩ ክብል ዲሞክራስያዊ ውድብ ብሄረ ብሌን ገሊጹ።

ኣብዚ ቑሩብ ኣዋርሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሃገሩ ቡዙሕ ተስፋታት ዝሃበ ውሳነታት ከሕልፍን ብግብሪ ክሰርሓሉ ምርኣይን ንኹሉ ኣፍሪቓን ዓለማዊ ሰላምን ዘርብሕ ብምዃኑ ሞጎሱ ከም ዘቅርብ ዝገለጸ ዲሞክራስያዊ ውድብ ብሄር ብሌን እዚ ዓይነት ተባዕ ፖለቲካዊ ውሳኔ ንሰላም፡ ዲሞክራስን ምዕባለን ዞባና ኣብ ቀዳማይ ቦታ ዝስራዕ ታሪኽ’ዩ ክብል ገሊጹ።

እቲ ኢህውደግ ኣብ መጀመርታ መዓልታት ናይዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ከም ዝተቀበሎን ክትግብሮ ድማ ድሉው ምዃኑን ዝገለጾ ውሳነ ነቲ 20 ዓመት ዝጸንሐ ደመና ጥፍኣት ዝቅንጥጥ ኣዋጅ ንሓድሽ ምዕባለ ርሒብ ኣፍደገ ዝኸፍት ብምዃኑ ብኣወንታ ከም ዝቅበሎ ከኣ ገሊጹ።

ህግደፍ‘ውን ነዚ ጻውዒት’ዚ ኣወንታዊ  ምላሽ ክህበሉ ዝጸወዐ እቲ ውድብ ኩሎም ኤርትራውያን ፖለቲካውያን ሓይልታት፡ በርገሳውያን ማሕበራትን ሓፋሽ ህዝብን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ህግደፍ ጸቅጢ ክገብሩ ተላብዩ’ሎ።

ብኻልእ ዜና ዓለም ለኻዊ ተበግሶ ኤርትራውያን ንምድንፋዕ ህዝባዊ ምንቅስቓስ እቲ ብመሰረት ውዕል ሰላም ኣልጀርስን ውሳነ ኮሚሽን ዶብን ተሓንጺጹ ዘሎ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝቀልጠፈ ክትግበር ተማሕጺኑ’ሎ።

————————————–//////////////———————-

 

 

 

 

 

ሰሉስ 19/06/2018

ስርዓት ህግደፍ ኣብ ጉዳይ የመን ኢድ የእትው ኣሎ ተባሂሉ፡፡

ኣብ ኵናትን ዕግርግርን እምበር ኣብ ሰላምን ቅሳነትን ንሓባራዊ ምዕባለ ክነብር ዘይክእል ጉጅለ ህግደፍ ከም መቐጸልታ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ክገብሮ ዝጸነሐ ናይ ምዝራግ ዕዮ እናቐጸለ ሕጂ’ውን ኣብ ጉዳይ የመን ብዝተፈላለዩ መንገዲ ኢዱ የእትው ምህላው ሬድዮ ስምረት ገሊጻ፡፡

ብመሰረት’ቲ ሓበሬታ ካብቶም ዝዋስኣሎም ሓደ፡ ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ብመንገዲ ነፈርቲ ናይቲ ኣብ የመን ዝዋጋእ ዘሎ ብሃገረ ስዑድያ ዝምራሕ ዘሎ ልፍንታዊ ሓይሊ ክኸውን ምፍቃዱ፡ ከምኡ’ውን ብስውር ይኹን ብጉሁድ ብተግባር ኣብ ባይታ የመን ዝሳተፈሉ ዘሎ ተግባርን ምዃኑ ኣነጺራ፡፡

እታ ሬድዮ ን27 ዓመታት ዜጋታት ኤርትራ ኣብ ናይ ማዕዶ ኵናት ክሳተፉ ብምግባር ህይወት ዕሸላት ከጥፍእ ከምዝጸንሐ ብምሕባር ኣብ ኮንጎ፡ ሶማል፡ ሱዳን ከምኡ’ውን የመን ብህይወት ዜጋታት ክጣላዕ ጸቢብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ረብሓታት ንምርካብ ክሰርሕ ጸኒሑን ሕጂ ’ውን ኣሐይሉ ይቅጽል ምህላውን ወሲኻ ኣተምቢሃ፡፡

—————————————///////////////——————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሰሉስ 19/06/2018

ኬንያ ንብረት መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ንክትሓዝ ብኣሜሪካ ይወርደላ ንዘሎ ጸቕጢ ነጺጋቶ።

ከም ሓበሬታ ደይሊ ኔሽን ኬንያ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ብመገዲ ብልሽውና ሕጽበተ ገንዘብን ካብ ኲናት ዝተረብሕዎን ንብረታቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከተውዕሎ ብኣሜሪካ ንዝተመሓላለፈላ ሓድሽ ጸቕጢ ከምዘይትቅበሎ ብዕሊ ኣፍሊጣ።

ከም መግለጺ ላዕለዎት ስበስልጣናት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኬንያ ኣብ ጉዳይ ዋሕዚ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብ ደቡብ ሱዳን ምስ ኣሜሪካ እንገብሮ ምምቅራሕ ሓበሬታ ኣዝዩ ዘሓጉሰና እነተኾነ ብምምሕዳር ዋሽንግተን ዝቐረበ ጸብጻብ ፈለማ ዝጻረየሉ መገዲ ክናደ ይግባእ ክብሉ የገንዝቡ።

ዋና ጸሓፊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኬንያ ማቻርያ ካሙኡ ኣብ ዝሃቦ ቃል ሃገሩ ኣብ ጉዳይ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ገንዘብ ብልሽውናን ሕጽበተ ገንዘብን ብመሰረት ዓለምለኻዊ ሕጋጋት ክትስርሕ ግዴታዩ ክብል ድሕሪ ምግላጽ እንተኾነ ዝኾነት ሉኡላዊት ሃገር ካብ ባይታ ተላዒላ እትህበና ትእዛዝ ግና ተቐባልነት የብሉን ኢሉ።

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ኬንያ ተዋፊሩ ዘሎ ንዋትን ገንዘብን መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ክምርመርን ክትሓዝን ንመንግስቲ እታ ሃገር ቀጢን ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ ምንባሩ ይፍለጥ።

———————————//////////////————————–

 

 

 

 

 

ሰሉስ 19/06/2018

ኣሜሪካ መዓስከር ስደተኛታት ክትከውን ከም ዘይፈቅድ ዶናልድ ትራምፕ ገሊጹ።

ከም መንግስቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ጽልኣት ዘለዎን ንሃገሮም ከምዘባርሮምን ዝተሓነየ ዶናልድ ትራምፕ፡ ኣሜሪካ መዓስከር ስደተኛታት ክትከውን ከም ዘይፈቅድን እዚ ወሲድዎ ዘሎ ፓሊሲ እዚ ድማ ልክዕ ከም ዝኾነን ገሊጹ’ሎ።

ትራምፕ ነዚ ዝገለጸ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ መንነቶም ዘይተገልጹ ቆልዑ ቴክሳስ ናብ ዝተባህለት ግዝኣት ኣሜሪካ ስሊኾም ክኣትው ድሕሪ ምትሓዞም ዝሃቦ መግለጺ ኮይኑ ንሱ ኣብ ስልጣን እናሃለወ እዚ ፍጻመ ኣብ ሃገሩ ክኸስት ከም ዘይፈቅድ ኣነጺሩ።

ቅድም ክብል ኤውሮጳውያን ሚሊዮናት ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ከውሕዙ ምፍቓዶም ዓቢ ጌጋ ከምዝኾነ ገሊጹ ዝነበረ ትራምፕ በዚ ድማ ህዝቢ ጀርመን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሃገሩ ተቓውሞ ከስምዕ ምኽንያት ከም ዝኾነ ሓቢሩ።

————————————-///////////////—————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሰሉስ 19/06/2018

ግሪኻዊት ዓባይ ከተማ ሜቄዶንያ ስማ ክትቅይር ኣብ ስምምዕ ምብጻሓ ተሓቢሩ።

ብምኽንያት ምቅይያር ሽም ን27 ዓመታት ኣብ ሕንፍሽፍሽ ዝጸንሓ ግሪኽን ዓባይ ከተማኣ መቄዶንያን ሕጂ ናብ ሓደ ዘሰማምዕ ነጥቢ ዝመጻ ኮይነን ሜቄዶን ስማ ሰሜናዊት ሪፖብሊክ ሜቄዶንያ ተባሂሉ ክጽዋዕ ምስ ግሪክ ኣብ ስምምዕ በጺሓ’ላ ብመሰረት ሓበሬታ ቢቢሲ።

ቅድም ክትብል ግዛት ዩጎዝላቭያ ዝነበረት መቄዶንያ ስማ ምቅያራ ስዒቡ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ክልቲኤን ሃገራት ከም ዝተፈራረሙ’ውን ቀዳማይ ሚኒስተር ግሪክ ገሊጹ’ሎ እቲ ውሳነ ጥቅሚ ከም ዘለዎ ብምሕባር።

እንተኾነ ግን እዞም ሚኒስተራት ዝፈረምዎ ስምምዕ ሙሉእ መታን ክኸውን ኣብ ባይቶ እታ ሃገር ቀሪቡ ክጸድቅ ከም ዘለዎን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም’ውን እቲ ህዝቢ ውሳነ ከካይድ ትጽቢት ከምዝግበርን ተገሊጹ።

እዘን 2 ሃገራት ንዓመታት ጠንቒ ስምምዐን ኮይኑ ዝጸንሐ ምኽንያት ግሪክ ሜቄዶንያ ዝብል ስም ንግዝኣታ ዝውክል ዘይምዃኑ ብምግላጻ’ዩ።

——————————–///////////////—————————

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here