ዝርዝር ዜና 22-11-2017

0
414

እስራኤል ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ተውርዶ ዘላ ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ሓያሎ ኤርትራውያን ጸቕጢ ይፈጥር ኣሎ፡፡

ኣብ ሃገራ ዝርከቡ ኣፍሪቓውያን ስደተኛታት ገንዘብ እናሃበት ናብ ሳልሰይቲ ሃገር ክትጥርዞም ዝጸንሐትን ሕጂ’ውን ክትቅጽሎ ምዃናን ትገልጽ ዘላ እስራኤል ኣብ ልዕሊ’ቶም ስደተኛታት እተውርዶ ዘላ ግፍዒ ንሓያሎ ዜጋታትና ጸቕጢ ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይገልጽ።

ተጸዋዒ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዋላ’ኳ ነቲ ብሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያትን ሚኒስተር ህዝባዊ ጸጥታን እታ ሃገር ዝቐረበ ‘ስደተኛታት ብዘይ ድሌቶም ናይ ምጥራዝ እመመ እንተተቛወሞ ክሳብ ሕጂ ግን ዝተቐየረ ነገር ከም ዘየለን ካብዚ ወጺኡ ዘሎ ሕጊ እንተኸይዶም ድማ ኣብተን ዝኸፍኣ ኣብያተ ማእሰርታ ክትዳጎኖም ምዃናን’ያ ትሕነይ ዘላ።

እዛ ካብ መወዳእታ ዓመተ 2013 ጀሚራ ልዕሊ 40 ሽሕ ዝኾኑ ስደተኛታት ብዘይጭቡጥ ተስፋታት ናብ ሃገራት ኡጋንዳን ሩዋንዳን ዘግዓዘት እስራኤል ዕጫ ዞም ተሪፎም ዘለው ስደተኛታት ንምጽልማት’ውን ብዘይ ምቑራጽ እናሰርሐት ከም ዘላ ዝፍለጥ’ዩ።

መንግስቲ እስራኤል እዞም ስደተኛታት ንዝተወሰናሎም ገንዘብ ተቐቢሎም ክኸዱ ፍቓደኛታት’ዮም ይብል’ኳ እንተሃለወ እዚ ግን ካብ ሓቒ ዝረሓቐ ምዃኑን እቶም ዝበዝሑ ተሰናቢዶም ዝኸዱ ዳግማይ ግዳይ ሞትን ስደትን ይኾኑ ከም ዘለውን ሓላፊት ህዝባዊ ርክባት ኮሚሽን ላዕለዋይ ተጸዋዒ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ሻሮን ሐሬል ንቢቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣረጋጊጻላ።

ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብመንግስቲ እታ ሃገር ዝተፈላለየ ግፍዕታት ይወርዶም ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ምግላጽና ይዝከር።

—————————————-////////////////—————————–

ረቡዕ 22/11/2017

ኣብ ጉዕዞ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ኣብ ዘለውዎ ክሃድኡ ጻውዒት ቀሪቡ።

ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዘሎ ኣታሕዛ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ ኣብ ዝመጸሉ ዘሎ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ሸነኽ ናይ ጉዕዞ ዝርከቡ ስደተኛታት ድማ አብ ዘለውዎ ክሃድኡን ነብሶም ካብ ሓደጋ ክከላኸሉን ግዱሳት ወገናት ኣተሓሳሲቦም።

ኣብ ሊብያ ዘሎ ጉዳይ ሓደ መዕለቢ ክሳብ ዝርከበሉን ንግዲ ስደተኛታት ደው ክሳብ ዝብልን ብፍላይ ኣብ ሃገራት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርከቡ ኤርትራውያን ብዓይኒ ዑሙተይ ዝገብርዎ ዘሎ ዋሕዚ ስደት ደው ከብልዎን ደጊሞም ክሓስቡሉን ተላብዮም።

ኤርትራውያን ተጣበቕቲ  ሰብኣዊ መሰላትን ግዱሳት ኣካላትን ከምኡ’ውን ሃገራት ነዚ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩነታት ንምፍታሕን ቅልጡፍ ለውጢ ንምምጻእን ሓያል ጻዕርታት ከካይዱ ዝጠለቡ’ቶም ዜጋታት እዚ ጉዳይ’ዚ ንኹሉ ዝምልከትን ግደ ኩሉ ዜጋ ዝሓትትን ተኣፋፊ ኩነታት’ዩ ክብሉ’ውን ኣነጺሮም።

ኣብ ሊብያ ኣብ ትሕቲ ላዕለዋይ ተጸዋዒ ስደተኛታት ተመዝጊቦም ካብ ዘለው 40 ሽሕ ስደተኛታት እቶም ኣስታት 6 ሽሕ ኤርትራውያን ኮይኖም ብብዝሖም ድሕሪ ዜጋታት ሶርያ ካልኣይ ደረጃ ሒዞም ከም ዘለው ይፍለጥ።

—————————————-////////////////—————————–

ረቡዕ 22/11/2017

ኣብ ኣሃዱታት ሃገራዊ ድሕነትን ፖሊስ ኤርትራን ምቅይያር ክግበር’ዩ ይበሃል ኣሎ።

ከም ሓበሬታ ሬድዮ መድረኽ ድሕር’ቲ ኣብ ኣስመራ ዘጋጠመ ፍጻመ ኣብ ጭንቀት ብምሽማሙ ብተደጋጋሚ ሓደሽቲ መምርሒታት ዘውርድ ዘሎ ጉጅለ ህግደፍ ሕጂ ድማ ንኣሃዱታት ሃገራዊ ድሕነትን ፖሊስን ኤርትራ ዘጠቓለለ ምቅይያር ክግበር ውሳነ ሂቡ’ሎ።

ኣብቲ ብ8 ሕዳር ዝተኻየደ ኣኼባ ዝተመሓላለፈ ውሳነ ንልዑል ስግኣት ህግደፍ ዘንጸባርቅ ኮይኑ ኣባላት ሃገራዊ ድሕነት ብፍላይ ድማ ኣባላት ፖሊስ ዞባ ማእከል ስምዒቶም ካብ ህዝቢ ዝፍለ ኣይኮነን ዝብል ገምጋም’ውን ኣብቲ መላኺ ጉጅለ ዓሲሉ ከምዘሎ ኣነጺራ።

ብመሰረት’ቲ ተወጢኑ ዘሎ ምትሕንፋጽ ሰባትን ኣሃዱታትን ካብ ስለያ ምክልኻል ናብ ኣሃዱታት ፖሊስ እሙናት ሰባት ምምጻእ መደብ ከምዘሎ ብርክት ዝበሉ ተጸናጸንቲ’ውን ክኽተቡን መደብ ኣሎ።

ነውጺ ሓለፍቲ ህግደፍ ሰማይ ክዓርግ ጌራ ዘላ ፍጻመ ወርሒ ጥቅምቲ ከም በዓል ፍሊጶስ ዝኣመሰሉ ሓለፍቲ ኣብ መንበሪ ኣባይቶምን ገዝኦምን ተወሰኽቲ ሓለውቲ ክምድቡ ትገብር ከም ዘላ’ውን ብተወሳኺ ገሊጻ።

—————————————-////////////////—————————–

ረቡዕ 22/11/2017

ፓሪስ ኣብ ሊብያ ንዝካየድ ዘሎ መሸጣ ስደተኛታት ዝቓወም ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ።

ቀንዲ መሰጋገሪትን ንግዳዊ ልውውጥ ሰብ ምስ ጨካን ኣታሕዛን ሳዕሪሩላ ዘሎ ሃገረ ሊብያ ኣብዚ ሕጂ’ውን ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ፍጻሜታት ዝካየደላ ኣፍሪቓዊት ሲኦል ኮይና ምህላዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብታ ሃገር ዝካየድ ዘሎ መሸጣ ስደተኛታት ደው ክብል ዝጽውዕ ሰልፊ ድማ ኣብ ፓሪስ ተኻይዱ’ሎ።

ከም ሓበሬታ ማዕከናት ዜና እታ ሃገር እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ድሕሪ ምውዳቡ ህቡባት ሰባት ጓስጓስ ኣካይዶም ዝተሳለጠ ኮይኑ እቲ ኣፍልጦ ረኺቡ ዘሎ መግስቲ ሊብያ ነዚ ኣብ ሃገሩ ዝግበር ዘሎ በደል ደው ከብሎ ጸዊዖም።

ኣብዛ ልዕሊ 40 ሽሕ ሓተቲ ዑቅባ ዝርከብዋ ሃገር ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝካየድ ዘሎ ግፍዒ መሸጣ ደቒ ሰብን ባርነትን ንመላእ ህዝቢ ዓለም ኣለዓዒሉ ከም ዘሎን ጉዳይ ናይቶም ገና ኣብ ዝተፈላለዩ መአከቢ ጎድፋት ተደርብዮም ዘለው ስደተኛታትና’ውን ፍታሕ ዘይተረኽቦ ግድል ኮይኑ ከም ዘሎን ነቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ዜጋታት ይገልጹ’ለው።

—————————————-////////////////—————————–

ረቡዕ 22/11/2017

ሩዋንዳ ቱሪዝማዊ ጽላታ ንምድንፋዕ ሓድሽ ሜላ ኣተኣታትያ።

መንግስቲ ሩዋንዳ ቁጽሪ በጻሕቲ ሃገሩ ንምብራኽን ጽላት ትሪዝም ንምድንፋዕን ዓሊሙ ዜጋታት ኩለን ሃገራት ዓለም ብዘይ ቪዛ ናብታ ሃገር ክጎዓዙ ከም ዝኽእሉ ኣፍሊጡ’ሎ።

ብመሰረት እቲ ካብታ ሃገር ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ብጀካ እቶም ኣብታ ሃገር ዕድል ስራሕ ንምርካብ ናብ ሩዋንዳ ዘምርሑ ወጻእተኛታት፡ ንዑደት ጥራሕ ዝኣትው ዜጋታት ዝተፈላለያ ሃገራት ዓለም ቪዛ ኣይክሕተቱን’ዮም።

ንትሪዙማዊ ዑደት ናብ ሩዋንዳ ዝጎዓዙ ወጻእተኛታት ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ እታ ሃገር ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን 30 ዶላር ጥራሕ ከፊሎም ንሓደ ወርሒ ዘጽንሖም ፍቓድ ከም ዝቕበሉ ዝሓበረ መንግስቲ ሩዋንዳ ካብ ባሕቲ ለካቲት 2018 ጀሚሩ ድማ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ኣነጺሩ’ሎ።

—————————————-////////////////—————————–

ረቡዕ 22/11/2017

ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ስልጣኑ ክሓድግ ፍቓደኛ ኮይኑ።

ን37 ዓመታት ንዚምባብወ ክመርሕ ዝጸንሐ ወዲ 94 ዓመት ፕረዚደንት ሮበርት ሙጋበ ኣብ መወዳእታ ስልጣኑ ክሓድግ ፍቓደኛ ከም ዝኾነ ማዕከናት ዜና ዓለም ገሊጸን።

ሙጋበ ንውሕ ንዝበለ እዋናት ንምክትሉ ኣብ ብልሽውና ኢድ ኣለካ ኢሉ ካብ ስልጣኑ ብምብራር ኣብ ቦትኡ ንበዓልቲ ቤቱ ምትክኡ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሰራዊትን እታ ሃገር ቁጥዐ ምፍጣሩ ይፍለጥ።

ሓይልታት ምክልኻል እታ ሃገር ድማ ፕረዚደንት ሙጋበ ዝወሰዶ ስጉምቲ ልክዕ ከም ዘይኮነ፡ ንመትከላት ቅዋም እታ ሃገር ከኽብር ከም ዝግባእ ከጠንቅቕ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ካብ ፕረዚደንት ሙጋበ እወንታዊ መልሲ ስለ ዘይረኸበ፡ ንምኽባር ኡላውነት ቅዋምን ንድሕነት ህዝብን ክብል ንሙጋበ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣውዒሉዎ’ዩ።

ብሰፊሑ ክዝርጋሕ ዝቐነየ ሓበሬታ ማዕከናት ዜና ድማ ዝበዝሑ ዜጋታት እታ ሃገር ሰራዊት ምክልኻል ንዝወሰዶ ስጉምቲ ብምድጋፍ ሰላማዊ ከካይዱ ምቕናዮም’ዩ ዝሕበር።

ምስ ምሕዳግ ስልጣን ሙጋበ ተዛሚዱ ክዝርጋሕ ዝቐነየ፡ ሓንሳብ ፍቓደኝነቱ፡ ካሊእ ግዜ ድማ እምቢትኡ ከም ዝገለጸ ዝሕበር ንሓድሕዱ ዝጋጮ ዜናታት ከኣ ሰሉስ 21 ሕዳር 2017 ወድዓዊ መዕለቢ ረኺቡ’ሎ።

ኣፈኛ ባይቶ እታ ሃገር ካብ ፕረዚደንት ሙጋበ ብሙሉእ ፍቓዱ ስልጣኑ ከም ዝሓደገ ዝገልጽ ደብዳብ ከም ዝበጽሖ ንሮይተርስ ሓቢሩ’ሎ።

—————————————-////////////////—————————–

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here