ዝርዝር ዜና 23-08-2017

0
581

ጉጅለ ህግደፍ ተግባራዊ ገይሩዎ ንዝነበረ ፍቓድ ዕረፍቲ ሰራዊት ደው ክብል ቀጢን ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ፡፡

 

ኣብ ፍጹም ወጥሪ ፖለቲካዊ ቅልውላው ተጸሚዱ ዝሳለ ዘሎ ጃንዳ ህግደፍ ሕቶታት ሰራዊት ይምልስ ኣለኹ ብዝብል ምስምስ ኣብ ኩለን ግንባራት ጀሚርዎ ንዝነበረ ፍቃድ ዕረፍቲ ሰራዊት ንመሳርዕ ዓቕሚ ሰቡ ሃደሽደሽ ከብሎ ብምጅማሩ፡ ሙሉእ ብሙሉእ ደው ክብል ቀጢን ትእዛዝ ምምሕልላፉ ሓበሬታ ምንጭታትና የረድእ፡፡

ብፍላይ ንነዊሕ ዓመታት ዕረፍቲ ተሓሪሞም ዝነበሩ ኣብ እዚ ምብራቕ ዝተወዝዑ ኣባላት ሓይልታት ካብ ወርሒ 6 2017 ጀሚሩ ንዝተዋህቦም ዕድል ዕረፍቲ ተጠቂሞም ሓንሳብን ንሓዋሩን ናብቲ ብክሌሙኡ ኣዝዩ ተሃዋጺ ዝኾነ ግንባር ዓሰብ ንዘይምምላስ ወሲኖም ዝበዝሑ ስግረ ዶብ ብምግባሮምን ገለን ውሑዳት ድማ ስለዝኾብለሉን ኣብ ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት ከቢድ ጭንቐትን ሻቕሎትን ፈጢሩ’ዩ፡፡

እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ፡ ኣብ ወትሃደራዊ መሰልጠኒ ኮርመናዕ ብኣስገዳድ ዝተዓለሙ ብኣሽሓት ዝግመቱ ተዓላሞ መበል 2930 ዙርያ፡ ብዓፋኒ ጉጅለ ህግደፍ እምነት ስለዝተሳእኖም ቀትርን ለይትን ኣብ ተሽኪል ተሓዚኦም ይውዕሉ ይሓድሩ ከም ዘለው ምንጭታትና ወሲኾም የብርሁ፡፡

————————————//////////////——————————————— 

ረቡዕ 23/08/2017

ኣብ ጉዳይ ክራይ ኣባይቲ ጉጅለ ህግደፍ ዘውጸኦ መምርሒ ኣብ ኣካረይትን ተኻረይትን ንዝጸንሑ ምትፍናን ከምዘጋድዶ ተገሊጹ፡፡

ግዱሳት ዜጋታት ኣብ ዝለኣኽዎ ሓበሬታ፡ጉጅለ ህግደፍ ንወነንቲ ኣባይቲ ናይ ዋንነት ምስክር ወረቐት /ሊብርቶ/ ከጻርዩ ዘውጽኦ ሓድሽ መምርሒ ኣብ መንጎ ኣካረይትን ተኻረይትን ንዝጸንሐ ምትፍናን ብዝበኣሰ ከምዘጋድዶ ኣሚቶም፡፡

እዚ ጉጅለ ነዚ ሓድሽ ኣዋጅ ዘውጸኣሉ ምኽንያት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ካብ ዘለዎ ሓልዮት ተበጊሱ ዘይኮነስ ሃብቲ ህዝቢ ንምግባት ካብ ዘለዎ ዓሚቕ ድልየት ዝነቐለ ምዃኑ ’ውን ኣነጺሮም፡፡

መላኺ ኢሳይያስ ዝተፈላለዩ መምርሕታት እናውጸአ ንህዝቢ ከርዕድን ክረግጽን ከይደቀሰ ከምዝሓድር ብተደጋጋሚ ምግላጽና ይዝከር፡፡

————————————//////////////——————————————— 

ረቡዕ 23/08/2017

ኣብዚ ወርሒ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ ህግደፍ ካብ ኣባላት ህግደፍ ውሽጣዊ ተቓውሞን ቅሬታን ዝገልጽ ወረቓቕቲ ከምዝተበተነ ይግለጽ ኣሎ፡፡

ከም ሓበሬታ ሬድዮ መድረኽ እቲ ወረቐት ተቓውሞ ብኣባላት ህግደፍን መንእሰያትን ዝተዳለወን ዝተዘርገሐን ኮይኑ ሕመረት ትሕዝትኡ ሃገር ናብ ጸድፊ ተምርሕ ስለዘላ ገለ ክግበር ይግባእ፡፡ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ዳርጋ ካብ ቑጽጽር ወጻኢ ይኸውን ብምህላው እቲ ብተቓወምቲ ዝለዓል ጉድለታትን ስትራተጂካዊ ሃጓፋትን እቲ ጉጅለ ሓቅነት ስለዘለዎ ሃገር ብዘይ ቅዋምን ፖለቲካዊ ቡዙሕነትን ክትመሓደር ቕኑዕ ኣይኮነን ዝብል ’ዩ፡፡

እቲ ወረቐት ብተወሳኺ ሕድሪ ሰማእታትና ተጠሊሙ’ዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ፡ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዘይዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ዝተኣስሩን ዝተሰወሩን ዓበይቲ ሓለፍቲ እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ግፍዕታት፡ ንኩሉ ኤርትራዊ ዘሕዘነ ምዃኑ ብምግላጽ ሎሚ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ዝበሃል ከምዘየለ ሙሉእ ስልጣንን ውሳነን ኣብ ትሕቲ ሓደ መራሕን ብኣጻብዕ ዝቑጸሩ ሰባትን ወዲቑ ምህላውን እዚ ክቅየር ከምዝግባእን ጠቒሱ፡፡

ወደብቲ ዋዕላ ነቲ ዝተበተነ ወረቐት ኣብ ምእካብ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዘዋፈሩን ሽዑ ንሽዑ ከኣ ነቶም ዝጠርጠርዎም ሰባት ናብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ህግደፍ ከም ዝለኣኽዎምን ተጠቒሱ ’ዩ፡

ንዑዑ ስዒቡ ’ውን ነቲ ፍጻሜ ብምምልካት ካብ ኤምባሲ ህግደፍን ወከልቱን ናብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣብ ዝተላእከ ጸብጻብ እቶም ናይ ተቓውሞ ወረቐት ዝበተኑ ሰባት ጸቢብ ስምዒት ዘለዎም ካብ ዝተወሰነ ኣውራጃ ዝተኣኻኸቡ ’ዮም ዝብል ዘነኣእስ ገምጋም ከም ዝተዋህቦ መድረኽ ብተወሳኺ ሓቢራ’ላ፡፡

————————————//////////////———————————————

ረቡዕ 23/08/2017

ዘይንቡር ፖለቲካዊ ስልጣን ዝተቆጻጸረ መንግስቲ ዘብጽሖ ዕንወት ባህሊ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ተገሊጹ፡፡

ድምጺ ሰላምን ዲሞክራስን ኤርትራ፡ ዘይንቡር ትካላዊ መልክዕ ዝሓዘ ፖለቲካዊ ስልጣን ኣብ ሕብረተሰብ ብፍላይ ኣብ ባህሊ ዘብጽሖ ዕንወት ኣዝዩ ከቢድ ጥራይ ዘይኮነስ ኣዝዩ ዘፍርሕን ዘባህርርን ’ውን’ዩ ክብል ኣብ ዝዘርገሖ ጽሑፍ ገሊጹ፡፡

ደርባዊ ተፈጥሮ ዝዓብለሎን ፖለቲካዊ መዕበይኡ ዝበደሎን ጉጅለ ህግደፍ ከም መርኣያ ናይቲ ሕማቅ መደባቱ በብዓይነቱ ዘይንቡር ናይ ኣተሓሳስባን ተግባርን ወራራት ንንቡር ሕብረተሰባዊ ክብርታት  ተኪኡ ከስፋሕፍሕ ብምግባር እቲ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረ ክመጽእ ዝግብኦ ሕብረተሰባዊ ክብርታት ይፈርስ ኣሎ ክብል ገሊጹ፡፡

ህግደፍ ኣብ ስልጣን ካብ ዝድይብ ንደሓር ኔሮሞ ዝጠፍኡ ክብርታት ይኾኑ ሕጂ ሓደሽቲ ዘተኣታተዎም ዘይንቡር ነውርታት ካብ ምብዝሖም ዝተላዕለ ቆጺርካ ኣይውድኡን’ዮም ዝበለ እቲ ጽሑፍ፡ ነብሰ ፍትወት፡ ዓመጽ፡ ብልሽውናን ካልኦትን ዘይንቡራት ባህልታትን ኣታኣታትዩ ሃገር ናብ ዝኸፍአ ዕንወት ይሸማ’ሎ ክብል ወሲኹ ኣነጺሩ፡፡

————————————//////////////———————————————

ረቡዕ 23/08/2017

መንግስቲ ፈረንሳ ኤርትራውያን ንዝርከቡዎም ንኣስታት 2500 ስደተኛታት ናብ ውሑስ ቦታታት ኣግዒዙ፡፡

ፈረንሳ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ሓድሽ መስርሕ ከምትኽተል ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ሕጂ ድማ ነቶም ኣብ ጎደናታት ፓሪስ ክሓድሩ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣስታት 2500 ስደተኛታት ናብ ውሑስ ቦታ ከምዘግዓዞም ዝተፈላለያ ማዕኸናት ዜና ዓለም ሓቢረን፡፡

እቶም ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ፓሪስ ኣብ ዝርከብ ፓርክታት ቴንዳታት ብምዝርጋሕ፡ ኣብ ትሕቲ ባቡራት ዝሓልፉሉ ቢንቶታትን ክሓድሩ ዝጸንሑ ስደተኛታት ኣብ 30 ኣውቶብሳት ተጻዒኖም ናብ 18 ግዝያዊ መጽለሊ ቦታታት ግዒዞም ኣለው፡፡

መንግስቲ ፈረንሳ ቅድም ክብል ከምዚ ዓይነት ወፍሪ ብምክያድ ኣብ ጎደናታት ንዝጸንሑ ኣሽሓት ስደተኛታት፡ ሓድሽ መነባብሮ ንምጅማር መታን ክኽእሉ ናብ ከተማታት ከምዘግዓዞም ብተደጋጋሚ ተገሊጹ’ዩ፡፡፡

————————————//////////////———————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ረቡዕ 23/08/2017

ኣብ ዓመተ 2026 ካብ ኑኩሳዊ ፕሮግራማ ጸዓት ክተመንጩ መዲባ ትሰርሕ ከም ዘላ ኒጀር ገሊጻ፡፡

ኒጀር ኣብ ዓመተ 2026 ካብ ኑኩለሳዊ መደብ ኤሌክትሪካዊ ጽዓት ክተመንጩ መዲባ ኣብ ምንቅስቓስ ከም ዘላ ምግላጻ ኣገልግሎት ዜና ሲጂቲኤን ኣፍሪቃ ጸብጺቡ፡፡

ብመሰረት እቲ ሓበሬታ፡ ኒጀር ካብቲ ኒኩለሳዊ ፕሮግራማ ብእተፍርዮ ጽዓት ሓፈሻዊ ሃገራዊ ምህርታ ብ25 ሚኢታዊት ክተዕብዮ መዲባ ምህላዋ ተፈሊጡ’ሎ፡፡

ኒጀር ነዚ ትልማ ግልጺ ዝገበረት ኒኩለሳዊ ፕሮግራማ እተሳልጠሉ እኹል ዝኾነ መጠን መዓድን ዩራኔም ስለዘለዋ ምዃኑ በዓል ስልጣን ኣቶሚካዊ ጽዓት እታ ሃገር ኣነጺሩ ’ሎ፡፡

ስለዝኾነ እቲ ፕሮግራም ብተግባር ምስ ተሸርፈ፡ እታ ሃገር ናብ ጎራባብታ ጽዓት ኤሌክትሪክ ብምሻጥ ቁጠባኣ ንምብራኽ ትሰርሕ’ላ ከም ኣገላልጻ እቲ በዓል ስልጣን፡፡

————————————//////////////———————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ረቡዕ 23/08/2017

ቻይና ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ንኣፍሪቃ ዝለዓለ ሓገዝ ከምእትገብር ኣረጋጊጻ፡፡

መንግስቲ ርሑቕ ምብራቓዊት ሃገር ቻይና ብመዳይ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ንኣፍሪቃ ኩለመዳያዊ ደገፍ ክገብር ምርግጋጹ ንሓደ ላዕለዋይ ዲፕሎማት ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ብምጥቃስ ዥንዋ ጸብጺቡ፡

እቲ ሊዮ ታኦ ዝተባህለ ቻይናዊ ዲፕሎማት ኣብ መግለጺኡ ምስግጋር ቴክኖሎጂን ምብራኽ ደረጃ ትምህርትን ገለ ካብቶም ቻይና ንኣፍሪቃ ድጋፍ ትገብረሎም ጽላታት ’ዮም ድሕሪ ምባል እዚ መስርሕ ካብ ዓመተ 2000 ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ይቕጽል ከምዘሎን ክሳብ ሕጂ ድማ ልዕሊ 2000 ክኢላታት ሕርሻን 7000 ሰብ ሞያ ጥዕናን ቻይና ንልዕሊ 80 ሽሕ ኣፍሪቃውያን ከም ዘሰልጠኑ ገሊጹ፡፡

ልዕሊ 50 ሃገራት ኣፍሪቃ ንዜጋታተን ተጠቀምቲ እዚ ፕሮግራም ክኾኑ ከም ዝገበራ ዝጠቐሰ ልዩ ታኦ፡ ኣብ ቀጻሊ ዓመታት ድማ ንልዕሊ 200 ሽሕ ኣፍሪቃውያን ቴክኒሻናት ንምስልጣን ከምኡ እውን ን40 ሽሕ ኣፍሪቃውያን ኣብ ቻይና ክመሃሩ ዕድል ተጠዓዒሙሎም ምህላው ኣረጋጊጹ፡፡

————————————//////////////———————————————

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here