ዝርዝር ዜና 25-05-2018

0
208

ህዝቢ ኤርትራ ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ዓመጽ እናተደራረበ መተንፈሲ ስኢኑ ከምዘሎ ተረጋጊጹ፡፡  

ንካልኣይ ግዚኣ ዝተሰደት ፌስታ ሳሚኤል ሃብተ ዝተባህለት ኤርትራዊት ተጋዳሊት ምስ ሬድዮ ወጋሕታ ኣብ ዘካየደቶ ዕላል ኣብ እዋን ባዕዳዊ መግዛእቲ ከምዚ ዓይነት ህይወት ኣሕሊፉ ዘይፈልጥ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዞም ዝመጾም 27 ዓመታት ግን ዓመጽ ኣብ ልዕሊ ዓመጽ እናተደራረበ ትንፋስ ከሊእዎ ከምዘሎ ገሊጻ፡፡

ህዝቢ ኩሉ ተመጽዋቲ ኮይኑ፡ ኣዝዩ ሕማቕ ኩነታት’ዩ ኣብ ሃገር ሳዕሪሩ ዘሎ ክትብል ዝገለጸት እታ ዜጋ፡ ህዝቢ ኤርትራ ባዕሉን ደቁን ዝተጋደለ ነዚ ውርደትን ሕሰምን ኣይኮነን ክትብል ጠቒሳ፡ እዚ ኩነታት’ዚ ንክጋደድ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ደገፍቲ ነቲ ስርዓት ዝኸፍልዎ ዘይሕጋዊ ግብሪ ክልተ ሚኢታዊት እቲ ኩነታት ክጋደድ ይገብርዎ ከምዘለዉ ብምሕባር

1989 ተሰሊፉ ድሕሪ ናጽነት ብ1996 ዝተጣየሰት ተጋዳሊት ፌስታ ሳሚኤል፡ ኣብቲ ዝተጣየሰትሉ እዋን ብምኽንያት ውሳነ መንግስቲ ብዘይ ገንዘብ ካብ ሰራዊት ምክልኻል ኤርትራ ናብ ስቪላዊ መነባብሮ ተፋንያ ዝብል ጻዕዳ ወረቐት ከምዝተዋህባን ድሕር’ቲ ዘይፍትሓዊ’ዩ ዝበለቶ ውሳነ ሕማቕ ህይወት ከተሕልፎ ከምዝተገደደትን ገሊጻ፡፡

ናብራ ብዘይ ደሞዝ እሞ ድማ ኣብቲ ትሕቲ ምልኪ ምንባር ልዕሊ ዓቕማ ዝኾና ፌስታ ኣብ ዓመተ 2007 ናብ ስደት ድሕሪ ምምራሕ ኣብ ኢትዮጵያ መዓስከር ሽመልባ ንዝተወሰነ ዓመታት ዝጸንሐት ኮይና ኣብ ዓመተ 2011 መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣሜሪካን ብዝገበርዎ ስምምዕ ንኣስታት 8 ሽሕ ኤርትራውያን ኣብ ዝተዋህበ ዕድል ዳግመ ጥየሳ ተጠቃሚት ከምዝኾነት ጠቒሳ፡፡

ድሕሪ 6 ዓመታት ናይ ፌስታ ደሃይ ስድርኣ ንምፍላጥ ናብ ኤርትራ ከምዝኣተወትን ኣባላት ጸጥታ ህግደፍ ክልተ ሚኢታዊት ኣይከፈልክን ብዝብል ሰበብ ናይ መጓዓዝያ ስነዳን ፓስፖርታን ከምዝመንጠልዋን ዝገለጸት ኮይና፡ ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ሕማቕ ህይወት ድማ ተመሊሳ ብስደት ካብ ሃገራ ክትወጽእ ከምዝተቐሰበት ኣፍሊጣ፡፡

ሕማቕ ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ ይመጽእ ከምዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ብተደጋጋሚ ዝግለጽ ዘሎ ኮይኑ፡ ብፍላይ ’ዞም ኣብ ወጻኢ እናነበሩ ንምልኪ ዝድግፉ ዘለዉ ዜጋታት ካብ ተግባራቶም ክቑጠቡ’ዉን ተጋዳሊት ፌስታ ሳሚኤል ኣተሓሳሲባ’ላ፡፡

ክቡራት ሰማዕትና ምስ’ዛ ዜጋ ዝተኻየደ ሙሉእ ቃለመሕተት ኣብ ቀረባ መዓልታት ናብ ኣየር ከነብሎ ምዃና ንሕብር፡፡

————————————————-/////////////////////———————————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዓርቢ 25/05/2018

መሪር ዋጋ ተኸፊልዋ ዝተረኸበት ሃገራዊት ናጽነት ስደት ክነብር ኣይነበረን ክብል ሓደ ዜጋ ገሊጹ።

ብምኽንያት ጽምብል ማዓልቲ ናጽነት 24 ግንቦት ሬድዮ’ወጋሕታ ምስ መንእሰይ ሃይለ ኣብርሃ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕተት፡ ብህይወት ዝመጸት ናጽነት ህግደፍ ከብዕላ ኮነ ክዝክራ ሞራል የብሉን ብምባል ናጽነት መሪር ዋጋ ዝተኸፍላ ኹሉ ኤርትራዊ ስደት ክነብር ኣይነበረን ክብል ገሊጹ።

ጽንብል ማዓልቲ ናጽነት 24 ግንቦት ኣብ ስደት ኮይና ብድሙቅ ኩነታት ኣኽብርናዮ ድሕሪ ምባል ደለይቲ ፍትሒ ብሰንኪ ኣብ ዓድና ፍትሒ ብምስኣና ድማ ንስደት ኣምሪሕና እምበር ዓድና ጸሊእና ኣይኮናን ኢሉ።

መሪር ዋጋ ተኸፊልዎ ዝተረኸበ ሃገራዊ ናጽነት፡ ኣብ ስደት ክነብር ዘይግባእ እኳ እንተነበረ ግን ርእሰና አድኒና ኢድና ኣጣሚርና ስቅታ ነዛይደሉ ዘይኮነስ ትብዓት ትማሊ ሰኒቕና ዝሰኣናዮ ሓርነት ንምርግጋጽ ተወዲብና ቃልስና ከነሐይል’ዩ ዝግባእ ክብል ኣብ መወዳእታ ሓበሩ።

————————————————///////////////———————————–

 

 

 

 

 

 

 

 

ዓርቢ 25/05/2018

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ብኣጋጣሚ 24 ግንቦት ሓባራዊ መግለጺ ኣውጺኡ።

ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ኣብ ዘወጸኦ መግለጺ፡ ህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ዝገጥሞ ተባራራ¥ ሰንሰለታዊ ባዕዳዊ መግዛእቲ ክናገፍ፡ ነቲ ብዘይ ምርጭኡን ድሌቱን ኣብ ልዕሊኡ ዝተበየነ፡ ዘይፍትሓዊ ውሳኔ ንኸአሊ ዘካየዶ ቃልሲ ብዓወት ምጽንባሉ ገሊጹ።

ህዝቢ ኤርትራ ቡዙሕ ዋጋ ኸፊሉ፡ ዘዐወቶ ሃገራዊ ልዕላውነትን ነጻነትን ሓደ ካብቲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መግለጺ ክብርታት ምዃኑ ብምግላጽ እዚ ታሪኻዊ ዓወት ዝተረጋገጸሉ ዕለት ወለዶታት ብሓላፍነታዊ መዳይ ተረዲኦም ብኽብሪ ክዕቅብዎ ክዝክርዎን ኣተሓሳሲቡ።

ባህጊ ህዝቢ ኤርትራ ብሓደ መላኺ ተጨውዩ፡ ሕድሪ ሰማእታት ተጠሊሙ ህዝቢ ኣብትሕቲ ሕሱም ጭቆና ውርደት ድኽነትን ባርነትን ክወደቕ ኮይኑ ስለዘሎ፡ እዚ ኸብቅዕን ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ኽትፍጠርን ህዝቢ ኾነ መንእሰይ ኣብ ዕላማታት ኤርትራዊ ሃገራዊ ግንባር ክስለፍ’ውን ጸዊዑ።

እቲ ግንባር ኣብ መወዳ እታ መግለጺኡ፡ መለኽትን ዓመጽትን ተገዲዶም ተዘይኮይኖም፡ መሰልካን ክብረትካን ብውንትኦም ከፍልጡኻ ማለት ዘይሕሰብ’ዩ ብምባል ኩሉና ነዚ ተረዲእና ውዕውዕ ቃልሲ ከነግህድ ኣለና ኢሉ።

————————————–///////////////////————————————-

 

 

 

 

 

 

ዓርቢ 25/05/2018

ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ኩባንያ ልምዓት ኮንስትራክሽን ዝሰርሑ ዝነበሩ ልዕሊ 70 ሰራሕተኛታት ብዘይ ኣገባብ ካብ ስራሕ ከምዘባረሮም ተረጋጊጹ፡፡

ኣብ ኩባንያ ልምዓት ኮንስትራክሽን ኤርትራ ጀነራል ኢንጅነሪንግ ዝሰርሑ ዝነበሩ ልዕሊ 78 ሰራሕተኛታት እቲ ስርዓት ብዘይ ሓደ ኣገባብ ኣሰራርሓ ካብ ስርሖም ከምዘባረሮምን ንዘቕረብዎ ጥርዓን ጸማም እዝኒ ከምዝሃቦምን ምንጭታት ወጋሕታ ኣብ ዝለኣኹልና ሓበሬታ ኣፍሊጦም፡፡

እቲ ስርዓት ንሰራሕተኛታት ኩባንያ ልምዓት ኮንስትራክሽን ኤርትራ ጀነራል ኢንጅነሪንግ ዝኾኑ ዜጋታት ኣብቲ ትካል ንነዊሕ እዋን እናኸፈልዎ ዝጸንሑ ክፍሊት ጥሮታ ኣብ ክንዲ ዝህቦም፡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ገንዘብ የብልናን ብምባል ኣብ መወዳእታ 2017 ብናጻ ካብ ስርሖም ከምዝሰጎጎም ተረጋጊጹ’ሎ፡፡

ጉዳዮም ንምጽራይ ክሳብ ቤትጽሕፈት ፕረዚደንት ዝበጽሑ’ዞም ሰራሕተኛታት ኣብኡ’ዉን ገንዘብ የብልናን ዝብል መልሲ ከምዝረኸቡ ተጠቒሱ፡፡

ዛጊት ኣብቲ ትካል ዝተረፉ ሰራሕተኛታት 30 ጥራይ ከምዝኾኑን ንዖዖም’ዉን ክሳብ ሕጂ ዝተኸፍለ ዝኾነ ዓይነት ክፍሊት ከምዘየለን ምንጭታትና ኣረጋጊጾም ኣለዉ፡፡

————————————————///////////////////////////——————————————–

 

 

 

 

 

 

 

ዓርቢ 25/05/2018

ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ እስራኤል ዝወሃቦም ዘሎ ሓድሽ መንበሪ ፍቃድ ጸገም ይፈጥረሎም ኣሎ።

ከም ሓበሬታ ተጣባቒ ትካል the hotline for refuges and migrants ኣብ እስራኤል ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት እቲ ዝወሃቦም ዘሎ ሓድሽ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ባንክታት ጸገም ይፈጥረሎም ከም ዘሎ ገሊጹ።

መንግስቲ እስራኤል ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣይጣየሱን’ዮም ኢሉ ድሕሪ ምኽልኻሉ መንቀሳቀሲ ወረቐቶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ 6መዓልቲ ክሕደስ ዝደንገገ ኮይኑ እቲ እናሻዕ ዝቅየረሎም ዘሎ ግዝያዊ መንበሪ ፍቃድ ግን ኣብ ባንክታት ገንዘብ ንምውጻእ የሸግሮም ከም ዘሎ ተፈሊጡ’ሎ።

በዚ ጉዳይ’ዚ ዝተጸገሙ ቡዙሓት ኤርትራውያን ድማ ጥርዓኖም ናብ ትካላት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት የቕርቡ’ለው።

ብፍላይ ኣብ ሆሎት ተኣሲሮም ዝጸንሑ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ዝኾኑ ስደተኛታት ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምውጽኦም ዝወሃቦም ዘሎ ግዝያዊ ወረቐት ምስቲ ኣቐዲሙ ዝነበረ ቑጽሪ መንነቶም ዘይቃዶ ስለዝኾነ ከቢድ ጸገም ይፈጥር ኣሎ።

እስራኤል ኣብ ሃገራ ዝርከቡ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ካብ ሃገራ ንምውጻእ ቡዙሕ ፈተነታት ትገብር ከም ዘላ ይፍለጥ።

—————————————–///////////—————————————–

 

 

 

 

 

ዓርቢ 25/05/2018

ዜና – ዕረፍቲ

ዘይበርስ ኤርትራዊ ስነጥበባዊ ቅርሲ ዘፍረየት ስነጥበባዊት ጸሃይቱ ባራኺ ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልያ፡፡

ኣደ ክራርን ያታዊ ሙዚቃን ኤርትራ ዝኾነትን ዘይበርስ ስነጥበባዊ ቅርሲ ዝገደፈትን ወናም  ሙዚቀኛ ጸሃይቱ ባራኺ ኣብ 79 ዓመት ዕድሚኣ ብ24 ግንቦት 2018 ካብዛ ዓለም ብሞት ተፈልያ፡፡

ካብ 1988 ኣትሒዛ ክሳብ ዕለተ ሞታ ኣብ ስደት ዝነበረት ስነጥበባዊት ጸሃይቱ፡ ጓል 11 ዓመት ከላ ምስ ክራር ከምዝተላለየትን ኣብ 16 ዓመታ ድማ ኣብ እንዳስዋታት ኣስመራ ዓማዊል ከምዘጥረየትን፡ ካብኡ ቀጺላ ድማ  ኣብ 60ታት ብሓገዝ በሃር ስነጥበባዊ ተወልደ ረዳ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ንስርሓታ ሕጋውነት ከም ዘልበሰቶን ይፍለጥ፡፡

ከዋኽብቲ ኤርትራ ኣብ ትበሃል ባንድ ተጠርኒፎም ይነጥፉ ምስ ዝነበሩ ዓበይቲ ስነጥበባውያን ሃገርና ተጸንቢራ ፍቅሪ ዝገልጽን ሃገራዊ ስምዒት ዘለዓዕልን ዜማታት ተቅርብ ዝነበረት ጸሃይቱ፡ ኣብ ሓርነታዊ ቃልሲ ኤርትራ ምእንቲ ሃገራዊ ናጽነት ግቡኣ ዘበርከተትን ናይ ርእሲ ማህረምቲ ዘጋጠማን ወናም ሙዚቀኛ’ያ፡፡

ብ1መስከረም 1939 ተወሊዳ 24 ግንቦት 2018 ህይወታ ዝሰኣነት ጸሃይቱ ኣብ ልቢ ቡዙሓት ሰፊሕ ቦታን ተፈታውነትን ከምዝነበራ ይፍለጥ፡፡

በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ሬድዮ ድምጺ ወጋሕታ ብሕልፈተ ህይወት እዛ በሃር ስነጥበባዊት ዝተሰምዓ መሪር ሓዘን እናገለጸት ንፈተውታን ስድራቤታትን ጽንዓት ትምነ፡፡

————————————————-/////////////////////———————————————–

 

 

 

 

ዓርቢ 25/05/2018

ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝኸፍቶም ዘሎ ጨናፍሩ የስፍሖ ከምዘሎ ተገሊጹ፡፡

ከምሓበሬታ መደበር ዜና ፋና እታ ሃገር፡ ኣብ ምህናጽ ሓይሊ ሰብ ኣድሂቡ ኣብ ምውርራስ ፍልጠትን ቴክኖሎጅን ዝሰርሕ ዘሎ፡ ገዲም ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝገብሮ ዘሎ ጨናፍሩ ናይ ምስፋሕ ተግባራት ብምቕጻል፡ ኣብዘን ዝመጻ 3 4 ኣዋርሕ ኣብ ሱዳንን ደቡብ ኣፍሪቃን መስርሒ ቤቱ ክኸፍት’ዩ፡፡

ኣብ ወርሒ ሓምለ ኣብ ሱዳን ኣብ ወርሒ መስከረም 2018 ድማ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ጨናፍሩ ክኸፍት ሙሉእ ምድላዋት ገይሩ ዘሎ ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ዓውዲ ዝገብሮ ዘሎ ምንሕናሕ ሓሊፉ፡ ሸርፊ ወጻኢ ኣብ ምርካብ’ዉን ልዑል ግደ ክጻወተሉ ከምዝኽእል’ዩ ኣመላኺቱ፡፡

ቅድሚ ኢሉ’ዉን ኣብ ጅቡቲን ደቡብ ሱዳንን፡ ጨናፍሩ ዝኸፈተ እቲ ባንኪ ፡ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ሃገራት ሶማልያ ፡ ሶማሊ ላንድን ኬንያን ናይ ምኽፋት ውጥን ከምዘለዎ’ዩ ተሓቢሩ ዘሎ፡፡

ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ፡ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ጥራሕ፡ ካብ ዝተፈላለዩ ኣታዊታት 4.4 ቢልዮን ዶላር ከምዝኣከበን፡ ኣብ ደገ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ልዑል ግደ ከምዝነበሮምን ኣፍሊጡ፡፡

————————————————–/////////////////————————————————–

 

 

 

 

 

 

ዓርቢ 25/05/2018

ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝኾነ እዋን ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክትዘራረብ ድልውቲ ምህላዋ ኣፍሊጣ፡፡

ከም ሓበሬታ መደብር ዜና ቢቢሲ፡ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ከካይዶ ሓሊኑ ዝነበረ ኣኼባ ድሕሪ ምስራዙ፡ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝኾነ ስዓት ብዝኾነ መገዲ ክትዘራረብ ልዑል ድሌት ከምዘለዋ ዕላዊ ገይራ’ላ፡፡

ፕረዚደንት ትራምፕ ምኽንያት መሰረዚኡ ግሉጽ ተጻብኦ ሰሜን ኮርያ’ዩ ክብል ክኹኑኖ እንከሎ፡ ምክትል ጉዳያት ወጻኢ ሰሜን ኮርያ ኪም ኪየግዋን ግና ንውሳኔ ትራምፕ ኣዝዩ ዘጣዕስ’ዩ ኢሉዎ፡፡

ትራምፕ ነዚ ውሳኔ ቅድሚ ምውሳዱ ኣብ ዝነበረ ሰዓታት፡ ሰሜን ኮርያ፡ ንመደበር ፈተነ ኒኩሌር ዝካየደሉ ዝነበረ፡ ስፍራ ፑንግየሪ ከተዕንዎ ኣብ ምጅማር ተጸሚዳ ምንባራ’ዩ ተሓቢሩ ዘሎ፡፡

እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ፡ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶንዮ ጉተሬዝ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ኣብ ጉዳይ መስርሕ ሰላም ኣድሂበን ንዝገብርኦ ዝርርብ ከም መትኒ ሓጺን ተሪረን ኢደን ክህባ ከምዘይብለን ኣተሓሳሲቡ’ሎ፡፡

መራሕቲ ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን፡ ኣብ 12 ሰነ 2018 ኣብ ኤሽያዊት ከተማ ሲንጋፖር ክራኸቡ ቆጸራ ተታሒዙ ከምዝነበረ ይፍለጥ፡፡

————————————————-/////////////////////———————————————–

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here