ዝርዝር ዜና 28-12-2016

0
768

ዓመተ 2016 ካብ ዝሓለፉ ዓመታት ንላዕሊ ሉኣላውነት ኤርትራ ዝተደፈረላ ዓመት ምንባራ ተገሊጹ፡፡

ዜጋታትና ብኢመይል ኣድራሻና ኣብ ዝለኣኹልና ሓበሬታ ዓመተ 2016 ምልካዊ ጉጅለ ህግደፍ ልዕሊ ዝሓለፉ ዓመታት ንሉኡላውነት ሃገር ዘድፈረላ ዓመት ምንባራ ገሊጾም።

ሰሎሞን ገብረኣምላኽ ካብ ጀርመን ኣብ ዝለኣኸልና ሓበሬታ፡ ውልቀ መላኺ ኢሳይያስ ጉጅለኣዊ ረብሕኡ ንምሕላው ክብል ንወደብ ዓሰብ ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣሕሊፉ ዝሃበላ ዓመት ምንባራ ብምጥቃስ ካብዚ ዝዓቢ መሻጥ ሃገር ከም ዘየሎ ኣብሪሁ።

ምሕረት ኣብረሃለይ ዝተባህለት ዜጋና ካብ ዓባይ ብሪጣንያ ብግዲኣ፡ ውልቀ መላኺ ጉጅለ ኢሳይያስ ኣብ ረብሓ ህዝብን ሃገርን ዋላ ሓንቲ ረብሓ ንዘየምጽእን ጉጅለኣዊ ማሕፋድኡ ንምድላብን ኣዝዩ ገዚፍ ሸርፊ ወጻኢ ክርከበሉ ዝነበረ ወደብ ዓሰብ ንባዕዲ ምምጣው መግለጺ ኣብ ሉዑላውነት ሃገር ዘለዎ ዘይተገዳስነት ‘ዩ ክትብል ገሊጻ።

ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ቃሉ ንማሕበረሰባዊት ሬድዮ ድምጺ ወጋሕታ ዝሃበ ኣባል ምብራቓዊ እዚ ዝነበረ ስሙ ክዕቀበሉ ዝሓረየ ዜጋ፡ ህግደፍ ነቲ ወደብ ንኢማራት ዓረብ ምሃቡ ስዒቡ ነበርቲ እቲ ከባቢ መዓልታዊ ህይወቶም ዝመርሕሉ ምግፋፍ ዓሳ ክኽልከሉ ከም ዝተገበረ ኣቃሊዑ ምንባሩ ይዝከር።

ካልኦት ነቲ ኩነታት ብቅርበት ዝከታተሉ ወገናት ‘ውን ብተረኦም እቲ ምልካዊ ጉጅለ ወደብ ዓሰብ ን30 ዓመታት ብሊዝ ከም ዝሸጠላ ‘ዮም ዝዛረቡ።

———————————////////////////————————————

 ረቡዕ 28/12/2016

ካብ ነብሰ ፍትወት ርሒቕና ንቀጻሊ ወለዶ ብሩህ መጻኢ ንፍጠር ክብሉ ገለ ደለይቲ ለውጢ ኣተሓሳሲቦም።

ገለ ደለይቲ ለውጢ ኣብ ዝሰደዱልና ሓበሬታ፡ ንዓይ ጥራይ ይጥዓመኒ ወይ እንታይ ገደሰኒ ዝብል ስምዒት ኣብ ህዝብን ሃገርን ዘለዎ ሳዕቤን ኣዝዩ ሓደገኛ ‘ዩ ክብሉ ድሕሪ ምጥቃስ ካብ ከምዚ ዝበለ ነብሰ ፍትወት ርሒቕና፡ ንቀጻሊ ወለዶ ብሩህ መጻኢ ክነጣጥሕ ንትጋህ ክብሉ ገሊጾም።

ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ዝበጽሕ በደል ንዓና ‘ውን ከሐመና ኣለዎ ዝበሉ እቶም ደለይቲ ለውጢ፡ በትሪ ህግደፍ ኣብ ልዕለይ ክሳብ ዘይበጽሐት ናይ ካልኦት ኣይግድሸንን ዝብል ስምዒት ኣብ ውሽጥና እንተሎ ግን እታ ሓለንጊ ኣባና ‘ውን ምብጽሓ ከም ዘይተርፋን ከም ዘይትድንጉን ኣዘኻኺሮም።

ትማሊ ንሕና ሰላም ክንነብር፡ ሓርነት ክነስተማቕር ዘይትትካእ ህይወቶም በጃና ዝሃቡ ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ምንባር ስለዘጽልኦም ዘይኮነስ ንስለ ቶም ሕጂ ዘለና ክብሉ ዝኸፈሉዎ ዋጋ ምንባሩ ክንዝክር ይግባእ ድሕሪ ምባል ድማ፡ ሕጂ ‘ውን ዋጋ መስዋእቶም ተጠሊሙ እንመርሖ ዘለና ከርፋሕ ናብራ ናብ ቀጻሊ ወለዶ ከይነውርሶ ዋጋ ክንከፍል ይግባእ ኢሎም።

———————————////////////////———————————— 

ረቡዕ 28/12/2016

ኣብ ኤርትራ ብዝሒ ተጠቀምቲ ተንቀሳቃሲ ስልኪ ኣስታት 7 ሚኢታዊ ጥራይ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ።

ቡድ ኮም ዝተባህለ ኣህጉራዊ ትካል ኣብ ዘውጽኦ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ካብ ጠቕላላ ህዝቢ ኤርትራ እቲ 7.5 ሚኢታዊ ጥራይ ተጠቃሚ ተንቀሳቃሲ ስልኪ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ።

እቲ ንዝተፈላለያ ኩባንያታት ወሃብቲ ኣገልግሎት ሞባይልን ኢንተርኔትን ብምውካስ መጽናዕቲ ዘካየደ ዓለምለኻዊ ትካል ኣብ ዘቅረቦ ጸብጻብ ኣብ ኤርትራ ወሃቢ ኣገልግሎት ሞባይልን ቴሌፎንን ኦሪቴል ጥራሕ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ክሳብ መፋርቅ 2016 ኣብ ዝነበረ ግዜ ካብ 5 ነጥቢ 5 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ኤርትራ ተጠቃሚ ተንቀሳቃሲ ሞባይል ካብ 500,000 ንታሕቲ ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ‘ሎ።

እቲ በቲ ትካል ቀሪቡ ዘሎ 7 ነጥቢ 5 ሚኢታዊ ተጠቃሚ ሞባይል ቴሌፎን ‘ውን ብሰንኪ ተደጋጋሚ ምቁራጽ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ስሩዕ ኣገልግሎት ክረክብ ከም ዘይክእል ዝፍለጥ ‘ዩ።

———————————////////////////————————————

ረቡዕ 28/12/2016

ኢትዮጵያ መራሒት ምትሕብባር ሃገራት ሰሜን ምብራቅ ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ኮይና ምምራጽ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዝያዳ ከሰርሓ ከም ዝክእል ገሊጻ።

ንዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቒ ሰባት ንምግታእ ተባሂሉ ብ 2014 ኣብ ሱዳን ዝተመስረተ ‘’ካርቱም ፕሮሰስ’’ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምትሕብባር ሃገራት ሰሜን ምብራቕ ኣፍሪቃን ኤውሮጳን ኢትዮጵያ እቲ መሪሕነት ካብ ኢንግሊዝ ተቀቢላ ከም እትሰርሕን መሰልን ጥቅምን ስደተኛታት ንምውሓስ ከም ትጽዕትን ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ታ’ሃገር ተወልደ ሙልጌታ ገሊጹ።

እቲ ኣፈኛ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ እቲ መራሕነት ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጥሪ ዓመተ 2017 ከም እትርከብ ብምግላጽ፡ ቀንዲ ዕማም ሃገሩ ከኣ እቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዓመተ 2015 ኣብ ማልታ ከተማ  ቫሌታ ዝተማሓላለፈ ውሳኔ እቲ ምትሕብባር ንምትግባር’ዩ።

ኢትዮጵያ ስደተኛታት ተቀቢላ ብምትእንጋድ ካብ ኣፍሪቃ ኣብ ቅድሚት ደረጃ ከም እትስራዕን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ከኣ ናእዳ  ከም ዝረኸበትን ይፍለጥ።

—————————————/////////////////—————————–

 

ረቡዕ 28/12/2016

መንግስቲ ሱዳን ቀይድዎም ንዝጸንሐ 20 መራሕቲ ተቓወምቲ ከምዝለቐቖም ተሓቢሩ።

ከም ጸብጻብ ሱዳን ትሪቡን መንግስቲ ሱዳን ብሰንኪ ወሰኽ ዋጋታት ነዳዲን መድሃኒትን ዝተኻየደ ተቃውሞ ወዲብኩም ብዝብል ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሕዳር ቀይድዎም ዝጸንሐ 20 መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ከም ዝለቀቖም ኣረዲኡ ‘ሎ።

ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ኣባላት ጸጥታ ሱዳን ን20 ኣባላት መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት እታ ሃገር ብዘይ ዝኾነ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ብነጻ ከም ዝለቐቐ እቶም ሰልፍታት ኣረጋጊጾም።

እቶም መራሕቲ ተቃወምቲ ሰልፍታት ካብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምልቃቖም ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ምስ መንግስቲ ሰላማዊ ዘተ ብምክያድ ኣብታ ሃገር ነጻነት፡ ሰላምን ዴሞክራስን ንምስፋን ብዕቱብ ከምዝሰርሑ ኣስሚሮም ኣለው።

———————————////////////////————————————

 ረቡዕ 28/12/2016

ኣብ ቅልውላው ስደተኛታት ዘድሃበ ፊልም ክስራሕ ቅድመ ምድላው ይግበር ኣሎ፡፡

መርበብ ሓበሬታ pbs.org ዝዘርግሖ ሓበሬታ ኣብ ጉዕዞ ስደት ናብ ኤውሮጳ ንዝርአ ቅልውላው ስደተኛታት ዘድሃበ ፊልም ክስራሕ ምዃኑ ተፈሊጡ፡፡

ዳይሬክተር ፊልም ጀምስ ብሉመል  ነቲ ፊልም ዝኸውን መጽናዕታዊ ሓበሬታ የዳሉ ከምዘሎ ዝሓበረ ኮይኑ እቲ ሓበሬታ ናብ ኤውሮጳ ንምእታው ዝግበር ዘሎ መሰናኽልን ቅልውላውን ዘጉልሕ ክኸውን ከምዘለዎ ተማሕጺኑ፡፡

እቲ መጽናዕቲ ካብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ስጋብ ኤውሮጳ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ይኹን ኣብ ዝተፈላለያ መዓስከራት ዘሎ ሃለዋት ስደተኛታት ዘካተተ ክኸውን’ዩ ክብል’ዉን ገሊጹ፡፡

———————————-/////////////////———————————

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY