ዝርዝር ዜና 29-12-2017

0
366

ሃገራዊ ድሕነት ኣብ ባንክታቱ ሓለውኡ የጠንክር ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ፡፡

ከም ሓበሬታ ሬድዮ መድረኽ፡ ሃገራዊ ድሕነት ኣብዚ ንዛዝሞ ዘለና ወርሒ ኣብ ልዕሊ ባንክታት ጽዑቕ ክትትል ዘካይድ ዘሎ ኮይኑ፡ ብዝሒ ገንዘብ ንመንን ብምንታይን ይወጽእ ኣሎ ኣብ ዝብል ጉዳይ የተኩር ኣሎ፡፡

እዚ ንነጋዶን ዓማዊልን ብምፍርራሕ ዝተሰነየ ዝካየደሎም ዘሎ ቑጽጽር ገንዘቦም ንምግባት ምዃኑ ዝገለጸት እታ ሬድዮ፡ እቲ ስርዓት ’ውን ሸርፊ ዶላር ብናቕፋ 15 ኮይና’ላ ካብኡ’ውን ክትጎድልያ እናበለ ፕሮፖጋንዳ ይነዝሕን ንኩሉ መሓውራት ንምቑጽጻርን ዘመተ የካይድ ከምዘሎ ’ውን ገሊጻ፡፡

ህዝቢ ብገዛእ ገንዘቡ ኣብ ሽግር ወዲቑ ከም ዘሎን ኣብ ዘጓንፍዎ ናይ መርዓን ሓዘንን ተረኽቦታት’ውን ገንዘቡ ከም ድሌቱ ከየውጽእ ከም ዝተኸልከለን ብተደጋጋሚ ምግላጽና ይዝከር፡፡

————————————///////////////////—————————————- 

ዓርቢ 29/12/2017

 

ስርዓት ህግደፍ ኤርትራውያን ነጋዶ ኣብ ሓደጋ ክሳብ ዝሰጥሙ ሱቅ ኢሉ ክርኢ ከምዝጸንሐ ተገሊጹ፡፡

ምስ ሬድዮ ኣስና ቃለ መሕተት ዘካየደ ቅድም ክብል ሓላፊ ትረዠሪ ኤርትራ ዝነበረ ሕጂ ኣብ ደምበ ደለይቲ ፍትሒ ተሰሊፉ ዝቓለስ ዘሎ ኣቶ ክብሮም ዳፍላ፡ ስርዓት ህግደፍ ኤርትራውያን ነጋዶ ኣብ ዘይሕጋዊ ንግዲ ተዋፊሮም ክሰርሑን ኣብ ሓደጋ ክሰጥሙን እናረኣየ ሱቅ ኢሉ ከም ዝጸንሐ ኣቓሊዑ፡፡

ሓደ ነጋዳይ ካብ ደገ ዝኾነ ንብረት ኣታዊ ከይገብር ተኸልኪሉ እቲ ሕጊ ንህግደፍ ጥራይ ፍቑድ ብምዃኑን ተመሊሱ ’ውን ልቸንሳ ክሕደስ ኣለዎ ኢሉ ደው ንዘበሎን ሕጋዊ ንግዲ፡ ሕጽረት ናብ ሃገር ዝኣቱ ኣቑሑ ምስ ኣኸተለ ነጋዶ ኣንፈቶም ናብ ጸሊም ዕዳጋ ክገብሩ ከምዝተገደዱን ህግደፍ ድማ እዚ እናፈለጠ ሱቕ ኢሉ ከምዝጸንሐን ኣነጺሩ፡፡

ሕጂ ተኣሲሮም ዘለው ነጋዶ ህግደፍ ቀዲሙ እናፈለጠ ኣብ ዘጻወዶ መሸንቆቓ ኣትዮም ዝጸንሑ’ዮም ዝበለ እቲ ክኢላ፡ እቲ ስርዓት ፈሊጡ መጋገዪ መድረኻት ይፈጥር’ሞ ተገምጢሉ ኣብ ገበን ክዋፈሩ ዝጸንሑ’ዮም ብምባል ገንዘቦምን ንብረቶምን ንምህጋር ምኽንያት ይኾኖ ክብል ኣብሪሁ፡፡

ምስዕራር ጸሊም ዕዳጋ ካብ ድሉዱላት ኣዕኑድ ህግደፍ’ዩ ብምባል ከኣ፡ እዚ ከኣ ንላዕለዎት ሓለፍቲ ግርም መህጠሪ ጁባ ኮይንዎም ከምዘሎ ዝተፈላለየ ኣብነታት ብምጥቓስ ኣብሪሁ፡፡

————————————///////////////////—————————————-

ዓርቢ 29/12/2017

ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ብዝዳረግ ኣወዳድባን መንፈስ ቃልስን መብጽዓና ከነሐድስ ሞራላዊ ሓላፍነት ከምዘለና ተጠቒሱ፡፡

ጽላል ኤርትራውያን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኣሰና ኣብ ዝዘርገሖ ጽሑፍ ኣብዛ ንቕበላ ዘለና ሓዳስ ዓመት ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ብዝዳረግ ኣወዳድባን መንፈስ ቃልስን መብጽዓና ከነሐድስ ከምዝግባእ ሞራላውን ሃገራውን ሓላፍነት ኣለና ክብል ገሊጹ፡፡

እዛ ንቕበላ ዘለና ሓዳስ ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ መዓስከራት ኣብ ሕሰም ንዘለዉ ዜጋታትና እናዘከርና ኣብ እንግድዓና ዘሎ ከቢድ ጾር ንክራገፍ ምምናይ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ሕሰም ንከብቅዕ ኢድና ክንሕውስ ንሕተት ኣለና ክብል ገሊጹ፡፡

ብዓቢኡ ድማ ዋና ስኢኑን ንጥፍኣት ተራሕዩን ዘሎ ቤትና ጎሓላሉ ከይጻወትሉ እቶም ኣብ መላእ ዓለም ፋሕ ኢሎም ዘለዉ ኤርትራውያን ቤቶም ክርከቡን ውሕስነት ህላወኦም ከነረጋግጽን መብጻዓና’ዉን ከነሐድስን ክንትግብርን ኣለና ክብል ገሊጹ፡፡

————————————————/////////////////////————————————————- 

ዓርቢ 29/12/2017

ኣብ የመን ኣብ ሕሱም ኩነታት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ረድኤት ክረኽቡ ይሓቱ ከም ዘለው ተገሊጹ፡፡

ብኲናት ሕድሕድ ኣብ ትሕመስ ዘላ የመን ዝርከቡ ስደተኛታት ዜጋታትና ሃለዋቶም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናጸንከረ ይኸይድ ከምዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ፡ ካብ ዝተፈላለዩ ግዱሳት ኤርትራውያን ሓገዝ ክረኽቡ ይጽውዑ’ለው ክብል BBC ትግርኛ ኣብ ዝዘርገሖ ሓበሬታ ገሊጹ፡፡

ኣብ መንጎ መንግስቲ እታ ሃገርን ተቓዋሚኡ ጉጅለን ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ኣብታ ሃገር ዝርከቡ ስደተኛታት ይጉድኡ ከምዘለው ዝገለጸ ን17 ዓመት ኣብ የመን ዝተቐመጠ ሓደ ኤርትራዊ፡ ሑቲ መውጽእን መእተውን መንገዲ ስለዝዓጸውዎ እቶም ስደተኛታት ኣብ መንጎ ይጠፍኡ’ለው ክብል ሓቢሩ፡፡

ብሰንኪ ኲናት ምምዝጋብ ሓደሽቲ ስደተኛታት ካብ ዘቋርጽ 2 ዓመታት ኣቑጺሩ ዘሎ ኮይኑ፡ እቶም ስደተኛታት መለለዪ ወረቐት ካብ ምስኣኖም ብተወሳኺ እቶም ቀዲሞም ሒዞም ዝጸንሑ’ውን ከሐድሱ ከምዘይከኣሉ ጠቒሱ፡፡

ንሱ ወሲኹ እቶም ስደተኛታት ኣብ መንገዲ ገንዘብ ምሕዳግ ምእሳርን  ስድርኦም ገንዘብ ንክልእኹ ኣብ ምግዳድን ተዋፊሮም ከምዘለውን እዚ ኸኣ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ከምዘሎ ዝገለጸ ኮይኑ፡ ብሰንኪ’ቲ እናተጎሃሃረ ዝኸይድ ዘሎ ኲናት ድማ ናብ ውትህድርና ክጽምበሩ ይግደዱ ከም ዘለው ኣነጺሩ፡፡

እዞም ኤርትራውያን ዝርከብዎም ስደተኛታት ጉዳዮም ናብ ጨንፈር ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት’ኳ እንተቐረቡ ሰማዒ ክረኽቡ ከምዘይከኣሉ ግን BBC ትግርኛ ገሊጹ’ሎ፡፡

————————————///////////////////—————————————-

ዓርቢ 29/12/2017

መንግስቲ እስራኤል ኣብታ ሃገር ንዝርከቡ ኣሽሓት ስደተኛታት ሃገር ሓዲጎም ክወጹ ናይ 3 ኣዋርሕ ግዜ ሂቡዎም፡፡

መርበብ ሓበሬታ ሃረጽ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ፡ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ሃገሩ ዘለው ዜጋታትና ዝርከብዎም ኣሽሓት ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ኣዋርሕ ነታ ሃገር ሓዲጎም ክወጹ ከም ዘጠንቀቐ ጸብጺቡ፡፡

እቶም ሓተትቲ ዑቕባ ካብ ኤርትራን ሱዳንን ዝወጹ ኮይኖም፡ ኣብቲ ተዋሂቡዎም ዘሎ ገደብ ግዜ እንተዘይወጺኦም ዝጽበዮም እንኮ ዕድል ማእሰርቲ ጥራሕ ምዃኑ እቲ መንግስቲ ኣጠንቂቑ’ሎ፡፡

ብመሰረት ጸብጻብ መርበብ ሓበሬታ ሓረጽ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ዶባዊ በዓል ስልጣንን ኢሚግሬሽንን እታ ሃገር ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ እዚ ወርሒ እቶም ስደተኛታት ንእስራኤል ንምልቃቕ ዝዳለወሉ እዋን ከም ዝኾነ ኣብሪሁ፡፡

ህጻናትን ደቂንስትዮን ድማ ኣካል እቶም ግዳያት ምዃኖም’ዩ ተነጊሩ ዘሎ፡፡

ኣብ ክፉት ቤት ማእሰርቲ ሆሎት ዝበዝሑ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ዝርከቡዎም 10ታት ኣሽሓት ስደተኛታት ከም ዝርከቡ የነጽሩ፡፡

————————————///////////////////—————————————- 

ዓርቢ 29/12/2017

13 ዕጡቓት ኣልሸባብ ብደብዳብ ነፈርቲ ውግእ ኣሜሪካ ተቒቲሎም፡፡

ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኣሸባሪ ጉጅለ ኣልሸባብ መጥቃዕቲ ኣብ ምፍናው ትርከብ ዘላ ኮይና፡፡ ኣብዚ ሳልስቲ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሶማልያ ብዝፈነወቶ መጥቃዕቲ ኣየር 13 ዕጡቓት እቲ ኣሸባሪ ጉጅለ ከም ዝተቐትሉ ገሊጻ፡፡

ብመሰረት እቲ ሓበሬታ፡ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ሰሜናዊ ምዕራብ ከተማ ኪስማዮ 50 ኪ.ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቦታ ዝተፈጸመ ኮይኑ ሰራዊት መንግስቲ ሶማልያ’ውን ዝለዓለ ሓገዝ ኣበርኪቱ’ዩ፡፡

ወተሃደራዊ ኣዛዚ ሶማልያ ንሬድዮ ድምጺ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ድማ እቲ መጥቃዕቲ ኣየር፡ ኣልሸባብ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሽበራዊ ተግባር ክፍጽም ኣብ ዝተዳለወሉ ኣጋጣሚ’ዩ ተፈንይሉ ክብል ኣብሪሁ’ሎ፡፡

————————————///////////////////—————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዓርቢ 29/12/2017

መስርሕ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ላይበርያ ናእዳ ሕቡራት መንግስታት ረኺቡ፡፡

ላይበርያ ዘቃነዐቶ ኮኾብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር ጆርድ ዊሃ ዝተዓወተሉ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ልዑል ናእዳ ከም ዘትረፈ ዥንዋ ጸብጺቡ፡፡

ድምጾም ካብ ዝሃቡ ላይበርያውያን ጆርጅዊሃ ነቲ 61ነጥቢ 5 ሚኢታዊት ከም ዝተዓወተሉ ዝገለጹ ማዕከናት ሓበሬታ፡ ብፍትሓውነቱ፡ ግሉጽነቱ ድማ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ተቐባልነት ክረክብ ካብ ዝገበሩዎ ነጥብታት’ዮም፡፡

ኣብ ነቑጣታት ምርጫ ተዋፊሮም ክዕዘቡ ዝጸንሑ ተዓዘብቲ ዝሃቡዎ ምስክርነት’ውን ንግሉጽነት እቲ ምርጫ ዘጉልሕ’ዩ ኢሎም ኣለው፡፡

————————————///////////////////—————————————-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here