ደብዳቤታት ሰማዕቲ 04-03-2017

1
1300

1 COMMENT

 1. ቅልዕቲ ደብዳበ
  ዕለት: 25/02/2017

  ናብ ክቡር ፕረዚደንት ኣቶ ኢሳያስ ኣፈውርቂ
  ሃገረ ኤርትራ

  ሰላምታና ብምቕዳም: ሃገርና ኤርትራን ህዝብናን ብዝምልከት ዘለና ርኢቶ እዚ ዝስዕብ ይመስል።

  ሃገርና ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ይኹን ኣብ ቐጻሊ ዘድልያ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ፓርትታት መኽዘን ዘይኮነ ብቕዋም* እትመሓደር ሓደ ፓርቲ ብህዝቢ ዝተመርጸ መንግስቲ እትዉንን ሃገር ጥራሕ ምኻኑ ንጽሑፍና ሰቒጥና ክነስምረሉ መሪጽና ኣለና። ምኽንያቱ “ ብሕግን ሕጋዉነትን እትመሓደር ሃገር “ ደኣምበር ሓድነትና ኣብ ሓደጋ ወይ ኣብ ዋጋን ዕዳጋን ዘእትዋ ናይ ፖለቲካ ፓርትታት ዝባሃላ ሎሚ ኣየድልያና ጽባሕ ኣየድልያና ከምኡዉን ንቐጻሊ ኣይከድልያናን እየን።

  ሕጂ ተደልዩ ዘሎ ቅዳሕ ዘይኮነ ንዓና ዝመስል ቅዋም* (ሕጊ እንዳባ) ብምቋም ሕግን ሕጋዉነትን ንዝብል ትሕዝቶ ኣማእኪልካ ንህዝብኻ ምምሕዳር ጥራሕ ምኻኑ ደጊምና ንጽሑፍና ክነስምረሉ መሪጽና ኣለና።

  ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ
  ጊዝያዊ ሓይሊ ዕማም ማሕበር ሰላም ትግርኛ ሕብረተሰብ

  መግልጺ!

  ናይ ኤርትራ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ኢና ኢለን ንነብሰን ዝጸወዓ ተቓውምትን እስላማዊ ጅሃድ ምንቅስቓሳትን ትሕት ኢለን ተዘርዚረን ዘለዋ ህዝቢ ኤርትራ ዘይጠርነፋ ገኢሊአን ብወያኔ ዝመሓደራ ገሊኤን ብኤመሪካ ኣቢለን ዝቦቖላ እየን። ኣስማተን ኣብ ታሕቲ ተዘርዚረን ዘልዋ ዕላምአን* ዘይፍለጥ ከም ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ዘይ ኮንና ንጥምተን ከም “ጸላእቲ ህዝቢ ኤርትራ” ኮይነን ብፍላይ ህዝቢ ኤርትራ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብሃይማኖት; ቀቢላ ብከባቢ … ወዘተ ከፋፊለን ብምጽኻም ንግዳማዊ ሓይሊ ዘቃልዓ ንህዝቢ ኤርትራ ከምዘይዉክላን ብህዝቢ ዝኮነዓይነት ተፈላስጥነት ከምዘይብለን እንዳገለጽና ኣድላይ ኣብ ዝበልናዮ ጊዜ ዘድሊ ስጉምቲ ክንወስደለን ምኻና ንሕብር።
  ኣብ ኤርትራ ፓርቲ ዝበሃል ከምዘየድልየና ብንጹር ኣብ ዝሓለፈ ጽሑፋትና ኣነጺርና ኢና። ዘድልየና ፓርቲ ቀዳምነት ህግደፍ እዚ ምስ ዘይኸዉን ግና ኣብ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዘኣምን ካብ ግዳማዊ ሓይልታት ነጻ ዝኾነ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝዉክል ሓደ ጥርኑፍ ሓይሊ ከም ስሙር ዲሞክራስያዊ ግንባር ምስ ዝኸዉን ወላ እንተዘይደገፍናዮ ተቓዉሞ ከምዘይብልና ንጽሑፍና ክነስምረሉ መሪጽና ኣለና።
  ዓወት ንህዝቢ ኤርትራ
  ጊዝያዊ ሓይሊ ዕማም ማ.ሰ.ት.ሕ
  List of political parties
  1. Eritrean Youth Solidarity for Change (EYSC)
  2. Eritrean Solidarity Movement for National Salvation (ESMNS) Grassroots Movement.
  3. Eritrean People’s Democratic Party (EPP) social-democratic party.
  4. Eritrean Liberation Front conservative party.
  5. Eritrean National Alliance umbrella alliance.
  6. Eritrean Popular Movement democratic socialist party.
  7. Eritrean National Council for Democratic Change.
  8. Eritrean National Salvation Front.
  9. Democratic Movement for the Liberation of Eritrean Kunama.
  10. Red Sea Afar Democratic Organisation.
  11. Global Initiative to Empower Eritrean Grassroots’ Movement (GIEEGM).

LEAVE A REPLY