ጉዕዞ፡ ምምላስ ሰብኣዊ ክብርን ሓርነትን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክኣቱ የብሉን

0
94

ጉዕዞ፡ ምምላስ ሰብኣዊ ክብርን ሓርነትን ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክኣቱ የብሉን

ኤርትራውያን ዝተጋህሰ መሰልናን ዝተጨውየ ሓርነትናን ንምምላስ ኣብዚ ግዜ’ዚ ዘድልየና እንኮ ነጥቢ መቐይሮ ለውጢ ኣተሓሳስባ’ዩ፡፡ ኣብ ኩሉ መዳይና ለውጢ ክመጽእ እንተኾይኑ ቅድሚ ዝኣገረ እቲ ተርእዮ ኣብ ኣእምሮና’ዩ ክረጋገጽ ዘለዎ፡፡ ለውጢ ገዛእ ርእስና ኣብ ዘረጋገጽናሉ እዋን ድማ’ዩ፡ ነቲ ስዒቡ ክንትግብሮ እንደልዮ መሰረት ዝኾነና፡፡ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኣካይድኡ ከም ዝደለዮ ከሳፍሕ መታን፡ ኤርትራዊ ሕብረሰተብ ኣብ ሓደ ዕላማ ከምዘይጸንዕን ለውጢ ኣተሓሳስባ ከማዕብል ከምዘይክእልን ዝገብር ረቂቕ ስልቲ ብምጥቃም፡ ህዝቢ ናብ ዝዓበየ ጉዳዩ ኣብ ክንዲ ዘድህብ ኣብ ጓልመንገዲ ከዕነንን፡ ንጉዳዩ ብዕቱብ ከይሕዞን እናገበረ ነዊሕ ዓመታት ተሳልዩ፡ እቲ ቀስብቀስ ዝቖሓምናዮ ጥዕና ዘይነበሮ ኣካይድኡን ሜላ ኣፈላላዩን ድማ ሕጂ ምስ ውሽጥና ተዋሃሂዱ ሰናይ ነገር ከይንሓስብ ከምቲ ክርዳድ፡ ንሱ’ዉን ሓኒቑ ሒዙና፡፡

ህዝቢ ኤርትራ በብዝኸዶ እናጠፍአ፡ እናተንገላትዐ፡ እናሓሰረን እናተዋረደን ካብኡ ሓሊፉ ቀባሪ ኣብዘይረኽበሉ በረኻን እናሞተን ከሎ፡ እቲ ዝተረፈ ወገን ግን ኣብ ክንዲ ኒሕን ጽንዓትን ተቐኒቱ ነቲ ዘሎ ኣፈላላይ እናኣለየ ንቅድሚት ዝስጉምን መርኣያ ዝኸዉን፡ ብግዲኡ ሙሉእ ዓቕሙ  ኣብ ቀንጠመንጥን ኣብ ዘየድሊ ህልኽን ብምጥፋእ እቲ ዝዓበየ ጉዕዝኦ ሸለለል ኢልዎ ይርከብ፡፡ ብፍላይ፡ ምስ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎም ሓለፍቲ ብምጽጋዕ ዝርከብ ዝተፈላለየ ሓለፋ፡ ብዓቢኡ ምስቲ ጉጅለ ብምድንጋጽ ዝርከብ ግዝያዊ ጥቅሚ ኣብ ዝብል መጻወድያ ተሸኺሎም ዝርከቡ ሰብኣዊ ክብርን ሓርነትን ብተመን ዝልክዑ ኢሳያሳውያን ነቲ ዝተጀመረ ምምላስ ጉዕዞ ሓርነት ኣብ ምትዕንቓፍ ብዝያዳ ይነጥፉ’ለዉ፡፡

ኤርትራውያን ኣብ ዘለና ንሃሉ ነቲ ብደምና ዝተረጋገጸ ሓርነትና ይኹና ከም ድሌትናን ናይ ምንባርን ሰብኣዊ ክብረትና ናይ ምርግጋጽን መሰል ብዘይተጉላባነት ክንቃለሰሉን ክንምጉተሉን ይግባእ፡፡ ሃገር ዝወነና ክነስና ኣብ ትሕቲ ሃገራት ዑቕባ ክህባና ምልማንን ብሰንኪ ብዙሕ ግፍዒ ምቕባልን ግዚኡ ከኽትም ይግባእ፡፡ ሓርነትና ክረጋገጽ እንተኾይኑ ዝሓቶ ዋጋ ብፍጹም ኣብ ውረድ ደይብ ዝኣቱ ኣይኮነን፡ ናጽነት ዝተረጋገጸት ክብሪ ህይወት ደቂ ህዝቢ ስለዝተኸፍለ’ዩ፡ ስለዚ ዝሓለፉ ወለዶታት ንዓና ኢሎም ህይወቶም ከምዝኸፈሉ ንሕና ድማ ንዝመጽእ ወለዶን ሓርነታ ንዝተጎናጸፈትን ብልጽግቲ ሃገር ክንብል ህይወትና ክንውፍን ቅድሚት ክንስለፍን ይግባእ፡፡ ምኽንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ዝእሰር፡ ዝቕጥቀጥ፡ ዝሓስም ከምኡ’ዉን ዝስደድ ዘሎ ሓርነት ስለዝሰኣነ’ዩ፡ ስለዚ እንካይዶ ጉዕዞ ንምምላስ ሰብኣዊ ክብርን ሓርነትን ኣይንዋገየሉን ኣይንማትአሉን፡፡

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here